archive-no.com » NO » F » FORUT.NO

Total: 572

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Beste organisasjon i Sri Lanka | Rus som utviklingshinder | FORUT
  2012 vedtok det srilankiske helsedepartementet at slike advarsler skulle trykkes men dette møtte sterk motstand fra The Ceylon Tobacco Company som har monopol på tobakksproduksjonen i Sri Lanka Dette medførte flere høringer om saken og tobakkskompaniet har anket saken helt til høyesterett for å få advarslene så små som mulig på sigarettpakkene Endelig dom har ennå ikke falt Verdens helseorganisasjon har innført en antitobakkdag som finner sted den 31 mai hvert år I 2013 var temaet forbud mot tobakksreklame markedsføring og sponsing I den forbindelse gjennomførte ADIC flere aksjoner og gikk sterkt inn for å fremme helsefarene ved tobakksbruk De produserte en brosjyre fikk kjente personer til å stå fram i annonser arrangerte møter særlig rettet mot skoleungdom og jobbet aktivt mot media De krevde at helseadvarselen skulle dekke minst 80 av sigarettpakken og demonstrerte utenfor høyesterett da saken var til behandling ADIC fokuserer ikke bare på tobakk men på at alle former for rusmidler er til hinder for et godt liv Oppgaven er å forhindre bruk av rusmidler gjennom sosial endring og effektiv læring Det er den srilankiske avisen The Nation som står bak tildelingen av prisen ADIC ble etablert og fullfinansiert av FORUT i 1987 De to organisasjonene delte kontor til 1990 da ADIC flyttet ut for å stå på egne ben Organisasjonen ble gradvis mer og mer uavhengig av FORUT og den økonomiske støtten fra FORUT opphørte i 2009 Les mer om tildelingen her Relaterte saker Det kunne vært mye verre Suksessen med kriseforebygging i Nepal var temaet i WHO Verdens Helseorganisasjon i Genève på onsdag Les mer fra WHO Kobler innsatsen mot vold HIV AIDS og alkohol På en konferanse i Oslo tirsdag var 75 representanter fra frivillige organisasjoner og myndigheter samlet for å diskutere et nytt men viktig og vanskelig tema Les mer Verdens legeforening

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/387/10_Beste+organisasjon+i+Sri+Lanka/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Politiske resultater tross sterke motkrefter | Rus som utviklingshinder | FORUT
  i umiddelbare skader ofte på dem som er rundt brukerne og lenge før brukerne selv får helseproblemer på grunn av alkohol sier Bakke Øystein Bakke var sammen med FORUT kollega Dag Endal representert i programmet med et foredrag om tema halve verden drikker ikke alkohol hva slags betydning må dette få for alkoholpolitikken Anslag som Verdens helseorganisasjon har gjort tyder på at rundt 45 prosent av klodens voksne ikke har brukt alkohol Tar man med dem som ikke drakk siste 12 måneder er tallet 58 prosent I enkelte utviklingsland kan prosenten ikke drikkere være både 80 og 90 spesielt blant kvinner Dette er et faktum som oftest er ignorert når man lager alkoholpolitikk sa Dag Endal i foredraget i Seoul Dette kommer fram av en enkel studie vi har gjort av viktige policy dokumenter internasjonalt og fra noen utvalgte land Samtidig er den høye andelen ikke brukere en veldig stor fristelse for den globale øl og spritindustrien som ser seg om etter nye kundegrupper i land i sør På konferansen i Seoul var det mer enn 120 foredrag i plenum og gruppeseminarer Mange rapporterte om den alkoholpolitiske situasjonen i sine hjemland Et fellestrekk ved mange av foredragene var at land i alle verdenshjørner opplever at pengeinteresser det vil si multinasjonal og nasjonal alkoholindustri er en hindring for å lage en god politikk og drive effektiv forebygging Selskapene driver aggressiv markedsføring og de prøver å ta kontroll over utvikling av nasjonal politikk Den mest dramatiske rapporten kom fra Brasils styremedlem i GAPA Ronaldo Laranjeira ved avslutningen av konferansen Hos oss selges alkohol uten kontroll og regulering Har du et vindu ut mot gata er det bare å åpne det og starte salg av sprit og øl var Laranjeiras spissformulering Han beskrev et land der industrien er godt organisert og aggressiv og

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/383/10_Politiske+resultater+tross+sterke+motkrefter/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Det internasjonale alkoholspillet under lupen | Rus som utviklingshinder | FORUT
  Det gir samfunnet plikt til å gripe inn og gjøre noe antakelig også økt legitimitet for politiske inngrep mente Rekve De siste 15 år er det også vitenskapelig bevist en sammenheng mellom alkoholbruk og smittsomme sykdommer som hiv aids og tuberkulose Kunnskap et viktig våpen Alt i Verdens helseorganisasjon skal være kunnskapsbasert Jo større politisk motstand jo større behov for dokumentering Det har vist seg at pris er et av de sterkeste virkemidlene for å redusere alkoholbruk Reklameforbud er et annet effektivt middel Dette er selvsagt noe som faller alkoholindustrien tungt for brystet Arbeidet med å få på plass en global alkoholstrategi ble derfor utsatt for et sterkt press fra industrien Rekve ga uttrykk for respekt for FORUT som tatt i etraktning sin beskjedne størrelse har hatt stor internasjonal innflytelse i trategiarbeidet Når FORUT har tatt skrittet fra å jobbe på grasrota og over på en internasjonale arena er det ingen liten motstander organisasjonen står verfor Alkoholindustrien deltar ikke direkte i utforming av alkoholpolitikken Verdens helseorganisasjon men de er til stede under helseforsamlingen som el av publikum og har dermed anledning til å prate med folk i pausene Vi kan ikke hindre industrien i å være til stede og lære å drive påvirkningsarbeid en FORUT og GAPA nettverket fungerer som en helt avgjørende motvekt og det er viktig Industrielle epidemier FORUTs Øystein Bakke omtalte drikke og matprodusentenes framstøt i Sør som industrielle epidemier Både usunn mat tobakk og alkohol er en del av et internasjonalt politisk og økonomisk spill Alkoholproblemer inngår i en rekke helse sosial og sosio økonomiske spørsmål og må dekkes av de nye utviklingsmålene som skal utformes etter 2015 som er siste år for de eksisterende tusenårsmålene Bakke deltok i Norges delegasjon på FNs høynivåmøte om forebygging og kontroll av ikke smittsomme sykdommer i 2011 Her ble det enighet om fire felles risikofaktorer tobakk alkohol usunt kosthold og manglende fysisk aktivitet Bakke påpekte at vi må se den eksplosive veksten i ikke smittsomme sykdommer som et struktur og samfunnsproblem heller enn som et individproblem Kappløpet om Afrika Dag Endal også fra FORUT brukte begrepet produktskapte epidemier i sitt innlegg Tidligere delte de europeiske stormaktene Afrika mellom seg Nå er kappløpet om Afrika i gang igjen denne gangen med fire multinasjonale bryggerier som aktører Alkoholindustrien satser på land i Afrika som sine nye og lovende markeder men motkreftene er i ferd med å organisere seg og FORUT er en del av denne nye bevegelsen I Sør Afrika er det høyst sannsynlig at det vil bli innført reklameforbud for alkohol med det første Reklamediskusjonen er skarp men går forbudet igjennom innebærer det et gigantisk gjennombrudd som vil få betydning for andre land i Afrika sa Endal Alkoholindustrien benytter seg av mer og mer av usynlige eller subtile virkemidler og i økende grad retter markedsføringen seg mot kvinner Det lages reklamefilmer uten et veldig tydelig kjøpsbudskap I stedet lar man målgruppene assosiere alkoholbruk med situasjoner og verdier som oppleves som attraktive Endal viste et par slike filmsnutter for forsamlingen Regjeringen

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/371/10_Det+internasjonale+alkoholspillet+under+lupen/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Fra lokal handling til global endring | Rus som utviklingshinder | FORUT
  det første plenumsmøtet ved å presentere Verdens helseorganisasjons arbeid med å gjennomføre den globale strategien for å redusere skadelig bruk av alkohol Rekve sa Vi har verktøyet det er ingen unnskyldning for å være passiv lenger I neste presentasjon trakk dr Thaksaphon Thamarangsi Director of Health Promotion Policy Research Center i Thailand opp bildet ved å bringe inn personlige historier fra sin tid som lege på landsbygda i Thailand som illustrasjon på det bredere temaet alkohol er til skade for andre Presentasjonene dekket et bredt spekter av emner men alle bidrar til å koble vitenskap med handling Konferansen er unik i at det er en mulighet for samarbeid nettverksbygging og mobilisering av interessenter fra tre sektorer det sivile samfunn akademikere og politiske beslutningstakere Representanter fra FORUTs nettverk og samarbeidspartnere bildet til venstre holdt flere presentasjoner som er publisert her Seoul erklæringen etter konferansen sier at forskningsbaserte og kostnadseffektive tiltak finnes for å redusere alkoholrelaterte skader på globalt nasjonalt og lokalt nivå Disse tiltakene kan ha dyptgripende helsemessige sosiale og økonomiske fordeler i hele verden når de blir gjennomført og håndhevet Erklæringen oppfordrer mellomstatlige organisasjoner NGO nettverk nasjonale og lokale myndigheter akademia det sivile samfunn faglige organisasjoner lokalsamfunn og enkeltpersoner på alle nivåer til å ta affære Oppfordringene er Integrering i nasjonale utviklingsagendaer med forskningsbaserte tiltak skissert i den globale strategien Øke bevilgninger for å redusere alkoholrelaterte skader Etablering av de sterkeste mulige lovmessige restriksjoner på markedsføring av all slags alkohol Styrke innsatsen til frivillige grupper og organisasjoner for å redusere alkoholrelaterte skader Den første globale alkoholpolitiske konferansen GAPC ble avholdt i Syracuse i delstaten New York USA i 2000 Den andre konferansen i Bangkok ble avholdt i mars 2012 og den neste GAPC vil være i Edinburgh Skottland i 2015 Du finner mer stoff på nettsiden ADD Resources Relaterte saker

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/365/10_Fra+lokal+handling+til+global+endring/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Helseutfordring til den nye regjeringen | Rus som utviklingshinder | FORUT
  økonomiske interesser Folkehelse for utvikling Avtroppende helseminister Gahr Støre har vært veldig klar på dette punktet internasjonalt og i norsk debatt Han har løftet fram de nye ikke smittsomme sykdommene og snakket om at det gir mest helse å forebygge framfor å reparere Olje for utvikling er et viktig initiativ innenfor utviklingspolitikken Det skal bidra til økonomisk sosial og miljømessig forsvarlig forvaltning av petroleumsressurser som ivaretar hensynet til kommende generasjoner Norge bør bygge videre på denne ideen og utnytte den ekspertisen vi har på å forebygge sykdom og forvalte folkehelse Vi har en aktiv alkohol og tobakkspolitikk og solide virkemidler når det gjelder regulering av usunne varer fra skatt på alkohol og sukker til regler for markedsføring Vi har regulering av tilgjengelighet og reklameforbud for enkelte typer varer Dette er gode og veldokumenterte virkemidler for å promotere folkehelse Norge kan bidra på samme måte på folkehelseområdet som vi gjør innen oljeforvaltning med vår kunnskap og erfaringer og støtte utviklingsland i utarbeidelsen av en aktiv folkehelsepolitikk I liket med olje for utvikling kan finansieringen av folkehelse for utvikling etter hvert overtas av hvert enkelt land blant annet ved aktiv bruk av alkohol og tobakksavgifter Dette spiller vi inn som en utfordring til Erna Solberg og hennes nye regjering Industrielle epidemier På Verdens helseforsamling i vår uttalte generaldirektøren i Verdens helseorganisasjon WHO Margaret Chan bekymring over at tiltak for å bedre helsetilstanden i verden blir møtt med mottiltak fra mektige krefter Senere har Chan pekt på gigantene innen tobakk alkohol brus og ferdigmat som de store hindrene for sykdomsforebygging Massiv markedsføring og systematisk politikkpåvirking fra store globale konserner innenfor flere sektorer er med på å undergrave de framskrittene som er gjort på helsefronten Mange kaller det nye sykdomsbildet for industrielle epidemier Stor helsebyrde WHO har beregnet at 36 millioner dødsfall eller 63 av alle dødsfall på verdensbasis nå skyldes de såkalte ikke smittsomme sykdommene kreft diabetes hjerte og karsykdommer og kroniske luftveislidelser Disse sykdommene utgjør en økende sykdomsbyrde både i rike og fattige land 80 av alle dødsfallene fra ikke smittsomme sykdommer skjer i lav eller middelinntektsland På FNs høynivåmøte om ikke smittsomme sykdommer under generalforsamlingen i 2011 ble verden enige om behovet for å sette inn krefter for å motvirke spredningen av denne type sykdommer Her trengs politisk mot til å regulere de sterke industriinteresser som har lite å tjene på tiltak for å motvirke sykdomsspredning Alkoholselskapene jakter på nye kunder Alkohol er en viktig del av dette bildet og en del som FORUT er spesielt opptatt av Gjennom programmet Rus som utviklingshinder har FORUT bidratt både til å sette søkelys på problemet og bidratt til konstruktive tiltak for å redusere det Alkohol rangeres som den femte viktigste risikofaktor for tidlig død og dårlig helse Alkoholproblemene er en del av sykdomsbildet knyttet til de kroniske ikke smittsomme sykdommene Dessuten er helsebelastningene for den enkelte bare toppen av isfjellet I tillegg har alkoholmisbruk store sosiale konsekvenser også for uskyldige tredjeparter Det har vokst frem et nytt markedssegment i Afrika de som lever

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/358/10_Helseutfordring+til+den+nye+regjeringen/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Folkehelse for utvikling | Rus som utviklingshinder | FORUT
  er med på å undergrave de framskrittene som er gjort på helsefronten Mange kaller det nye sykdomsbildet for industrielle epidemier Stor helsebyrde WHO har beregnet at 36 millioner dødsfall eller 63 av alle dødsfall på verdensbasis nå skyldes de såkalte ikkesmittsomme sykdommene kreft diabetes hjerte og karsykdommer og kroniske luftveislidelser Disse sykdommene utgjør en økende sykdomsbyrde både i rike og fattige land 80 av alle dødsfallene fra ikke smittsomme sykdommer skjer i lav eller middelinntektsland På FNs høynivåmøte om ikke smittsomme sykdommer under generalforsamlingen i 2011 ble verden enige om behovet for å sette inn krefter for å motvirke spredningen av denne type sykdommer Den norske regjering har forpliktet og engasjert seg for å bidra i dette arbeidet Kampen for folkehelsen er viktig for vår regjering her hjemme og vår egen helseminister bidro nylig konstruktivt til å utvikle WHOs globale handlingsplan mot ikke smittsomme sykdommer Fire risikofaktorer skiller seg ut tobakk alkohol usunn mat og manglende fysisk aktivitet På tre av disse feltene er det sterke industriinteresser som har lite å tjene på tiltak for å motvirke sykdomsspredning Alkoholselskapene jakter på nye kunder Alkohol er en viktig del at dette bildet og en del som FORUT er spesielt opptatt av Gjennom programmet Rus som utviklingshinder har FORUT bidratt både til å sette søkelys på problemet og bidratt til konstruktive tiltak for å redusere det Alkohol rangeres som den femte viktigste risikofaktor for tidlig død og dårlig helse Alkoholproblemene er en del av sykdomsbildet knyttet til de kroniske ikkesmittsomme sykdommene Dessuten er helsebelastningene for den enkelte bare toppen av isfjellet I tillegg har alkoholmisbruk store sosiale konsekvenser også for uskyldige tredjeparter Det har vokst frem et nytt markedssegment i Afrika de som lever på 2 ca 12 kroner om dagen eller mer Dette er en stor og voksende gruppe og det er selskaper som forstår seg på å tjene gode penger på å utvikle produkter rettet mot disse spesielt sårbare forbrukerne Her er ølselskapene blant pionerene I de nye markedene har selskap med tilnærmet ubegrensede ressurser for etablering store muligheter De utvikler og markedsfører øltyper som skal nå forbrukere som i utgangspunktet har svært lite penger til overs Slik bidrar de til dårlig helse og undergraver arbeidsevnen og dermed også en bærekraftig utvikling i økonomisk og samfunnsmessig forstand I tillegg til å bruke lobbygrupper til å slåss mot globale helsetiltak har alkoholprodusenter gått inn og aktivt bidratt til utforming av retningslinjer og alkoholpolitikk i utviklingsland Et godt eksempel er SABMiller en av verdens største alkoholprodusenter som har forsøkt å utforme den nasjonale alkoholpolitikken i land som Lesotho Malawi Uganda og Botswana Rollen som markedsaktør der det viktigste formålet er å maksimere investorenes avkastning er ikke mulig å kombinere med å bidra til å holde forbruket på et forsvarlig lavt nivå Økt forbruk gir økt fortjeneste for SABMiller men større helseskader og sosiale problemer for befolkningen Dette illustreres i disse dager av selskapets frenetiske aktivitet for å svartmale konsekvensene av et eventuelt reklameforbud for alkohol i Sør Afrika Der har nemlig helseministeren

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/346/10_Folkehelse+for+utvikling/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Nær sammenheng mellom gjennomsnittsforbruk og antall stordrikkere | Rus som utviklingshinder | FORUT
  en ny studie 30 08 2013 Tidligere studier fra industrialiserte land har vist et klart mønster i alkoholforbruket Jo høyere gjennomsnittsforbruket er i en befolkning desto større er alkoholforbruket i alle konsumentgrupper og desto flere stordrikkere er det forteller Ingeborg Rossow forsker ved SIRUS Dette gjelder også afrikanske land viser altså en ny studie De nye funnene vil kunne være viktige i forbindelse med alkoholforebyggende arbeid mener Rossow som har deltatt i undersøkelsen i 15 afrikanske land Les hele artikkelen hos Statens institutt for rusmiddelforskning her Relaterte saker Det kunne vært mye verre Suksessen med kriseforebygging i Nepal var temaet i WHO Verdens Helseorganisasjon i Genève på onsdag Les mer fra WHO Kobler innsatsen mot vold HIV AIDS og alkohol På en konferanse i Oslo tirsdag var 75 representanter fra frivillige organisasjoner og myndigheter samlet for å diskutere et nytt men viktig og vanskelig tema Les mer Verdens legeforening diskuterte forbud mot alkoholreklame Forbud mot alkoholreklame Bred aksept og støtte i Norge meget kontroversielt internasjonalt Les mer Les flere relaterte saker Kampanjer FORUTs barneaksjon FORUTs Skoleløp Temaer Barnerettigheter Rus som utviklingshinder Kvinner og likestilling Krisehåndtering og rehabilitering Nord Sør problematikken Informasjonsvirksomhet Prosjektland Sri Lanka India Nepal Sierra Leone Malawi Zambia

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/345/10_N%C3%A6r+sammenheng+mellom+gjennomsnittsforbruk+og+antall+stordrikkere/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Alkoholproblemene øker | Rus som utviklingshinder | FORUT
  bladet en reportasje med utgangspunkt i at man i Kenya diskuterer alkoholpolitikk Afrika har et alkoholproblem slår journalisten fast og peker på at den multinasjonale alkoholindustrien leter etter nye markeder i en verden der stadig flere områder er mettet med alkohol Afrika er perfekt som et nytt og lovende marked relativt lavt forbruk av internasjonale øl og spritmerker i utgangspunktet en voksende middelklasse ung befolkning og et relativt stort uformelt marked av hjemmebrygg Samtidig er de fleste afrikanske land dårlig rustet til å ta imot økende belastning av skader og sykdom som skyldes alkoholbruk Helsevesenet er kronisk underbemannet med små budsjetter Korrupsjon og svakheter i styresett gjør det vanskelig å regulere markedene og mange land i Afrika har tradisjonelt en fyllekultur som gjør at man kan forvente økt skadenivå med økt gjennomsnittsforbruk Time Magazine har møtt en av motkreftene i Kenya Bill Sinkele som arbeider med sosialt arbeid i slummen Han mener de internasjonale alkoholselskapene sikter seg inn mot barn og ungdom for å skape merkebevissthet sjøl før de har begynt å drikke Sinkele er også forbauset over å se at myndighetene i Kenya og noen andre afrikanske land gir skattefritak for enkelte ølsorter for at den fattigste delen av befolkningen skal ha tilgang til billig øl Se hele artikkelen her http world time com 2013 08 09 africas drinking problem alcoholism on the rise as beverage multinationals circle Relaterte saker Det kunne vært mye verre Suksessen med kriseforebygging i Nepal var temaet i WHO Verdens Helseorganisasjon i Genève på onsdag Les mer fra WHO Kobler innsatsen mot vold HIV AIDS og alkohol På en konferanse i Oslo tirsdag var 75 representanter fra frivillige organisasjoner og myndigheter samlet for å diskutere et nytt men viktig og vanskelig tema Les mer Verdens legeforening diskuterte forbud mot alkoholreklame Forbud mot alkoholreklame Bred

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/344/10_Alkoholproblemene+%C3%B8ker/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive •