archive-no.com » NO » F » FORBUNDETONLINE.NO

Total: 954

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Åpen time i IS
  kl 17 00 18 00 Sted Plenumsalen på UBC Ullevål Stadion Hovedinnhold del 1 Se sakliste Kalender Nyheter John Carew jeg utfordrer deg Les mer Momskompensasjon 2015 Les mer Vilde ble starstruck under treningsøkt med Bjørgen Les mer Vårtilbud fra Hertz Les mer Idrettsstyret oppsummerte tingperioden Les mer Vant treningsøkt med Bjørgen og Skarstein Les mer Ofte besøkte sider Anlegg Barneidrett Folkehelse og skole Funksjonshemmede Grasrotandelen Idrettens Fredskorps Idrettsavtaler Idrettsmerket

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/kalender/Sider/%C3%A5pentime_sept2010.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • KT Tromsø
  Rica Ishavshotellet Tweet Anbefal artikkelen via e post Sende til flere mottakere Separer adressene med komma Sideinnhold Hovedinnhold del 1 Les mer om kunnskapsturneen i Tromsø Ofte besøkte sider Anlegg Barneidrett Folkehelse og skole Funksjonshemmede Grasrotandelen Idrettens Fredskorps Idrettsavtaler Idrettsmerket Idrettspolitisk dokument Idrettsregistreringen Idrettsstyret Internasjonalt IT Klubbguiden Klubbutvikling Kompetansesentre Lov og bestemmelser Mobilretur Politiattester Retningslinjer Stilling ledig Støtteordninger Ungdomsidrett Verdier Fant du ikke det du lette etter 2009 Norges idrettsforbund

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/kalender/Sider/Kunnskap2010tromso.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Lokale aktivitetsmidler (LAM)
  Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet deltakelse og frivillighet Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn 6 12 år og ungdom 13 19 år som skal tilgodeses LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet KUD spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom Tweet Anbefal artikkelen via e post Sende til flere mottakere Separer adressene med komma Hovedinnhold del 1 Det er i 2014 kr 209 812 639 til fordeling Det er idrettsrådene som fordeler LAM etter retningslinjer fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF Hvordan midlene fordeles i idrettsrådet bør tas opp på idrettsrådets årsmøte Idrettslagene har selv ansvar for at riktig kontonummer ligger i Sportsadmin Dersom idrettslaget ønsker å vite mer om den lokale fordelingen ta direkte kontakt med idrettsrådet Fordeling av LAM for 2014 vil skje fra 5 juni til 5 desember Les også NIF anbefalinger til lokal aktivitetsmidler 2014 Retningslinjer fra KUD 2014 Brukerveiledning for idrettsråd Hovedinnhold del 2 Rådgiver Linda Torége 47 924 09 336 E post linda torege idrettsforbundet no Presentasjon av NIF Kretsoversikt Ofte besøkte sider Anlegg Barneidrett Folkehelse og skole Funksjonshemmede Grasrotandelen Idrettens Fredskorps Idrettsavtaler Idrettsmerket Idrettspolitisk dokument Idrettsregistreringen Idrettsstyret Internasjonalt IT Klubbguiden

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/stotteordninger/lam/Sider/default.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Spillemidler til utstyr
  kroner Årets søknadsfrist er 29 oktober Tweet Anbefal artikkelen via e post Sende til flere mottakere Separer adressene med komma Hovedinnhold del 1 Alle idrettslag og grupper i fleridrettslagene vil i løpet av uke 39 motta en e post med en link til søknadsskjemaet Denne linken og tilhørende søknadsskjema må benyttes En skal kunne legge inn søknader fra det tidspunkt klubben mottar e posten Alle særforbund har utarbeidet lister over utstyr som er omfattet av ordningen For idrettsskolene er det de respektive idrettskretser som godkjenner hvilket utstyr som kan kjøpes inn Utstyret skal være til bruk i idrettsskolen Utstyret må være kjøpt inn tidligst 1 januar 2014 Du finner mer informasjon om ordningen kontaktpersoner i særforbund og idrettskretser og en brukerveiledning for hvordan en søker på linkene nedenfor Les mer om tilskuddsordningen Informasjon om utstyrsordningen Godkjent utstyr Kontaktpersoner utstyrsordningen Brukerveiledning Hovedinnhold del 2 Anleggsrådgiver Torstein Busland 90 92 69 79 E post torstein busland idrettsforbundet no Presentasjon av NIF Kretsoversikt Nyheter John Carew jeg utfordrer deg Les mer Momskompensasjon 2015 Les mer Vilde ble starstruck under treningsøkt med Bjørgen Les mer Vårtilbud fra Hertz Les mer Idrettsstyret oppsummerte tingperioden Les mer Vant treningsøkt med Bjørgen og Skarstein Les mer Kalender

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/stotteordninger/Sider/Spillemidlertilutstyr.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Oppstarts- og utviklingsstøtte
  tilsluttet NIF kan søke om disse midlene Det gis oppstartsstøtte til én idrettsskole for barn og én idrettsskole for ungdom pr idrettslag enten det er et fleridrettslag eller et særidrettslag Ordningen med søknadsskjema og kriterier finner du her Tema Barneidrett Idrettsskoler Tema Ungdomsidrett Idrettsskole for ungdom Hovedinnhold del 2 Telefon 47 21 02 90 00 E post nif post idrettsforbundet no Presentasjon av NIF Kretsoversikt Nyheter John Carew jeg utfordrer

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/stotteordninger/oppstart/Sider/default.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering
  2015 NIF fikk tildelt kr 7 657 000 fordelt på 35 prosjekter Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til ExtraStiftelsen til helserelaterte prosjekter Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper inkludert mennesker med nedsatt funksjonsevne mennesker med innvandrer bakgrunn mennesker med en psykisklidelse eller rusavhengighet eldre eller inaktive barn og voksne Prosjektstart er i januar 2016 Her kan du lese mer om støtteordningen og søkeprosessen Utlysning av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering for år 2016 Har din klubb et ønske om å starte et prosjekt for å øke mangfoldet i norsk idrett Alle organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til ExtraStiftelsen til helserelaterte prosjekter med oppstart i januar 2016 Søknadsfrist for prosjekter med oppstart januar 2016 er 15 mai 2015 For å søke må du sende en e post til NIF se kontaktperson øverst til høyre som besvarer følgende spørsmål 1 Hva er bakgrunnen for prosjektet 2 Hva er målsetting for prosjektet 3 Hvem er målgruppen for prosjektet Søker får da eventuelt tilgang til et elektronisk søknadskjema fra 1 april 2015 Gratis kurs 8 april NIF arrangerer gratis kurs for nye søkere onsdag 8 april 2015 i kantinen på Idrettens Hus Ullevål Stadion kl 17 00 21 00 Alle i organisasjons ledd kan delta Kurset er gratis og inkluderer enkel bevertning På kurset gis det informasjon om søknadsprosessen Prosjektforum gir nyttig rådgivning til prosjektbeskrivelser Påmelding på e post til annkatrin eriksson idrettsforbundet no innen 27 mars Program for kurset 8 april For mer informasjon se Utlysningsbrev 2016 Les mer på Extrastiftelsen no Hovedinnhold del 2 Rådgiver Ann Katrin Eriksson tlf 21 02 91 09 928 44 111 E post annkatrin eriksson nif idrett no Presentasjon av NIF Kretsoversikt Nyheter John Carew jeg utfordrer deg

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/stotteordninger/Sider/helseogrehab.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • - Om støtteordningen
  livskvalitet Det kan søkes innenfor tre virksomhetsområder Forebygging Tiltak som fremmer helse og begrenser forhold som skaper helseproblemer Tiltak som søker å hindre videreutvikling eller tilbakefall av sykdom eller funksjonshemming Tiltak som kan øke den enkeltes livskvalitet og bidra til omsorg og trivsel Rehabilitering Prosjekt som helt eller delvis fremmer et rehabiliteringsopplegg Prosjektene skal vektlegge brukers brukergruppers egen erfaring og innsats for å oppnå best mulig funksjons og mestringsevne selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet Omfatter habilitering samt behandlingstiltak som er en del av et rehabiliterings opplegg Forskning Prosjekter innen medisinsk og samfunnsvitenskapelig forskning som fremmer fysisk og psykisk helse mestring og livskvalitet Det kan hovedsakelig søkes om midler til doktorgradsstipend eller postdoktor stilling Målgruppe Det kan søkes om prosjekter som går ut på å legge tilrett for inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne mennesker med minoritetsbakgrunn mennesker med en psykisklidelse og rusavhengighet inaktive barn voksne og eldre Tildeling Tildeling av midler kan gis til flerårige prosjekter Et flerårig prosjekt forutsetter en utvikling i år 2 og år 3 Det bevilges midler for ett år av gangen og det må søkes på nytt om midler til år 2 og år 3 Ved manglende framdrift i prosjektet betydelige avvik eller endret målsetting kan støtten avkortes eller opphøre I hovedregelen gis det ikke støtte til samme prosjekt utover tre år Kvalitet er en forutsetning for tildeling av midler Tildeling offentlig gjøres i slutten av november hvert år Midlerne kan tidligst benyttes 1 januar påfølgende år NIFs rolle Som søker organisasjon er NIF ansvarlig overfor ExtraStiftelsen for de søknader som blir innvilget via NIF vurderer derfor søknader ut fra idrettens egne mål og krav til kvalitet og ta standpunkt til om søknaden skal sendes videre til ExtraStiftelsen NIF bistår søkere i søknadsfasen omkring faglige spørsmål holder dialog med prosjekter som er igangsatt

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/stotteordninger/Sider/--Om-stotteordningen-.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • - Søkeprosessen
  vurdert NIF vurderer og veileder søkere i å forbedre søknad fram til NIFs frist hos ExtraStiftelsen 15 juni NIF kan avslå søknader Prosjektbeskrivelse Prosjektbeskrivelsen skal ha følgende innhold Bakgrunn målsetning og målgruppe Hvordan prosjektet skal gjennomføres bland annet med framdriftsplan og budsjett oversiktlig og realistisk Hvilke forutsetninger man har for å lykkes med gjennomføringen Hvilken verdi prosjektet har for målgruppen og eventuell samfunnsmessig verdi Overføringsverdien som ligger i prosjektet Resultater man forventer å oppnå og en vurdering av disse Videreføring av prosjektet ut over prosjektperioden Planer for informasjon og markedsføring om prosjekt arbeidet og formidling av resultater Ved innkjøp av utstyr plan for bruk av utstyret etter prosjektperioden skal være beskrevet Godt dekkende prosjektnavn Spørsmål man kan stille seg og som bør komme frem i prosjektbeskrivelsen Hvorfor dette prosjektet Hva ønsker men egentlig å oppnå med prosjektet Hva er gjort på området tidligere Legg stor vekt på beskrivelsen av gjennomføring Det er viktig Hvem skal være med i gjennomføringen av prosjektet Målgruppe hvem ca antall hvorfor Konkrete planer for gjennomføring fra a til å Husk at den som skal lese søknaden din helt sikkert har lest mange før de leser din Kom derfor raskt til poenget og skriv så kort som mulig Ting som kan være selvfølgeligheter for deg er mest sannsynlig helt ukjent for leseren Ta utgangspunkt i dette når du skal skrive Vis ryddighet i søknaden I det elektroniske systemet skrives et kort sammendrag som skal inneholde bakgrunn målsetning målgruppe gjennomføring betydning og fremdriftsplan Sammendraget skal bestå av maks 4200 tegn litt mindre enn en A4 side Prosjektbeskrivelsen bør være på maksimum 10 sider Gjør gjerne en egen kartlegging i prosjektbiblioteket til ExtraStiftelsen Her kan det finnes lignende prosjekter som dere kan hente tips fra Kriterier det legges vekt på i prosjektbeskrivelsen At midlene stimulerer til ny virksomhet

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/stotteordninger/Sider/Sokeprosessen.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive •