archive-no.com » NO » F » FORBUNDETONLINE.NO

Total: 954

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • SportsAdmin
  Oppsett av påkrevd online betaling Til for alle SportsAdmin er laget for å støtte alle organisatoriske og administrative nivåer i norsk idrett mens Min Idrett ivaretar det enkelte medlem utøver og familie Systemet har tilpasset funksjonalitet for klubber kretser og særforbund Enten du er leder arrangementsansvarlig eller medlemsansvarlig i klubben din administrativ ansatt i en idrettskrets eller særforbund vil du kunne benytte SportsAdmin Det sentrale systemet SportsAdmin er også kjernen navet for andre løsninger og sikrer en enhetlig og sikker behandling av person og organisasjonsopplysninger Både Min Idrett og ForbundetOnline er eksempler på løsninger som bygger på SportsAdmin I tillegg fungerer SportsAdmin også som integrasjonsrammeverk for andre idrettsfaglige systemer som for eksempel fotballforbundets system FIKS Moderne SportsAdmin er et relativt nytt system og også tilhensikt å erstatte flere eksisterende løsninger som er i ferd med å bli utdatert både teknologisk og brukermessig I venstremenyen finner du mer informasjon om de ulike modulene i SportsAdmin Mer informasjon om Min Idrett finner du her Videoveiledninger finnes her her Hovedinnhold del 2 Telefon 03615 E post support idrettsforbundet no Presentasjon av NIF Kretsoversikt Nyheter John Carew jeg utfordrer deg Les mer Momskompensasjon 2015 Les mer Vilde ble starstruck under treningsøkt med Bjørgen Les

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/it/produkterogtjenester/sportsadmin/Sider/default.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • MinIdrett
  som har hatt eller har en tilknytning til idretten på et eller annet nivå Det er derfor viktig for alle fra NIF til særforbund til klubb at opplysningene som er registrert på disse er så oppdatert og korrekt som mulig Dette for at vi alle ønsker å gi best mulig service til medlemmet Min Idrett er derfor på mange måter hjertet i våre systemer På sikt er ambisjonen vår at man skal logge seg på Min Idrett når man søker informasjon skal melde seg på en aktivitet eller underholdning knyttet til idretten Dette er selvsagt en ambisjon som det vil ta noe tid å utvikle til sitt fulle potensiale men vi er godt i gang Funksjoner i løsningen Brukervennlig og intuitivt design gjør at det er svært enkelt å bruke Unikt brukernavn passord sørger for sikkerhet og trygghet Du kan melde deg på arrangement og kurs Søkbar terminliste for alle arrangement og kurs som arrangeres i idretten Du kan fra Min Idrett logge deg direkte inn i andre av idrettens løsninger som SportsAdmin Barnas Skiklubb og Aktiv Bedrift Du kan verifisere og endre person og kontaktopplysninger Du kan selv bestemme hva slags personopplysninger som skal publiseres på idrettens nettsteder Du kan se hvilke funksjoner verv du er registrert med Du kan se hvilken kompetanse du er registret med Du kan få oversikt over dine registrerte lisenser og finne betalingsinformasjon knyttet til disse Kalenderfunksjonen gjør at du hele tiden har oversikt over dine kommende aktiviteter og du kan også se dine aktiviteter bakover i tid Påkrevd online betaling på kurs lisenser og arrangementer Du kan logge deg på Min Idrett ved å gå inn på denne linken Du kan logge deg inn på Min Idrett her Les mer om Min Idrett og betalingen her Se videoveiledninger for Min Idrett her Hovedinnhold

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/it/produkterogtjenester/Sider/minidrett.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • KlubbAdmin - idrettens løsning for medlemsadministrasjon
  Sende til flere mottakere Separer adressene med komma Hovedinnhold del 1 Idrettens nye løsning KlubbAdmin vil gi alle idrettslag med underliggende organisasjon mulighet til å administrere medlemmer familierelasjoner sende e post sms kreve inn kontingent og treningsavgifter med mer via online betaling KlubbAdmin er en enkel og sikker nettbasert løsning som skal tilby det rimeligste alternativet for online betaling i markedet Selve løsningen tilbys klubbene kostnadsfritt Løsningen skal bidra til bedre kvalitet i medlemsdata både lokalt og sentralt Prosjektet setter brukervennligheten i fokus og det ideelle målet er at løsningen skal være så enkel i bruk at det ikke kreves opplæring eller support Her finner du en enkel produktbeskrivelse av KlubbAdmin eller du kan gå til klubbadmin nif no Eventuelle spørsmål kan rettes til support idrettsforbundet no Hovedinnhold del 2 Telefon 03615 E post support idrettsforbundet no Presentasjon av NIF Kretsoversikt Nyheter John Carew jeg utfordrer deg Les mer Momskompensasjon 2015 Les mer Vilde ble starstruck under treningsøkt med Bjørgen Les mer Vårtilbud fra Hertz Les mer Idrettsstyret oppsummerte tingperioden Les mer Vant treningsøkt med Bjørgen og Skarstein Les mer Kalender Ofte besøkte sider Anlegg Barneidrett Folkehelse og skole Funksjonshemmede Grasrotandelen Idrettens Fredskorps Idrettsavtaler Idrettsmerket Idrettspolitisk dokument Idrettsregistreringen Idrettsstyret Internasjonalt

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/IT/PRODUKTEROGTJENESTER/KLUBBADMIN/Sider/default.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Forebygging
  voksne og ungdom som er rollemodeller for barn og unge til å være alkoholfri røyk og snusfri i idrettssammenheng Tweet Anbefal artikkelen via e post Sende til flere mottakere Separer adressene med komma Hovedinnhold del 1 NIF har i samarbeid med Helsedirektoratet gjennomført prosjektet TimeOut med mål om å skape gode idrettsmiljøer og å forebygge bruk av alkohol og tobakk Det er utarbeidet to moduler som idrettsledere og trenere kan gjennomføre i sin klubb TimeOut i kortversjon Skap et godt idrettsmiljø I tillegg er det utarbeidet et lekhefte og et arbeidshefte som er utarbeidet for å fremme et godt miljø Prosjektet bygget på to tidligere landsdekkende undersøkelser Bu et al 2002 Bu 2003 som viste at norske ungdommer som deltar i organisert idrett debuterer med drikking av alkohol senere og drikker mindre enn ungdom utenfor idretten Det samme gjelder røyking Idretten er altså en positiv og forebyggende arena i forhold til bruk av alkohol og tobakk Siden idretten er forebyggende i seg selv er det dermed ønskelig at barn og ungdom skal drive idrett lengst mulig For å bevare barn og ungdom i idretten lenger er det viktig å skape gode idrettsmiljøer Godt samhold i gruppen støtte fra personer rundt laget orden og struktur rundt utøverne og gode rollemodeller er noen av faktorene Evalueringsrapporter fra TimeOut prosjektet Sluttrapport TimeOut Evaluering Timeout Bergensklinikkene Konklusjonene fra prosjektet er blant annet at trenere i TimeOut fremstår som gode rollemodeller i forhold til bruk av alkohol noe som synes å ha betydning for utøvernes forhold til dette Deltakende trenere og ledere gir tilbakemeldinger om mindre eller uendret frafall fra idrettslaget og bedre samhold blant utøverne Hovedinnhold del 2 Line Hurrød tlf 41670015 21029109 E post line hurrod idrettsforbundet no Presentasjon av NIF Kretsoversikt Nyheter John Carew jeg utfordrer deg Les mer Momskompensasjon 2015 Les

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/folkehelseogskole/folkehelse/Sider/forebygging.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Idrettsstyret strammer inn
  med komma Hovedinnhold del 1 Idrettsstyret vedtok at alle som ansettes i NIF Olympiatoppen som trenere ledere eller annet støttepersonnell gjennom ansettelsesavtalen garanterer at de ikke er eller har vært involvert i virksomhet som er uforenlig med idrettens virksomhet og kjerneverdier Dette innbefatter blant annet doping og kampfiksing og andre handlinger som på annen måte er egnet til å skade idrettens anseelse og omdømme Det samme gjelder konsulentavtaler Idrettsstyret vedtok at alle stipendutøvere til OLT skal undertegne på en egenerklæring hvor utøverne aksepterer at de settes utenfor Olympiatoppen og fratas tildelte og fremtidige stipendmidler fra Olympiatoppen dersom de dømmes for brudd på dopingbestemmelsene Idrettsstyret ba generalsekretæren om å søke juridiske råd fra NIFs lovutvalg for å kunne gi tilleggsvurderinger i utviklingen av enda tydeligere retningslinjer på dette området i fremtiden Generalsekretæren skal også iverksette et gjennomgripende arbeid med en tiltaksplan som skal være gjeldende for NIF Olympiatoppen i fremtiden Pressemelding fra Idrettsstyret Hovedinnhold del 2 Nyheter John Carew jeg utfordrer deg Les mer Troppen til European Games Les mer Vilde ble starstruck under treningsøkt med Bjørgen Les mer Momskompensasjon 2015 Les mer Idrettsstyret oppsummerte tingperioden Les mer Vårtilbud fra Hertz Les mer Kalender Ofte besøkte sider Anlegg Barneidrett Folkehelse og

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/nyheter/Sider/Idrettsstyret_strammer_inn.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Antidopingarbeidet og revisjon av Wada-koden
  boken Ungdomstreneren planlagt utgivelse 2013 Trenerens formidling og forvaltning av idrettens verdier vil være sentralt NIF har høsten 2012 utgitt boken Barneidrettstreneren Idrettens verdiarbeid kommer meget tydelig frem i Barneidrettstreneren NORGES IDRETTSFORBUNDS INNSPILL TIL WADA I FORBINDELSE MED REVISJON AV WADA KODEN 1 Kort om revisjonsprosessen Dopingbestemmelsene i NIFs lov kapittel 12 er basert på WADA koden WADA har igangsatt en revisjon av koden Det skal gjennomføres tre høringsrunder Den andre høringsrunden ble avsluttet 10 oktober Idrettsstyret har gitt innspill i både første og andre høringsrunde Den tredje høringsrunden løper fra 3 desember 2012 til 1 mars 2013 Endelig kode skal vedtas på den internasjonale konferansen om doping i idretten i Sør Afrika høsten 2013 Den reviderte koden vil tre i kraft fra 1 januar 2015 Nedenfor gis et sammendrag av de viktigste endringsforslagene Idrettsstyret har foreslått 2 Utøverens rettssikkerhet Maktfordelingsprinsippet må nedfelles i koden Innenfor NIF systemet er kontroll påtale domsmyndighet og lovgivende myndighet atskilt i tre uavhengige organer Dette er en viktig garanti for en forsvarlig og rettssikker behandling av en dopingsak Det samme prinsippet bør innføres i WADA koden Rettssikkerheten i domsprosessen må forbedres ytterligere I WADA koden er det ikke et krav om at førsteinstansbehandlingen foretas av et uavhengig domsorgan slik ordningen er i NIF Dette er ikke tilstrekkelig For å sikre åpenhet må domsbehandlingen være offentlig og det må være krav til juridisk kompetanse i domsorganene Slik er ordningen i NIFs lov Det beviskravet som gjelder i WADA koden ligger mellom alminnelig sannsynlighetsovervekt 51 og det alminnelige beviskravet man finner i den alminnelige strafferetten om at enhver rimelig tvil skal komme anmeldte til gode over 90 Prinsippet om at enhver rimelig tvil skal komme utøveren til gode som gjelder innenfor alminnelig norsk straffelovgivning må nedfelles i koden WADA må sørge for at de som har gitt sin tilslutning til WADA koden stakeholders blir tilstrekkelig informert om høringer knyttet til endringer i de saksbehandlingsregler som gjelder for Court of Arbitration for Sport CAS WADA kan anke alle saker til CAS CAS er en egen voldgiftsdomstol med sete i Sveits og følger sine egne saksbehandlingsregler Disse er ikke en del av WADA koden Det er ikke tilstrekkelig at WADA koden selv inneholder rettssikkerhetsgarantier for utøveren dersom de samme garantiene ikke er sikret hvis en sak ankes videre til CAS B prøven må beholdes NIF forstår ikke bakgrunnen for forslaget om å fjerne B prøven Etter dagens ordning kan en utøver som avlegger en positiv prøve kreve å få B prøven analysert og være til stede ved analysen B prøven er ikke særlig kostnadskrevende B prøven er viktig for utøveren og må derfor beholdes 3 Juks og beskyttelse av utøverens helse er like viktig I dag er det et krav om at et middel metode må oppfylle to av følgende tre krav for å kunne settes på dopinglisten 1 mulig prestasjonsfremmende effekt 2 helseskadelig og 3 mot the spirit of sport Det er ikke et krav om at middelet metoden har en mulig prestasjonsfremmende effekt Det er eksempelvis

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/nyheter/Sider/Idrettsstyret_des2012.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Nasjonal handlingsplan mot kampfiksing
  inkorporere et forslag til nødvendige økonomiske ressurser i budsjettforslaget til Idrettsstyret for 2013 I tillegg bes generalsekretæren komme tilbake til Idrettsstyret i løpet av første halvår med utkast til kostnader til oppfølging av den angjeldende handlingsplanen i NIFs budsjetter for hele perioden 2013 2015 Idrettsstyret ber også generalsekretæren se på mulighetene på å integrere dette arbeidet i det totale utdannings og opplæringsarbeidet NIF gjennomfører i norsk idrett Hovedinnhold del 2

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/nyheter/Sider/Nasjonalhandlingsplan_kampfiksing.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Verdier er viktigst
  og som gjør at idretten nyter stor troverdighet i hele det norske samfunnet Det er et ansvar som vi som idrettsstyre er oss svært bevisst sier idrettspresident Børre Rognlien Hele organisasjonen må bli enda bedre på å leve verdiene våre vise dem fram skape holdninger som ikke aksepterer atferd som avviker fra det som gjør norsk idrett unik i verden fremholder Rognlien Derfor har Idrettsstyret i dag bestemt seg for et krafttak for å tydeliggjøre og levendegjøre verdiene våre Vi skal sette verdispørsmål på dagsordenen på møteplassene i idrett både nasjonalt og internasjonalt Vi skal styrke opplæringen slik at det blir enda tydeligere hvilke verdier våre trenere dommere og ledere skal leve etter Vi skal være tydelige i vårt arbeid innen antidoping kampfiksing inkludering idrettens barnerettigheter seksuell trakassering og andre etiske spørsmål som er viktige for norsk idrett Vi skal forsøke å bevisstgjøre alle organisasjonsledd hvilket ansvar vi har som folkebevegelse Vi skal bruke Ungdoms OL på Lillehammer som et viktig virkemiddel for å formidle våre verdier Vi skal ta et sterkere grep for selv å drive holdningsendrende arbeid innen antidoping i hele organisasjonen Vi vil som idrettsstyre søke å være tidligere tydelig i verdi og etikkspørsmål Idrettsstyret har i dag fattet vedtak om at alle som ansettes i NIF OLT som trenere ledere eller annet støttepersonell gjennom ansettelsesavtalen garanterer at de ikke er eller har vært involvert i aktivitet som er uforenlig med NIFs virksomhet og kjerneverdier Alle stipendutøvere i Olympiatoppen skal undertegne på en egenerklæring hvor de aksepterer at de settes utenfor Olympiatoppen og fratas tildelte og fremtidige stipendmidler fra Olympiatoppen dersom de dømmes for brudd på dopingbestemmelsene Andre viktige saker fra Idrettsstyret 4 og 5 desember Antidopingarbeidet og revisjon av WADA koden Idrettsstyret strammer inn Nasjonal handlingsplan mot kampfiksing Hovedinnhold del 2 Nyheter John Carew jeg utfordrer

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/nyheter/Sider/Verdiererviktigst.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive