archive-no.com » NO » F » FK.NO

Total: 194

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Om markedsordningen - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  Om markedsordningen Opplysningskontoret for brød og korn Norske Felleskjøp Markedsregulering Om markedsordningen Kontakt Norske Felleskjøp Felleskjøpet Agri FK Nordmøre og Romsdal Sidekart 20 desember 2008 Markedsordningen for korn Markedsordningen for korn består av jordbruksavtalens målpriser og tilskudd importvern og markedsregulering

  Original URL path: http://www.fk.no/markedsregulering/markedsordningen/Sider/default.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Opplysningskontoret for brød og korn - Markedsregulering - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  Ingrid Espelid Hovig med på laget Brødtekst Formålet er å drive merkenøytral opplysningsvirksomhet for alle aktørene i verdikjeden for å øke kunnskapen om og forbruket av brød og kornprodukter Med troverdig kunnskap som fundament skal Opplysningskontoret for brød og korn være kreative og ryddige uredde og lekne vise omsorg samt ha en enkel og miljøvennlig profil Opplysningskontoret er finansiert med 50 av inntektene fra omsetningsavgiften på korn 17 fra matmelmøllene

  Original URL path: http://www.fk.no/markedsregulering/Sider/Opplysningskontoret-for-brod-og-korn.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Prisprognose for korn 2015/2016 - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  novemberprognosen og før leveringstoppen etter nyttår I siste sesong 2014 2015 vart prisen på oljefrø notert til meir enn 0 5 øre over målpris noteringa ser ut til å bli 0 51 øre Noteringsprisane er lagt ut på Landbruksdirektoraet sine nettsider Dette avviket blir registrert som ei overnotering på 1 øre og følgjen blir styringspris i sesongen 2015 2016 med 1 øre under målpris Det er denne reduserte styringsprisen Felleskjøpet sin basispriskurve for oljefrø vil søke å oppnå Prognoserte basisprisar korn 2015 2016 19 06 2015 Matkveite Matrug Bygg Havre Oljefrø Målpris 308 282 263 239 555 Veke Basispris Basispris Basispris Basispris Basispris 27 297 279 256 234 555 28 297 279 256 234 555 29 297 279 256 234 555 30 297 279 256 234 555 31 297 279 256 234 555 32 297 279 256 234 555 33 297 279 256 234 555 34 297 279 256 234 555 35 297 279 256 234 555 36 297 279 256 234 555 37 297 279 256 234 555 38 297 279 256 234 555 39 297 281 256 234 555 40 297 283 256 234 555 41 297 285 256 234 555 42 297 287 256 234 555 43 297 289 258 236 555 44 299 291 260 238 553 45 301 293 262 240 553 46 303 293 264 242 553 47 305 293 266 244 553 48 307 293 268 246 553 49 309 293 270 248 553 50 311 293 272 250 553 51 313 293 274 252 553 52 53 315 293 275 252 553 1 316 293 275 252 553 2 316 293 275 252 553 3 316 293 275 252 553 4 316 293 275 252 553 5 316 293 275 252 553 6 316 293 275 252 553 7 316 293 275

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Prisprognose-for-korn-20152016.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Grovt brød - godt for både kropp og planet - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  for utfordrende forutsetinger er vi gode på å produsere markorn i Norge Utviklingen av nye sorter og dyktige bønder som tilpasser dyrkingen etter værforholdene har gjort at vi har gått fra å produsere ca 5 av eget matkorn på midten av 70 tallet til opp mot 75 80 når værgudene spiller på lag med bonden Hvete har vært og er det dominerende matkornet mens etterspørselen etter bygg og særlig havre er økende Korn utgjør den største kilden til kalorier og proteiner i det globale kostholdet Ifølge FAO stod korn i 2009 for hele 46 av den totale energitilførselen til menneskene i verden Korn er med andre ord den viktigste ernæringskilden i rike så vel som i fattige land Helsen blir bedre med grovt brød Helseministeren er opptatt av mat og folkehelse Saltet har fått gjennomgå tidligere og nå skal feit mat og særlig matvarer som inneholder metta fettsyrer reduseres som andel av det daglige kostholdet Men myndighetene er samtidig tydelige i sine kostholdsråd om at inntaket av grovt brød bør øke Sunnheten til grovt brød er udiskutabel Høyt innhold av fiber er gunstig for mage og tarm Grovt brød bakt med bygg og havre inneholder også betaglukaner og vannløselige fibre som virker positivt på kolesterolnivået i blodet Grovt brød fordøyes saktere enn fint og man unngår dermed en rask økning i blodsukker som kan være uheldig Det er ikke overraskende at myndighetene anbefaler økt inntak av grovt brød til forskjell fra enkelte mer utsekulerte kostholdsrådgivere som framstiller brød som rene synden Samvittigheten blir bedre med grovt brød Et høyt inntak av grovt brød er ikke bra bare for folkehelsa men er i tillegg et svært positivt bidrag for å redusere klimagassutslippene knyttet til produksjon av mat Livsløpsanalyser viser at et ferdig brød har ca 300 ganger lavere utslipp av klimagasser

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Spis-grovt-brod-med-god-samvittighet.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • 11 500 tonn matkveite omdisponert til fôr - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  følgjande tilbod TILBOD GODKJENT Klasse Kvantum Pris Kvantum Pris Aktør tonn kr tonn tonn kr tonn Mørk Engebretsen Invest AS 4 448 294 448 294 AS Råde mølle og kornsilo 4 700 309 700 309 Østmøllene AS 4 450 310 450 310 Strand Unikorn AS 4 211 330 211 330 Strand Unikorn AS 5 61 330 61 330 Felleskjøpet Agri SA 4 5 11 500 336 9 630 336 Fiskå

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/11-500-tonn-matkveite-omdisponert-til-for.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Arkiv - Markedsregulering - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  år Det blir overskot av norsk matrug i år og det kan også bli overskot av m 24 oktober 2014 Ny kornstatistikk Fylkesmannen i Vestfold har publisert ny statistikk om norsk kornproduksjon 16 september 2014 Avlinga er god men arealet minkar Nedgangen i kornareal held fram og Norske Felleskjøp har justert ned avlin 14 august 2014 Høgare avlingsprognose Ei forventa avling på 1 099 000 tonn korn og proteinvekster er

  Original URL path: http://www.fk.no/arkiv/Sider/default.aspx?wp=87ef4e89-2fc4-45d3-a22c-74f43eb7144e&pid=0d3a8904-3059-474f-8d79-67009e6ddc6b&web=%2Fmarkedsregulering&sindex=8 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Marknadsregulering og innhald av DON - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  for eventuelle overskot av fôrkorn sjølv om overskottet følgjer av høgt innhald av DON Bransjeforum for marknadsregulering drøfta denne saka i november og det vart nedsett ei arbeidsgruppe for å diskutere prinsippa for kvalitetskrav til fôrkorn når det gjeld innhald av DON Slike krav er det opp til aktørane å sette og NFK har basert sitt vedtak på informasjon frå Felleskjøpet Agri om krav som vil gjelde i Kornguiden for

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Marknadsregulering-og-innhald-av-DON.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Kornøkonomien må styrkes - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  ved utformingen av landbrukspolitikken Ambisjonene må følges opp Han beklaget at dette ikke i tilstrekkelig grad blir fulgt opp i årets jordbruksavtale og han ba komiteen om at disse merknadene skjerpes under komiteens behandling av årets oppgjør For å nå målene i landbrukspolitikken er det nødvendig å føre en politikk der arealer egnet for kornproduksjon brukes til å produsere korn noe som sikrer både økt matproduksjon og reell selvforsyning av mat og at husdyrproduksjonen beholdes i distriktene for å utnytte grasressursene der Redusert norsk kornareal Kornarealet i Norge er fra 1991 redusert med 865 000 dekar daa eller 24 prosent Utviklingen er alarmerende og etter en gjennomsnittlig arealnedgang i kornproduksjonen på 37 500 daa i perioden 1991 2011 har vi de siste 3 åra hatt et frafall på i overkant av 57 000 daa pr år Denne utviklingen må nå snus dersom en med noenlunde troverdighet skal kunne snakke om økt matsikkerhet av beredskapshensyn Redusert selvforsyning I 1991 hadde vi en egenproduksjon av korn på 1 5 mill tonn som ga en selvforsyningsgrad på 46 I 2013 utgjorde den norske kornproduksjonen et kvantum på i underkant av 1 mill tonn Da var selvforsyningsgraden sunket til 39 Norske kornåkre er som fotballbaner Når en skal utforme landbrukspolitikken i Norge er det viktig å forstå hvordan jordbruksarealet er arrondert Gjennomsnittsjordet i Norge er på 10 dekar En fotballbane er til sammenligning 7 14 daa Kornøkonomien er viktig for beredskapen Skal en lykkes med å nå målet om økt norske matproduksjon for å sikre høyest mulig selvforsyning av beredskapshensyn må kornøkonomien opp på nivå med gjennomsnittet for jordbruket sa Stuve og oppsummerte hovedpunktene i Norske Felleskjøps anmodning til komiteen Det må legges tydeligere føringer for at økonomien i kornproduksjonen skal stimuleres de neste årene Det vil være av avgjørende betydning at det legges

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Ba-om-styrka-kornokonomi.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive