archive-no.com » NO » F » FK.NO

Total: 194

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kornunderskuddet vil øke - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  ca 50 til 11 prosent i perioden Bruken av fett har doblet seg i perioden Økningen har skjedd med importerte råvarer og norskandelen er dermed halvert fra 100 til 50 prosent Høytytende kyr krever mer import Selv om kraftfôrforbruket de siste 10 årene har økt med 125 000 tonn har forbruket av karbohydrater blitt redusert med ca 130 000 tonn Salget av fôr til drøvtygger med høyt energiinnhold har økt fra 1 til 11 prosent siden 2005 I samme periode har innholdet av norsk korn i disse blandingene blitt redusert fra 45 til 35 prosent Utviklingen har sammenheng med økte besetningsstørrelser og ønsker om høyere avdrått Det krever høyt proteininnhold høyt energiinnhold og lavt innhold av lettløselige karbohydrater fra norsk korn Grisen er derimot en stabil avtaker av norsk korn med en norskandel mellom 75 og 80 prosent I kylling og verpefôret har norskandelen vært svakt økende og den ligger på henholdsvis 64 og 50 prosent Kyllingen stiller store krav til fôrutnyttelse høyt energiinnhold og mye protein og fett Mindre korn og flere husdyr Arbeidsgruppen bak prognosene venter at kornarealet vil fortsett å krympe med 30 000 dekar i året Avlingene vil øke med et til halvannet kilo pr dekar men ikke så mye som kornet har genetisk kapasitet til Det gir en total avlingsnedgang på 9 000 tonn i året Arbeidsgruppen forventer en fortsatt økning i ytelse i melkeproduksjonen fortsatt reduksjon i norskandelen i drøvtyggerfôret stabil produksjon av melk og storfekjøtt men økning i produksjonen av svinekjøtt kylling og egg Økende kornunderskudd Forbruket av korn som kan dyrkes her i landet er 1 375 000 tonn i et normalår Av dette er 210 000 tonn importert vare Med redusert kornavling og et økt kraftfôrbehov på 110 000 tonn i 2025 vil kornunderskuddet øke til 289 000 tonn Det tilsvarer

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Kornunderskuddet-vil-oke.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Politikere på kraftfôrfabrikken - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  orientering om Kambo Felleskjøpet Agri sitt største industrianlegg av fabrikksjef Kari Lundblad som også er Felleskjøpet Agri sin første kvinnelige fabrikksjef og tidligere utviklingssjef innen fôrteknologi i Felleskjøpet Fôrutvikling Avdelingsledere på Kambo bidro også på de ulike avdelingene ved fabrikken som i tillegg til kraftfôrfabrikk kornmottak og utskipingshavn for korn også har lager og pakkeri for kunstgjødsel samt en sentral logistikkenhet Fabrikkens verksted og den nye bulkutlastingen som er under bygging på anlegget var også med i omvisningen Videre ble det redegjort for planer vedrørende utbygging av ny produksjonslinje for fjørfe Lars Fredrik Stuve og Ole Nikolai Skulberg fra Norske Felleskjøp orienterte om korn og kraftfôrpolitikken og det ble diskutert flere viktige politiske virkemidler under omvisningen Et viktig poeng som ble diskutert var betydningen av en tilstrekkelig høy kornpris i tillegg til prisnedskrivning for å få solgt kornet til kraftfôrindustrien i stedet for at det males til eget kraftfôr Både for å utjamne kraftfôrprisen i hele landet men også for å forsikre forbrukeren at kraftfôret ikke er noen smittekilde for blant annet salmonella onclick return fbs click target blank class fb share link Del på Facebook Relaterte artikler Desentralisert makt utfordrer jordvernet Bør omsetningsavgiften differensieres Forslag om 3 øre i

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Politikere-pa-kraftforfabrikken.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Kurs i korn- og kraftfôrpolitikk - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  Molde Brødtekst Øystein Moi i Bondelaget var med på kurset i Gardermoen og vi har saksa hans skildring fra Bondelagets sider Torsdag var ein liten men engasjert meinigheit samla i konferansesal nr 3 på Park Inn på Gardermoen Felleskjøpet det norske skipa til kurs i korn og kraftforpolitikk Det var denne dagen eg verkeleg skjøna skilnaden på kveite og havre på målpris frakttilskot fraktutjamning tollkvoter tollager og den heilt avgjerande prisnedskrivingsordningen Kvardagen vert aldri heilt den same Heilt bak i salen på bakarste benk sat Anders Huus Bondelaget sin eigen tungvektar i landbrukspolitiske spursmål Med jamne mellomrom nikkar han til skulemeisteren på hi sida av møtesalen Heilt naudsynt For læremeisteren han bak kateteret Ei stadfesting av at dette er tungt stoff men på ingen måte vranglære Folk lyar når Anders tek ordet Folk legg merke til når Anders Huus er tagal Kraftfôr er så uendeleg mykje meir enn kraftfôr Korn er mat Det vert nytt kurs om eit års tid eller på førespurnad onclick return fbs click target blank class fb share link Del på Facebook Relaterte artikler Desentralisert makt utfordrer jordvernet Bør omsetningsavgiften differensieres Forslag om 3 øre i omsetningsavgift KrF og V vil presse fram sterkere jordvern Forventer

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Kurs-i-korn--og-kraftforpolitikk-57-21102011.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Arkiv - Forsidesaker - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  Kornunderskuddet vil øke Det vil bli bruk for alt norsk korn og vel så det Det viser ulike scenar 18 november 2011 Landrettigheter i Mosambik Hvem eier jorda du selger herr president Landgrabbing er et problem i A 31 oktober 2011 Politikere på kraftfôrfabrikken Næringsfraksjonen i Senterpartiet besøkte Felleskjøpet Agri på Kambo for å 21 oktober 2011 Kurs i korn og kraftfôrpolitikk Norske Felleskjøp har arrangert kurs for tilsette og

  Original URL path: http://www.fk.no/arkiv/Sider/default.aspx?wp=e8f0d394-5a52-40c8-8b86-4567e9a18c34&pid=57e33ca1-8c2d-4777-97ca-946f6be0bee0&web=%2f&sindex=4&page=9 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Laveste kornavling på 37 år - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  i år Nye arealtall fra Statens landbruksforvaltning gir ikke grunnlag for å endre denne prognosen Det norske kornarealet har ikke vært mindre siden 1973 det vil si før opptrappingsvedtaket i 1975 En vanskelig vår ga dårlig avling Norsk Landbruksrådgiving har gitt lokale avlingsprognoser Sein vår med langvarig tele og mye nedbør førte til utsatt såing I tillegg har negative faktorer knyttet til jordart manglende grøfting og tett jord gitt stor variasjon i avlinger Det meldes generelt om dårlige bygg avlinger både fra Romerike Hedmark og Nord Trøndelag Havre og hvete har klart seg bedre Den totale tilgangen til korn for mat og fôr er forventet å bli 913 000 tonn korn inkludert oljefrø og erter Det er 12 lavere enn fjoråret 18 lavere enn gjennomsnittet de siste fem årene og den laveste siden 1976 Siden da er det to år som har hatt nesten like dårlig avling I 1992 og 1994 ble veksten stoppet av forsommertørke Og de siste fem årene ble har fuktig vær i vekstsesongen hindret bøndene fra å ta ut avlingspotensialet som bedre kornsorter gir God kvalitet Kvaliteten på årets korn er bedre enn de siste årene Henholdsvis 85 og 95 prosent av hvete og rug har matkvalitet og kan brukes i baking Havren har også god kvalitet etter varmt og tørt vær i juli august og september Forbruket er stabilt Norske Felleskjøp bruker prognoser for produksjon av melk kjøtt og egg som grunnlag for prognoser for forbruk av kraftfôr Forbruket av kraftfôr forventes økt med 2 8 prosent til totalt ca 2millioner tonn mest på grunn av en forventet økning i forbruket hos fjørfe på 12 prosent For matkorn ser det ut til at nedgangen i forbruket av hvete kan ha stanset Totalt er matkornforbruket forventet å bli 336 000 tonn eller 66 kg pr nordmann

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Laveste-kornavling-pa-37-ar.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • 2 øre omsetningsavgift - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  to øre Brødtekst Omsetningsavgiften for korn for perioden 1 juli 2013 til 30 06 2014 ble på møte i Omsetningsrådet 26 08 2013 fastsatt til 2 øre pr kg Avgiften gjelder hvete inkl spelt rug bygg havre rughvete oljefrø lupiner og åkerbønner onclick return fbs click target blank class fb share link Del på Facebook Relaterte artikler Desentralisert makt utfordrer jordvernet Bør omsetningsavgiften differensieres Forslag om 3 øre i omsetningsavgift

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/2-ore-omsetningsavgift.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Omdisponering av matkveite - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  Pris Aktør tonn kr tonn tonn kr tonn kr Fiskå Mølle Moss 1 200 370 1 200 370 444 000 Felleskjøpet Agri 1 000 395 1 000 395 395 000 Felleskjøpet Agri 1 000 399 1 000 399 399 000 Strand Unikorn 1 190 399 1 190 399 474 810 Felleskjøpet Agri 1 000 403 1 000 403 403 000 SUM 5 390 5 390 2 115 810 Aktørane får

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Side-20130513-161126.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Arkiv - Markedsregulering - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  år Det blir overskot av norsk matrug i år og det kan også bli overskot av m 24 oktober 2014 Ny kornstatistikk Fylkesmannen i Vestfold har publisert ny statistikk om norsk kornproduksjon 16 september 2014 Avlinga er god men arealet minkar Nedgangen i kornareal held fram og Norske Felleskjøp har justert ned avlin 14 august 2014 Høgare avlingsprognose Ei forventa avling på 1 099 000 tonn korn og proteinvekster er

  Original URL path: http://www.fk.no/arkiv/Sider/default.aspx?wp=87ef4e89-2fc4-45d3-a22c-74f43eb7144e&pid=0d3a8904-3059-474f-8d79-67009e6ddc6b&web=/markedsregulering&sindex=8&page=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive