archive-no.com » NO » F » FORBUNDETONLINE.NO

Total: 954

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Klubbens styrearbeid i praksis
  post Sende til flere mottakere Separer adressene med komma Hovedinnhold del 1 Klubbene anbefales å ta dette kurset etter årsmøtet slik at nye og gamle tillitsvalgte i styret får et felles utgangspunkt Les mer om kurset her Hovedinnhold del 2 Telefon 47 21 02 90 00 E post nif post idrettsforbundet no Presentasjon av NIF Kretsoversikt Nyheter John Carew jeg utfordrer deg Les mer Momskompensasjon 2015 Les mer Vilde ble

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/klubbutvikling/kurs/Sider/Klubbensstyrearbeid.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Lover, regler og retningslinjer
  Gjennom kurset blir du bevisst på idrettslagets plass i organisasjonen og hva det innebærer at idrettslaget er en juridisk enhet Deltakere vil lære mer om Fellesbestemmelser og egne bestemmelser for de ulike organisasjonsleddene Lovarbeid Generelt og fra til Intern organisering og organisasjonsplan Krav til og nødvendighet av ryddighet og struktur som ledd i å bygge omdømme Forskjellen mellom begrepene kunde og medlem Valgkomitéarbeid Hvor man finner viktige regler og retningslinjer barneidrettsbetemmelsene retningslinjer om lege og sanitetstjeneste ved ulike idrettsarrangement Antidoping Norge m m Kurset vil kunne bidra til at idrettslaget får gjennomført et godt årsmøte der det på formelt riktig vis velges et fungerende styre samtidig som det gjøres tydelige avklaringer på roller og ansvar Idrettslaget kan dermed sikres gode rutiner i arbeidet med rekruttering av tillitsvalgte Slik bestilles kurset lover regler og retningslinjer Kurset leveres kun av idrettskretsene Dersom ditt idrettslag ønsker å bestille kurset må dere kontakte egen idrettskrets Her finner du din idrettskrets Hovedinnhold del 2 Telefon 47 21 02 90 00 E post klubbutvikling idrettsforbundet no Klubbutvikling Om Kompetanseseksjonen Nyheter John Carew jeg utfordrer deg Les mer Momskompensasjon 2015 Les mer Vilde ble starstruck under treningsøkt med Bjørgen Les mer Vårtilbud fra Hertz Les mer Idrettsstyret

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/klubbutvikling/kurs/Sider/Lover_regler_retningslinjer.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Idrettens rammebetingelser
  Hovedinnhold del 1 Temaer i kurset Idrettslagets indre liv Hvordan organiserer vi oss Organisering av norsk idrett Roller kompetanse og arbeidsdeling Økonomi Spillemidler fordeling tilskuddsordninger pengestrømmer søknadsprosedyrer lokale muligheter Optimal ressursutnyttelse Idrettspolitikk idrettens samfunnsregnskap Anlegg Planlegging prioritering og bygging Idrettsrådets ansvar og oppgaver Deltakere vil ha følgende nytte av kurset Du vil få innsikt i idrettens organisering med de ulike organisasjonsleddene og deres roller Du får forståelse av idrettens finansiering og idrettens betydning for samfunnsregnskapet Dette vil du kunne bruke som fordelaktige argumenter i idrettspolitisk sammenheng Du vet hva som er idrettslagenes rolle og betydning for å gjøre idrettsrådene sterke og kommunenes betydning for finansieringen av norsk idrett Idrettslaget vil vurdere om de har en optimal organisering og optimal ressursutnytting Slik bestilles kurset idrettens rammebetingelser Kurset leveres kun av idrettskretsene Dersom ditt idrettslag ønsker å bestille kurset må dere kontakte egen idrettskrets Her finner du din idrettskrets Hovedinnhold del 2 Telefon 47 21 02 90 00 E post klubbutvikling idrettsforbundet no Klubbutvikling Om Kompetanseseksjonen Nyheter John Carew jeg utfordrer deg Les mer Momskompensasjon 2015 Les mer Vilde ble starstruck under treningsøkt med Bjørgen Les mer Vårtilbud fra Hertz Les mer Idrettsstyret oppsummerte tingperioden Les mer Vant treningsøkt med Bjørgen og

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/klubbutvikling/kurs/Sider/Idrettens_rammebetingelser.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Økonomistyring og regnskap
  artikkelen via e post Sende til flere mottakere Separer adressene med komma Hovedinnhold del 1 I de ulike kursene vil du lære mer om Styret og daglig ledelse 4 timer Roller og ansvarsfordeling i et idrettslag Hvilke regnskapsregler gjelder Budsjett og budsjettoppfølging Regnskap og bokføring Oppfølgingsrutiner og kontrolltiltak Ansatte i et idrettslag Merverdiavgift Gaverapportering Grasrotandelen Tilskuddsordninger Ressursbank Oppsummering Regnskapsfører kasser 4 timer Regnskaps og revisjonsbestemmelsene Oppfølgingsrutiner og kontrolltiltak Årsregnskap Arbeidsgiveransvar Merverdiavgift Gaver til idrettslag Grasrotandelen Tilskuddsordninger Ressursbank Oppsummering Kontrollkomitéen inntil 1 time Krav til kontrollkomité Kontrollkomiteens ansvar og oppgaver Sjekkliste Kontrollkomiteens beretning Revisor inntil 1 time Valgt revisors ansvar Valgt revisors oppgaver Sjekkliste Valgt revisors beretning Slik bestilles kurset økonomistyring og regnskap Kurset leveres kun av idrettskretsene Dersom ditt idrettslag ønsker å bestille kurset må dere kontakte egen idrettskrets Her finner du din idrettskrets Hovedinnhold del 2 Telefon 47 21 02 90 00 E post klubbutvikling idrettsforbundet no Klubbutvikling Om Kompetanseseksjonen Nyheter John Carew jeg utfordrer deg Les mer Momskompensasjon 2015 Les mer Vilde ble starstruck under treningsøkt med Bjørgen Les mer Vårtilbud fra Hertz Les mer Idrettsstyret oppsummerte tingperioden Les mer Vant treningsøkt med Bjørgen og Skarstein Les mer Kalender Ofte besøkte sider Anlegg Barneidrett Folkehelse og skole Funksjonshemmede

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/klubbutvikling/kurs/Sider/Okonomistyring_regnskap.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Anlegg generelt
  planlegging utvikling drift og vedlikehold av ulike typer anlegg Tweet Anbefal artikkelen via e post Sende til flere mottakere Separer adressene med komma Hovedinnhold del 1 Målgruppen er i hovedsak tillitsvalgte i idrettslag men innholdet er også relevant for andre som trenger kunnskap om planlegging av idrettsanlegg nødvendige kommunale prosesser og spillemiddelordningen Målet med kurset er at klubbene skal bli bedre i stand til å vurdere alle sider ved bygging av eget anlegg I kurset du lære mer om Overordnet anleggsplanlegging Idrettslaget som anleggsbygger Drift av anlegg Kommunen som planmyndighet Spillemidler og mva kompensasjon Slik bestilles kurset anlegg generelt Kurset leveres kun av idrettskretsene Dersom ditt idrettslag ønsker å bestille kurset må dere kontakte egen idrettskrets Her finner du din idrettskrets Hovedinnhold del 2 Telefon 47 21 02 90 00 E post klubbutvikling idrettsforbundet no Klubbutvikling Om Kompetanseseksjonen Nyheter John Carew jeg utfordrer deg Les mer Momskompensasjon 2015 Les mer Vilde ble starstruck under treningsøkt med Bjørgen Les mer Vårtilbud fra Hertz Les mer Idrettsstyret oppsummerte tingperioden Les mer Vant treningsøkt med Bjørgen og Skarstein Les mer Kalender Ofte besøkte sider Anlegg Barneidrett Folkehelse og skole Funksjonshemmede Grasrotandelen Idrettens Fredskorps Idrettsavtaler Idrettsmerket Idrettspolitisk dokument Idrettsregistreringen Idrettsstyret Internasjonalt IT Klubbguiden Klubbutvikling

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/klubbutvikling/kurs/Sider/Anlegg_generelt.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Møteledelse
  sikres mer effektive møter i idrettslaget Tweet Anbefal artikkelen via e post Sende til flere mottakere Separer adressene med komma Hovedinnhold del 1 Deltakere vil bli bevisste på følgende emner i forbindelse med systematisk og effektivt møtearbeide Idrettens ulike møtetyper Ting årsmøter gruppemøter Ledelse av de ulike fasene i et møte Dialogferdigheter i gjennomføring av møter Grep for å styre dialoger og holde fokus i møter Saksliste og referater Slik bestilles kurset møteledelse Dersom ditt idrettslag ønsker å bestille prosessen så må dere kontakte deres idrettskrets eller særforbund Dersom dere er et fleridrettslag tar dere kontakt med idrettskrets og dersom dere er et særidrettslag eller særidrettsgruppe i et fleridrettslag tar dere kontakt med deres særforbund Fleridrettslag Kontakt din idrettskrets Særidrettslag eller særidrettsgruppe i fleridrettslag Kontakt ditt særforbund Hovedinnhold del 2 Telefon 47 21 02 90 00 E post klubbutvikling idrettsforbundet no Klubbutvikling Om Kompetanseseksjonen Nyheter John Carew jeg utfordrer deg Les mer Momskompensasjon 2015 Les mer Vilde ble starstruck under treningsøkt med Bjørgen Les mer Vårtilbud fra Hertz Les mer Idrettsstyret oppsummerte tingperioden Les mer Vant treningsøkt med Bjørgen og Skarstein Les mer Kalender Ofte besøkte sider Anlegg Barneidrett Folkehelse og skole Funksjonshemmede Grasrotandelen Idrettens Fredskorps Idrettsavtaler Idrettsmerket Idrettspolitisk dokument

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/klubbutvikling/kurs/Sider/Moeteledelse.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Om IKI
  forsterket kompetansetilbud ut til lagene De vil også utgjøre en viktig ressurs for offentlig virksomhet gjennom å spille på lag med kommuner for blant annet å bidra til bedre helse blant innbyggerne Idrett i skole Gjennom oss vil skoler og barnehager kunne få tilbud om kompetanseheving av ansatte og praktiske kurs rettet mot barn og unge I samarbeid med ulike særforbund vil vi kunne tilby et mangfold av aktiviteter rettet mot skolen Vi vil også dra nytte av de erfaringene som er gjort i forhold til ulike skoleprosjekt med støtte fra NIF som SFO på Jørstadmoen Årettaprosjektet med sitt basistreningsopplegg og Idrett i skole i Lillehammerregionen Vi vet også at flere klubber i Innlandet har gode modeller for idrett i SFO og skole og disse ønsker vi å få kartlagt Trener og lederutvikling Kompetansesenteret skal tilrettelegge for utvikling av idretten gjennom først og fremst å gi trenere ledere og gruppen av frivillige et bedre faglig tilbud Senteret skal bygge gode samarbeidsmodeller og stimulere til idrettsfaglig samarbeid i og mellom lagene i innlandsregionen og skal være et informasjons og serviceorgan for idrettsfaglig utvikling Kompetanse på vinteridretter Innlandsregionen har med sin beliggenhet en unik kompetanse på anleggs og arrangement knyttet til vinteridretter spesielt Det er et mål og videreutvikle dette og markedsføre gode modeller utover innlandsregionen IKI ønsker å bygge oppunder gode samarbeidsmodeller for å fremme aktivitetsutvikling og klubbutvikling Eksempler på dette er Innlands O et prosjekt som er realisert med støtte fra IKI og NOF Et annet eksempel er prosjektet Young star Innlandet et samarbeidsprosjekt mellom de tre skiskytterkretsene på innlandet med støtte fra IKI og NSSF Vi er stadig på søken etter tilsvarende gode modeller og tiltak der vi i samarbeid med særforbundene kan bidra til utvikling Hovedinnhold del 2 Telefon 47 21 02 90 00 E post nif post

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/kompetansesentre/iki/Sider/omIKI.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Prosjekter
  post Sende til flere mottakere Separer adressene med komma Hovedinnhold del 1 En region i bevegelse er ledet av Magnhild Medgard og har hovedkontor på Elverum i høgskolens lokaler Samarbeidende kommuner er Åmot Engerdal Trysil Elverum Stor Elvdal og Våler Les mer om prosjektet på høgskolens hjemmeside Her kommer det mer etterhvert Kontaktinfo Magnhild Medgard mobil 977 30 561 E post magnhild medgard hihm no Idrettskoordinator i Nord Gudbrandsdalen heter Stian Høglien og har ansvaret for de 6 kommunene Skjåk Lom Lesja Dovre Vågå og Sel Prosjektet deler seg 50 50 mellom idrett og folkehelse Oppstart 1 1 2010 og foreløpig et 2 årig prosjekt Kontaktinfo Stian Høglien mobil 988 33 723 E post stian hoglien regionkontoret no Hovedinnhold del 2 Kosthold trivsel prestasjon er et kostholdsprosjekt som retter seg mot idrett og skole Prosjektleder er Jorun Elisabeth Houg og du kan lese mer om prosjektet her Kontaktinfo Jorun Elisabeth Houg mobil 907 31 274 E post jorunn houg hedped no Telefon 47 21 02 90 00 E post nif post idrettsforbundet no Presentasjon av NIF Kretsoversikt Nyheter Nyheter fra IKI Les mer Basismesterskapet 2011 Les mer Årsrapport 2010 Les mer Kalender Ofte besøkte sider Anlegg Barneidrett Folkehelse og skole

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/kompetansesentre/iki/Sider/prosjekter.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive