archive-no.com » NO » F » FORUT.NO

Total: 572

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Alkohol som utviklingshinder | Rus som utviklingshinder | FORUT
  22 5 millioner mennesker Professor Charles Parry t h fra Medical Research Centre i Sør Afrika og generalsekretær i Blå Kors Norge Jan Elverum Foto Ole Andreas Husøy KPK Alkohol og sykdom Det er en klar statistisk sammenheng som viser at alkoholbrukere og særlig de med et risikabelt forbruk har betydelig økt sjanse for å få HIV smitte Charles Parry viste til at årsakssammenhengene ikke er entydig vitenskapelig definert men forklaringen ligger både på det sosiale og medisinske området De som bruker alkohol har oftere ubeskyttet sex og de befinner seg oftere på steder og i situasjoner der det er omgang med prostituerte barjenter og andre som bærer HIV smitten Det er også slått fast at alkoholbruk generelt svekker kroppens immunforsvar noe som gjør at en lettere smittes av både tuberkulose og HIV Parry viste også til at AIDS sykdommen utvikler seg raskere hos alkoholbrukere og de som er HIV smittet og drikker får svakere resultater av medisinsk behandling Disse to sammenhengene er klart vitenskapelig dokumentert sa professor Parry Globalt spill om alkohol Blå Kors seminaret ble arrangert i samarbeid med KFUK KFUM Global Kirkens Nødhjelp og FORUT Innledningsvis på seminaret tegnet Øystein Bakke og Dag Endal fra FORUT et bilde av det globale politiske og økonomiske spillet rundt alkohol Det er alltid interessant å studere alkoholbruk ut fra individer familier lokalsamfunn og land ikke minst når en skal lage forebyggingsprogrammer som treffer målgruppene sa Dag Endal Men for å forstå endringene som kan komme i alkoholforbruket i utviklingsland de neste årene og utforme en politikk som virker må en ikke bli for nærsynt Alkohol spesielt øl er en kommersiell vare som promoteres kraftig på tross av skadene den kan påføre både enkeltpersoner og utviklingen i fattige land En hel industri har nå kastet sine øyne på Afrika sa Endal Bryggerienes kappløp om Afrika Han viste til at bryggeriene har kastet seg inn i et kappløp om Afrika mer enn hundre år etter det forrige som resulterte i delingen av Afrika Nå er det framtidas afrikanske forbrukere det kappløpes om Aktørene har store ressurser å sette inn Det har vært en voldsom konsentrasjon på eiersiden i bryggeribransjen Selskapene blir større og færre Fire store selskaper kontrollerer nå halvparten av verdens ølsalg Vi snakker om globale selskaper med globale ambisjoner i et globalt marked sa Dag Endal og viste til at dette kan få stor innvirkning på helse velferd og trygghet for mange afrikanere i framtida Øystein Bakke fra FORUT fulgte opp med å fortelle om hvordan multinasjonale selskaper bruker sin styrke til å prøve å påvirke de politiske rammevilkårene både i enkeltland og globalt Han rapporterte fra FNs pågående arbeid med forebygging av ikke smittsomme sykdommer kreft diabetes hjerte og lungesykdommer osv I denne prosessen har industrien inkludert øl og spritprodusentene vært så pågående at vi i FORUT og 139 andre frivillige organisasjoner har funnet det nødvendig å gå sammen om å ringe i alarmklokkene Vi frykter og har allerede erfart at industriens innflytelse fører til mindre effektiv politikk enn

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/135/10_Alkohol+som+utviklingshinder/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Hellige kuer og hellige kuer, fru Blom! | Rus som utviklingshinder | FORUT
  betydning 08 12 2011 Nordmenn i India har vondt for å forstå hvorfor hellige kuer kan vandre gatelangs rote i søppelet og spre sykdom At vi har visse hellige kuer også her til lands er vanskeligere å se Fast mandagsskribent i Stavanger Aftenblad Sofie Braut ble som mor inspirert av avkommets sang i baksetet om hellige kuer etterfulgt av en kommentar om at slike ikke finnes i Norge Mon det funderte mor ettertenksomt og skrev sitt innlegg til avisen Det kan du lese her CD en med sangen Hellige kuer selges gjennom vår nettbutikk Relaterte saker Det kunne vært mye verre Suksessen med kriseforebygging i Nepal var temaet i WHO Verdens Helseorganisasjon i Genève på onsdag Les mer fra WHO Kobler innsatsen mot vold HIV AIDS og alkohol På en konferanse i Oslo tirsdag var 75 representanter fra frivillige organisasjoner og myndigheter samlet for å diskutere et nytt men viktig og vanskelig tema Les mer Verdens legeforening diskuterte forbud mot alkoholreklame Forbud mot alkoholreklame Bred aksept og støtte i Norge meget kontroversielt internasjonalt Les mer Les flere relaterte saker Kampanjer FORUTs barneaksjon FORUTs Skoleløp Temaer Barnerettigheter Rus som utviklingshinder Kvinner og likestilling Krisehåndtering og rehabilitering Nord Sør problematikken Informasjonsvirksomhet Prosjektland

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/124/10_Hellige+kuer+og+hellige+kuer%2C+fru+Blom%21/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Hindrer alkohol utvikling i land i sør? | Rus som utviklingshinder | FORUT
  press fra alkoholindustrien for å holde skattene lave ha fleksible åpningstider og legge enda bedre til rette for økt produksjon av alkohol Industrien gikk så langt at de selv forfattet et utkast til en nasjonal alkohollovgivning I et land med mat og vannmangel og store alkoholrelaterte problemer mente industrien at det landet trengte var å bruke mer av vannet og kornet til å brygge øl Hva er egentlig forholdet mellom alkohol og utvikling i land i sør Hvor sterk er koblingen mellom alkohol og store helseproblemer som hiv aids og tuberkulose Hvordan hindrer alkoholmisbruk økonomisk vekst Hvordan påvirker alkoholrelatert kriminalitet som vold i familien samfunnsutviklingen Onsdag 7 desember inviterer Blå Kors i samarbeid med Kirkens Nødhjelp KFUK KFUM Global og FORUT til et halvdagsseminar om alkohol som hindrer for utvikling Seminaret er gratis og varer fra kl 9 00 til 12 00 i Norads lokaler i Ruseløkkveien 26 i Oslo Programmet er Alkohol som utviklingshinder Jan Elverum generalsekretær i Blå Kors Kappløpet om Afrika helse eller profitt Dag Endal og Øystein Bakke FORUT Kjønnsroller og rusbruk i et fattigdomsperspektiv Stine Hellum Braathen forsker ved SINTEF Alcohol infectious diseases and development a perspective from Sub Saharan Africa Charles DH Parry Director Alcohol Drug Abuse Research Unit South African Medical Research Council Norges innsats innen global helse og ikke smittsomme sykdommer Ingrid Fiskaa statssekretær i utenriksdepartementet Veien videre oppsummering og avslutning Jan Elverum generalsekretær i Blå Kors For mer informasjon og påmelding ta kontakt med Anders Wengen på anders wengen no eller på telefon 971 36 922 Relaterte saker Det kunne vært mye verre Suksessen med kriseforebygging i Nepal var temaet i WHO Verdens Helseorganisasjon i Genève på onsdag Les mer fra WHO Kobler innsatsen mot vold HIV AIDS og alkohol På en konferanse i Oslo tirsdag var 75 representanter fra frivillige

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/119/10_Hindrer+alkohol+utvikling+i+land+i+s%C3%B8r%3F/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Interessekonflikt i sentrum | Rus som utviklingshinder | FORUT
  utvikles retningslinjer for hvordan man skal håndtere den interessekonflikten som oppstår når mat og drikkeindustri engasjerer seg i dette arbeidet Blant annet må det skilles mellom utvikling av politikk og iverksettelsen av tiltak Tobakksindustrien ikke velkommen Tobakksindustrien er allerede utestengt fra internasjonal helsepolitikk både i Verdens helseorganisasjon og FN gjennom Rammekonvensjonen for tobakkskontroll I forarbeidet til høynivåmøtet var heller ikke tobakksindustrien involvert og den politiske deklarasjonen har pekt på motsetningene mellom tobakksindustriens interesser og helse Til gjengjeld var både mat drikke og alkoholindustrien svært aktiv På alkoholsektoren var for eksempel to frontorganisasjoner og fem multinasjonale selskaper registrert som sivilsamfunn På den andre siden var det kun tre frivillige ruspolitiske organisasjoner på den samme listen Videre var produsenter av brus hurtigmat morsmelkserstatning og andre usunne varer involvert Det samme var farmasøytisk industri og andre relevante sektorer Synet på hvilken rolle disse industrisektorene skal spille er delt I oppropet fra de frivillige organisasjonene som ble sendt til FNs generalsekretær og saksordførerne for høynivåmøtet heter det at å gå inn på såkalte partnerskapsløsninger mellom det offentlige og private på disse feltene kan undergrave for eksempel tiltak for å begrense skadelig markedsføringspraksis Det internasjonale samfunnet må bistå hvert enkelt land med å identifisere de interessekonfliktene som kan oppstå og gi dem råd om hvordan man skal unngå de som ikke er akseptable og håndtere de resterende Et krav må være åpenhet og innsyn sjøl om dette ikke er nok i seg sjøl Organisasjonene foreslår at et grunnprinsipp skal være at industriinteresser ikke må være involvert i utviklingen av ernærings og alkoholpolitikk Industrien bør holdes orientert om utviklingen av slik politikk og få uttale seg men bør ikke få sitte i en posisjon hvor de har innflytelse på politikken På den annen side har industrien også en mulighet for å bidra til å gjøre noe

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/102/10_Interessekonflikt+i+sentrum/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • FN-toppmøte for bedre helse | Rus som utviklingshinder | FORUT
  også en stor og økende belastning for helsevesenet i mange land Dette er bakgrunnen for at FN sammenkalte til et eget høynivåmøte om problemet under årets generalforsamling i New York i september Lang debatt Mer enn 130 av FNs 193 medlemsland tok ordet i debatten av dem 35 statsledere statsministre og presidenter Helse og omsorgsminister Anne Grethe Strøm Erichsen ledet den norske delegasjonen og holdt Norges innlegg Der gikk hun blant annet kraftig i møte med tobakksindustrien som truer med rettssaker for å unngå restriksjoner på omsetningen av tobakk Den norske delegasjonen inkluderte også to observatører fra frivillig sektor Generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel og prosjektleder Øystein Bakke fra FORUT var invitert til å delta Deltakelse fra frivillige organisasjoner var noe FNs medlemsland hadde foreslått i et tidligere møte I tillegg var det åpnet for at sivilsamfunnsorganisasjoner som hadde registrert seg på forhånd kunne delta i møtet Dette inkluderte både frivillige organisasjoner og privat industri se egen sak Vanskelig forhandlinger Den ferdigforhandlede politiske erklæringen fra høynivåmøtet ble vedtatt allerede i åpningssesjonen Dokumentet ble utformet gjennom flere forhandlingsrunder i løpet av sommeren og forelå i begynnelsen av september Forhandlingene var harde noe som blant annet skyldes at kampen mot det som ofte kalles for livsstilsykdommer kan komme til å påvirke salget både av tobakk ferdigmat brus alkohol og medisiner Nyhetsbyrået Bloomberg har beregnet at disse varene omsettes for mer enn to trillioner dollar i året I den endelige erklæringen pekes det både på behovet for aktiv forebygging og for å inngå i partnerskap med forskjellige industrisektorer Det var mange vanskelige spørsmål forhandlerne måtte forholde seg til Et av spørsmålene som ble diskutert var hvorvidt utfordringene fra ikke smittsomme sykdommer skulle kalles en epidemi En slik omtale ble stoppet av EU og USA Videre ble det diskutert i hvilken grad erklæringen

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/104/10_FN-toppm%C3%B8te+for+bedre+helse/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • FORUT på FNs høynivåmøte | Rus som utviklingshinder | FORUT
  stor og økende andel av dødsfallene i verden FORUT har bidratt til at helse knyttet til rusmidler også er kommet høyt på agendaen Norge bidrar aktivt i forhandlingene som skal munne ut i en erklæring om felles innsats mot ikke smittsomme sykdommer på toppmøtet Møtet varer fra 19 20 september Øystein Bakke har solid kompetanse på fagfeltet og har i flere runder vært aktiv deltaker på diverse internasjonale møter om helse der han har knyttet gode allianser Dette nettverket har klart å sette fokus på at rus ikke bare er et helseproblem men også et hinder for utvikling Skadelig bruk av alkohol er rangert som den tredje største risikofaktoren for tidlig død og funksjonsnedsettelse I tillegger representerer rusproblemene store sosioøkonomiske utfordringer som påvirker et samfunns evne til utvikling Rus knytter seg sterkt til fattigdom HIV AIDS ulykker og vold Les mer om FNs høynivåmøte om ikke smittsomme sykdommer Relaterte saker Det kunne vært mye verre Suksessen med kriseforebygging i Nepal var temaet i WHO Verdens Helseorganisasjon i Genève på onsdag Les mer fra WHO Kobler innsatsen mot vold HIV AIDS og alkohol På en konferanse i Oslo tirsdag var 75 representanter fra frivillige organisasjoner og myndigheter samlet for å diskutere

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/100/10_FORUT+p%C3%A5+FNs+h%C3%B8yniv%C3%A5m%C3%B8te/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Politiske endringer i Malawi | Rus som utviklingshinder | FORUT
  advokatforeningen utstedt pressemeldinger hvor de ytrer sin bekymring over det de mener er brudd på grunnloven Malawis økonomforening har fulgt etter advokatene og kritisert myndighetene for å lyve om tilstanden til statsfinansene og den økonomiske situasjonen Malawis journalistforening sammen med private aviser og radiokanaler har gått til kraftige angrep på Malawis nye og restriktive medielov en lov som er nærmest en blåkopi av den loven ungarske myndigheter forsøkte å innføre i fjor I tillegg til å protestere mot loven har mediehus over hele Malawi endret sin journalistikk Fra å fokusere på overtro hekseri og kvinner som føder steiner har avisene nå begynt å skrive om politikk økonomi og rettigheter Aviser som for et år siden fremstod som håpløst inkompetente og amatørmessige har tatt seg selv i nakken og løftet seg opp på godt internasjonalt nivå til regjeringens fortvilelse Andre aktører fra sivilsamfunnet har også engasjert seg Menneskerettighetsorganisasjoner som så langt har fremstått mer som pengekjære konsulentbyråer med varierende engasjement for reelle rettigheter har skjerpet seg Flere fremstår med tyngde og respekt når de snakker om menneskerettigheter Også vanlige folk har tatt til gatene i protest Måneder preget av hyppige strømbrudd og tomme bensinstasjoner har opprørt både middelklassen og fattigfolk I påsken toppet det seg med langvarige strømbrudd midt i semifinalen i fotballturneringen Champions League Svarte skjermer under Manchester Uniteds seier over Schalke 04 satte sinnene i kok blant Malawis millioner av fotballfans At den britiske høykommissæren Fergus Cochrane Dyet samtidig ble utvist fra landet hjalp ikke på gemyttene Den gamle kolonimakten er Malawis største donor og det er mer enn populariteten til engelske fotballag som binder landene sammen Mange malawiere arbeider i Storbritannia og mange institusjoner som universiteter politiskolen og hæren har tette bånd til sine britiske motstykker De frykter alle for konsekvensene Grunnen til Cochrane Dyets utvisning gjør ham

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/21/10_Politiske+endringer+i+Malawi/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Politiske endringer i Afrika | Rus som utviklingshinder | FORUT
  på at dette ikke er en arabisk vår et fenomen begrenset til Den arabiske halvøy De største omveltningene har vi sett i Nord Afrika Eller som en sørafrikansk bekjent forklarte i høst Dette er ikke et arabisk fenomen hvis noe annet enn globalt er det først og fremst et afrikansk fenomen Som vanlig er afrikanske forhold underrapportert i norske medier og når det først rapporteres er det ofte en snever dekning om norsk innsats i krig og katastrofe Men under overflaten og godt under radaren til norske TV kanaler skjer det en liten revolusjon over hele det afrikanske kontinent Kravet om ansvarlige ledere blir stadig sterkere Ved siden av en mer opplyst og politisk bevisst befolkning ser vi at elitekoalisjoner smuldrer opp Støtten til Laurent Gbagbo smuldret bort og urolighetene som fulgte var brutale nok til at norske medier faktisk brød seg om resultatet I Nigeria har det nettopp vært valg men til tross for at Nigeria er en viktig oljeeksportør har det vært lite dekning i norske medier av kaoset som brøt ut i nordlige deler av landet Det er lite olje i det nordlige Nigeria En rekke andre afrikanske land ser økt politisk turbulens men denne er mindre voldelig enn vi er vant med En kan spørre seg hvorfor vi ser disse endringene akkurat nå Mange peker på effektene av den globale finanskrisen som startet i slutten av 2007 og mener vi fortsatt sliter med det kraftigste økonomiske tilbakeslaget siden trettiårene Verden over har basisvarer som mat brensel og strøm blitt dyrere og offentlige budsjetter har blitt mindre I etterdønningene av finanskrisen har eliten mindre penger til disposisjon og kan ikke lenger kjøpe seg støtte og stabilitet Elitekoalisjoner fra Egypt til Elfenbenskysten faller fra hverandre Som resultat tvinges diktatorer til å velge mellom demokratiske reformer eller avgang I

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/20/10_Politiske+endringer+i+Afrika/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive