archive-no.com » NO » F » FORUT.NO

Total: 572

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ny alkoholpolitisk allianse i det sørlige Afrika | Rus som utviklingshinder | FORUT
  Bakke i en kommentar på vegne av FORUT Det sørlige Afrika er i en meget utsatt posisjon alkoholpolitisk sett Mange land har et svært risikabelt forbruk blant den delen av befolkningen som drikker alkohol og alkoholproblemene rammer fattige befolkningsgrupper ekstra hardt Fyll bidrar for eksempel til økt utbredelse av fattigdom HIV AIDS tuberkulose og vold mot kvinner Bakke viser videre til at de store multinasjonale bryggeriene har pekt ut Afrika som et nytt lovende marked blant annet fordi befolkningen vokser raskt Mange forventes å få mer penger mellom hendene i årene som kommer og dette er grupper som ikke har etablerte forbruksvaner Bryggeriene har som mål at folks økte kjøpekraft skal tas ut i form av mer øldrikking i en situasjon da helse mat klær og skolegang burde ha høyeste prioritet i familiene sier Bakke Derfor er det svært viktig at frivillige organisasjoner danner en motkraft til industrien og kjemper for at helse og velferd skal ha prioritet foran penger Det ble valgt et styre for den nye alliansen SAAPA Savera Kalideen fra Soul City i Sør Afrika ble den første lederen mens Lovemore Mughandira fra Blå Kors Namibia ble sekretær for styret For øvrig består styret av Nelson Zakeyu Drug Fight Malawi Jonas Ngulube YMCA Zambia Fanjanirina Holiarisoa Blue Cross Madagascar Mphonyane Mofokeng Anti Drug Abuse Association of Lesotho og Smart Kachipare Blue Cross Botswana Diskusjonen på den regionale konferansen i Johannesburg viste med all tydelighet at landene i det sørlige Afrika har store problemer på det alkoholpolitiske området i tillegg til de utfordringene som industrien utgjør I en øvelse på starten av konferansen tegnet deltakerne et bilde av hvilke utfordringer de står overfor i sine respektive land Mangler bevisst politikk Konklusjonene fra de sju landene var samstemmig Landene i regionen mangler en bevisst politikk for å forebygge alkoholskader

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/256/10_Ny+alkoholpolitisk+allianse+i+det+s%C3%B8rlige+Afrika/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • 460 millioner til verdens helse | Rus som utviklingshinder | FORUT
  internasjonalt samarbeid avgjørende Klimaendringer seksualisert vold og ikke smittsomme sykdommer er viktige områder Norge vil fokusere på i samarbeid med WHO Det er gledelig at Norge på denne måten prioriterer helse både i utviklingsarbeid og utenrikspolitikk sier prosjektleder Dag Endal i FORUT som en kommentar til de 460 millioner helsekroner som Norge bevilger Pengene er viktige i seg selv men vi vil også berømme regjeringen for å vektlegge forebygging av ikke smittsomme sykdommer Fra vårt prosjektarbeid i Asia og Afrika erfarer vi at denne typen livsstilssykdommer som tidligere var mest utbredt i vestlige land nå også rammer landene i Sør FORUT berømmer også regjeringen for å vektlegge alkohol som en årsaksfaktor til den nye globale sykdomsbølgen WHOs tall er klare Alkoholbruk kommer ut som den tredje viktigste årsaken til sykdom og tidlig død i verden men de færreste helse og utviklingsstrategier tar høyde for dette Dette er et viktig signal i meldingen fra utviklingsministeren Nå må erkjennelsen følges av kontanter Verdens helseorganisasjon trenger økonomisk støtte til å styrke sitt arbeid for forebygging av alkoholskader og gjennomføring av den globale strategien som WHOs medlemsland har blitt enige om sier Dag Endal i FORUT En av tre kvinner blir utsatt for vold i løpet av livet Det siste tiåret har seksualisert vold blitt brukt systematisk som våpen i krig Kvinner og barn er de mest utsatte Da er helsevesenet viktig for å forebygge behandle og hjelpe ofre for seksualisert vold sier Holmås Også ikke smittsomme sykdommer som hjerte og karsykdommer kreft luftveissykdommer og diabetes er en utfordring for folks helse Tre av fem dødsfall i verden kommer fra slike sykdommer Usunt kosthold røyking og tobakk alkohol og for lite mosjon er viktige risikofaktorer Les mer om Norges WHO strategi her Se også Støres uttalelse om internasjonale kjøreregler for folkehelsen Relaterte saker Det

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/203/10_460+millioner+til+verdens+helse/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Støre med klar tale i Verdens helseforsamling | Rus som utviklingshinder | FORUT
  nye ikke smittsomme sykdommene Det trengs en bred mobilisering der langt flere enn helsesektoren deltar I den forbindelse pekte utenriksministeren spesielt på problemene som økonomiske interesser skaper i å spre nye livsstilssykdommer f eks tobakks og alkoholindustrien Derfor trenger vi klarere internasjonale kjøreregler som prioriterer folkehelse framfor økonomiske særinteresser mente Støre Med dette innlegget gikk den norske utenriksministeren til kjernen av problemet i det internasjonale arbeidet mot de nye ikke smittsomme sykdommene Problemet med disse er at de i stor grad skapes av helt lovlige og kommersielle produkter så som tobakk alkohol og usunne matvarer Dermed er det ikke bare individenes leveforhold kultur verdier og valg som avgjør utbredelsen men like mye en multinasjonal industri som lever av nettopp et høyt forbruk av helseskadelige produkter De nye sykdommene blir av den grunn også beskrevet som markedsskapte epidemier i motsetning til epidemier som spres av mygg og virus Konflikten mellom helse og penger har i flere år dominert de internasjonale diskusjonene om hvordan en kan forebygge ikke smittsomme sykdommer Det har vært strid om i hvilken grad industrien skal ha innflytelse over utforming av politikken på disse områdene Og det har vært konflikt rundt hvordan en skal måle resultatene av politikken For eksempel har WHO blitt presset til å utelate alkoholforbruk pr innbygger som målestokk på alkoholproblemet etter press fra visse land Det er ikke vanskelig å skimte industriens interesser i kulissene Les om konflikten rundt resultatmåling av ikke smittsomme sykdommer I Norge har vi i ganske mange år hatt forbud mot reklame for tobakk og alkohol for å begrense forbruket av sigaretter og alkohol Som ventet har denne politikken regelmessig blitt utfordret av tobakks og alkoholprodusenter også med henvisning til internasjonale handelsavtaler I disse dager er blant annet Norge trukket for retten av tobakkselskaper som vil hindre at vi følger

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/197/10_St%C3%B8re+med+klar+tale+i+Verdens+helseforsamling/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Dobbel sykdomsbyrde for fattige land | Rus som utviklingshinder | FORUT
  Les kronikken her Det er også kommet et svar som tilføyer viktige perspektiver Relaterte saker Det kunne vært mye verre Suksessen med kriseforebygging i Nepal var temaet i WHO Verdens Helseorganisasjon i Genève på onsdag Les mer fra WHO Kobler innsatsen mot vold HIV AIDS og alkohol På en konferanse i Oslo tirsdag var 75 representanter fra frivillige organisasjoner og myndigheter samlet for å diskutere et nytt men viktig og

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/186/10_Dobbel+sykdomsbyrde+for+fattige+land/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Verdenskonferanse om alkoholpolitikk i Bangkok | Rus som utviklingshinder | FORUT
  sekretariat for GAPA FORUT benyttet også denne anledningen til å samle alle partnerorganisasjoner fra Afrika og Asia og gjennomføre en partnersamling i etterkant Konferansen var vellykket på alle måter sier FORUTs Øystein Bakke Som sekretær for GAPA har han deltatt i konferansearbeidet helt fra starten Bildet Fra venstre Kari Hagen nestleder i FORUTs styre Øystein Bakke og Kavita Ratna fra CWC India Konferansen samlet forskere frivillige organisasjoner og byråkrater fra alle kanter av verden Dette gir et unikt helhetlig bilde av problemene vi står overfor Dermed kan alle vi som jobber hver på vår kant se hvilken større helhet vi inngår i Samtidig var det mange som fikk inspirasjon av å høre hvordan en takler utfordringene i andre deler av verden og i andre organisasjoner GAPC ble en gigantisk arena for utveksling av erfaringer og det var mange foredrag av høy klasse på få dager For FORUTs del var det viktig at land i Afrika og Asia var godt representert at utviklingslandenes spesielle utfordringer kom klart fram og at våre egne partnere fikk denne anledningen til å bli oppdatert på politikk og forskning på alkoholfeltet sier Øystein Bakke Allerede ved starten av konferansen ble utfordringene tegnet tydelig opp av vise generaldirektøren i WHO Dr Anarfi Asamoa Baah Han appellerte til alle gode krefter om å støtte Verdens Helseorganisasjon i gjennomføring av den nye alkoholstrategien Ikke undervurder motkreftene Alkoholindustrien er rik og mektig Deres økonomiske interesser står i direkte konflikt med de tiltakene som vi vet kan redusere alkoholskadene Vi vil møte motstand ofte fra økonomisk sterke lobbygrupper og denne motstanden må overvinnes Jeg er oppmuntret av å se at så mange frivillige organisasjoner deltar på denne konferansen Deres stemmer er viktige som motvekt mot økonomiske interesser og for å overbevise deres regjeringer om at tiden nå er kommet for sterk og klar alkoholpolitisk handling Ved avslutningen av GAPC konferansen var det flere av talerne som beskrev som GAPC som starten på en mulig ny alkoholpolitisk æra globalt Vi håper at denne konferansen har lagt grunnlaget for et nytt globalt partnerskap på det alkoholpolitiske området sa Dr Krissada Ruengareerat direktøren for den lokale vertskapsorganisasjonen Thai Health Promotion Foundation Thai Health Dr Ruengareerat sa videre at en slikt globalt partnerskap mellom regjeringer og frivillige organisasjoner virkelig kan bety en stor forskjell når det gjelder å drive fram en kunnskapsbasert alkoholpolitikk der helse og velferd står i sentrum Dette ble støttet av Dr Shekhar Saxena direktør i WHOs avdeling for mental helse og rus Denne konferansen har bekreftet at WHO forskning og sivilsamfunn har samme ståsted WHO trenger deres som partnere og pådrivere WHO kan utrette en god del alene men sammen kan vi nå mye lengre Slutterklæringen fra GAPC er en sterk appell om alkoholpolitisk handling både fra nasjonale regjeringer og frivillige organisasjoner Alkoholforebygging må inn i nasjonale utviklingsstrategier det må settes av statlige midler til dette WHO trenger økt støtte fra medlemslandene og det må utvikles globale avtaler og handlingsplaner mot alkoholskader Videre sendes det en utfordring til GAPA GAPAs regionale

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/166/10_Verdenskonferanse+om+alkoholpolitikk+i+Bangkok/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • FORUT fornyer samarbeidet med gode partnere i Malawi | Malawi | FORUT
  gjennom opplegget Speiderne vil gå foran med et godt eksempel når det gjelder rusmidler og påvirke andre i samme aldersgruppe til også å avstå fra bruk av narkotika og alkohol MAGGA vil også øve påvirkning både på nasjonalt og lokalt nivå for å få tilstrekkelig håndheving av lover som omhandler besittelse og bruk av alkoholholdige drikkevarer Jentene og deres mannlige klassekamerater vil bli aktivt involvert i påvirkningsarbeid for å skape bevissthet hos publikum foreldre og samfunnsledere om effektene av narkotika og alkoholmisbruk En generell målsetting med prosjektet er å forebygge alkohol og narkotikamisbruk blant skoleelevene gjennom opplæring bevisstgjøring og atferdsendring Drug Fight Malawi I 2007 gikk en rekke frivillige organisasjoner og sentrale offentlige etater sammen om et initiativ for å gjennomføre en nasjonal høring i Malawi med formål å utarbeide en nasjonal alkoholpolitikk Dokumentet skulle deretter legges fram for regjeringen i Malawi Fram til 2011 var det en rekke møter og kurs koordinert av Drug Fight Malawi med teknisk og finansiell støtte fra FORUT Norge Dette resulterte i opprettelsen av en komité Alcohol Policy Taskforce Committee ledet av innenriksdepartementet med Drug Fight Malawi som sekretariat for komitéen Første fase i prosessen ble avsluttet i 2011 Fra 2012 er prosessen i hendene på det malawiske helsedepartementet Drug Fight Malawi skal lede den nyopprettede alkoholpolitikkalliansen som vil arbeide for å sikre offentlig støtte til arbeidet Drug Fight Malawi vil også utføre forebyggende prosjekter rettet mot ungdom i risikosonen og arbeide med informasjonsinnhenting som er relevant for saken Drug Fight Malawi er en registrert ikke statlig organisasjon grunnlagt for å motvirke negative konsekvenser av alkoholbruk røyking og narkotikamisbruk blant malawiere særlig ungdom Internasjonal programkoordinator hos FORUT Tord Steiro er tilfreds med fornyelsen av avtalene og godt fornøyd med at begge organisasjonene er styrket administrativt og i stand til å skalere opp virksomheten på

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/150/19_FORUT+fornyer+samarbeidet+med+gode+partnere+i+Malawi/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Sterk deltakelse på internasjonal konferanse | Rus som utviklingshinder | FORUT
  deltakere fra hele verden både offentlige og private institusjoner og organisasjoner Hele FORUTs utenlandsavdelingen pluss ett styremedlem reiser til Bangkok for å delta på konferansen Alle FORUTs partnerorganisasjoner vil også være representert Den første dagen er hovedtemaet Alkoholens skadevirkninger og to av FORUTs internasjonale programkoordinatorer vil delta med innlegg Øystein Bakke med foredraget Alkohol som et globalt helse og utviklingsspørsmål og Dag Endal med foredraget Å engasjere menn i alkoholforebygging To av våre partnere fra henholdsvis Sri Lanka og India vil også bidra med innlegg En viktig aktør Fagpersoner i tet sjiktet når det gjelder rusmiddelforskning og forebyggingsarbeid vil delta på konferansen og FORUT er ingen liten aktør i denne sammenhengen Langsiktig arbeid med alliansebygging og felles lobbyvirksomhet overfor internasjonale institusjoner og nasjonale myndigheter har gitt god gjennomslagskraft FORUT er blitt invitert til å bidra i utviklingen av en nasjonal alkoholpolitikk både i Malawi les mer her og Zambia les her her FORUT ble også invitert med i den norske delegasjonen til FNs høynivåmøte om ikke smittsomme sykdommer i egenskap av å ha satt fokus på alkohol i denne forbindelse Konferansen gir våre partnerorganisasjoner en enestående mulighet til å få en oversikt over hvordan praktisk politikk kan utformes for å fungere godt i svært ulike land og kontekster Alkoholpolitikk fordrer alltid et balansert og sensitivt utvalg av virkemidler og jeg har en forventing om at dette vil bli både godt illustrert og klargjørende for oss som er deltakere sier utenlandssjef Ståle Stavrum midt i forberedelsene til avreisen Utenlandssjef Ståle Stavrum Relaterte saker Det kunne vært mye verre Suksessen med kriseforebygging i Nepal var temaet i WHO Verdens Helseorganisasjon i Genève på onsdag Les mer fra WHO Kobler innsatsen mot vold HIV AIDS og alkohol På en konferanse i Oslo tirsdag var 75 representanter fra frivillige organisasjoner og myndigheter samlet for

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/148/10_Sterk+deltakelse+p%C3%A5+internasjonal+konferanse/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Interessekonflikt | Rus som utviklingshinder | FORUT
  hos befolkningen Den slags tiltak gjør at alkoholindustrien både kan ivareta forpliktelsene om å påvise skadelig inntak av alkohol og sikre at salg og fortjeneste opprettholdes Ved å dele ut midler til en svært lønnsom industri som selv er fullt ut i stand til å bekoste sine egne tiltak reduseres samtidig tilgjengelige midler til mindre ressurssterke organisasjoner Forfatterne stiller spørsmålet Er det slik å forstå at problemet med at større private interesser beslaglegger offentlige midler corporate capture også har nådd et av verdens største helsefond Svar fra Det globale fondet I en artikkel signert Victor Bampoe Amy Clancy Maya Sugarman Jon Lidena Mary Ann Lansanga forklarer de hvordan fondsmidlene skal brukes og gir uttrykk for at det er fint med debatt rundt nytten og effekten av prosjekter som støttes av fondet Men fondet benekter at det foreligger en interessekonflikt når det gjelder støtten til Sør Afrika Ekspertkommentarer Anna B Gilmore og Gary Fooksa to forskere med erfaring fra interessekonfliktsaker i tilknytning til tobakksindustrien sier at Det globale fondet er nødt til å se alvorlig på en mulig interessekonflikt De peker på at både fondet og Sør Afrikas regjering har unnlatt å erkjenne og ta opp til debatt den mulige konflikten mellom industriens interesser og målene for folkehelse Fordi sammenhengen mellom alkoholbruk vold også seksuell vold og seksuell risikoatferd lenge har vært kjent må alkohol anses som en betydelig risikofaktor når det gjelder spredning av HIV smitte Redusert alkoholbruk vil dermed innebære redusert HIV smitte Dette blir selvsagt en konflikt i forhold til SABMillers underliggende mål om å øke overskuddet gjennom salg av alkohol Gilmore og Fooksa hevder at inntil de som utvikler og finansierer tiltak for redusert alkoholbruk innser at det her kan være interessekonflikter og finner en løsning på problemet vil saker som denne stadig dukke opp og gode

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/141/10_Interessekonflikt/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive •