archive-no.com » NO » F » FORUT.NO

Total: 572

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sri Lanka | FORUT
  i flere land har Sri Lanka engasjementet hele tiden utgjort den største delen av FORUTs utviklingsvirksomhet I hele denne perioden hadde norske FORUT sin egen organisasjon FORUT Sri Lanka til å følge opp bistanden I 2012 satte FORUT sluttstrek for denne epoken og nedla FORUT kontoret FORUT bidro opp gjennom årene til fremveksten av mange mindre lokale srilankiske organisasjoner i alle deler av landet Disse har blitt til uavhengige og dedikerte organisasjoner som er i full sving den dag i dag mange år etter at FORUT sluttet å finansiere dem Noen av dem er blitt engasjert som partnere og viderefører deler av FORUTs programvirksomhet Enkelte av de ansatte i FORUT Sri Lanka fikk arbeid i disse organisasjonene Andre dyktige ansatte dannet egne organisasjoner som viderefører andre deler av FORUT programmene Noen av disse nye organisasjonene har tegnet partnerskapsavtale med FORUT Norge Disse er FISD Foundation for Innovative Social Development Organisasjonen har aktiviteter innen alle FORUTs programområder Barnerettigheter likestilling og rus som utviklingshinder HLAD Healthy Lanka Association for Development Arbeidet I HLAD tar utgangspunkt i temaet Rus som utviklingshinder FRIENDS Forum for Rural Income and Environmental Development Services Likestillingsarbeid er hovedfokus for denne organisasjonen Kvinner stimuleres til entreprenørska for å skaffe seg egne inntekter Dette gir kvinnene større betydning i lokalsamfunnet WODEPT Women s Organisation for Development Peace and Temperance Samhørighet og forståelse mellom ulike etniske og religiøse grupper skapes gjennom arbeidet med likestilling og barnerettigheter RAHAMA Recovery and Humanitarian Action Management Agency I de tidligere krigsområdene gjør RAHAMA en stor innsats med gjenoppbygging sysselsetting og likestilling I nordområdene pågår gjenoppbyggingsarbeidet for fullt Fakta og tall om Sri Lanka Fakta og tall om Sri Lanka Hovedstad Colombo Nasjonaldag 4 februar Folketall 21 millioner Flateinnhold 65 610 km² Her finner du mer fakta tall og bakgrunnsinformasjon om Sri Lanka Relaterte saker Barn

  Original URL path: http://www.forut.no/prosjektland/sri_lanka/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive


 • India | FORUT
  India er CWC og APSA APSA Association for Promoting Social Action APSAs virksomhet retter seg mot barn og slumbefolkning i Bangalore og Hyderabad APSA ønsker å gjøre barn og slumbefolkningen i stand til å ta i bruk egne ressurser og jobber aktivt for å bekjempe barnearbeid og annen utnyttelse av barn gjennom alle sine ulike prosjekter CWC The Concerned for Working Children CWC deler sitt arbeid inn i to hovedområder 1 Å fremme prinsipper og etablere praksis basert på FNs barnekonvensjon spesielt barns deltakelse Mobilisering av ulike interessenter for barns rettigheter og påvirkning av policy spørsmål knyttet til konvensjonen 2 Utdanning tilpasset barns ulike nivå Fakta og tall om India Fakta og tall om India Hovedstad New Delhi Nasjonaldag 15 august Folketall 1 2 milliarder øker hvert år med ca 17 millioner Flateinnhold 3 287 263 km2 Her finner du mer fakta tall og bakgrunnsinformasjon om India Relaterte saker Suraksha nytt rehabiliteringssenter for barn og unge En drøm har gått i oppfyllelse Senteret hjelper barn å komme seg ut av misbruk og overgrep Les mer Hjelper Vestens boikott barn i India I India er det mange millioner barnearbeidere under 14 år Les mer Verdens dag mot barnearbeid En dag i

  Original URL path: http://www.forut.no/prosjektland/india/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Nepal | FORUT
  seg primært mot barn og FORUT støtter særskilt et transitthjem for kriserammede jenter Balika Home og en yrkesskole og arbeidstreningsenter Self reliance Centre for ungdom begge i Katmandu Målet er å gi barn og unge beskyttelse mot overgrep og utnyttelse og sette dem i stand til å ta vare på og forsørge seg selv Vi samarbeider også med en bondeorganisasjon som arbeider for utvikling av jordbruket og som også har en sterk kvinneprofil med vekt på opplæring Fakta og tall om Nepal Fakta og tall om Nepal Hovedstad Katmandu Nasjonaldag 7 juli Folketall Nesten 30 millioner 2010 Flateinnhold 147 181 km2 2010 Her finner du mer fakta tall og bakgrunnsinformasjon om Nepal Relaterte saker CWIN får hjelp fra Sri Lanka Shafinaaz Marikkar skal bistå med strategisk planlegging i forhold til gjenoppbygging etter jordskjelvet i Nepal Les mer Det kunne vært mye verre Suksessen med kriseforebygging i Nepal var temaet i WHO Verdens Helseorganisasjon i Genève på onsdag Les mer fra WHO 7500 familier har mottatt nødhjelp Partnerorganisasjonene CWIN og Tuki arbeider svært hurtig og effektivt og har veldig ofte vært de første som har nådd fram til jordskjelvofre med konkret hjelp Les mer om nødhjelpen fra FORUT Les flere relaterte

  Original URL path: http://www.forut.no/prosjektland/nepal/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Sierra Leone | FORUT
  økt likestilling mellom kvinner og menn og gi særlig fattige kvinner mulighet for inntektsgivende aktiviteter Å bidra til reduksjon av skader fra alkohol og andre rusmidler FORUT har totalt bygget 25 barneskoler i Sierra Leone I 2010 ble to nye barneskoler med latriner og egen brønn ferdigstilt for til sammen 348 elever 190 gutter og 158 jenter Prosjektene i denne perioden drives i tre forskjellige geografiske områder Port Loko distriktet nordøst for Freetown og Moyamba distriktet sørvest for Freetown samt et eget rusforebyggings prosjekt i Freetown I tillegg til lokalsamfunnsutvikling har FORUT Sierra Leone omplassert slumbefolkning i et område ved Freetown til Grafton rett utenfor byen Barberline prosjektet FORUT Sierra Leone har også drevet ressurssenter for kvinner og bidratt med støtte til IOGT Les mer om FORUT i Sierra Leone her Fakta og tall om Sierra Leone Fakta og tall om Sierra Leone Hovedstad Freetown Nasjonaldag 27 april Folketall 5 8 millioner Flateinnhold 71 740 km2 Her finner du mer fakta tall og bakgrunnsinformasjon om Sierra Leone Relaterte saker FORUT Sierra Leones ebola arbeid Nærmere 500 frivillige har jobbet med ebola forebygging og kontroll i alle FORUTs 80 landsbyer Les mer om FORUTS innsats mot ebola Statsminister Solberg krevde FN

  Original URL path: http://www.forut.no/prosjektland/sierra_leone/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Malawi | FORUT
  Det ble i 2008 oppnevnt en bredt sammensatt arbeidsgruppe som startet arbeidet med å utvikle en tekst til en ny politikk for forebygging av alkoholproblemer Siden den gang har det vært gjennomført en serie med arbeidsmøter konferanser og kurs for å skaffe kunnskap og diskutere politikk Malawierne har valgt å inkludere organisasjoner og offentlige organer som kan knytte det alkoholpolitiske arbeidet til andre viktige samfunnstema HIV AIDS likestilling godt styresett forebygging av vold og fattigdom offentlige inntekter lov og orden osv De fleste deltakende organer har ikke alkoholpolitikk som sitt primære anliggende Samtidig har en valgt partnere av typen paraplyorganisasjoner slik at store befolkningsgrupper er representert lærerforbundet det nasjonale ungdomsrådet paraplyer for helse menneskerettigheter og AIDS forebygging osv Drug Fight Malawi har hatt sekretariatsansvaret for prosessen mens innenriksdepartementet har sittet i lederstolen I 2010 ble lederansvaret overført til helsedepartementet I 2010 og 2011 ble det gjennomført en høringsrunde i åtte distrikter i Malawi Lokale nøkkelpersoner ble invitert til dagskonferanser der de kunne få komme med sine erfaringer ønsker og synspunkter Etter denne runden ble politikkdokumentet laget i en ny versjon som så ble lagt fram for en stor nasjonal konferanse i juni 2011 Styrking av Drug Fight Malawi På tross av at Malawi har en meget rik flora av frivillige organisasjoner var det bare én organisasjon som hadde rusforebygging som sitt spesiale Drug Fight Malawi DFM Denne organisasjonen var blitt drevet noen år på frivillig grunnlag av en kjerne idealister Drug Fight Malawi har hatt sekretariatsansvaret for politikkprosessen og av den grunn har FORUT gitt økonomisk støtte til opplæring og styrking av ansatte og frivillige i DFM Rusforebygging blant jenter og unge kvinner Siden 2008 har Malawi Girl Guides Association MAGGA drevet et rusforebyggingsprosjekt blant jenter og unge kvinner med økonomisk og faglig støtte fra FORUT Jentespeidere lærer opp et utvalg av sine voksne ledere som siden gjennomfører aktiviteter i skoler og ute i de lokale speidergruppene MAGGA har i flere år drevet såkalt lifeskills programmer dvs opplæring av unge jenter til å ta kontroll over sitt eget liv sin egen kropp og sin egen framtid Dette er en del av det vanlige arbeidet som alle speiderorganisasjoner driver for å utvikle sine egne medlemmer Samtidig har det en ekstra dimensjon i Malawi dvs å forebygge HIV smitte risikosex i ung alder og overgrep Nå er også bevisstgjøring om skadene ved bruk av alkohol og narkotika inkludert i dette Maskulinitet alkohol og HIV AIDS Allerede tidlig i Malawi arbeidet inngikk FORUT en samarbeidsavtale med Kirkens Nødhjelp om prosjektet Masculinity Alcohol and HIV AIDS Målet med prosjektet var å drive forebygging av både HIV AIDS og alkoholproblemer ved å rette et kritisk blikk på vanlige forestillinger om mandighet Menn skulle inviteres til å reflektere rundt det å være mann og hvordan uheldige mannsidealer er til skade for både kvinner og menn Kirkens Nødhjelp i Malawi har hatt overordnet ansvar for prosjektet mens det praktiske arbeidet ute i felten har vært gjort av en av KNs nære partnere Nkhoma synoden regionavdelingen av den

  Original URL path: http://www.forut.no/prosjektland/malawi/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Zambia | FORUT
  ansvarsområder Ulike trosbaserte organisasjoner og samfunnsaktivister med fokus på likestilling ungdom barnerettigheter HIV AIDS helse og fattigdom uttrykker stor tilfredshet med at noen ville ta opp til diskusjon alkoholens rolle som forsterkende problem Det er med andre ord stor interesse for FORUTs kompetanse om rus som utviklingshinder Alkoholbruk er nært knyttet opp mot kjønnsproblematikk vold mot kvinner og barn mannsroller maskulinitet og representerer en helserisiko spredning av HIV AIDS Gjennom partnere har vi mulighet til å arbeide på grasrotnivå og med påvirkningsarbeid for en endret alkoholpolitikk Zambia har gjennom flere år arbeidet med utkast til en ny alkoholpolitikk Arbeidet er nå inne i sin siste fase Helsedepartementet var svært interessert i å få tilbakemelding fra sivilsamfunnsorganisasjoner på det nye politikkutkastet På initiativ fra FORUT ble det holdt et møte i Lusaka i juni 2011der de fleste organisasjonene vi hadde hatt møte med tidligere samt helsedepartementet deltok Vi hadde da allerede etablert et godt samarbeid med Kirkens Nødhjelp i Zambia og de stilte sitt møtelokale til disposisjon Arbeidet med ny alkoholpolitikk ble presentert av helsedepartementet Dag Endal fra FORUT orienterte om alkohol i internasjonalt perspektiv og deltakerne drøftet dagens alkoholsituasjon i Zambia og hvordan de kan påvirke utviklingen framover Siden har de samme organisasjonene hatt flere møter sammen med helsedepartementet og de har gitt sine kommentarer til det nye politikkutkastet Så langt har de også dannet et uformelt nettverk med sikte på å samle kreftene i arbeidet med en god alkoholpolitikk og en effektiv iverksetting av denne Siden arbeidet med en ny alkoholpolitikk har kommet såpass langt mener vi det er viktig å støtte opp i denne prosessen Videre vil vi støtte enkeltorganisasjoner eller prosjekter for å bidra til en effektiv iverksetting av alkoholpolitikken Det er behov for mer forskning for å få bedre oversikt over nasjonalt alkoholkonsum Vi vil bruke

  Original URL path: http://www.forut.no/prosjektland/zambia/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Humanitær sponsor | FORUT
  kroner i året En humanitær sponsor kan knyttes opp til arbeidet med FORUTs barneaksjon som hvert år samler omlag 90 000 barn til aktivitet og innsats rundt temaet barn i andre land Med en stor og sentral samarbeidspartner i aksjonen håper FORUT at kvaliteten og innholdet i barneaksjonen kan utvikles videre samtidig som prosjektinnsatsen for barn i blant annet Nepal og India kan styrkes Flere store bistandsorganisasjoner har et omfattende og langsiktig samarbeid med små og store bedrifter og nå er også tida inne for at FORUT styrker sitt samarbeid med næringslivet sier generalsekretær Morten Lønstad i FORUT Han håper flere bedrifter vil se mulighetene et slikt samarbeid vil gi for både bedriften og de ansatte og ta kontakt med FORUT FORUT ble etablert i 1981 og har en omsetning på omlag 44 millioner kroner i 2012 FORUT har en samarbeidsavtale med NORAD og fokuserer mye på kvinner og barns rettigheter helse og skole i Nepal India Sri Lanka Malawi og Sierra Leone Mer informasjon generalsekretær Morten Lønstad tlf 418 09901 epost morten lonstad forut no informasjonsleder Ellen Bjølseth tlf 970 61768 epost ellen bjolseth forut no kampanje og markeddssjef Ingvar Midhtun tlf 990 42564 epost ingvar midthun forut no

  Original URL path: http://www.forut.no/kampanjer/humanitr_sponsor/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • FORUT-fadder | FORUT
  Oslo tirsdag var 75 representanter fra frivillige organisasjoner og myndigheter samlet for å diskutere et nytt men viktig og vanskelig tema Les mer FORUT fadder Verden kan forandres Dette er FORUTs nye slagord i forbindelse med fastgivertjenesten for private givere Vi håper MANGE har lyst til å melde seg som FORUT faddere og DITT bidrag gjør at mange barn og kvinner får et bedre liv Vi har opprettet en helt ny nettside www forutfadder no Humanitær sponsor FORUT prosjektpartner FORUT fadder Relaterte saker CWIN får hjelp fra Sri Lanka Shafinaaz Marikkar skal bistå med strategisk planlegging i forhold til gjenoppbygging etter jordskjelvet i Nepal Les mer Det kunne vært mye verre Suksessen med kriseforebygging i Nepal var temaet i WHO Verdens Helseorganisasjon i Genève på onsdag Les mer fra WHO 7500 familier har mottatt nødhjelp Partnerorganisasjonene CWIN og Tuki arbeider svært hurtig og effektivt og har veldig ofte vært de første som har nådd fram til jordskjelvofre med konkret hjelp Les mer om nødhjelpen fra FORUT Les flere relaterte saker Kampanjer FORUTs barneaksjon FORUTs Skoleløp Temaer Barnerettigheter Rus som utviklingshinder Kvinner og likestilling Krisehåndtering og rehabilitering Nord Sør problematikken Informasjonsvirksomhet Prosjektland Sri Lanka India Nepal Sierra Leone Malawi Zambia Støtt

  Original URL path: http://www.forut.no/stott_forut/forut_fadder/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive •