archive-no.com » NO » F » FORBUNDETONLINE.NO

Total: 954

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Hvorfor vurderes en mulig OL-søknad?
  blitt aktuelt for Europa igjen med vinter OL før i 2030 Nå mener de samme eksperter inkludert Norges IOC medlem Gerhard Heiberg at sjansen for at OL i 2022 blir tildelt et land i Europa er meget stor Med bakgrunn i at Idrettstinget har bestemt at Norge bør stå som arrangør av store mesterskap med jevne mellomrom vedtok idrettsstyret 25 august å hente inn synspunkter fra alle særforbund og idrettskretser om Norge eventuelt skal vurdere å søke i 2022 eller la muligheten passere sier Rognlien I idrettsstyrets opplegg inngikk å legge spørsmålet frem for alle idrettskretser i møte 4 september og i dialogmøter med alle særforbund og idrettskretser 13 15 september Dette ble gjennomført Tilbakemeldingene fra organisasjonen var et bredt ønske om at idrettsstyret arbeidet videre med saken men kom tilbake med et mest mulig konkret prospekt når et slikt var utarbeidet Og det vil vi gjøre sier idrettspresidenten Videre fremdrift ble drøftet med de 7 olympiske vinterforbund i møte 19 9 Alle de syv særforbundene var positive til å jobbe videre med saken og er utfordret på å forsøke å beskrive et mest mulig samlet konsept De er bedt om å legge vekt på anleggsbehov drift og etterbruk mest mulig flerbruk og en rekke andre forhold inkludert hvor de ønsker et mulig vinter OL arrangert Det er så langt prosessen er kommet og nå avventer resten av organisasjonen og idrettsstyret utspillet fra de olympiske vinteridrettsforbundene Prospektet vil selvsagt bli lagt frem for både politiske myndigheter og alle de øvrige særforbund og idrettskretser sier Rognlien Det er idrettsstyrets mening at denne gang skal idrettsorganisasjonen selv først avklare om man ønsker å søke vinter OL på hvilke premisser og hvor det er mest optimalt for idretten at et slikt arrangement finner sted Dernest gjenstår om nasjonale politiske myndigheter og den potensielle

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/nyheter/Sider/Hvorforvurderes.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Rammevilkårene til norsk idrett må styrkes - ikke svekkes!
  mrd kroner slik det fremkommer i Stortingsmeldingen om frivillighet sier idrettspresident Børre Rognlien I motsatt fall vil dette først og fremst ramme anleggsutbyggingen hvor statens bidrag fortsetter å krympe og redusere aktivitetsmulighetene til barn og ungdom Vi har tro på at vi deler syn med det politiske Norge om at vi skal kunne komme fram til ordninger som hindrer dette Budsjettet fastslår at opptrappingen av beløpet i momskompensasjonsordningen for varer og tjenester for frivillige organisasjoner utsettes og forblir på samme nivå som i år Kompensasjon for vare og tjenestemoms skal etter planen gradvis trappes opp til 1 2 mrd kroner innen 2014 I statsbudsjettet for 2012 er det avsatt 627 5 mill kroner til denne ordningen Det vil i praksis si at det er foretatt en indeksregulering på tre prosent fra 2011 I år er det 608 mill kroner til fordeling til frivillige organisasjoner som søker kompensasjon Jeg registrerer at regjeringen fortsatt tar sikte på 1 2 mrd innen 2014 noe som må innebære en brattere opptrapping de siste to årene enn vi hadde forventet Jeg går selvsagt ut fra at Regjeringen ikke vil gå fra løftene sine på dette området og jeg kan love at norsk idrett vil jobbe sammen med resten av frivilligheten for å sørge for at så ikke skjer sier idrettspresidenten Ellers har statsbudsjettet opprettholdt summen til kompensasjon for anleggsmoms indeksregulert opp til 61 85 mill kroner for 2012 For idretten er dette trolig fortsatt en tilstrekkelig sum for 2012 men man må jobbe for å få til fleksible ordninger som sikrer at både søknader og eventuelle midler må kunne overføres til året etter inntil ordningen har satt seg Dette gjelder både søknadstilfang og anleggsutbygging fortsetter idrettspresidenten Jeg registrerer med forundring at statsbudsjettet kutter i rammebetingelsene for idretten og frivilligheten Med alle de gode ordene som

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/nyheter/Sider/Rammevilk%C3%A5renetilnorskidrettm%C3%A5.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Sunn, inspirerende og lærerik camp
  økt kunnskap Vi tror også at møtene med noen av våre idrettsprofiler har påvirket holdningene deres i positiv retning sier prosjektlederen og nevner noen av høydepunktene Helene Olafsen og Hedda Berntsen utfordret jentene med mange nye øvelser på en arena som var lite kjent for de fleste Ingvill Måkestad Bovim ga inspirasjon og delte sin løpsteknikk med utøverne og det har vært mange gode foredrag av Olympiatoppens fagfolk Den aller største opplevelsen var likevel å lage sushi med Marit Bjørgen på Kulinarisk Akademi Ingen snarveier Marit Bjørgen er ambassadør for en Sunn Jenteidrett Skidronningens budskap til idrettsjentene er at det ikke finnes noen snarveier til suksess Jeg kan ikke få sagt ofte nok til unge utøvere hvor viktig det er å være tålmodig og jobbe hardt for å bli god Jeg er opptatt av et variert kosthold som gir meg nok energi til å trene mye Karbohydrater er en viktig energikilde for meg og jeg spiser mye fisk sier Marit Bjørgen Ingvill Måkestad Bovim som løp inn til en 6 plass på 1500 meter i VM i år jobber for Sunn Jenteidrett som klinisk ernæringsfysiolog Hun sier det har vært inspirerende å møte mange lærevillige og nysgjerrige jenter som har satt seg klare idrettslige mål Både som ernæringsfysiolog og som mellomdistanseløper vet jeg hvilken betydning kosthold og restitusjon har når det gjelder å prestere godt over tid Å ta vare på seg selv og kroppen sin er viktig både for toppidrettsutøvere og for unge utøvere Det er det Sunn Jenteidrett dreier seg om Skal du nå langt må du tenke langsiktig og ta ett og ett skritt om gangen Forhåpentligvis har denne helga vært ett av de mange skrittene i riktig retning for at jentene kan nå de mål de har satt seg sier Måkestad Bovim Fakta om Sunn Jenteidrett

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/nyheter/Sider/Sunn,inspirerendeogl%C3%A6rerikcamp.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Statsgaranti til Ungdoms-OL
  å arrangere olympiske vinterleker for ungdom i 2016 I Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet stiller garanti overfor Den internasjonale olympiske komité om fullfinansiering av olympiske vinterleker for ungdom i 2016 på Lillehammer i samsvar med retningslinjene i denne proposisjonen II Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet gir tilsagn om et statlig tilskudd på 232 millioner kroner til organisasjonen for forberedelse og gjennomføring av olympiske vinterleker for ungdom i 2016 på Lillehammer Det forutsettes at Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og Lillehammer kommune tildeles arrangementet Se hele proposisjonen http www regjeringen no nn dep kud dokument proposisjonar og meldingar prop 2010 2011 prop 153 s 20102011 html id 656720 Idrettspresident Børre Rognlien gir uttrykk for stor tilfredshet med den anbefaling Regjeringen nå gjør overfor Stortinget om en fullfinansiering av Ungdoms OL 2016 Dagens behandling i statsråd er en meget viktig milepæl i det arbeidet som er staket ut for at Norge kan realisere Ungdoms OL på Innlandet sier Rognlien Regjeringen foreslår et tilskudd på kr 232 millioner til forberedelser og gjennomføring Spillemidler vil ikke bli benyttet for å finansiere det statlige tilskuddet eller statsgarantien Regjeringen legger opp til at tilskuddet kommer til utbetaling i fireårsperioden 2013 2016 Anslagsvis fordeling for de enkelte budsjettår vil være 2013 kr 50 mill 2014 kr 60 mill 2015 kr 90 mill 2016 kr 32 mill Dette viser at norsk idrett blir regnet som en seriøs og troverdig samfunnsaktør ikke minst i arbeidet med barn og unge sier generalsekretær Inge Andersen i Norges idrettsforbund Han sier videre at norsk idrett har opparbeidet en betydelig tillit i det politiske Norge og denne statsgarantien understreker viktigheten av det ungdomsarbeidet hele idrettsorganisasjonen gjennomfører hver eneste dag IOC medlem Gerhard Heiberg sier at dagens godkjennelse fra Kongen i statsråd er som musikk i IOCs ører Heiberg er glad for

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/nyheter/Sider/Statsgaranti_prop_Ungdoms_OL.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Billetter til Paralympics
  adressene med komma Hovedinnhold del 1 Les mer om billetter til Paralympics Hovedinnhold del 2 Nyheter John Carew jeg utfordrer deg Les mer Momskompensasjon 2015 Les mer Vilde ble starstruck under treningsøkt med Bjørgen Les mer Vårtilbud fra Hertz Les mer Idrettsstyret oppsummerte tingperioden Les mer Vant treningsøkt med Bjørgen og Skarstein Les mer Kalender Ofte besøkte sider Anlegg Barneidrett Folkehelse og skole Funksjonshemmede Grasrotandelen Idrettens Fredskorps Idrettsavtaler Idrettsmerket Idrettspolitisk

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/nyheter/Sider/BillettertilParalympics.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Vinner av Grasrotprisen
  skiløperforning Målet for samarbeidet er å tilrettelegge for idrettsaktivitet og ikke minst holde ungdommene innenfor den organiserte idretten Prosjektet har vært svært vellykket og sammen har idrettslagene klart å snu frafallet i regionen Vang skiløperforening har de siste årene invitert naboklubbene til lokale skirenn Hvert år øker antall deltakere I den senere tid har samarbeidet blitt mer formalisert gjennom felles aktiviteter knyttet til trening samlinger og arrangementer for barn og flere ungdomsgrupper Det er etablert en stor jentegruppe i junioravdelingen og ingen har sluttet de tre siste årene Prosjektet har skapt stor entusiasme for skiidretten Det er en stor anerkjennelse å motta Grasrotprisen for alle som har stått på for å få til dette Grasrotprisen vil gi oss større økonomisk handlefrihet til å iverksette tiltak for å øke rekrutteringsarbeidet og redusere frafallet blant ungdommer Nå skal vi ha en idédugnad for hvordan vi skal bruke pengene sier Atle Roaldstveit leder av Vang skiløperforening Vang skiløperforening vil motta Grasrotprisen under Idrettsgallaseminaret i forbindelse med Idrettsgallaen på Hamar 7 januar 2012 Norges idrettsforbund og Norsk Tipping Det blir mye idrettsglede av frivillighet og spillemidler fra Norsk Tipping Hovedinnhold del 2 Nyheter John Carew jeg utfordrer deg Les mer Momskompensasjon 2015 Les mer

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/nyheter/Sider/VinneravGrasrotprisen.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Informasjon fra Idrettsstyret
  i saken i IS møte nr 5 2011 2015 som da vil vurdere den videre behandlingen av en eventuell søkerprosess for et nytt vinter OL til Norge i 2022 Videre er generalsekretæren bedt om å utforme en arbeidsplan for Idrettsstyret i saken basert på den foreliggende tidslinjen og den formelle søknadsprosessen fra IOC Ønsker tilbakemeldinger Idrettsstyret hadde et møte med alle de vinterolympiske særforbundene 19 september i år De vinterolympiske særforbundene er bedt om å komme tilbake med besvarelser på følgende punkter til neste møte med NIF 24 oktober 2011 En anbefalt spesifikasjon relatert til de anlegg som bør prioriteres bygget i forbindelse med et eventuelt vinter OL i Norge i 2022 En anbefaling på hvilken by som bør være evt norsk hovedsøkerby Refleksjoner vedrørende OL og fremtidig sammenheng med idrettsutdanning toppidrettssatsing Vurdere merverdien for norsk toppidrett generelt og særforbundene spesielt av et eventuelt nytt OL herunder vurdere etterbruk miljømessige forhold og drift relatert til anlegg Styrking av Olympiatoppen Idrettsstyret synliggjør tydelig overfor Kulturdepartementet at det ved en endring av tippenøkkelen trolig fra og med 2013 bør være en ambisjon at Olympiatoppen styrkes med 20 millioner kroner som utelukkende skal være en prioritering av Olympiatoppens toppidrettsatsing for utøvere med nedsatt funksjonsevne Totalt sier Idrettstyret at det bør være 26 millioner kroner øremerket den paralympiske virksomheten over Post 4 fra og med 2013 Idrettsstyret vil snarlig melde dette inn for Kulturdepartementet til deres arbeid med Idrettsmeldingen Lokale aktivitetsmidler Idrettsstyret vil også styrke tilførselen av økonomiske midler til idrettslagene ved en endring av tippenøkkelen Idrettsstyret anbefaler overfor Kulturdepartementet at den prosentuelle satsen på 10 prosent holdes fast som støtte til idrettslagene gjennom ordningen Lokale aktivitetsmidler LAM Idrettsstyret gjorde følgende vedtak i saken Ved en eventuell fremtidig endring av tippenøkkelen i idrettens favør er det viktig at norsk idretts aktivitetseiere idrettslagene fortsatt skal

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/nyheter/Sider/InformasjonfraIdrettsstyret.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Listeføring av idrett på tv
  idrettsforbund svært opptatt av at flest mulig får oppleve gleden ved idrett også på fjernsyn Mange barn og unge skaper sin interesse for idrett gjennom forbilder de ser på tv skjermen For Norges idrettsforbund er det dog grunnleggende at det er idrettsorganisasjonene selv som har retten til egne arrangementer og derfor også har rett til å selge rettighetene til den de selv finner formålstjenlig uten at det offentlige legger føringer eller bindinger på disse forhandlingene Det er også et prinsipp at det er de enkelte særidretter som eier sin egen idrett og sine egne arrangementer Norges idrettsforbund ønsker av den grunn ikke å kommentere innholdet på den foreslåtte listen relatert til de enkeltstående idrettene legge til eller trekke fra arrangementer fra den Når det gjelder hvorvidt det er behov for en norsk liste over viktige begivenheter innenfor de enkelte særidrettene vil Norges idrettsforbund henvise til de enkelte særidretters innspill Dette fordi det både vil være forskjellige vurderinger som legges til grunn fra de forskjellige idretter og fordi muligheten for videresalg av rettighetene for arrangement som bare har nasjonal interesse er begrenset sett opp mot store internasjonale arrangementer som er inkludert på den foreslåtte listen allerede Når det gjelder de olympiske og paralympiske leker og en eventuell listeføring av disse henviser vi til oppsummeringen avslutningsvis i høringssvaret vårt Det ligger ikke noe i den foreslåtte endringen som rokker ved de ovennevnte prinsippene Men det kan være en berettiget frykt hos rettighetshaverne også IOC som eier rettighetene til De olympiske leker at deres idrettsarrangementer vil falle i verdi når kjøperen blir pålagt å selge rettighetene videre til kringkastere som tilbyr sendingene vederlagsfritt og hvis signaler kan mottas av en betydelig del av seerne i Norge og det samme vil gjelde for andre land Det er derfor imperativt at den foreslåtte løsningen ivaretar ikke bare rettighetshaveren men også sikrer at den som kjøper rettighetene til arrangementet ikke blir økonomisk skadelidende ved pålegget om videresalg Departementet fremholder selv at formålet med reguleringen ikke er å redusere prisene på rettighetene men innrømmer at Det kan imidlertid ikke utelukkes at reguleringen vil kunne ha en viss innvirkning på prisene i markedet fordi ikke kvalifiserte kringkastere vil vite at det er en mulighet for at andre kringkastere vil kjøpe seg inn i rettighetene Ved en eventuell innføring av en liste over begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning bes Regjeringen om å se nærmere på forholdene relatert til prisjustering Dersom de internasjonale uavklarte juridiske utfordringene blir avklart og departementets endelige innstilling blir å listeføre enkelte store idrettsarrangementer er Norges idrettsforbund fornøyd med at det er markedspris som skal være retningsgivende for videresalg av rettighetene Vi tillater oss imidlertid å uttrykke en viss skepsis til denne muligheten i og med at det sannsynligvis nettopp var det faktum at markedsprisen var for høy som gjorde at de vederlagsfrie og nasjonalt dekkende kringkasterne ikke nådde opp i første instans Norges idrettsforbund er fornøyd med at forslaget til endringer i forskriften ikke rokker ved det prinsipielle utgangspunktet at det er idretten selv som

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/nyheter/Sider/listefoering_hoeringssvar.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive •