archive-no.com » NO » F » FK.NO

Total: 194

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Arkiv - Felleskjøpet Fôrutvikling - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  Felleskjøp Arkiv Kontakt Norske Felleskjøp Felleskjøpet Agri FK Nordmøre og Romsdal Sidekart 24 januar 2012 Kornunderskuddet vil øke Det vil bli bruk for alt norsk korn og vel så det Det viser ulike scenar 1 Se alle arkivsaker Arkiv Felleskjøpet

  Original URL path: http://www.fk.no/arkiv/Sider/default.aspx?wp=1e39d28f-ad0d-49c5-b172-9cce9df18cd0&pid=b9d36167-f4be-4dc3-94b6-65133051dac9&web=%2Fforutvikling&sindex=8 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • – Mer effektiv fôrutvikling med internasjonale partnere - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  med Alt dette skal vi utnytte til beste for norske husdyrprodusenter I bunnen ligger selvfølgelig at Felleskjøpet skal drive et effektivt utviklingsarbeid og at samarbeidet skal gi oss mer for mindre penger sier Røflo Konkrete samarbeidsprosjekter Lantmännen Landbruk og Agrifirm har hatt et formelt FoU samarbeid de siste årene Denne avtalen opphører og det er inngått en ny avtale der de tre selskapene er likeverdig partnere De tre FoU miljøene er omlag like store Både faglig og økonomisk skal samarbeidet utelukkende foregå på prosjektbasis Vi vil hvert år gå gjennom hva vi finner det naturlig og ønskelig å samarbeide om Vi er ikke forpliktet til å gå inn med alle våre FoU aktiviteter sier Røflo Han anslår at det kan bli etablert rundt fem prosjekter årlig og at samarbeidet kan komme til å stå for en tredjedel av virksomheten i Felleskjøpet Fôrutvikling Dette er en fast og forpliktende avtale men som samtidig er fleksibel med rom for tilpasgninger over tid sier Røflo Allerede i gang Samarbeidet vil omfatte melkeku svin i alle varianter og fjørfe først og fremst slaktekylling og høner forteller Røflo Allerede i 2012 startet de tre et felles prosjekt om råvarer i kraftfôr til melkeku og de har i år etablert et prosjekt om vitalitet hos smågris I norsk melkeproduksjon legges det stadig mer vekt på høy ytelse og her kan vi lære av svensker og nederlendere som ligger over norsk nivå Når det gjelder svin blir samarbeidet med Agrifirm ekstra interessant i og med at Norsvin har tatt i bruk en hybridlinje fra Europas største avlsselskap nederlandske TOPIGS som Agrifirm har gode erfaringer med Vi håper å bidra til at norske svineprodusenter raskt og effektivt kan få god utnyttelse av den nye avlslinjen sier Røflo På fjørfesiden har alle landene det samme dyremateriale og de samme

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Samarbeidsavtale-om-forutvikling.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Felleskjøpet Fôrutvikling flytter - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  Fôrutvikling på plass i nye lokaler på Felleskjøpet Agri sin fabrikk på Ila i Trondheim Brødtekst Vår nye post og besøksadresse er Felleskjøpet Fôrutvikling AS Nedre Ila 20 7018 Trondheim Lenker Se kart onclick return fbs click target blank class fb share link Del på Facebook Relaterte artikler Hva er status for kylling og Naracin Ny medarbeider i Felleskjøpet Fôrutvikling Prosjektmedarbeider Fôring og melkekvalitet Mer effektiv fôrutvikling med internasjonale partnere

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Felleskjopet-Forutvikling-flytter.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Søk - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  Felleskjøp Søk Kontakt Norske Felleskjøp Felleskjøpet Agri FK Nordmøre og Romsdal Sidekart Ingen resultater er tilgjengelige Enten er ingen spørring angitt eller spørringen kom fra et avansert søk Samlede webdeler

  Original URL path: http://www.fk.no/sok/Sider/default.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Arkiv - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  korn vil ta ansvar for overskot av fôrkorn sjølv o 22 juni 2015 Prisprognose for korn 2015 2016 Norske Felleskjøp har lagt den første prisprognosen for korn for ny sesong 3 juni 2015 Kornøkonomien må styrkes Norske Felleskjøp ba om tydelige føringer for at økonomien i kornproduksjon 22 mai 2015 Grovt brød godt for både kropp og planet Korn og brød gir tre ting på en gang økt matvareberedskap bedre

  Original URL path: http://www.fk.no/arkiv/Sider/default.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Kornprognose pr november 2012 - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  vil 64 av kornet vere levert til kornhandlar Det er venta at ein noko mindre andel av kveiten blir lagra av kornprodusent dette året mellom anna som følgje av vått korn Prognosen viser at tilgangen blir om lag 5 høgare enn i fjor men 9 under gjennomsnittet for dei siste fem åra Andelen matkorn er betre einn dei siste åra men proteininnhald er svakt og proteinkvaliteten er variabel Prognosen gir

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Kornprognose-pr-november-2012.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Forsiktig oppjustering av kornprognosen - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  oljevekster er 1 079 000 tonn Det er 2 5 prosent høyere enn prognosen i august 10 prosent høyere enn avlinga i fjor og 5 prosent lavere enn gjennomsnittet de siste fem årene Arealprognosen bygger på uttrekk av data om kornareal fra søknader om produksjonstillegg i august ved Statens landbruksforvaltning Avlingsprognosen bygger på reviderte prognoser for avling pr dekar fra Norsk Landbruksrådgiving Forventet gjennomsnittsavling for alle kornslag er 383 kg

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Forsiktig-oppjustering-av-kornprognosen.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Norske Felleskjøps kornprognoser - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  I første omgang tas modellen i bruk som en prøveordning i tre år I slutten av juli gjøres en vurdering av avlingsnivået for hver av kornartene i 10 utvalgte landbruksrådgivingstjenester som til sammen dekker de viktigste kornområdene Fra 2009 er det også tatt i bruk en beregningsmodell utviklet av Bioforsk Øst Første prognose fra NFK over årets produksjonsvolum offentliggjøres i midten av august og beregnes som estimert produksjonsareal multiplisert med estimert avlingsnivå separat for hver vekst Forventet avlingsnivå vurderes på nytt i august september av landbruks råd givings enhetene På dette tidspunktet inngår også informasjon fra de tidligst høstede arealene i vurderingene Utover høsten kommer det jevnlige rapporter fra Statens landbruksforvaltning om avregningen av korn så langt Dette sammenlignes med kvantum avregnet på samme tidspunkt tidligere år og danner grunnlag for nye prognoser fra november Andre hovedprognose offentliggjøres i begynnelsen av november Den er basert på rapporterte avregningsvolum og leveringsmønster fra tidligere år lagring på gården tidspunkt for levering etc Oppdateringer av disse prognosene gjøres av og til etter behov En siste prognose utarbeides i mai når det meste av kornet er levert Forbruksprognoser Forbruket av korn til matmel endres forholdsvis stabilt med en årlig reduksjon i det korn foredlet i Norge blir fortrengt av importerte ferdige og halvferdige produkter For matkorn legges derfor i hovedsak tidligere års forbruk til grunn for prognosen Forbruket av korn til kraftfôr beregnes ut fra prognoser for produksjon av husdyrprodukter som Nortura avdeling Totalmarked kjøtt og egg utarbeider Markedsregulering i korn betydningen av gode og tidlige prognoser Hensikten med markedsregulering i kornmarkedet er å bidra til stabile avsetningsmuligheter for kornprodusentene med priser inntil jordbruksavtalens forutsetninger og dermed stabilitet og forutsigbarhet i råvareprisene til mel og kraftfôrindustrien Norges Felleskjøp er tildelt ansvaret som markedsregulator i korn fra 1 januar 2002 Markedsregulator skal utarbeide prognoser for

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Norske-Felleskjops-kornprognoser.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive