archive-no.com » NO » F » FLE.NO

Total: 270

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  Ø Å Kategori Administrasjon Aktivisering Annen opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Flyktningetjenesten Integrering av flytninger bosatt i Flekkefjord kommune Hvem får tjenesten Flytninger bosatt i Flekkefjord kommune som er bosatt som følge av politisk vedtak Hva omfatter tjenesten Bosetting norskopplæring praksisplass introduksjonsprogram Koordinert helseundersøkelser jobbsøking fritidstilbud barnehageplass dagmamma sosiale tjenester m m Hvordan få

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001099&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  Sideoversikt Søk Google Portal Tømmekalender Bidra i Artistkonkurransen Alle Nullstill A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Kategori Administrasjon Aktivisering Annen opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Folkehelsearbeid Forebyggende og helsefremmende tiltak Hvem får tjenesten Kommunens innbyggere Hva omfatter tjenesten Veiledning informasjon og tilbud om tiltak innen fysisk aktivitet ernæring psykisk helse og vedr rus og tobakk For ytterligere informasjon viser vi til Folkehelseprogram 2008 Kommunens hjemmeside se marg se ikon for folkehelse Hvordan få tjenesten Ved å kontakte kommunens tjenestetorg eller folkehelsekoordinator Betingelser for å få tjenesten Bosatt i kommunen men kan for enkelte tiltak også gjelde elever som går på skole eller personer som arbeider i kommunen Behandlingstid 2 3 uker eller ved oppstart av tiltak Pris Gebyr I prinsippet gratis men enkelte tiltak kan ha en liten egenandel Lovhjemmel Lov om helsetjenesten i kommunen av 19 11 1982 nr 66 For ytterligere informasjon kontakt Folkehelsekoordinator Silje Dunseth Gilje silje dunseth gilje flekkefjord kommune no Tlf 38 32 82 30 38

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001131&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Forebyggende brannvern Føre tilsyn og annen forebyggende virksomhet for å hindre at brann oppstår Hvem får tjenesten Det blir gjennomført tilsyn av byggverk opplag områder tunneler virksomheter m m hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse miljø eller materielle verdier I tillegg blir det ført en generelt tilsyn med andre bygg Det blir gjennomføret feiing av alle bygg med ildsteder og skorstein Hva omfatter tjenesten Det forebyggende brannvern omfatter følgende oppgaver Tilsyn med bygg etter brann og eksplosjonsvernloven 13 Behovsprøvd feiing og generelt tilsyn i Flekkefjord kommune Avtale om behovsprøvd feiing og generelt tilsyn i Lund kommune Behandle salgs og lagringssøknader for brannfarlig væske og fyrverkeri Forberede og delta i aksjoner av forebyggende art enten lokalt initiert eller som del av et landsdekkende tiltak Informasjon rettet mot barnehager skoler næringsliv og befolkningen for øvrig Hvordan få tjenesten Blir kontaktet når du eier bolig virksomhet i Flekkefjord kommune Betingelser for å få tjenesten Delvis betalte tjenester Pris Gebyr I henhold til vedtatte gebyrsatser Lovhjemmel Brann og eksplosjonsvernloven av 14 06 2002 nr 20 Forskrift om brannforebygging

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001130&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  Søk Fysioterapitjenesten Målet er å øke menneskers funksjonsnivå og livskvalitet gjennom å vedlikeholde bedre gjenvinne eller kompensere for tapt nedsatt bevegelsesevne Hvem får tjenesten Tilbud til pasienter brukere i alle aldre etter vurdering av behov For fastlønte fysioterapeuter er tjenesten knyttet til virksomhet i helsestasjon barnehager skoler i kommunale institusjoner og hjemmebehandlinger Privatpraktiserende fysioterapeuter gir tilbud på institutt men i enkelte tilfeller kan hjemmebehandling bli aktuelt når spesielle forhold tilsier det Hva omfatter tjenesten Veiledning og opplæring i helsefremmende tiltak Behandling og tiltak som øker brukerens pasientens bevissthet og egne ressurser og fremmer god funksjonsevne Fysioterapeutene arbeider også tverrfaglig innen re habilitering Det gis veilednin og behandling både individuelt og i grupper Kommunefysioterapeutene formidler aktuelle hjelpemidler ved behov Den kommunale fysioterapitjenesten har en fysioterapeut for voksne eldre en for barn unge og en som jobber forebyggende helsefremmende med Aktivitet på resept Det er 6 privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd i Flekkefjord kommune fordelt på 4 5 driftstilskudd Hvordan få tjenesten For kommunefysioterapeuter ved henvisning på eget henvisningsskjema fra kommunale instanser eller ved rekvisisjon fra lege For privatpraktiserende fysioterapeuter ved rekvisisjon fra lege Privatpraktiserende har anledning til å behandle uten rekvisisjon men da må brukeren betale kostnadene selv Betingelser for å få

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001065&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  Kart Info og kunngjøringer Andre nettsteder Sideoversikt Søk Google Portal Tømmekalender Bidra i Artistkonkurransen Alle Nullstill A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Kategori Administrasjon Aktivisering Annen opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Gjeldsrådgivning Gi hjelp til personer med stor gjeldsbyrde slik at de kan få kontroll på sin økonomiske situasjon Hvem får tjenesten Personer over 18 år med stor gjeldsbyrde som oppholder seg i kommunen Hva omfatter tjenesten Gjeldsrådgivningen inkluderer følgende tjenester Hjelp til å få oversikt over gjeld Hjelp til å forhandle med kreditorer Hjelp til å få stoppet direkte trekk i inntekt Vurdering av grunnlag for gjeldsordning Hvordan få tjenesten Ved å henvende seg til NAV eller ved at NAV tilbyr tjenesten som et hjelpetiltak Betingelser for å få tjenesten Innenfor tjenestens målgruppe Behandlingstid Fortløpende etter søkers behov Pris Gebyr Tjenesten er gratis Lovhjemmel Sosialtjenesteloven av 13 12 1991 jr 81 4 1 Gjeldsordningsloven av 17 07 1992 nr 99 1 5 og 1 6 For ytterligere informasjon kontakt NAV

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001098&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  og renovasjon Søk Grunnskolen Skolen skal i samarbeid med eleven og foresatte Gi alle elever undervisning tilpasset evner og behov Tilrettelegge for at eleven utvikler seg til et selvstendig og godt medmenneske Være inkluderende trygg og uten mobbing Hvem får tjenesten Barn og unge mellom 6 og 16 år Hva omfatter tjenesten Varierte og utfordrende oppgaver som eleven kan mestre i tråd med gjeldende læreplaner nasjonale og lokale mål og standarder Lokal tilpasning av lærestoff i tråd med retningslinjer og evt avvik fra obligatoriske mål etter søknad sakkyndig tilråding Forebyggende mobbearbeid i samarbeid med Senter for adferdsforskning Tilpasset opplæring og eller spesialundervisning i tråd med oppdatert kunnskap innenfor fagområdet Mottakerskole for fremmedspråklige som har behov for det Inneklima og læringsmiljø er et kommunalt satsingsområde Hvordan få tjenesten Tjenesten er obligatorisk Pris Gebyr Gratis Lovhjemmel Opplæringsloven av 17 07 1998 nr 61 Merknader Alle grunnskoler unntatt Flekkefjord ungdomsskole og Andabel skole har skolefritidsordning Skoleskyss gratis for 1 klasseelever med mer enn 2 km til skolen og gratis for elever i 2 10 kl med mer enn 4 km til skolen For ytterligere informasjon kontakt Skolekontoret tlf 38 32 80 80 eller den enkelte skole Sunde skole v rektor Arvid Log tlf

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001055&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  Andre nettsteder Sideoversikt Søk Google Portal Tømmekalender Bidra i Artistkonkurransen Alle Nullstill A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Kategori Administrasjon Aktivisering Annen opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Helsestasjonstjeneste for barn fra 0 til 6 år Fremme fysisk og psykisk helse gode sosiale og miljømessige forhold blant barn Hvem får tjenesten Alle foreldre som venter barn har spedbarn eller småbarn opp til skolealder er velkommen til helsestasjonen Hva omfatter tjenesten Gi helseopplysning rådgivning og veiledning ved behov til målgruppen Tjenesten omfatter blant annet Forebyggende psykososialt arbeid Generelle helseundersøkelser Hjemmebesøk og oppsøkende virksomhet Barnevaksinasjonsprogram Foreldre kan nytte seg av helsestasjonen til å ta en pause skifte bleie og amme mellom kl 0830 1300 Hvordan få tjenesten Ved timebestilling Alle som har fått barn blir kontaktet av helsestasjonen Betingelser for å få tjenesten Innenfor tjenestens målgruppe Behandlingstid Ved timebestilling 1 3 uker Pris Gebyr Tjenesten er gratis Lovhjemmel Forskift av 03 04 2003 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons og skolehelsestjenesten For

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001066&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  tomter Kart Info og kunngjøringer Andre nettsteder Sideoversikt Søk Google Portal Tømmekalender Bidra i Artistkonkurransen Alle Nullstill A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Kategori Administrasjon Aktivisering Annen opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Helsestasjonstjeneste for ungdom Fremme fysisk og psykisk helse gode sosial og miljømessige forhold blant ungdom Hvem får tjenesten Helsestasjonen for ungdom er et gratis tilbud for alle fra 13 til 24 år som er bosatt i Flekkefjord kommune eller som går på skole i kommunen Hva omfatter tjenesten Rådgivning og veiledning Temaer som kan tas opp er for eksempel Spørsmål om kropp og helse Problemer på skolen hjemme Mistrivsel vonde opplevelser Skilsmisse Vennskap Rus og rusmisbruk Røyking Seksualitet parforhold Spiseproblemer forstyrrelser Hvordan få tjenesten Ved henvendelse til helsesøsteren eller lærer på skolen eller ved timebestilling på helsestasjonen Behandlingstid Ved timebestilling 1 2 uker Pris Gebyr Tjenesten er gratis Lovhjemmel Forskrift av 03 04 2003 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons og skolehelsetjenesten For ytterligere informasjon kontakt Helsestasjonen

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001067&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive