archive-no.com » NO » F » FORBUNDETONLINE.NO

Total: 954

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Jubileumsseminaret
  Dan Børge Akerø Sang av Lydia Hoen Tjore Idrettspresident Tove Paule ønsker velkommen H K H Kronprins Haakon Menneskeverd og verdiskaping Francesca Kabaso Changing lives through sport Kulturminister Anniken Huitfeldt Idrettens betydning i samfunnet 10 20 Pause 10 40 Sang av Lydia Hoen Tjore Knut Eirik Dybdal Lokal entusiasme med internasjonale visjoner Stine Lise Hattestad Bratsberg Med olympisk gull i startblokken IOC president Jacques Rogge Sport as a tool for

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/omnif/historikk/Sider/jubileumsseminar.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Nettstafett 2011
  150 år I den forbindelse inviterte vi gjester til å skrive noen ord som handler om deres forhold til idrett Tweet Anbefal artikkelen via e post Sende til flere mottakere Separer adressene med komma Hovedinnhold del 1 Tidligere innlegg i kronologisk rekkefølge det siste øverst Bare Egil Mitt forhold til idrett Siv Jensen Trening gir energi Gunhild Grande Jeg er født med ski på beina Arne Hjeltnes Litt betre enn idealtid Vidar Bøe Har vi maktet å gjøre idrettsarenaen til en god møteplass Jonas Rønning Idrett Aslak Sira Myhre Ung og talentfull Rigmor Aasrud Fornyings administrasjons og kirkeminister Idretten er som inkluderingsarena Kristina Groves Norge er skjønt Valgerd Svarstad Haugland Alle har eit forhold til idrett Hilde Sandvik GURO LØPER som en fole Arnfinn Solli Idretten slik jeg kjenner den en annen idrett Henning Andersen Alvor og definerte rammer skremmer ungdommen bort Anne Margrethe Hausken Egotripp eller samfunnsnytte Inger Lise Hansen Leggvarmere og fellesskap Tommy Urhaug Flere funksjonshemmede må med i idretten Marco Elsafadi Idretten bygger og forebygger Kjell Terje Ringdal Tre generasjoner to idretter et liv Idrettspresident Tove Paule åpnet nettstafetten med innlegget Idrettsforbundet en sprek 150 åring Hvilket forhold har DU til idrett Hovedinnhold del 2 Ofte besøkte

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/omnif/historikk/Sider/Nettstafett2011.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Planlegging
  i den offentlige tilskuddsordningen Dette gjøres først og fremst ved å markedsføre sine behov gjennom lagets anleggsplan se her Lagets anleggsplan samordnes gjennom idrettsrådet som viderebringer og prioriterer innspillene til kommunen Hvorfor oversiktsplanlegging Idrettslaget vil gjennom sine anleggsplaner bidra til disponering og sikring av arealer samt være et utgangspunkt for offentlige planer budsjettering og bevilgninger Idrettens dokumentasjon gjør sjansene større for å nå målet Å få gjennomført de enkelte anleggsprosjekter som dekker idrettens behov Finansiering av idrettsanlegg Spillemidlene Et vesentlig bidrag til utbygging av idrettsanlegg har siden 1948 vært fordelingen av overskuddet i Norsk Tipping A S Siden starten har Norsk Tipping bidratt med over syv milliarder kroner til bygging av idrettsanlegg i Norge Pengene blir forvaltet gjennom Kulturdepartementet som med hjemmel i Kgl res av 3 april 1987 bemyndiget fylkeskommunene til å foreta fordelingen av de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv Dersom et ordinært idrettsanlegg for nærmiljøanelegg er det utarbeidet egne retningslinjer skal få støtte gjennom spillemidlene må planen være innarbeidet i kommunedelplanen for idrett og friluftsliv Idrettens behovsplan får først mening når den gir konkrete utslag i arealplanarbeidet og i handlingsplaner med budsjett for kommunen Derfor må både laget og idrettsrådet følge opp sine planer Idrettslagets anleggsplan Hva skal klubben vår drive med i framtida og hvilke behov har vi Dette er sentrale spørsmål en må stille seg når en utformer en anleggsplan Det er viktig for klubben å se på anleggsplanleggingen som en del av planarbeidet for klubben Klubbutvikling vil være et viktig verktøy for å finne svar på Hvordan har vi det i klubben vår Hvordan ønsker vi å ha det Hvordan kan vi komme et skritt eller to nærmere en ønsket situasjon Disse spørsmålene kan også brukes i anleggsplanleggingen Innen idretten bør vi bli flinkere til å la større deler av medlemmsmassen delta i anleggsprioriteringen Kanskje har ungdom kvinner og mosjonister andre prioriteringer enn middelaldrende menn med forankring i tradisjonell konkurranseidrett En demokratisk prosess i klubben vil kunne danne et godt grunnlag for lagets eget arbeid med underlaget for anleggsplanen Lagets anleggsplan må være samordnit i tid med idrettsrådets planer og være à jour med de terminer som gjelder for kommunens egen planleggings og budsjettprosesser Her er det viktig å holde løpende kontakt med Idrettsrådet samt overholde fristene som blir satt for innspill til planarbeidet Husk en løsrevet plan er lite verdt Faser i planarbeidet Til å utarbeide lagets anleggsplan bør det oppnevnes en egen arbeidsgruppe plangruppe Begrens arbeidsgruppen til tre fire medlemmer som virkelig er motivert for oppgaven Husk at alle brukerinteresser skal høres en tidsplan bør utarbeides i starten Husk å se fremdriften i forhold til planarbeidet i Idrettsrådet og kommunen Finansieringen av planarbeidet må avklares med styret likeledes mandat og fullmakter Planfaser omfatter Organisering Oppnevning av arbeidsgruppe utarbeiding av tidsplan og finansiering av arbeidet Registrering Medlemmer idrettslag særidretter anlegg befolkningsutvikling økomomi m m Oppsummering Status aktiviteter anlegg anleggsmodeller behovsvurderinger m m Presentasjon av Utfylling av anleggsplanskjema link denne inkludert anleggsplan vurderinger av

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/anlegg/Sider/%C3%85planleggeetidrettsanlegg.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Miljøstrategi
  via e post Sende til flere mottakere Separer adressene med komma Hovedinnhold del 1 Last ned miljøstrategien Hovedinnhold del 2 Anleggsrådgiver Torstein Busland Mobil 90 92 69 79 E post torstein busland idrettsforbundet no Presentasjon av NIF Kretsoversikt Nyheter John Carew jeg utfordrer deg Les mer Momskompensasjon 2015 Les mer Vilde ble starstruck under treningsøkt med Bjørgen Les mer Vårtilbud fra Hertz Les mer Idrettsstyret oppsummerte tingperioden Les mer Vant

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/anlegg/Sider/Milj%C3%B8strategi.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Kriterier for å bli en godkjent idrettsskole
  av idrettslagets tilbud må være forankret i idrettslagets styre før søknad sendes 3 Idrettens barnerettigheter med utviklingsplan og Bestemmelser om barneidrett skal følges opp og etterleves 4 Ansvarlig for idrettsskolen skal sørge for at alle trenere ledere er godt kjent med Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett og sørge for at de har gyldig politiattest 5 Barna skal få prøve seg på minst 3 idretter i løpet av ett år men vektleggingen av den enkelte idrett gjennom året kan være ulik I tillegg skal leik og fysisk aktivitet som utvikler barnas grunnmotorikk være gjennomgående i idrettsskoletilbudet Kravet om 3 idretter gjelder ikke for barn mellom 0 og 5 år 6 Idrettsskolen skal gi et variert opplæringstilbud i ulike miljøer hvor aktivitetene følger årstidene 7 Idrettsskolen skal gi et tilbud gjennom hele året fordelt over 20 uker eller mer 8 Årsplan som viser aktiviteten i idrettsskolen uke for uke for de ulike aldersgruppene skal legges ved søknaden Benytt dette skjemaet for årsplan 9 Aktivitetslederne i idrettsskolen bør som et minimum ha aktivitetslederkurs i barneidrett eller tilsvarende Hovedinnhold del 2 Seksjonsleder Mads Andreassen 47 21 02 90 00 E post barneidrett idrettsforbundet no Presentasjon av NIF Ungdomsidrett Nyheter John Carew jeg utfordrer

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/barneidrett/idrettsskole/kriterier/Sider/default.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Oppstarts- og utviklingsstøtte
  til én idrettsskole pr idrettslag enten det er et fleridrettslag eller et særidrettslag Beløpene er som følger Kr 11 000 for idrettsskoler med færre enn 50 barn Kr 16 000 for idrettsskoler med flere enn 50 barn Utviklingsstøtte Eksisterende idrettsskoler kan søke om utviklingsstøtte til ulike formål som Utvidelse i alderstrinn Utvidelse i aktivitetstilbud omfang eks tilbud i ny skolekrets samarbeid med skole SFO Inkludering av barn med funksjonshemminger eller andre særskilte behov Kompetansehevende tiltak for trenere ledere Tilrettelegging av en utebasert idrettsskole som tilbyr ute aktiviteter hele året Oppstart av idrettsskole som har ligget nede Utviklingsstøtten er kr 8 500 Ta kontakt med respektiv idrettskrets særidrett for nærmere informasjon om kurs og andre kompetansetiltak Hvordan søke oppstart eller utviklingsstøtte Det er utarbeidet et søknadsskjema se nederst på denne siden som kan brukes både til oppstarts og utviklingsstøtte Som vedlegg til søknaden skal det sendes med en årsplan evt henvises det til internettside hvor årsplanen er tilgjengelig Årsplanen skal vise hvilke idretter aktiviteter som gjennomføres fra uke til uke for de ulike aldersgruppene og i hvilke miljøer der hvor det ikke naturlig framgår Søknadsprosedyre Søknaden sendes fra søker til respektiv idrettskrets for kvalitetssikring og vurdering Idrettskretsen innstiller søknaden til godkjent eller avslått ut i fra gjeldende kriterier Innstilles søknaden til avslått tar idrettskretsen kontakt med idrettslaget for en utbedring av søknaden Søknaden sendes kun fra idrettskretsen til NIF når den er godkjent av idrettskretsen NIF gjør den endelige innstilling til godkjent eller avslått før en eventuell støtte betales ut Idrettskrets registrerer nye idrettsskoler i idrettens database NIF foretar utbetaling ved godkjente søknader Det kan søkes hele året forventet behandlingstid er 3 6 uker Søknad idrettsskoler for barn Hovedinnhold del 2 Seksjonsleder Mads Andreassen 47 21 02 90 00 E post barneidrett idrettsforbundet no Presentasjon av NIF Ungdomsidrett Nyheter John Carew

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/barneidrett/idrettsskole/stotte/Sider/default.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Organisering
  de enkelte gruppene i laget men også med andre idrettslag i nærmiljøet Alternativt kan flere idrettslag gå sammen om å utvikle et idrettsskoletilbud men kun ett idrettslag kan stå som søker og får eventuelt tildelt oppstarts eller utviklingsstøtte Det samme gjelder hvis idrettslaget samarbeider med skolen skolefritidsordningen i sitt nærmiljø Det er ikke lenger noen nedre aldersgrense i forbindelse med idrettsskole for barn men for de aller yngste bør en være tilbakeholden med å lage organiserte tilbud En idrettsskole trenger heller ikke å ha et tilbud som omfatter alle årsklassene til og med 12 år Det anbefales at en representant i idrettslagets styre oppnevnes som ansvarlig for idrettsskolen Forsikring Barn i idrettsskoler er forsikret gjennom idrettens barneforsikring i If Dette gjelder enten barnet er medlem i idrettslaget eller ikke Les mer om idrettsforsikring for barn Hovedinnhold del 2 Seksjonsleder Mads Andreassen 47 21 02 90 00 E post barneidrett idrettsforbundet no Presentasjon av NIF Ungdomsidrett Nyheter John Carew jeg utfordrer deg Les mer Momskompensasjon 2015 Les mer Vilde ble starstruck under treningsøkt med Bjørgen Les mer Vårtilbud fra Hertz Les mer Idrettsstyret oppsummerte tingperioden Les mer Vant treningsøkt med Bjørgen og Skarstein Les mer Kalender Ofte besøkte sider Anlegg Barneidrett

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/barneidrett/idrettsskole/hvaerenidrettskole/Sider/default.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Diplom
  via e post Sende til flere mottakere Separer adressene med komma Hovedinnhold del 1 Dette er et klikkbart PDF dokument dvs at dere har to valg Skriv ut den dere vil bruke og skriv inn for hånd Fyll inn i feltene navn idrettslag sted dato osv og skriv deretter ut Dere kan velge mellom tre varianter på bokmål og nynorsk Blå figur på hvit bakgrunn Rosa figur på hvit bakgrunn Svart figur på hvit bakgrunn Den svarte kan egne seg dersom dere ønsker å skrive ut diplomet på et farget ark Nynorsk Blå figur på hvit bakgrunn Rosa figur på hvit bakgrunn Svart figur på hvit bakgrunn Vi anbefaler dere å skrive ut diplomet på et papir som kalles silk 170 gram Hovedinnhold del 2 Seksjonsleder Mads Andreassen 47 21 02 90 00 E post barneidrett idrettsforbundet no Presentasjon av NIF Ungdomsidrett Nyheter John Carew jeg utfordrer deg Les mer Momskompensasjon 2015 Les mer Vilde ble starstruck under treningsøkt med Bjørgen Les mer Vårtilbud fra Hertz Les mer Idrettsstyret oppsummerte tingperioden Les mer Vant treningsøkt med Bjørgen og Skarstein Les mer Kalender Ofte besøkte sider Anlegg Barneidrett Folkehelse og skole Funksjonshemmede Grasrotandelen Idrettens Fredskorps Idrettsavtaler Idrettsmerket Idrettspolitisk dokument Idrettsregistreringen Idrettsstyret

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/barneidrett/idrettsskole/Sider/Diplom.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive