archive-no.com » NO » F » FLE.NO

Total: 270

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  Vedtekter og bestemmelser Priser og gebyrer Ledige tomter Kart Info og kunngjøringer Andre nettsteder Sideoversikt Søk Google Portal Tømmekalender Bidra i Artistkonkurransen Alle Nullstill A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Kategori Administrasjon Aktivisering Annen opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Renovasjon husholdninger Håndtering av avfall fra alle husholdninger definert som husholdningsavfall fra hele kommunen Hvem får tjenesten Kommunens husholdninger Hva omfatter tjenesten Tjenesten omfatter tømming av husholdningsavfall etter frekvens oppgitt i tømmekalender Hvordan få tjenesten Nye abonnenter må henvende seg til kommunen Alle som bor i kommunen er forpliktet til å delta i renovasjonsordningen Betingelser for å få tjenesten Alle som bor i kommunen er forpliktet til å delta i renovasjonsordningen Det betales årsgebyr for husholdningsrenovasjon Pris Gebyr I henhold til vedtatte gebyrsatser Lovhjemmel Forurensingsloven av 13 06 1981 nr 6 Renovasjonsvedtekter for kommunene Flekkefjord Kvinesdal Lund og Sirdal Merknader Abonnenten plikter å sortere husholdningsavfallet sitt For ytterligere informasjon kontakt Avdelingsleder Geir Olav Vikøren tlf 38 32 80 62 Tilbake Kontaktinformasjon Flekkefjord

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001125&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  Administrasjon Aktivisering Annen opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Råd og veiledning ang sosiale problemer Bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer Hvem får tjenesten Personer over 18 år som oppholder seg i kommunen Hva omfatter tjenesten Råd og veiledning angående Økonomiske problemer Gjeld gjeldsanering Boligproblemer Arbeidsledighet Utdanningsspørsmål Trygdespørsmål Rusmisbruk Familie og samlivsproblemer Veiledning

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001095&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Kategori Administrasjon Aktivisering Annen opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Salg av kommunale boligtomter Salg av kommunale boligtomter Hvem får tjenesten Tomtesøkere Hva omfatter tjenesten Informasjon om ledige kommunale boligtomter Begjæring om oppmåling Utferdigelse av skjøte Hvordan

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001045&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Kategori Administrasjon Aktivisering Annen opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Salgsbevilling Regulere omsetning av alkoholdig drikk slik at salg bare skjer på grunnlag av bevilling gitt med hjemmel i alkoholloven Hvem får tjenesten Salgsbevilling kan kun gis til den for hvis regning virksomheten drives dvs den juridiske enhet som har den direkte økonomiske interessen i og ansvaret for salg av alkohol bevillingshaver Hva omfatter tjenesten Tillatelse til salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4 76 volumprosent herunder rusbrus Bevillingen gjelder i et bestemt salgslokale Godkjenning av styrer og stedfortreder for bevillinge Hvordan få tjenesten Ved søknad Før søknaden behandles innhentes det uttalelse fra politiet og sosialtjenesten Søknaden behandles av Flekkefjord bystyre Betingelser for å få tjenesten Vandelskravet i alkoholloven er oppfylt for bevillingshaver og andre sentrale personer knyttet til virksomheten Styrer og stedfortreder for bevillingen må ha gjennomført kunnskapsprøve i alkoholloven Avgjørelser av bevillingssøknader er skjønnsmessige Behandlingstid Ca 2 3 måneder Pris Gebyr Bevillingsgebyr som beregnes etter omsatt vareliter pr år

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001040&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  Portal Tømmekalender Bidra i Artistkonkurransen Alle Nullstill A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Kategori Administrasjon Aktivisering Annen opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Serveringsbevilling Legge forholdene til rette for drift av serveringssteder ved å søke å forhindre at useriøse aktører etablerer seg Hvem får tjenesten Serveringsbevilling gis til den for hvis regning serveringsstedet drives dvs den juridiske enhet som har den direkte økonomiske interessen i og ansvaret for serveringsstedet bevillingshaver Hva omfatter tjenesten Tillatelse til servering av mat og eller drikke for et bestemt serveringssted Godkjenning av styrer og stedfortreder for serveringsbevillingen Hvordan få tjenesten Ved søknad Før søknaden behandles innhetes det uttalelse fra politiet og fylkesskattekontoret Søknaden behandles av rådmannen etter delegert myndighet fra Flekkefjord bystyre Betingelser for å få tjenesten Vandelskravet i serveringsloven er oppfylt for bevillingshaver og andre sentrale personer knyttet til virksomheten Styrer for bevillingen har gjennomført etablererprøven Behandlingstid Ca 1 måned Pris Gebyr Ingen Lovhjemmel Serveringsloven av 13 06 1997 nr 55 Merknader Søknadsskjema kan fås ved

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001042&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Kategori Administrasjon Aktivisering Annen opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Skjenkebevilling Regulere omsetning av alkoholdig drikk slik at skjenking bare skjer på grunnlag av bevilling gitt med hjemmel i alkoholloven Hvem får tjenesten Skjenkebevillinger kan kun gis til den hvis regning virksomheten drives dvs den juridiske enhet som har den dirkete økonomiske interessen i og ansvaret for skjenkingen av alkohol bevillingshaver Hva omfatter tjenesten Tillatelse til skjenking av bestemte typer alkoholdige drikker øl sterkøl vin brennevin i et bestemt lokale og for en bestemt type virksomhet Godkjenning av styrer og stedfortreder for bevillingen Hvordan få tjenesten Ved søknad Før søknaden behandles innhetes det uttalelse fra politiet og sosialtjenesten Søknaden behandles av Flekkefjord bystyre Betingelser for å få tjenesten Vandelskravet i alkoholloven er oppfylt for bevillingshaver og andre sentrale personer knyttet til virksomheten Styrer og stedfortreder for bevillingen har gjennomført kunnskapsprøven i alkoholloven Avgjørelser av bevillingssøknader er skjønnsmessige Behandlingstid Ca 2 3 måneder Pris Gebyr Bevillingsgebyr som beregnes etter omsatt vareliter pr år Lovhjemmel Se mer i

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001036&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Kategori Administrasjon Aktivisering Annen opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Skjenkebevilling for enkelt anledning Regulere omsetning av alkoholdig drikk slik at skjenking bare skjer på grunnlag av bevilling gitt med hjemmel i alkoholloven Hvem får tjenesten Skjenkebevilling for en enkelte anledning gis til den de som står økonomisk ansvarlig for arrangementet Hva omfatter tjenesten Tillatelse til skjenking av bestemte typer alkoholige drikker øl sterkøl vin brennevin ved et bestemt arrangement som er åpent for publikum Tillatelse til skjenking gjelder for et bestemt lokale avgrenset område Arrangementer som strekker seg over perioder på 3 6 dager vil være å betrakte som en enkelt anledning Hvordan få tjenesten Ved søknad Før søknaden behandles innhentes det uttalelse fra politiet og sosialtjenesten Søknaden behandles av rådmannen etter delegert myndighet fra Flekkefjord bystyre Betingelser for å få tjenesten Søker innfrir vandelskravet i alkoholloven Avgjørelser av bevillingssøknader er skjønnsmessige Behandlingstid Ca 1 2 uker Pris Gebyr Bevillingsgebyr som beregnes etter omsatt vareliter

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001039&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  Artistkonkurransen Alle Nullstill A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Kategori Administrasjon Aktivisering Annen opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Skogbrukstjenesten Fremme skogsproduksjon skogreising og skogvern I tillegg sikre at skogen bevares som kilde til rekreasjon for befolkningen livsmiljø for planter og dyr og som områder for jakt og fiske Hvem får tjenesten Skogeiere Hva omfatter tjenesten Forvaltningsoppgaver som følger av skogbruksloven Tilskuddsordninger til miljøtiltak i skog Anvisning av skogavgift Tillatelse til bygging av landbruksveger jord og skogbruksveier Samarbeid med andre aktører for å få til næringsutvikling innen skogbruket Hvordan få tjenesten Ved henvendelse til kommunen eller ved søknad Betingelser for å få tjenesten Regulert av særlover og forskrifter gitt med hjemmel i lov Behandlingstid Behandlingstiden vil variere avhengig av tiltaket Det vil imidlertid foreligge et midlertidig svar innen 4 uker Pris Gebyr Tjenesten er gratis Lovhjemmel Lov av 27 05 05 nr 31 om skogbruk Lov om avgift på skogvirke til fremme av fellestiltak for skogbruket av 09 11 1956 nr 4

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001048&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive