archive-no.com » NO » F » FORUT.NO

Total: 572

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Barnehus en inspirasjon for indiske rettighetsforkjempere | Barnerettigheter | FORUT
  utføres i et ikke truende miljø med bakgrunn i et tverrfaglig team som inkluderer leger advokater politi sosialarbeidere og rettsvesenet Det finnes bare to slike mottaksenheter i storbyen Bangalore og en kan lure på hvorfor Offentlige og private sykehus prioriterer ikke å behandle barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Folk har dermed bare to alternativer hvis de ønsker en kompetent diagnose og behandling av barnet Bangalore Baptist Hospital og MS Ramaiah Hospital begge private Slike sykehus er dessverre ikke førstevalget for de underprivilegerte i samfunnet Helseeksperter uttaler at i tillegg til å gi ofrene emosjonell støtte oppfordrer CCRU til at overgrepene rapporteres Familien er naturlig nok mer opptatt av å verne barnet enn å rettsforfølge overgriperen Viktig rolle for APSA Sheila Devaraj hos APSA Association for Promoting Social Action var med til barnehuset på Hamar og fikk grundig orientering om hvordan barn som har vært utsatt for ulike overgrep blir behandlet her Dette stemte så godt overens med hvordan APSA selv møter barn og organisasjonen har lenge arbeidet med å påvirke myndigheter offentlige og private instanser og andre sivilsamfunnsorganisasjoner til å behandle barn på en forsiktig og innsiktsfull måte når de er blitt utsatt for mishandling I løpet av de siste par årene har APSA holdt kurs for ulike grupper som har befatning med barn Politifolk lærere organisasjonsansatte ansatte på barnehjem leger sykepleiere distriktshelsearbeidere barnevernsarbeidere og folk i rettsvesenet APSA har laget håndbøker og plakater på ulike lokalspråk de har kartlagt situasjonen for barn som har vært utsatt for omsorgssvikt og overgrep og har vurdert situasjonen på nytt etter at lokalsamfunnet har tatt tak i sakene Mye av dette arbeidet er gjort etter besøket på barnehuset sier Sheila Devaraj Den grundige orienteringen vi fikk der med samtalene etterpå var til stor inspirasjon og ga oss mange nyttige innfallsvinkler

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/308/13_Barnehus+en+inspirasjon+for+indiske+rettighetsforkjempere/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • CWC nominert på nytt til Nobels fredspris | Barnerettigheter | FORUT
  barns rett til deltakelse i en ideologisk ramme som opprettholder likestilling fred ikke vold rettferdighet og deltakende demokrati Begeistring hos FORUT Nominasjonen har også skapt glede og begeistring hos FORUT der CWC har en høy stjerne som en meget kompetent partnerorganisasjon CWC er en organisasjon som tar barn og barns evne til refleksjon på høyeste alvor og er en ener på sitt kompetansefelt sier Jorid Almås FORUTs programansvarlige for programområdet barnerettigheter Slik avsluttes nominasjonsbrevet Barnets rett til å gi uttrykk for sine synspunkter i alle forhold som vedrører barnet er ennå ikke gitt tilstrekkelig oppmerksomhet fra det internasjonale samfunnet Siden ratifiseringen av UNCRC FNs barnekonvensjon har organisasjoner over hele verden kjempet med denne oppgaven med liten eller moderat suksess Bortsett fra noen få bemerkelsesverdige eksempler hvorav tre er nevnt her har organisasjoner som arbeider med barns problemer holdt seg innenfor sine tradisjonelle arbeidsområder og spiller rollen som beskyttere og tilbydere Slik forsterkes et velgjører mottaker modus Alle unntatt to av FNs medlemsland har ratifisert konvensjonen om barns rettigheter En pris til disse tre organisasjonene vil i stor grad bidra til en sårt tiltrengt økning i det globale fokus og oppmerksomhet på barnets rett til deltakelse og å skape et internasjonalt miljø som ikke bare snakker pent om barns medvirkning men genuint bekrefter vår forpliktelse til realisering av barns rettigheter verden over Hele nominasjonsbrevet kan leses her FNs barnekonvensjon artikkel 12 1 Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet 2 For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet enten direkte eller gjennom

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/288/13_CWC+nominert+p%C3%A5+nytt+til+Nobels+fredspris/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Økt innsats for barns rettigheter | Barnerettigheter | FORUT
  nå kan øke innsatsen for barns rettigheter Vi når allerede fram til omlag 65 000 barn årlig Hele tiden har vi jobbet direkte med fattige barn og deres familier samtidig som vi har drevet aktiv påvirkning av lokale og sentrale myndigheter som ikke gjør nok for at alle barn får skolegang i India I 2012 ble vi nominert til Nobels fredspris sammen med Redd Barna og Unicef og det viser at vi er en seriøs og viktig organisasjon sier Kavita En bank flere bedriftskunder FORUT har støttet The Concerned for Working Children i en årrekke og sett resultatene av arbeidet som er gjort i forhold til enkeltfamilier og samfunnspåvirkning I flere år har det vært et ønske at aktiviteten skulle trappes opp Derfor søkte FORUT etter en økonomisk bidragsyter til utbyggingen av Namma Nalanda våren 2012 Sandnes Sparebank svarte på utfordringen og sammen med et knippe næringslivskunder sørger de for en halv million kroner til utbyggingen av Namma Nalanda i 2012 Kavita forteller at denne økonomiske støtten har vært helt avgjørende for at første del av anlegget nå kan åpnes og tas i bruk Vi har hatt planene liggende en stund men med pengene fra Sandnes Sparebank og bedriftskundene har vi endelig kunnet sette i gang utbyggingen Innen utgangen av 2012 skal lokaler til en barnehage og to klasserom være helt ferdigstilt sammen med kjøkken kontorer og toaletter Flere bygninger tas i bruk etter hvert som de ferdistilles Tigergutter og medbestemmelse Shekaj er 12 år og leopardgutt i anledning åpningen av det første bygget ved Namma Nalanda Han freser sammen med andre klassekamerater som er helsminket og leder opptoget på vei til nybygget der mer musikk og underholdning venter Normalt henger det apekatter i trærne rundt skolen men leopard og tigerguttene har nok skremt dem bort i dag På det som i etterhvert skal bli et komplett kjøkken på Namma Nalanda lages det i stand tradisjonell Rice and curry til to hundre personer og Shekaj gleder seg til festmaten Shekajs familie har reist til Bangalore mange timer unna i jakten på arbeid mens Shekaj skulle bo hos noen slektninger Det ble vanskelig for unggutten som falt ut av den offentlige skolen CWC fanget opp Shekaj gjennom sitt lokale feltarbeid og skaffet ham en skoleplass og en plass på elevinternatet Der har Shekaj funnet seg vel til rette og skolehverdagen er på plass igjen Men jeg savner familien min selv om jeg trives hos CWC sier Shekaj gjennom leopardsminken FORUT på nye veier For FORUT er samarbeidet med Sandnes Sparebank og bedriftskundene en ny og viktig erfaring først og fremst fordi det skaffer friske penger til ny satsing i et stort og viktig utviklingsprosjekt i India Dette arbeidet får nå et betydelig løft gjennom det som skjer ved Namma Nalanda I tillegg til alle barna som knyttes til senteret er det meget viktig for FORUT at CWC nå blir styrket i arbeidet med å påvirke lokale og sentrale myndigheter i India Her utøves både praktisk innsats og langsiktig påvirkning for å

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/251/13_%C3%98kt+innsats+for+barns+rettigheter/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Næringslivet støtter lærestedet Namma Nalanda | India | FORUT
  Sandnes Sparebank og noen av dens bedriftskunder finansierer et byggetrinn som omfatter klasserom barnehage sykestue toaletter kontor og personalrom Dette byggetrinnet beløper seg til om lag 500 000 kroner og skal ferdigstilles i løpet av 2013 Senteret skal tas i bruk trinnvis i en langsiktig opptrapping av innsatsen for barn og barnearbeidere Den storstilte utbyggingen vil koste om lag syv millioner norske kroner I tillegg eier CWC tomtegrunn som kan åpne for en ytterligere utvidelse CWC er nominert til Nobels fredspris for 2012 CWC om Namma Nalanda Målet om forbedrede undervisningsforhold i India krever at vi innser at dagens kvalitet i den offentlige skolen på mange områder er svært lav Derfor må vi må begynne arbeidet på et lavest mulig nivå slik at vi når fram til dem som er hardest rammet av fattigdom og mangel på skolegang rettigheter og gode framtidsmuligheter Til tross for at alle barn har rett til skolegang er det svært mange som aldri møter på skolen Over halvparten av elevene dropper ut av skolen før de har fullført åttende klasse Den svake kvaliteten i offentlige skoler gjør at mange familier med tilstrekkelig inntekt lar barna gå på privatskoler Dette fører til sviktende oppslutning om de offentlige skolene som dermed blir nedlagt Dermed får de fattigste barna i realiteten ikke noe skoletilbud og utdanning På lang sikt fører dette til at mange fattige holdes utenfor i utviklingen av det indiske samfunnet Namma Nalanda er et prosjekt som tar tak i disse konkrete utfordringene og som tilbyr hundrevis av barn trygghet skolegang og utdanning hvert år I tillegg skal Namma Nalanda være mønsterskole for den offentlige skolen og vise fram god vektlegging av realfag kulturhistorie og tradisjonelt og bære kraftig håndverk Hvert år besøker mer enn 5000 personer Namma Bhoomi for å lære om skolens pedagogikk Namma

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/226/16_N%C3%A6ringslivet+st%C3%B8tter+l%C3%A6restedet+Namma+Nalanda/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Vinner de fredsprisen? | India | FORUT
  Kavita Ratna Siden 1980 har CWC jobbet med barn i fattige lokalsamfunn Barns rett til deltakelse står helt sentralt i alt arbeid og det er også dette som spesielt fremheves av de tre norske politikerne som har nominert CWC CWC er en av de aller første til å danne organisasjoner som er eid og drevet av barn Barnekommunestyrer kalt Makkala Panchayats gir barn muligheten til å påvirke demokratiske prosesser på lokalplanet Barn i den indiske delstaten Karnataka har også dannet fagforeninger for arbeidende barn Bhima Sangha som tar utgangspunkt i at enn så lenge er det barn som må arbeide men deres rett til skolegang og fritid må likevel respekteres og ivaretas noe fagforeningen arbeider med Under veiledning av CWC foretar barn undersøkelser i nærmiljøet som angår barns situasjon og omfatter viktige temaer som miljø ødeleggelse barneekteskap og rusproblemer Resultatet av undersøkelsene rapporteres til media og politikere Les mer om CWC og barns deltakelse her Relaterte saker Suraksha nytt rehabiliteringssenter for barn og unge En drøm har gått i oppfyllelse Senteret hjelper barn å komme seg ut av misbruk og overgrep Les mer Hjelper Vestens boikott barn i India I India er det mange millioner barnearbeidere under 14 år Les

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/240/16_Vinner+de+fredsprisen%3F/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Verdige til fredsprisen 2012? | India | FORUT
  utmerkelse til disse tre organisasjonene vil i stor grad bidra til en sårt tiltrengt økning i globalt fokus og oppmerksomhet på barnas rett til medvirkning De siste tre tiårene har CWC jobbet i partnerskap med barn fra de mest marginaliserte samfunn særlig arbeidende barn for å realisere deres rettigheter med vekt på deres rett til deltakelse i beslutningsprosesser Les brev fra CWC her på engelsk CWC om seg selv Siden 1980 har CWC bidratt til å bygge flere barne ledede organisasjoner Det startet med Bhima Sangha den første organisasjonen for barn i Asia noensinne Å gi arbeidende barn i Karnataka en mulighet til å kreve realisering av alle sine rettigheter uten betingelser CWC har også lagt til rette for organisasjoner for skoleelever og barn av migrantmiljøer Udupi distriktet i Bellary distriktet og i Bangalore by i delstaten Karnataka i India Bhima Sangha stod i spissen for temaet barn som talsmenn for egne saker i Asia og banet vei i regionen for etablering aarena der barn kan delta i beslutningsprosesser fra lokalt til internasjonalt nivå CWC har vært pådriver for at barn skal være likeverdige statsborgere og har tilrettelagt for dem slik at de kan danne sine egne råd Makkala Panchayats og gjennomføre tidenes første egne Grama Sabha landsbyens allmøte for barn så tidlig som i 2002 der barna holdt sine lokale myndigheter til ansvar Makkala Panchayats har bidratt til vedvarende engasjement for barn med lokale styringsprosesser Barnas Grama Sabhas har helt klart vært en bekreftelse på at barn er borgere av i dag og viser betydningen av barns deltakelse i opprettholdelse og pleie av demokratiet I dag har staten Karnataka barns Grama Sabhas obligatorisk i alle sine 5600 landsens kommuner CWC og deres ulike nettverk har tilrettelagt for barn å være pionérer på områder som barne ledet forskning og informasjon der barn eier sin egen informasjon offentlig planlegging sosial mobilisering som kampanjer mot barneekteskap og politisk påvirkning i media CWC er ikke bare talsmenn for barns rettigheter i alle politiske diskurser men legger til rette for deltakelse av barn i beslutningsprosesser for å sikre at deres synspunkter får den oppmerksomheten de fortjener I alle disse prosessene har involvering av barn med deres entusiasme deres ufeilbarlige rettferdighetssans og deres medfølelse for menneskers problemer trukket mange støttende voksne inn i prosessen CWC er i samarbeid med organisasjoner over hele verden engasjert i å bygge kapasitet for barn for å realisere deres rett til deltakelse og styrke voksne sin kunnskap i utviklingsorganisasjoner akademiske institusjoner FN organisasjoner internasjonale giverorganisasjoner og myndigheter for å skape et miljø som anerkjenner barns rett til selvbestemmelse For eksempel har CWC gitt assistanse til regjeringen i Mongolia og regjeringen i Sverige for å utvikle sine strategier for å arbeide med barn De har arbeidet i land som Zambia Sri Lanka Nepal Kambodsja Laos og Japan for å nevne noen Når de aksepterer denne nominasjonen med takknemlighet sier CWC Æren går til våre lokalsamfunn og partnere barn som arbeider og de mange kampene de har kjempet i mange fora hjemme

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/160/16_Verdige+til+fredsprisen+2012%3F/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Modellskolen Namma Bhoomi | India | FORUT
  og yrkesfag Det er en sammenheng mellom teori og praksis koblet til egen kultur som gjennomsyrer undervisningen Regnvannet tas vare på Tømrerelev Bilde sier mer enn ord Barn kan Skolen drives av et Makkala Panchayat et slags barnekommunestyre Her diskuteres tunge saker som barneekteskap barnearbeid levekår for familier på vandring etter arbeid migrantfamilier abort av jentefostre og HIV Barna fremmer saker som angår dem overfor lokale nasjonale og internasjonale fora De som har fått utdannelse ved Namma Bhoomi drar tilbake til sine hjemsteder som ambassadører for de verdier og prinsipper som de tror på og de engasjerer seg gjerne i lokalpolitikken Slik påvirker de livet til stadig nye barn Da skolen skulle bygges var det i henhold til økosensitive prinsipper Elevene var med på å utforme området slik at det svarte til deres behov Det ble anlagt som en landsby og det er innkvarteringsplass til både elever feltarbeidere og gjester I tillegg til klasserom bibliotek laboratorium og helsestasjon er det også et amfiteater en forsamlingssal administrasjonshus fjøs kjøkken og spisesal Her finnes også en butikk med varer som elevene produserer som ledd i yrkesopplæringen Husene er bygget av elever under opplæring i yrkesfag som snekker elektriker og rørleggerfag Det er brukt lokale materialer ofte resirkulerte som for eksempel de vakre treskjæringene på søyler funnet på en nedrivningstom Tidlig på morgenen kan man observere elever i sving med å melke kuer og lage chapatti et slags brød og idhli riskaker til frokost Elevene på Namma Bhoomi betaler skolepenger i form av arbeidsinnsats som samtidig er en del av yrkesopplæringen Ved skolens laboratorium undersøkes jord og vannprøver tatt i nærheten Det eksperimenteres med metoder for å ta vare på regnvann og avløpsvann utnytte alternative energikilder og forvaltning av buskapen Som følge av innsatsen ved Namma Bhoomi har grunnvannsnivået i området steget og

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/201/16_Modellskolen+Namma+Bhoomi/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Utmerkelse til barnerettighetsaktivist | India | FORUT
  og Hydrabad Den prestisjetunge utmerkelsen ble utdelt av delstatsministeren innenriksministeren og arbeidsministeren i delstaten Karnataka under et arrangement som samlet 8000 deltakere studenter lærere representanter for sivilsamfunnet og medlemmer av frivillige organisasjoner Lakshapahti var den eneste som mottok prisen som representant for en frivillig organisasjon APSA har vært FORUTs utviklingspartner siden 1981 det året begge organisasjonene ble stiftet Blandingen av aktiv innsats direkte overfor vanskeligstilte barn og påvirkningsarbeid overfor myndigheter og andre beslutningstakere er APSAs adelsmerke Det er en integrert prosess med gode resultater på flere plan Les mer om APSA her 8000 mennesker overvar seremonien FORUT er stolt av sine samarbeidspartnere i India Begge arbeider med barns rettigheter CWC The Concerned for Working Children er nominert til Nobels fredspris for 2012 sammen med Redd Barna og Unicef Relaterte saker Suraksha nytt rehabiliteringssenter for barn og unge En drøm har gått i oppfyllelse Senteret hjelper barn å komme seg ut av misbruk og overgrep Les mer Hjelper Vestens boikott barn i India I India er det mange millioner barnearbeidere under 14 år Les mer Verdens dag mot barnearbeid En dag i august 2012 hadde Samina en mulighet Det skulle bli starten på hennes nye liv Les mer om Saminas nye

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/200/16_Utmerkelse+til+barnerettighetsaktivist/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive