archive-no.com » NO » F » FORBUNDETONLINE.NO

Total: 954

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Games in the City - i din by
  folkehelsegevinsten til 4 9 milliarder kroner fikk OL motstandere vann på mølla Bjørnar Moxnes i Rødt kalte det voodoo økonomi mens samfunnsøkonomer ristet på hodet Jeg går ikke god for de økonomiske beregningene men mener et OL faktisk kan ha helsemessig effekt Det er derfor jeg innledningsvis koblet inn Jonas Gahr Støre Det kan bli fart på både OL søknaden og det forebyggende helsearbeidet hvis han gjør noe tilsvarende som han angivelig hadde planer om mens han var utenriksminister å bruke OL som et middel Den gang handlet det om å knytte OL i Tromsø opp mot Regjeringens Nordområdesatsing Denne gangen dreier det seg om å få liv i en kampanje som skal bli en bevegelse og vare i mer enn ti år Games in the City ligger jo der og venter på å bli brukt Ikke bare i Oslo men i hele landet Enhver by og tettsted må kunne ta del i en nasjonal plan for å få folk til å leke spille og bevege seg mer I de store byene kan det dreie seg om å tilrettelegge bedre for å bruke grønne lunger til å skape aktivitet Gjennom innovasjon kan kultur og museer trekkes ut i naturen ved for eksempel bruk av smarttelefoner der publikum beveger seg i jakten på opplevelser Mulighetene er mange og fantasien den eneste begrensningen Nei forresten også penger er en begrensning Men med helsebudsjettene vi har i Norge er det litt å ta av Spesielt så lenge OECD har fastslått at Norge bruker en vesentlig mindre del av helsebudsjettet til forebyggende tiltak og folkehelsearbeid enn mange land det er naturlig å sammenligne seg med Tiltak og kampanjer kan selvsagt settes i gang uten et OL men en stor begivenhet såpass langt frem i tid vil utgjøre en kraft som gjør det mulig å

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/nyheter/Sider/Games%20in%20the%20City%20-%20i%20din%20by.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • 10 grunner for Oslo-OL 2022
  unge til å satse på idrett I forbindelse med Ungdoms OL YOG på Lillehammer i 2016 investerer offentlige myndigheter Den internasjonale olympiske komité IOC og norsk idrett store beløp som styrker posisjonen til norsk idrett som en internasjonal samfunnsaktør For det fjerde vil oppmerksomheten om OL trolig inspirere mange nordmenn Det har vi erfart både fra OL 1994 og VM på ski i Trondheim i 1997 og i Oslo i 2011 For det femte har Oslo og nabokommunene bruk for alle anleggene som bygges Ingen anlegg må flyttes eller demonteres De vil være fulle av aktive barn og unge fra åpningen Halvparten av anleggene er allerede bygget Det har aldri tidligere vært foreslått et OL med så stor grad av gjenbruk Bruk av bob og akebanen i Hunderfossen Holmenkollanlegget og Wyllerløypa Tryvann er gode eksempler på dette For det sjette vil en deltagerlandsby kunne gjøres om til studenthybler i etterkant Dette er ingen utgift men en nødvendig investering I Oslo er det stort behov for flere små boliger Deltakerlandsbyen til OL i 1952 ble bygget for å bli Sogn Studentby Denne lever i beste velgående 60 år etter Det samme ble deler av deltakerlandsbyen på Lillehammer hvor det også ble bygget en helt ny høgskole som etterbruk av TV og mediesenteret For det sjuende er TV og mediesentrene foreslått reist i Groruddalen Staten og Oslo har de siste ti årene brukt over én milliard på opprustning av dette området De to sentrene er store nok til å romme en stor del av et eventuelt nytt NRK Dette kan gi en positiv byutvikling med varig verdiskaping For det åttende tar idretten samfunnsansvar gjennom engasjement for inkludering og integrering for folkehelse demokrati og deltakelse på hjemmebane og internasjonalt Under Sommer OL i London deltok 204 nasjoner og samtlige stilte med kvinnelige utøvere

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/nyheter/Sider/10grunnerOsloOL.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Trenerløypa
  kompetansekrav Treneløypa består av fire nivåer På hvert nivå ligger det en struktur for grunnutdanning og etterutdanning EtU Trener 1 etterutdanning Innlærings og deltakerfokus 45t 45t praksis Trener 2 etterutdanning Deltaker og utviklingsfokus 75t 75t praksis Trener 3 etterutdanning Utviklings og prestasjonsfokus 90t 90t praksis Trener 4 etterutdanning Prestasjons og toppidrettsfokus 90t 90t praksis Brosjyre Se vår brosjyre Se også Trenerløypa Rammeverk for norsk trenerutdanning 54 sider Trenerløypa bidrar til

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/trenerutdanning/Sider/Trenerloypa.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • E-læring
  1 nivå Aldersrelatert trening 3t Idrett for funksjonshemmede 2t Idrett uten skader 2t Trenerrollen 4t Barneridrettsrettigheter og barneidrettsbestemmelser 2t Se http kurs idrett no Hovedinnhold del 2 Telefon 47 21 02 90 00 E post nif post idrettsforbundet no Presentasjon av NIF Kretsoversikt Nyheter John Carew jeg utfordrer deg Les mer Momskompensasjon 2015 Les mer Vilde ble starstruck under treningsøkt med Bjørgen Les mer Vårtilbud fra Hertz Les mer Idrettsstyret

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/trenerutdanning/Sider/E-laering.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Trenerløypa
  komma Hovedinnhold del 1 Idrettsstyret vedtok 20 januar 2011 rammeverket for trenerutdanningen Trenerløypa Trenerløypa skal være operasjonalisert i organisasjonen innen 1 januar 2014 Se Trenerutdanning Hovedinnhold del 2 Rådgiver Brynjar Saua 47 41427528 E post brynjar saua idrettsforbundet no Presentasjon av NIF Kretsoversikt Nyheter John Carew jeg utfordrer deg Les mer Momskompensasjon 2015 Les mer Vilde ble starstruck under treningsøkt med Bjørgen Les mer Vårtilbud fra Hertz Les mer Idrettsstyret

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/utdanning/Sider/Trenerloypa.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Strategiplan og Styrekurs for Særforbund
  konsepter for å løse begge utfordringene To modeller Fullstendig Strategiplan 3x4 timer Praktisk bruk av Strategiplan 1x4 timer Har du spørsmål eller ønsker du å melde på ditt forbund på en av disse prosessene kursene Ta kontakt med Per Vestli på 41930497 eller på e post kompetanse idrettsforbundet no Trykk her for flyer om Strategiarbeid Hovedinnhold del 2 Styreskolen Formålet med denne prosessen er å få det enkelte styremedlemmet tryggere i sin rolle gjennom økt kunnskap om norsk idrett og hva det vil si å være styremedlem i en frivillig organisasjon Styret vil også jobbe sammen om å avklare roller og forventinger internt Hovedtema Idrettens organisering og rammebetingelser Styrets økonomiske og juridiske ansvar Beslutningsprosesser og møteledelse Forventningsavklaring for styreperioden Styret styremedlemmenes rolle og arbeidsoppgaver Har du spørsmål eller ønsker du å melde på ditt forbund på en av disse prosessene kursene Ta kontakt med Per Vestli på 41930497 eller på e post kompetanse idrettsforbundet no Trykk her for flyer om Styreskolen Telefon 47 21 02 90 00 E post nif post idrettsforbundet no Presentasjon av NIF Kretsoversikt Nyheter John Carew jeg utfordrer deg Les mer Momskompensasjon 2015 Les mer Vilde ble starstruck under treningsøkt med Bjørgen Les mer Vårtilbud fra

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/utdanning/Sider/StyrekursogStrategiplanarbeidSF.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Mål og status
  Antall aktive voksne er i noe mindretall i forhold til antall barn og unge under 20 år i organisasjonen De utgjør rundt 45 av norsk idretts samlede aktivitetstall I tillegg til å være fysisk aktive selv kan de aktive voksne ha ansvar for å lede trene koordinere arrangere eller legge praktisk til rette for gruppens aktiviteter administrasjon eller anlegg I forhold til befolkningsøkningen har det vært en nedgang i antall aktive unge voksne 20 25 år de seneste år Det har derimot vært en økning av aktive voksne over 26 år Det er flere voksne menn enn voksne kvinner som trener i idrettslag For nøyaktige tall og utvikling se spillemiddelrapporter eller årsrapporter I følge Norsk Monitor er andelen som driver fysisk aktivitet i idrettslag 13 av den voksne befolkningen Andelen fysisk aktive i idrettslag har holdt seg stabilt på 13 15 de siste 25 årene 5 driver fysisk aktivitet i bedriftsidrettslag noe som også har vært stabilt Ipsos MMI Norsk Monitor 2013 Idrettslagsundersøkelsen fra 2011 viser at 66 5 av idrettslag N 337 har treningstilbud for voksne Tilbudene varierer fra trening i den ordinære idretten til klubben til trimgrupper og gubbetrim I tillegg har 10 4 tilbud for utsatte grupper

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/nyttunderomrade/Sider/Mal-og-status-.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Rapporter - fysisk aktivitet og idrett
  Norsk Monitor har hatt undersøkelser annet hvert år siden 1985 og har informanter fra 15 år og oppover som er representative for Norges befolkning Helsedirektoratet Anbefaleringer om kosthold ernæring og fysisk aktivitet http helsedirektoratet no publikasjoner anbefalinger om kosthold ernering og fysisk aktivitet Sider default aspx Voksne bør være fysisk aktive med minimum 150 minutter moderat intensitet per uke eller minimum 75 minutter med høy intensitet per uke Anbefalingen kan også oppfylles med kombinasjon av moderat og høy intensitet Reduser stillesitting Lange perioder med stillesitting bør stykkes opp med korte avbrekk med lett aktivitet Bytt ut stillesitting mot aktivitet med lav intensitet hvor du står går eller rusler Helsedirektoratet Fysisk aktivitetsnivå blant voksne og eldre i Norge 2014 http helsedirektoratet no publikasjoner fysisk aktivitetsniva blant voksne og eldre i norge Sider default aspx I følge Helsedirektoratets undersøkelse oppfyller bare 30 prosent av voksne nordmenn helsemyndighetenes anbefaling om minimum 150 minutter moderat intensitet per uke eller minimum 75 minutter med høy intensitet per uke I aldersgruppen 20 64 år ser man at 35 av kvinnene og 28 av mennene som oppfyller anbefalingene Helsedirektoratet Fysisk form blant voksne og eldre 2010 http helsedirektoratet no publikasjoner fysisk form blant voksne og eldre Sider default aspx Deltakere som tilfredsstiller anbefalingene om minst 30 minutter med moderat aktivitet daglig har signifikant høyere VO2 max enn dem som ikke tilfredsstiller anbefalingene Fysisk inaktive voksne i Norge http helsedirektoratet no publikasjoner fysisk inaktive voksne i norge hvem er de og hva motiverer til okt fysisk aktivitet Sider default aspx For at potensielt aktive voksne skal bli aktive er det viktig med kort reisevei fra bosted til aktivitets eller treningstilbud at en ikke er bundet til bestemte dager eller tidspunkt at tilbudet har lav terskel og at miljøet er godt Hovedinnhold del 2 Telefon 47 21 02 90

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/nyttunderomrade/Sider/Rapporter---fysisk-aktivitet-og-idrett.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive