archive-no.com » NO » F » FORBUNDETONLINE.NO

Total: 954

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Økonomistyring og kontantbehandling
  open og siden cancel ved login spørsmål Rutiner for bank og kontantbehandling Ihht NIFs lov 2 11 7 skal bankkontoer disponeres av to personer i fellesskap Dette ordnes ved at det tegnes en nettbankavtale med bank hvor det kreves to signeringer for hver betaling overføring Praktisk ordnes dette ved at det er to personer i laget disponenter som har hver sin betalingsbrikke De fleste større banker tilbyr dette gratis eller til en svært lav pris til lag foreninger Private bankkonti skal ikke brukes Alle lagskasser i et idrettslag skal inkluderes i regnskapet ref RRB 2 2 nr 2 Det skal være tegnet underslagsforsikring for de som disponerer bankkkonto i idrettslaget IF tilbyr klubbforsikring som dekker dette for ytterligere informasjon se Klubbforsikring Betalingsterminal Ved større arrangementer hvor det er mye kontanter i omløp må laget ordne med betalingsterminal slik at minst mulig av omsetningen foregår i kontanter Betalingsterminal til enkeltarrangement kan enkelt ordnes ved å leie dette fra banken Flere større banker har tilbud om dette til lag og foreninger Idretten har en avtale med Point om leie av betalingsterminaler se IT Utstyr for mer informasjon om denne avtalen For å sikre at regnskapet til enhver tid er korrekt er det svært viktig at økonomiansvarlig kasserer i idrettslaget avstemmer bankkonto mot regnskapet regelmessig Det anbefales at dette gjøres minimum 4 ganger per år Idrettslagene kan bruke følgende mal ved avstemming av bankkonto Mal bankavstemming Velg open og siden cancel ved login spørsmål Likviditetsbudsjett Det er viktig at idrettslaget har en tett oppfølging av bankkonto slik at man unngår betalingsproblemer Bruk av budsjett for oppfølging av bankkonto likviditetsbudsjett vil kunne lette jobben med å følge opp bankkontoen og vil hjelpe idrettslaget med å se om de vil få utfordringer knyttet til om laget har tilstrekkelig med penger på bok gjennom året slik

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/klubbguiden/okonomi/Sider/styring_kontant.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Revisjon
  eller registrert revisor som skal følge revisorloven For idrettslag med omsetning under fem millioner kroner årlig skal revisjonen utføres av to revisorer valgt av årsmøtet Valgte revisorer skal følge bestemmelsene i RRB kapittel 4 Valgt revisors ansvar er å gjennomføre revisjon ved å vurdere årsregnskapet og vurdere intern kontroll i idrettslaget For sjekkliste som kan brukes som hjelpemiddel for valgt revisor se vedlagte dokument Sjekkliste for valgt revisor docx Velg open og siden cancel ved login spørsmål Etter revisjon av idrettslagets regnskap utarbeider valgt revisor revisjonsberetning for mal som kan benyttes som grunnlag se vedlagte fil Mal revisjonsberetning pdf Et idrettslag kan velge å engasjere statsautorisert eller registrert revisor selv om omsetningen er under fem millioner kroner årlig Idrettslaget har imidlertid ikke valgadgang med tanke på regnskapsbestemmelser RRB må følges selv om laget har engasjert revisor Dersom et idrettslag velger å engasjere statsautorisert eller registrert revisor må idrettslaget også ha kontrollkomité Hovedinnhold del 2 Telefon 47 21 02 90 00 E post nif post idrettsforbundet no Presentasjon av NIF Kretsoversikt Nyheter John Carew jeg utfordrer deg Les mer Momskompensasjon 2015 Les mer Vilde ble starstruck under treningsøkt med Bjørgen Les mer Vårtilbud fra Hertz Les mer Idrettsstyret oppsummerte tingperioden Les

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/klubbguiden/okonomi/Sider/Revisjon.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Kontrollkomite
  bilde av idrettslagets drift For sjekkliste som kan brukes som hjelpemiddel for kontrollkomiteen se vedlagte dokument Sjekkliste for kontrollkomiteen Velg open og siden cancel ved login spørsmål Mal som kan benyttes som grunnlag for Kontrollkomiteens beretning se vedlagte dokument Mal kontrollkomiteens beretning Velg open og siden cancel ved login spørsmål Hovedinnhold del 2 Telefon 47 21 02 90 00 E post nif post idrettsforbundet no Presentasjon av NIF Kretsoversikt Nyheter

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/klubbguiden/okonomi/Sider/Kontrollkomite.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Maler og hjelpemidler
  Kurs Dersom idrettslag ønsker å delta på kurs innen økonomi regnskap arrangeres dette av Idrettskretsene og ytterligere informasjon om dato og tema samt kurskalender fås ved henvendelse hos din Idrettskrets For ytterligere informasjon vedrørende innhold i de enkelte kurs vises det til www klubbutvikling no Maler og eksempelfiler finner du i listen under samt under hvert tema i venstremenyen Reiseregning Mal reiseregning Velg open og siden cancel ved login spørsmål Utgiftsrefusjon Mal utgiftsrefusjonssjema Velg open og siden cancel ved login spørsmål Budsjett For eksempel på budsjettmal se budsjettmeny NS4102 Norsk standard kontoplan Norsk standard kontoplan er en svært omfattende kontoplan og en fullstendig versjon av denne er ikke hensiktsmessig å bruke for små idrettslag NIF har derfor laget en svært forenklet versjon av denne hvor vi har fjernet mange kontoer slik at vi sitter igjen med en versjon som vi mener er tilpasset idretten Denne kontoplanen er laget med tanke på de små idrettslagene Det kan være at denne har enkelte mangler ihht balanseposter inntekter og kostnader i mange klubber og da må denne i så fall utvides av det enkelte idrettslag NS4102 Norsk standard kontoplan Hovedinnhold del 2 Telefon 47 21 02 90 00 E post nif post idrettsforbundet

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/klubbguiden/okonomi/Sider/Maler.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Skattefradrag for gaver
  komité NIF og som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver i henhold til skattelovens 6 50 Privatperson eller organisasjon som gir gave til Idrettslag klubb særforbund mottaker kan få fradrag i sin selvangivelse for gavebeløpet Kriterier for fradrag er blant annet Gavemottaker må rapportere om mottatte gaver via link som legges ut på denne siden i desember hvert år Mottatte gaver må registreres innen 15 januar året etter at gaven er mottatt Det gis fradrag for gavebeløp fra 500kr og inntil 16 800kr Det kan ikke være gitt noen form for motytelse for gaven Gaven må være en pengegave Gavemottaker må rapportere data til NIF Mottaker er pliktig til å samle inn korrekt data om giver og sende dette i korrekt form til Norges idrettsforbund korrekt form og data beskrives nedenfor Hvis NIF ikke mottar opplysninger i henhold til vedtatt praksis har NIF dessverre ingen ressurser til å innhente de lovpålagte opplysninger Innrapportering via denne nettsiden er gratis for medlemmer av Norges idrettsforbund Følgende informasjon må rapporteres inn Givers personnummer eller organisasjonsnummer navn adresse og email Gavebeløp Navn på idrettslag klubb særforbund som har mottatt gaven Det er gavemottakers plikt å oppbevare dokumentasjon for evt etterkontroll

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/klubbguiden/okonomi/Sider/skattefradrag.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Underslagsforsikring
  ut penger fra en bankkonto alene Ha underslagsforsikring minimum for de som disponerer bankkonti Det er det enkeltes organisasjonsledds ansvar å tegne underslagsforsikring Klubbene må selv tegne en egen forsikring Det gjøres oppmerksom på at hvis klubben har klubbforsikring i IF http www idrett no tema klubbguiden Sider Klubbforsikring aspx så er underslagsforsikring inkludert i denne forsikringen NIF har tegnet en felles underslagsforsikring kriminalitetsforsikring som dekker samtlige organisasjonsledd tilknyttet NIF med unntak av klubbene NIFs felles underslagsforsikring gjelder følgende Dekker alle organisasjonsledd tilknyttet NIF med unntak av klubbene Dvs at følgende organisasjonsledd er dekket innenfor denne ordningen Norges idrettsforbund idrettskretser særforbund særkretser regioner og idrettsråd Dekker alle ansatte og valgte tillitsvalgte Dekker opp til kr 1 million pr skadetilfelle Egenandel kr 25 000 pr skadetilfelle Hvis organisasjonsleddet ønsker en dekning utover NIFs fellesforsikring står det enkelte organisasjonsledd fritt til å tegne en egne forsikring som har dekning utover fellesforsikringen Hvis det skulle oppstå skadetilfeller som faller inn under NIF fellesforsikring tar dere kontakt med IF på telefon 02400 Hovedinnhold del 2 Telefon 47 21 02 90 00 E post nif post idrettsforbundet no Presentasjon av NIF Kretsoversikt Nyheter John Carew jeg utfordrer deg Les mer Momskompensasjon 2015 Les mer Vilde

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/klubbguiden/okonomi/Sider/Underslagsforsikring.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Musikkavgift
  tekstforfattere og musikkforlag og Gramo avgift artistene NIF har på vegne av alle sine medlemmer gjort en overordnet avtale med både Tono og Gramo Det enkelte organisasjonsledd slipper da rapportering og innbetaling av musikkavgifter ved offentlig fremøring av musikk på idrettsarrangement NIF har gjort følgende avtaler Tono Dekker fremøring av musikk på idrettsarrangement som bakgrunnsmusikk samt der det er nødvendig for den sportslige utførelsen Gjelder ikke EM VM eller OL Digital distribusjon lydfastsetting av musikk og side arrangementer er ikke dekket av avtalen Her må det enkelte organisasjonsledd tegne en egen avtale Gramo Dekker all fremføring av musikk på alle ordinære idrettsarrangement for alle organisasjonsledd tilknyttet NIF samt alle idrettsarrangement som eies 100 av underliggende ledd Gjelder alle internasjonale mesterskap i Norge med unntak av OL Musikkfremføring utover ordinær aktivitet må det enkelte organisasjonsledd tegne en egen avtale på Ta kontakt med Tono Gramo hvis dere det er spørsmål vedrørende musikkavgiftene Tono http www tono no Gramo https gramo no Telefon 47 21 02 90 00 E post nif post idrettsforbundet no Presentasjon av NIF Kretsoversikt Nyheter John Carew jeg utfordrer deg Les mer Momskompensasjon 2015 Les mer Vilde ble starstruck under treningsøkt med Bjørgen Les mer Vårtilbud fra Hertz

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/klubbguiden/okonomi/Sider/Musikkavgift.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Støtteordninger og inntektsmuligheter
  idrettsskole som tilbyr idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år Helse og rehabilitering Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til ExtraStiftelsen til helserelaterte prosjekter Se også Støtteordninger Videre har Kulturdepartementet samlet en del tilskuddsordninger til frivillig virksomhet på sine sider på www frivillig no Grasrotandelen Alle som spiller på Norsk Tippings spill har mulighet til å velge et idrettslag eller forening som skal få inntil 5 prosent av spillinnsatsen Skattefrie gaver Alle privatpersoner og organisasjoner som gir gaver til idrettslag kan få skattefradrag på opptil kr 12 000 per år Det er viktig at idrettslag kjenner til denne ordningen slik at de kan informere potensielle givere om dette ifm innsamlinger av pengegaver til ulike formål for eksempel kunstgressbanke bygging av klubbhus ishall osv Idrettsavtaler rabattordninger Norges Idrettsforbund har fremforhandlet mange avtaler og rabattordninger med ulike leverandører som klubber og idrettslag som er medlemmer hos Norges Idrettsforbund kan benytte seg av Utlysninger prosjekter Videre gjennomføres det flere ulike prosjekter og kampanjer som idrettslagene kan delta i for å skaffe inntekter i lagene Følg med på nyhetssiden på www idrett no hvor det legges ut informasjon fortløpende om aktuelle prosjekter og kampanjer Hovedinnhold

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/klubbguiden/okonomi/Sider/Stoette_inntekt.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive