archive-no.com » NO » F » FK.NO

Total: 194

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sidekart - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  Nordmøre og Romsdal Sidekart Biblioteker Sidekart Markedsregulering Opplysningskontoret for brød og korn Kornpriser Prognoser Om markedsordningen Næringspolitikk Samfunnskontakt IKURU Søk Arkiv Felleskjøpet Fôrutvikling Felleskjøpet Fôrutvikling Ansatte i FKF Styret i Felleskjøpet Fôrutvikling Om Norske Felleskjøp Norwegian agricultural purchasing and marketing

  Original URL path: http://www.fk.no/sidekart/Sider/default.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Avlinga er god, men arealet minkar - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  registrerte søknadar om produksjonstillegg som gir grunnlag for å vurdere kornareal og fordeling mellom kornslag Prognosen tyder på at samla areal korn oljevekstar og erter er redusert med om lag 33 000 dekar i forhold i fjor Dette kjem då på toppen av ekstraordinært stor avgang av areal til korn i fjor I forhold til augustprognosen er areal med kveite justert opp medan areal med bygg er justert ned Forbruket

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Avlinga-er-god-men-arealet-minkar.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Korn – korrigering av novemberprognosen - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  i kveitemjølet på om lag 70 Liten tilgang av klasse 2 er medverkande til at norskandelen ikkje er enda høgare Prognosen er grunnlag for forslag om utviding av importkvotane som vart gitt i november Nye kvalitetskrav til matkveite gir godt samsvar mellom forbruk og tilgang av matkveite Det lave forbruket i haust vil likevel kunne gi eit sesongmessig overskott Norske Felleskjøp har grunn til å tru at møllene vil kjøpe

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Korn--korrigering-av-novemberprognosen-.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Kornavlinga går ned igjen - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  område Uvanleg store kornareal vart aldri sådd med tanke på hausting i år eller sådd med grasfrø Ein uvanleg varm og tørr juli har gitt god utvikling av kornet I Trøndelag er forholda for kornprodusentane gunstigare enn på Austlandet Biletet er difor svært variabelt Ekstra usikkert arealgrunnlag og stor variasjon i avlingsnivå mellom ulike areal gjer at denne første sesongprognosen er meir usikker enn vanleg Prognosen byggjer på forventa kornareal og forventa avling pr dekar Prognosen er korrigert for forventa avgang av 60 000 tonn såkorn avrens m m Prognosen for inneverande sesong tilseier ein tilgang som er 8 lågare enn siste sesong og 14 under femårssnittet Det tilseier den lågaste avlinga sidan 1994 For arealprognosen har Norske Felleskjøp hatt tilgang til sal av såkorn registrert av Felleskjøpet Agri Kornarealet er dei siste ti åra redusert med om lag 40 000 dekar årleg På grunn av den vanskelege våren er det grunn til å vente ekstra reduksjon i kornareal som blir treska i år Ein del kornareal vil også bli hausta som grønnfôr Med bakgrunn i vurderingar frå NLR og av såkornomsetninga er arealnedgangen i år sett til 80 000 dekar i år Tilgangen av norsk korn er utrekna på

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Kornavlinga-ned-igjen.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Behov for økt kornimport - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  i matkveiten er ekstraordinært lågt i denne sesongen Samtidig er prognosen for omsetning av kraftfôr til husdyr justert opp Dette er bakgrunnen for at både matmjølmøllene og kraftfôrindustrien har bedt om ekstra tildeling av importkvoter før påske Prognosen gir grunnlag for at det vert opna for framskunda import av 27 000 tonn matkorn og 34 000 tonn fôrkorn Neste og siste tildeling av importkvoter i denne sesongen skjer i mai

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Behov-for-okt-kornimport.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Arkiv - Prognoser - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  Kornprognose pr november 2012 Norske Felleskjøp har utarbeidd ny prognose for tilgang og forbruk av korn 25 september 2012 Forsiktig oppjustering av kornprognosen Litt større avling i den nye prognosen fra Norske Felleskjøp 2 september 2011 Norske Felleskjøps kornprognoser Markedsregulator

  Original URL path: http://www.fk.no/arkiv/Sider/default.aspx?wp=83d6db6c-22cc-42b3-945e-719554e99265&pid=02648bba-9c2b-4fe6-8cf3-d99aae977ee8&web=%2Fmarkedsregulering%2Fprognoser&sindex=8 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Høgare avlingsprognose - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  prognose for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2014 2015 Prognosen for tilgang av norsk korn er i 2014 prega av at kornarealet er usikkert og av langt meir gunstige vekstforhold over heile landet enn i fjor Det er forventa 1 3 prosent auke i kraftfôrsalet Norske Felleskjøp har tilrådd kvotar for import av matkorn og kraftfôrråvarer Les heile prognosedokumentet som er vedlagt Vedlegg Prognose for tilgang og forbruk

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Hogare-avlingsprognose.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Skriver ned mathvete til fôr - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  et reguleringsbehov på i alt 58 000 tonn mathvete for sesongen hvorav 18 000 tonn reguleres nå Norske Felleskjøp har derfor invitert til aktørene i kornmarknaden om å delta i å gi tilbod om prisnedskriving av mathvete for bruk i fôr Fristen var sett til klokka 12 00 i dag og følgende tilbud er tatt til følge Felleskjøpet Agri SA 10 580 Fiskå Mølle Moss AS 2 500 Strand Unikorn

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Skriver-ned-mathvete-til-for.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive