archive-no.com » NO » F » FORUT.NO

Total: 572

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • FORUT-nytt_1-14_LO.pdf | FORUT
  FORUT Bli FORUT fadder her Bli FORUT partner Bedrift Privat Engangsbeløp Forsiden Kampanjer Temaer Prosjektland Støtt FORUT Nettbutikken English Arrangementer Sender fil Filen du søker blir nå sendt Hvis nedlastningen ikke starter automatisk klikk her Tilbake Utviklet av Tag Studio

  Original URL path: http://www.forut.no/filer/lastned/237/0/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive


 • FORUT-nytt_nr.1-2015_LO.pdf | FORUT
  FORUT Bli FORUT fadder her Bli FORUT partner Bedrift Privat Engangsbeløp Forsiden Kampanjer Temaer Prosjektland Støtt FORUT Nettbutikken English Arrangementer Sender fil Filen du søker blir nå sendt Hvis nedlastningen ikke starter automatisk klikk her Tilbake Utviklet av Tag Studio

  Original URL path: http://www.forut.no/filer/lastned/323/0/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Barnerettigheter | FORUT
  våre samarbeidsland ønsker og deres egen tolkning av FORUTs overordnede mål for barnerettet arbeid Forbedringer i oppfyllelsen av barns rettigheter 1 Partnerorganisasjon Prosjekter i barnerettighetsprogrammet FISD Sri Lanka Barnerettigheter WODEPT Sri Lanka Barnerettigheter APSA India Barnerettigheter Barnerettigheter påvirkningsarbeid CWC India Barn som fullverdige borgere med rett til å delta i beslutninger Migrasjon borgerskap rettigheter og beskyttelse av fattige og barn Styrke migrasjonsbarn CWIN Nepal Balika beskyttelse og myndiggjøring Balika beslutningspåvirkning og myndiggjøring Selvtillit for unge mennesker TUKI CWIN Nepal Barnerettigheter påvirkningsarbeid FORUT Sierra Leone Barnerettigheter Flinke partnere Flere av FORUTs partnerorganisasjoner er blant verdens fremste når det gjelder barnerettigheter og mobilisering av barn Programmet reflekterer en tydeligere prioritering av rettighetsbasert arbeid i FORUTs nettverk Programmet vil ha en blanding av påvirkningsarbeid kapasitetsbygging og dekking av barns elementære behov Barnerettighetene innfris Barnerettighetsprogrammet til FORUT omfatter tiltak i Sri Lanka Sierra Leone Malawi India og Nepal hvor den overordnede målsettingen er å sørge for at flere barn får oppleve at deres rettigheter blir respektert og innfridd Tiltakene i de enkelte land er tilpasset lokale forhold forutsetninger og behov og det er derfor forskjellige tilnærminger og modeller som blir lagt til grunn hvert sted og det fokuseres på å realisere litt forskjellige aspekter av barns rettigheter FORUT ønsker gjennom sitt opplysningsarbeid innenfor dette programområdet å synliggjøre at mange barn i sør er frarøvet elementære rettigheter som utdanning helse riktig ernæring og en trygg oppvekst Vi ønsker å problematisere dette og belyse årsakssammenhenger for å opplyse folk i Norge om viktigheten av og behovet for endringer Som bistandsorganisasjon med virksomhet på grasrota er FORUT en aktiv lyttepost som får god kunnskap om utviklingen og situasjonen i land i sør gjennom sine samarbeidsorganisasjoner og dette er kunnskap som det er viktig å formidle i Norge FORUT har svært kunnskapsrike og respekterte partnere i Sør som

  Original URL path: http://www.forut.no/temaer/barnerettigheter/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Rus som utviklingshinder | FORUT
  på utviklingen av WHOs globale alkoholstrategi A Global Alcohol Strategy adopted by the World Health Assembly som ble vedtatt i 2010 og det nye FN samarbeidet rundt ikke smittsomme sykdommer fra 2010 FORUT følger også med i forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon WTO hvor særlig disiplinen innenlandske reguleringer angår mange lands mulighet til å føre en aktiv alkoholpolitikk ADD nettverket i FORUT Det indre nettverket av ADD partnere omfatter organisasjoner i fem land ADIC Sri Lanka et knippe organisasjoner i Sri Lanka APSA og CWC India CWIN Nepal FORUT Sierra Leone Drug Fight Malawi og Malawi Girl Guides Association MAGGA Fra 2011 etableres et nettverk av ADD partnere også i Zambia FORUT er også administrator for den engelskspråklige internasjonale ressurssiden FORUT har videre samarbeidsavtaler med Kirkens Nødhjelp og den malawiske regjeringen ADD nettverket brukes til innsamling av kunnskap fra ulike land og kulturer utveksling av erfaringer og utvikling av forebyggingsstrategier og metoder Det viktigste forum for dette er den årlige internasjonale ADD samlingen som holdes på rundgang i ulike land og regioner ADD prosjekter i Malawi FORUT har de siste årene gradvis styrket sitt arbeid i Malawi Det er gjennomført et forskningsprosjekt som har avstedkommet to rapporter om russituasjonen i landet og om alkohol i forhold til kjønnsbasert vold Disse rapportene er presentert på til sammen fire forskjellige seminarer i Malawi og Norge I 2008 bl det gjennomført en stor nasjonal konferanse med et program som både inneholdt en intern samling for FORUTs partnere et seminar FORUT holdt for den nasjonale statlige narkotikakomiteen samt en åpen konferanse med mer enn 100 deltakere I løpet av en intens uke i november ble det også undertegnet en samarbeidsavtale mellom den malawiske regjeringen og FORUT om å samarbeide om å forebygge rusproblemer I Malawi er det for øvrig igangsatt to forebyggingsprosjekter i et samarbeid mellom FORUT og henholdsvis Kirkens Nødhjelp og Malawi Girl Guides Association Det første prosjektet har tema maskulinitet alkohol og hiv aids mens det andre dreier seg om rusforebygging blant jenter og unge kvinner Motvekt mot alkoholindustrien FORUT har overvåket og dokumentert alkoholindustriens forsøk på å ta over utforming av nasjonal alkoholpolitikk i minst syv land i Afrika Et av disse er Malawi der FORUT i samarbeid med lokale partnere har bidratt til å stoppe industriens prosess og etablere en alternativ prosess der frivillig sektor og offentlige myndigheter samarbeider En viktig milepæl ble nådd i alkoholprosessen i Verdens helseorganisasjon WHO i mai 2010 Da vedtok Verdens helseforsamling en global strategi for å redusere skadelig alkoholbruk Fram mot helseforsamlingen deltok FORUT aktivt i lobbyarbeidet som Global Alcohol Policy Alliance GAPA drev for å sikre et best mulig resultat FORUT mobiliserte bl a sitt partnernettverk samt GAPA nettverket for øvrig for å gi innspill i en elektronisk høringsprosess FORUTs prosjektleder for ADD prosjektet Øystein Bakke har deltatt som representant for det internasjonale nettverket på flere konsultasjonsmøte mellom WHO og frivillige organisasjoner FORUTs prosjektleder for ADD prosjektet Øystein Bakke er sekretær for GAPA Folkehelse eller profitt Både WHO prosessen og de nasjonale alkoholpolitikkdokumentene i

  Original URL path: http://www.forut.no/temaer/rusgifter_og_utvikling/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Kvinner og likestilling | FORUT
  Det vil i alle sammenhenger være et grunnleggende prinsipp at det skal være god kvinnedeltakelse i FORUTs prosjekter og programmer FORUTs arbeid med kjønnsproblematikk er spesielt fokusert på forebygging av vold mot kvinner I mange tilfeller er dette nært knyttet til programområdet Rus som utviklingshinder Gjennom mikrofinans og opplæring i entreprenørskap vil FORUT bidra til at kvinner gis nye inntektsmuligheter og dermed bedre kontroll over sin egen økonomiske situasjon Uheldige sider ved mannsrollen FORUT retter samtidig et kritisk blikk på ulike mannsroller og fokuserer på hvordan en kan engasjere menn til selv å endre uheldige sider ved noen mannsroller Dette er en klar utfordring i vårt prosjektarbeid i Sør særlig knyttet til vold mot kvinner HIV AIDS og rus Slik arbeider vi i vårt bistandsarbeid men i tillegg har FORUT sett det som sin rolle å styrke disse perspektivene her hjemme ikke minst fordi vi mener at den norske offentligheten har noe å lære av de erfaringer mannsaktivister i Sør har gjort I Malawi har vi et eget prosjekt som gjelder mannsroller og rus Vi har også samlet kunnskap og erfaring om emnet fra andre organisasjoner og ressurspersoner i Sør som vi har presentert på flere seminarer i Norge FORUT var en av de aller første norske medlemsorganisasjonene i det globale nettverket MenEngage og sammen med to andre organisasjoner har FORUT vært pådriver for å etablere et MenEngage nettverk i Norge Vi glemmer likevel ikke betydningen av fortsatt fokus også på det mer tradisjonelle likestillingsarbeidet for på verdensbasis er det langt igjen til at kvinner i praksis har samme rettigheter som menn og adgang til deltakelse på menns arenaer Relaterte saker Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner MenEngage ber om virksom plan for å redusere skadelig drikking Les mer Ambassadørbesøk i nord Ambassadør Grete Løchen i Sri Lanka

  Original URL path: http://www.forut.no/temaer/kvinner_og_likestilling/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Krisehåndtering og rehabilitering | FORUT
  i Sri Lanka var FORUT involvert i nødhjelp til sivilbefolkningen Selv i den siste fasen av krigen i 2008 da nesten all humanitær bistand opphørte kunne noen få av FORUTs ansatte som bodde i området og som ikke ble tvangsevakuert yte begrenset hjelp Etter opphøret av kamphandlinger ble internflytktningene samlet i en kjempeleir i Vavuniya kalt Menik Farm I mai 2009 var det over 300 000 mennesker i leiren På dette tidspunktet hadde FORUT folk både inne i og utenfor leiren Det gjorde det mulig for FORUT å påta seg den viktige rollen å sørge for mat til flyktningene Samtidig sto FORUT for matutdeling til 18 000 førskolebarn i Jaffna over en periode på tre måneder I ettertid har FORUT drevet med krisehåndtering og rehabilitering i form av provisoriske hus og overgangsboliger toaletter brønner skoler og barnehager Sysselsettingstiltak har vært viktige for å få familiene i gang igjen med jobb og inntekt Etter hvert har rehabiliteringsinnsatsen opphørt og blitt erstattet av mer langsiktig bistad Tsunamien i 2004 Tidlig om morgenen den 26 desember 2004 slo flodbølgen inn over hele øya I løpet av timer mobiliserte FORUT ansatte som ikke sjøl var rammet til det umiddelbare hjelpearbeidet De neste dagene og ukene var aktivitetsnivået høyt stort sett basert på lokale ressurser men FORUTs transportfly med nødhjelpsartikler var blant de første som landet og ble losset på flyplassen i Colombo I løpet av tre uker var det meste av den umiddelbare nøden dekket Hundrevis av lastebiler med nødhjelpsmateriell var fraktet ut til våre ansvarsområder Folk fikk mat rent vann og nye klær samt enkelt utstyr for å klare hverdagen Neste fase gikk ut på å skaffe litt mer permanente bosteder få i gang aktiviteter for barn for å forhindre at de ble unødvendig traumatisert av hendelsen Folk kunne så smått igjen starte

  Original URL path: http://www.forut.no/temaer/krisehandtering_og_rehabilitering/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Nord/Sør-problematikken | FORUT
  få en bærekraftig global utvikling Det som skiller oss fra andre organisasjoner som er engasjert i utviklingssamarbeid er vårt fokus på rus som utviklingshinder og det er her vi har vår spesialkompetanse Likevel følger vi godt med på områder som gjeldslette klima og miljø selv om vi overlater til organisasjoner med denne typen spesialkompetanse å gå i bresjen når det gjelder slike spørsmål Her vil vi legge ut artikler og innlegg både fra oss selv og andre som kan belyse globale spørsmål rundt ulike temaer Innlegg fra andre uttrykker nødvendigvis ikke FORUTs syn men kan være nyttige innspill i en levende debatt i den hensikt å finne veier mot vår visjon FORUTs visjon er en fredelig verden uten fattigdom der alle er sikret menneskerettigheter og der rusgifter ikke hindrer velferd trygghet og folks utviklingspotensial Relaterte saker Det kunne vært mye verre Suksessen med kriseforebygging i Nepal var temaet i WHO Verdens Helseorganisasjon i Genève på onsdag Les mer fra WHO Visjon 2030 helse og utdanning for alle En nasjonal innovasjonsdugnad ble satt i gang i 2014 for å finne bærekraftmål fram mot 2030 Les mer Ti år siden tsunamien Andre juledag er det ti år siden en massiv flodbølge rammet

  Original URL path: http://www.forut.no/temaer/nord_sor_problematikken/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Informasjonsvirksomhet | FORUT
  grunnlag for adferdsendring i norsk opinion når det gjelder fordelingsproblematikk og forbruksmønster fremstår nærmest som en visjon og bygger på sterk idealisme og kanskje en drømmeoppfatning av politisk virkelighet Målet er derfor langsiktig da sterke krefter og sentrale maktfaktorer i samfunnet preges av andre verdier og oppfatninger om globale økonomiske strukturer enn de som kan synes nødvendige for å utvikle en verden bygget på solidaritet og rettferdig fordeling Desto viktigere er det med informasjon og FORUT har for lengst erkjent at en av de viktigste målgrupper for slik informasjon er barn og ungdom FORUT ønsker å spre informasjon om nord sør spørsmål generelt og om FORUTs arbeid spesielt for å øke folks kunnskap om og forståelse for andre kulturers egenart økonomisk og sosial urettferdighet globale miljø og utviklingsproblemer som følge av Nord sør forholdene tiltak som er nødvendige for å skape en rettferdigere verden og som gir grunnlag for en økonomisk økologisk sosialt kulturelt og politisk bærekraftig utvikling i Sør at krig og konflikter ofte har rot i urettferdige økonomiske strukturer globalt og nasjonalt utviklingssamarbeid og betydningen av dette som ledd i forebyggende fredsarbeid enkeltmenneskers ansvar i forhold til medmennesker i den tredje verden menneskerettighetene at rusgifter er et hinder for utvikling og kan være et alvorlig undertrykkelsesmiddel i utviklingsland FORUTs overordnede strategiske mål Øke folks kunnskap om og innsikt i den fattigdom og urettferdighet vi står overfor i et nord sør perspektiv og årsakene til dette Skape bevissthet om rus som hinder for utvikling Utløse engasjement og støtte for solidaritetsarbeidet i et nord sør perspektiv Relaterte saker Det kunne vært mye verre Suksessen med kriseforebygging i Nepal var temaet i WHO Verdens Helseorganisasjon i Genève på onsdag Les mer fra WHO Stor støtte til FORUTs nødhjelpsarbeid En rekke lag foreninger barnehager skoler og enkeltpersoner har vært raskt ute og

  Original URL path: http://www.forut.no/temaer/informasjonsvirksomhet/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive •