archive-no.com » NO » F » FK.NO

Total: 194

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nye vilkår for matkveite - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  dette ga ein stor andel matkorn Proteininnhaldet var derimot svært lågt For den norske kornbonden har det lønt seg best å dyrke klasse 3 og i desember vart det naudsynt å skrive ned 25 000 tonn matkveite i klasse 3 til fôrkorn Dette påfører kornbøndene over 9 millioner kroner i auka omsetningsavgift Kornhandlarar og møller er difor einige om følgjande endringar i prisstrukturen for ulike kvalitetar av matkveite frå neste sesong All kveite med proteininnhald under 11 5 blir betalt som fôrkveite Klassetillegg for klasse 1 og 2 Aukar til 10 øre frå 8 øre Klassefrådrag for klasse 3 Aukar til 5 øre frå 3 øre Proteinbetaling klasse 1 og 2 med 13 protein får proteintillegg 3 5 og tilsvarande med 13 5 protein får 4 5 tillegg aukar med 0 5 poeng Proteinbetaling klasse 3 med 13 protein får 2 5 proteintillegg og med 13 5 får 3 5 tillegg aukar med 0 5 poeng Proteinnivå på 11 5 gir trekk mot at dette tidligere vart betalt likt med korn med 12 protein Klasse 4 og 5 får uendra pristrekk over 11 5 Eksempla på øresatsar gjeld ved gjeldande målpris onclick return fbs click target blank class fb share

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Nye-vilkar-for-matkveite.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Blir det korn nok til alle? - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  regner uavhengige amerikanske forskere som veldig sikre Adm dir Lars Fredrik Stuve understreket alvoret på Norsk Landbrukssamvirkes konferanse Mat og Landbruk på Gardermoen 14 januar og konkluderte med følgende til nærmere 300 tilhørere i salen og flere på nett Størst mulig egenproduksjon av korn vil være den beste beredskapen Norge kan ha Se plansjer og notater fra foredraget Vedlegg Blir det korn nok til alle foredrag på Mat og Landbruk

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Blir-det-mat-nok-til-alle.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Matindustrien ynskjer meir norsk kvalitetskveite - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  den norske matkveiten Sorteringa av matkveiten vil bli følgt opp av Norske Felleskjøp gjennom at den svakaste kvaliteten kan skrivast ned for bruk til fôr Bakgrunnen for møtet var den svake kvaliteten på årets norske matkveite Falltallet i kornet er svært bra og det er tilnærma fritt for mykotoksin Men bakeeigenskapane har vist seg å vere dårlege på store delar av årets avling Norske Felleskjøp har allereie lagt til rette for omdisponering av 25 000 tonn av årets avling som er prognosert til 166 000 tonn Norske Felleskjøp vil med bakgrunn i sorteringa innrette tiltaka i resten av sesongen meir direkte mot dei svakaste kvalitetane Det er vêrforholda i fjor og særleg i år som har skapt overraskande svikt i kvaliteten på det norske matkornet Bransjen ser i tillegg at det no er trong for å gi enda klarare signal til produsenten om kva kvalitetar industrien ynskjer For å diskutere endringar på litt lenger sikt vart det i møtet nedsett ei hurtigarbeidande arbeidsgruppe som skal kome opp med aktuelle tiltak med sikte på at norsk matkorn i større grad samsvarar med ynskja frå møller og bakarar Ein vart einige om at stimulansen til å dyrke matkveite ikkje må svekkast Bransjen

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Optimal-handtering-av-norsk-matkveite.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Frykter permanent nedsatt kornproduksjon - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  utbyggingsinteresser både i Trondheim i Os nord for Bergen og i dag på Vestby hvor IKEA vil bygge varehus på Dehli jordet Det norske kornarealet og produksjonen økte sterkt fra slutten av 70 tallet fram til 1991 Dette kom etter en betydelig innsats fra myndighetene som la til rette for bedre rammevilkår for kornproduksjon Siden har det gått jevnt nedover og vi har i år den dårligste kornavlinga på 37 år Delvis på grunn av ugunstig vær men også mye på grunn av at økonomien i kornproduksjonen har blitt dårligere og at bonden har lagt om til andre produksjoner Kornjord som brukes til grasproduksjon kan i en framtidig krisesituasjon brukes til matproduksjon Men en lemping av jordvernet til fordel for boliger og næringsbygg som det nå legges om til vil bety en permanent reduksjon av norsk matproduksjon og norsk evne til selvforsyning Og det er et ansvar som vil påligge Solberg regjeringen sier adm dir Lars Fredrik Stuve Han minner om at kun 3 prosent av Norges totale areal er dyrka mark og at det dyrkes korn på mindre enn en tredel av dette Det må være mulig å verne denne ene prosenten og bygge på de andre nittini Landbruks

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Frykter-permanent-nedsatt-kornproduksjon.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Må importere proteinrikt matkorn - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  prognose for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2013 2014 som grunnlag for forslag om auksjon av importkvoter i november Prognosen gir ein samla tilgang til marknaden av 893 000 tonn korn og 7 000 tonn erter og oljefrø Dette er 19 under gjennomsnittet for dei føregåande fem åra Prognosen inneber ei mindre justering på 13 000 tonn i forhold til prognosen i september Prognosen er grunnlaget for tildeling av importkvote for mat og fôrkorn som blir lagt ut for auksjon av SLF 15 mai Det blir foreslått import av 79 000 tonn matkorn 7000 tonn oljefrø og 207 000 tonn fôrkorn Så langt tilfredsstiller 86 av kveiten krava til matkorn Bakeprøver syner imidlertid at bakeeigenskapane er svake og at det vil bli nødvendig med utvida impor av matkveite med høgt proteininnhald NFK har auka kvota i november med 20 000 tonn Importkvota for fôrkorn blir redusert tilsvarande Auka import av matkorn gir likevel kornhandelen eit kvantum innkjøpt matkorn som det ikkje er omsetning for i den norske marknaden denne sesongen Dette overskottet er marknadsreguleringa sitt ansvar og kostnaden blir finansiert av kornbøndene gjennom innkravd omsetningsavgift Invitasjon til å gi tilbod om omdisponering er sendt ut til kornhandlarane og

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Ma-importere-proteinrikt-matkorn.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Dårlig signal fra regjeringen - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  sier adm dir Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp Brødtekst Norsk landbruk er avhengig av god og relevant forskning for å kunne videreutvikle produksjonen av mat på en effektiv og bærekraftig måte En voksende befolkning i Norge og internasjonalt vil kreve en betydelig økning i matproduksjonen Når vi vet hva effektene av klimaendringer betyr og at betydelige arealer av den beste matjorda går tapt hvert år vil utfordringene med å skaffe nok mat bli betydelige på sikt I denne situasjonen er det helt feil å redusere satsningen på forskning innenfor landbruket slik Regjeringen nå legger opp til I tillegg foreslår Regjeringen å fjerne bevilgningene til beredskapslagring av matkorn og mel i Norge Når det bare i år har gått ut 112 000 dekar med kornareal i Norge og kornarealet er tilbake på nivået i 1973 er det lite fremtidsrettet å kutte bevilgningene til reetablering av et beredskapslager av matkorn samtidig som en kutter bevilgningene til forskning og utvikling Med den utviklingen vi har sett i norsk kornproduksjon de siste årene er det helt avgjørende at den økte satsingen vi så i jordbruksavtalen for 2013 blir videreført og forsterket sier Lars Fredrik Stuve adm dir i Norske Felleskjøp onclick return fbs

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Darlig-signal-fra-regjeringen.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Vil øke kornproduksjonen - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  i prosjektet 7 temaartikler om korndyrking er et resultat fra prosjektet Økt norsk kornproduksjon Brødtekst Utviklingen i de norske kornavlingene har stagnert de siste årene og Bioforsk Øst har fått oppdraget med å finne effektive tiltak for å legge til rette for en positiv utvikling Som en guide til bedre kornavlinger er det utarbeidet sju temaark som følger korndyrkinga gjennom sesongen Her presenteres konkret og matnyttig informasjon om riktig dyrkingsteknikk for å øke kornavlingene Vi følger korndyrkinga fra planlegging av vekstsesongen og fram til kornet er klart for levering Artiklene dekker følgende områder Planlegging av vekstsesong Fra svart til grønt Stråstrekking til flaggblad Fra flaggblad til blomstring Fra blomstring til tresking Kornet er i hus Høstkorn Prosjektet Økt norsk kornproduksjon ble startet i 2011 med Bioforsk Øst som prosjektleder Oppdragsgivere er Yara Norge Norgesfôr Strand Unikorn Fiskå Mølle Norske Felleskjøp og Felleskjøpet Agri Prosjektet har følgende målsetting Konkrete tiltak for å forbedre avlingsutviklingen i norsk kornproduksjon Det er også utarbeidet en omfattende rapport med tittel Tiltak for å forbedre avlingsutviklingen i norsk kornproduksjon Bioforsk Rapport Vol 8 nr 14 2013 Lenker Planlegging av vekstsesong Fra svart til grønt Stråstrekking til flaggblad Fra flaggblad til blomstring Fra blomstring til tresking Kornet

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Vil-oke-kornproduksjonen.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Arkiv - Forsidesaker - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  befolkning blir større og eldre og økt behov for mat og vann vil 20 desember 2013 Matindustrien ynskjer meir norsk kvalitetskveite Kornhandlarane vil utvide sorteringa etter kvalitet for at matmøllene skal 25 november 2013 Frykter permanent nedsatt kornproduksjon Signalene om mer lempelig vern av god kornjord vil bety en permanent redu 22 november 2013 Må importere proteinrikt matkorn Norske Felleskjøp har justert prognosen for tilgang og forbruk av korn og

  Original URL path: http://www.fk.no/arkiv/Sider/default.aspx?wp=e8f0d394-5a52-40c8-8b86-4567e9a18c34&pid=57e33ca1-8c2d-4777-97ca-946f6be0bee0&web=%2f&sindex=4&page=5 (2015-09-15)
  Open archived version from archive •