archive-no.com » NO » F » FORUT.NO

Total: 572

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sammen for en kunnskapsbasert alkoholpolitikk | Rus som utviklingshinder | FORUT
  helseorganisasjon i utviklingen av en global strategi for å redusere skadelig bruk av alkohol Samspillet med ulike staters representanter i Genève og delegatene til Verdens helseforsamling i 2008 ga seg direkte utslag i språklig klargjøring i resolusjonen som danner grunnlaget for den nye strategien Blant annet førte det til at alkoholindustrien fikk mindre innflytelse i utformingen av strategien Vi fikk også gjennomslag for å få med alkohol som en betydelig helserisiko i den nye teksten som ble utformet i 2009 2010 Slikt påvirkningsarbeid krever innsats GAPA og FORUT var aktivt til stede på konferanser og kom med skriftlige innspill i tillegg til å drøfte saken med delegatene Representantene for GAPA FORUT ble kjent med flere sentrale aktører og slike relasjoner er helt avgjørende når man skal få med seg nok medlemsland til at tekstforslag kan bli vedtatt I Genève førte vår tilstedeværelse til at sivilsamfunnsorganisasjonene fikk en synlig og profesjonell innvirkning på strategiutformingen I mai 2010 vedtok Verdens helseforsamling den globale strategien for å forebygge skadelig alkoholbruk Strategien kan bli et viktig redskap for mellom og lavinntektsland ved at den foreslår kostnadseffektive tiltak Den nye alkoholstrateigen er et avgjørende gjennombrudd sa generaldirektør i Verdens helseorganisasjon dr Margaret Chan GAPA FORUT arbeider videre for å øke forståelsen for at alkohol faller inn under gruppen ikke smittsomme sykdommer og også er en av de viktigste årsakene til nedsatt helse og for tidlig død Relaterte saker Det kunne vært mye verre Suksessen med kriseforebygging i Nepal var temaet i WHO Verdens Helseorganisasjon i Genève på onsdag Les mer fra WHO Kobler innsatsen mot vold HIV AIDS og alkohol På en konferanse i Oslo tirsdag var 75 representanter fra frivillige organisasjoner og myndigheter samlet for å diskutere et nytt men viktig og vanskelig tema Les mer Verdens legeforening diskuterte forbud mot alkoholreklame Forbud mot

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/332/10_Sammen+for+en+kunnskapsbasert+alkoholpolitikk/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Landsbyen som ble ny | Sri Lanka | FORUT
  familien og for samfunnet Tradisjonen med utstrakt skjenking i forbindelse med større anledninger som bryllup og overgangsritualer konfirmasjon ble belyst og konfrontert Utstyrt med plakater brosjyrer og klistremerker produsert av FORUT og senere av FORUTs partnerorganisasjon HLAD fikk både kvinnene ungdommene og barna satt negative tradisjoner under debatt hver på sin måte Samtidig var de løsningsorienterte og holdt fram alternativer Etterhvert spredte det seg en mer kritisk holdning til alkoholbruken i landsbyen Happy Family metoden Innsatsen i barneklubben og kvinnegruppa tok utgangspunkt i at alkoholbruk vold og uhensiktsmessige kjønnsroller henger sammen og fører til fattigdom og dårlige familieforhold Dette går i særlig grad ut over kvinner og barn Happy Family tilnærmingen et metodeverk utviklet i FORUT Sri Lanka og som nå brukes av partnerorganisasjonene har vist seg å være en kulturelt sett velegnet måte å eksponere disse sammenhengene på Metoden gjør det mulig å ta opp temaer som i srilankisk kultur tradisjonelt har vært for sensitive til å røre ved Metoden leder fram til endring av normer for akseptabel atferd og til faktisk endring av folks atferd på en rekke områder Kvinnegruppa etablerte Happy Family familiegrupper i landsbyen hvilket ga rom for å diskutere kjønnsroller og hva som forårsaker ulykkelige ekteskap og vold samt hva som må til for å oppnå positive relasjoner i ekteskapet Tidligere var vold i nære relasjoner et ikke tema Det tilhørte den private sfæren og man innrømmet normalt ikke at det fant sted I utgangspunktet fantes det få muligheter for å melde fra om slike voldstilfeller I Ambewella og alle de andre stedene hvor dette programmet pågår er det nå etablert kontaktpunkter hvor man kan melde fra og folk er blitt gjort kjent med at de finnes En generell erfaring er at antall varslinger og anmeldelser om familievold har økt i løpet av hele prosjektperioden Det er først og fremst et tegn på en positiv endring i normer og i folks forståelse av hvor grensene går men også på at man nå har tro på at det kan være hjelp å få og på at dette tabubelagte temaet bør bli løftet fram i offentlighetens lys Happy Family metoden innebærer et systematisk arbeid for å bevisstgjøre og oppnå holdningsendringer blant både kvinner og menn i offentlige institusjoner politi og helsevesen på politiske arenaer landsbyråd distriktspolitiske råd i landsbybefolkningen generelt og innad i hver enkelt familie Når folk blir seg bevisste hvor tett de største problemene de står overfor er vevd sammen med hverandre og får hjelp til å organisere mottiltak så viser det seg at de mer enn gjerne stiller til konkret innsats innad i familiene og i lokalmiljøet En folkelig mobilisering blir mulig Det mest særpregede ved metoden er kanskje at den klarer å gjøre menns ønske om å være gode ektemenn og fedre til en reell motivasjonsfaktor og endringskraft Det er først når dét skjer at atferden begynner å endres Offentlige instanser må med FORUTs partnerorganisasjoner arbeider ikke bare med å mobilisere barn kvinner og menn i lokalsamfunnene men også alle offentlige instanser og

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/333/15_Landsbyen+som+ble+ny/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • APSA-ungdommer vinner pris for kortfilm | Rus som utviklingshinder | FORUT
  i Nepal var temaet i WHO Verdens Helseorganisasjon i Genève på onsdag Les mer fra WHO Kobler innsatsen mot vold HIV AIDS og alkohol På en konferanse i Oslo tirsdag var 75 representanter fra frivillige organisasjoner og myndigheter samlet for å diskutere et nytt men viktig og vanskelig tema Les mer Verdens legeforening diskuterte forbud mot alkoholreklame Forbud mot alkoholreklame Bred aksept og støtte i Norge meget kontroversielt internasjonalt Les

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/305/10_APSA-ungdommer+vinner+pris+for+kortfilm/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Bred norsk innsats for bedre helse i verden | Rus som utviklingshinder | FORUT
  disse områdene med 65 millioner kroner sa utviklingsminister Heikki Holmås Jeg er glad for at så mange norske aktører er aktive for bedre global helse Samtidig er verden i rask endring Utviklingslandene har sterk økonomisk vekst og må ta en større del av ansvaret for egen befolknings helse Dette betyr å bygge robuste helsesystemer sier utenriksminister Espen Barth Eide FORUT bidrar i denne sammenhengen med satsing på rusforebygging og fokus på alkoholskader som en viktig risikofaktor for såkalte ikke smittsomme sykdommer FORUT har vært en pådriver både for å bygge og spre kompetanse om alkoholspørsmålet og å fremme forståelse for en aktiv alkoholpolitikk i sine samarbeidsland og globalt Alkohol er den tredje største risikofaktoren for dårlig helse i verden Tall fra den store internasjonale studien om verdens sykdomsbyrde fra 2010 viser at alkohol er ansvarlig for 5 5 prosent av sykdomsbyrden og er den ledende sykdomsrisikoen i flere steder i verden blant annet i Det sørlige Afrika og deler av Latin Amerika FORUTs arbeid med påvirkningsarbeid nasjonal politikk lokalt forebyggingsarbeid og kompetanseutvikling innenfor programmet alkohol narkotika og utvikling er dekket over to sider i rapporten som nå er lagt fram Norges bistand til global helse var på totalt 3 5 milliarder kroner i 2011 Verden ser nå resultater av innsatsen som blant annet Norge har bidratt til Barnedødeligheten er for eksempel nærmest halvert fra 12 millioner i 1990 til 6 9 millioner i 2011 Dette til tross for at det har blitt langt flere mennesker i verden En utfordring videre blir å fortsette den framgangsrike kampen mot de smittsomme sykdommene samtidig som vi styrker arbeidet mot den globale epidemien ikke smittsomme sykdommer som i dag er den viktigste årsak til for tidlig død og lavere livskvalitet Mer robuste helsetjenester vil videre gi alle land også Norge bedret beredskap i møtet

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/300/10_Bred+norsk+innsats+for+bedre+helse+i+verden/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Rettferdig fordeling er nøkkelen til utvikling | Nord/Sør-problematikken | FORUT
  direkte pengeoverføringer spesielt rettet mot kvinner Forskning viser at slike ordninger hjelper for å redusere sult og gi barn tilgang til utdanning og helse Når man samtidig skaper anstendige jobber sørger man for vekst som kommer hele befolkningen til gode sa utviklingsministeren I dag fredag 12 april møter utviklingsministeren presidenten i Verdensbanken Jim Young Kim og har med seg den ferske stortingsmeldingen Se pressemelding her Regjeringen varsler at den vil prioritere samarbeid med land som kan vise til en positiv utvikling innen demokrati og menneskerettigheter over tid Regjeringens fokus på rettferdig fordeling er et langt skritt i riktig retning Dette er viktig og det å bremse de økende ulikhetene både globalt og i hvert enkelt land er essensielt for verdens utvikling sier seniorrådgiver i FORUT Øystein Bakke I tillegg til vekten som legges på inntektsfordeling og skatt er forebyggende helsearbeid og arbeidet med å få et helsevesen som når alle også viktig for å redusere fattigdommen og utjevne forskjeller Skatt og avgifter på tobakk alkohol og usunn mat er eksempel på tiltak som har effekt for å bedre folkehelsen I tillegg gir det inntekter i statskassen Norge har lang erfaring på å bruke slike grep i folkehelsepolitikken og dette bør bli et av Norges kompetanseområder på samme måte som Olje for utvikling programmet som statsråden trakk fram på lanseringen sier Bakke Han trekker videre fram Statens pensjonsfond utland ofte kalt oljefondet Norge må innse at vi gjennom oljefondet er en betydelig eier i mange av de selskapene som benytter seg av de skatteparadisene utviklingsministeren vil til livs Gjennom et mer aktivt eierskap kan Norge bidra til å påvirke Uttrekksmekanismene som sikrer at fondets investeringer ikke er i strid med folkeretten bør være et aktivt virkemiddel Dessuten bør Norge vurdere nøyere hvilke selskaper vi investerer i Det er bra at oljefondet

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/299/9_Rettferdig+fordeling+er+n%C3%B8kkelen+til+utvikling/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Global innsats i 2012 | Rus som utviklingshinder | FORUT
  brus barnemat tobakk m fl For å demme opp for dette presset er det dannet en interessekonfliktkoalisjon blant frivillige organisasjoner der også GAPA FORUT spiller en aktiv rolle I arbeidet med ikke smittsomme sykdommer er det definert fire viktige risikofaktorer tobakk alkohol feilernæring og lite mosjon En hovedoppgave for FORUT og GAPA har vært å bidra til at alkohol ikke blir utelatt fra diskusjonene Dette har vært en fare hele veien både fordi de økonomiske interessene er så sterke og fordi nesten ingen av de andre frivillige organisasjonene har alkohol på sin dagsorden Striden rundt alkohol tilspisset seg under WHOs arbeid med å lage indikatorer for å måle framgang i forebygging av ikke smittsomme sykdommer I løpet av året har FORUT ofte gjennom GAPA deltatt i møter og høringsrunder noe som legger beslag på mye arbeidstid men likevel er helt nødvendig På hjemmebane har FORUT deltatt i aktiviteter i regi av både norske myndigheter og frivillige organisasjoner som ledd i den globale prosessen rundt ikke smittsomme sykdommer Utover i 2012 ble det økt oppmerksomhet rundt de globale målene som er tenkt å erstatte Tusenårsmålene i 2015 FORUT og GAPA har arbeidet for at ikke smittsomme sykdommer blant annet forårsaket av alkoholbruk skal få oppmerksomhet i de såkalte post 2015 målene Helt på tampen av 2012 kom det nye tall for den såkalte Global Burden of Disease verdens sykdomsbyrde Dette er omfattende beregninger av hva som forårsaker sykdom og tidlig død bygd på tall fra 2010 De nye tallene gir enda bedre grunnlag for å hevde at alkoholbruk er et globalt helse og utviklingsproblem som må få større oppmerksomhet Nå rangeres alkoholbruk som den tredje største helserisikoen etter høyt blodtrykk og tobakk I det sørlige Afrika og store deler av Latin Amerika er alkohol risikofaktor nummer én FORUT har bidratt til å spre denne nye kunnskapen gjennom våre nettverk Det sørlige Afrika Det var et viktig steg framover for alkoholpolitiske arbeidet da Southern African Alcohol Policy Alliance SAAPA ble formelt etablert i Johannesburg i november 2012 Dette skjedde på et regionalt forum som FORUT Blå Kors Norge og GAPA var arrangør for SAAPA er nå registrert som regionalt forum under GAPA paraplyen På det regionale møtet i november deltok mer enn 50 representanter fra frivillige organisasjoner i det sørlige Afrika På slutten av året ble det oppnådd enighet om en samarbeidsavtale mellom WHOs Afrika kontor og FORUT en avtale som anerkjenner FORUT som alkoholpolitisk aktør og kompetansesenter og som vil danne grunnlag for samarbeid med WHO i årene framover Avtalen ble signert rett på nyåret i 2013 Nasjonal alkoholpolitikk På nasjonalt nivå er FORUT gjennom våre partnerorganisasjoner involvert i alkoholpolitisk utviklingsarbeid i Nepal Sri Lanka Zambia og Malawi I Malawi ble tre års arbeid med utvikling av en ny alkoholpolitikk avsluttet i 2012 med overlevering av et ferdig utkast til Helsedepartementet Med dette ble den såkalte Task Force Committee som omfattet 15 16 store frivillige nettverk og offentlige organer avviklet Samarbeidet mellom de frivillige organisasjonene ble umiddelbart videreført og utvidet gjennom

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/282/10_Global+innsats+i+2012/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Alkohol: En avgjørende faktor for dårlig helse og et hinder for utvikling | Rus som utviklingshinder | FORUT
  utgjør en helserisiko og bør inkluderes i utviklingsagendaen Tusenårsmålene oppgir at helse er avgjørende for den økonomiske politiske og sosiale utviklingen i alle land De helserelaterte tusenårsmålene fokuserer på å redusere barnedødeligheten nr 4 bedre mødrehelse nr 5 og bekjempelse av hiv aids malaria og andre sykdommer nr 6 men fanger ikke opp den økende byrden som ikke smittsomme sykdommer utgjør Det har vært store fremskritt når det gjelder tusenårsmålene 4 6 men fortsatt gjenstår viktige utfordringer i enkelte regioner i verden Omformulering av globalt vedtatte utviklingsmål for perioden etter 2015 er likevel en mulighet til å få fokus på ikke smittsomme sykdommer Omformuleringen kan gjøres på bakgrunn av uttalelser etter FNs høynivåmøte om smittsomme sykdommer i 2011 så vel som av den nylig utgitte Global Burden of Disease Study 2010 GAPA dokumentet skisserer hvordan alkohol utgjør en stor risiko for helse og utvikling både gjennom alkoholens påvirkning på smittsomme sykdommer og gjennom å forårsake skader psykiske problemer og andre helseproblemer Det forekommer allerede en betydelig helsebelastning som skyldes alkoholbruk i lav og mellominntektsland over hele verden Med økt levestandard tiltar gjerne slik helsebelastning Videre har alkohol betydelig negativ samfunnsøkonomisk effekt gjennom vold kjønnsbasert vold tapping av familiens ressurser når ungdom begynner å drikke Det finnes evidensbaserte strategier for å redusere disse problemene og de må tas i bruk Effektene av slike tiltak er lett målbare siden et godt grunnlag for måling allerede er tilgjengelig og i bruk av WHO FORUT er en aktiv deltaker i GAPA nettverket og innehar sekretariatet Mer informasjon Last ned GAPA artikkelen her Alcohol a key determinant for ill health and an obstacle to development Paper from the Global Alcohol Policy Alliance to the WHO call for papers Health in the post 2015 development agenda Se også andre bidrag til Post 2015 agendaen som Noncommunicable

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/275/10_Alkohol%3A+En+avgj%C3%B8rende+faktor+for+d%C3%A5rlig+helse+og+et+hinder+for+utvikling/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Ny kunnskap om den globale sykdomsbyrden | Rus som utviklingshinder | FORUT
  vise vilje til å finansiere tiltak som retter seg mot de viktigste risikofaktorene blant annet alkohol Livsstilsykdommene sprer seg Den nye oversikten Global Burden of Disease Study 2010 avdekker en betydelig endring i sykdomsbyrden sammenlignet med tidligere målinger fra 2005 og 1990 Det er store variasjoner på verdensbasis og i Afrika sør for Sahara er det fortsatt store utfordringer knyttet til de helserelaterte tusenårsmålene dvs spedbarnsdødelighet mødrehelse og HIV AIDS og malaria Tendensen med en økende byrde fra det som ofte blir kalt livsstilssykdommer ikke smittsomme sykdommer er likevel tydelig over hele verden og fører til en dobbel sykdomsbyrde der disse kommer i tillegg til tradisjonelle smittsomme sykdommer Disse sykdommene først og fremst hjerte og karsykdom diabetes kreft og kroniske luftveislidelser samt psykiske lidelser har fire hovedrisikofaktorer tobakk alkohol usunn mat og manglende fysisk aktivitet En risikofaktor som øker betydelig er alkohol Hvert år dør 4 9 millioner mennesker på grunn av alkohol et antall nesten tilsvarende Norges befolkning Av 67 risikofaktor som blir analysert var alkohol på tredjeplass som risiko for tidlig død og dårlig helse 5 5 av de som dør for tidlig eller lever med alvorlige helseproblemer gjør dette på grunn av alkohol Store variasjoner Globale tall skjuler variasjoner mellom verdensdeler kjønn og aldersgrupper I store deler av verden blant annet i det sørlige Afrika er alkohol risikofaktor nummer én for tidlig død og dårlig helse Det samme er tilfelle i Øst Europa og i det meste av Latin Amerika Alkohol rammer også hardere blant menn 7 4 sammenlignet med kvinner 3 0 For aldersgruppa 15 49 år er alkohol den største helserisikoen på verdensbasis etterfulgt av tobakk og høyt blodtrykk Økningen i alkoholrelaterte helseproblemer skyldes ikke bare økningen i alkoholkonsumet i store deler av verden men også at utregningsmodellene nå er i stand til å fange opp en større del av skadene De nye tallene tar opp i seg ny kunnskap om årsakssammenhenger mellom alkoholbruk og enkelte smittsomme sykdommer slik som tuberkulose og forverringen av sykdomsforløpet for HIV positive og AIDS pasienter Alkohol reduserer immunforsvaret i kroppen Nyere forskning viser at storforbrukere av alkohol er mer utsatt for å bli smittet av tuberkulose Sykdommen forverres av redusert immunforsvar og det at mange ikke tar medisinene på grunn av alkoholbruk Dermed øker også faren for å utvikle medisinresistente varianter av sykdommen De samme problemene ser man også for HIV AIDS pasienter Helse og utvikling Helseattesten som verdens forskere nå har skrevet ut peker på at ikke smittsomme sykdommer blir en stadig større utfordring for lav og mellominntektsland Nye utfordringer er knyttet til fyll fedme og røyking Mens underernæring tidligere var det dominerende problemet mange steder i verden opplever man nå stadig oftere at underernæring og fedme lever side ved side Mange får ikke nok mat samtidig som mange får for mye av feil type mat Ofte er usunn mat den billigste for de fattige eller den mest attraktive for en voksende middelklasse Problemene som oppstår i form av høyt blodtrykk diabetes kreft luftveisproblemer og psykiske lidelser er

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/272/10_Ny+kunnskap+om+den+globale+sykdomsbyrden/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive •