archive-no.com » NO » F » FORUT.NO

Total: 572

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Likestilling og klimaendringer | Kvinner og likestilling | FORUT
  tid av klimaforandringene enn her Norge er en av aktørene som støtter forskning i området men krever samtidig at kjønnsperspektivet tas med Hindu Kush Himalaya er en 3500 km lang fjellkjede som strekker seg over åtte land fra Afghanistan i vest til Burma i øst Breene smelter og skaper livsfarlige smeltevannssjøer høyt oppe i fjellene Disse truer befolkningen infrastruktur og avlinger Virkningen av klimaendringene har to sider Kvinner er i en underordnet posisjon har mindre innflytelse over ressursene og blir derfor mer utsatte Men klimaendringene gir også muligheter for forandring i hvert fall i teorien Kvinner på landsbygda kan få mer kontroll ettersom mennene migrerer for å ta seg jobb i byene I landbruket i Himalaya står kvinner for 50 80 av arbeidet som utføres og er derfor viktige når det gjelder matsikkerhet og matproduksjon Kjønnsperspektiv og klimaendringer Kjønnsperspektivet på klimaendringene preges av hvordan man snakker om kvinner i bistands og utviklingspolitikken Retorikken kan lett redusere kvinner til ofre Samtidig beskrives kvinner som flittige arbeidere Når kvinner får mer penger får de også mer ansvar og større arbeidsbyrde Hvis man degraderer kjønn til bare å handle om offer og flid kan man lett overse hva som faktisk skjer og overse mulighetene til endring gjennom å bryte etablerte mønstre Maktesløshet kan også gjøre menn sårbare for klimaendringer men på en annen måte Antall mannlige jordbrukere i India som har begått selvmord de siste årene viser hvilket stress de blir utsatt for på grunn av matmangel og at de forventes å forsørge familien Kilde Nikk nr 2 2011 Hele artikkelen kan leses her Relaterte saker Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner MenEngage ber om virksom plan for å redusere skadelig drikking Les mer Ambassadørbesøk i nord Ambassadør Grete Løchen i Sri Lanka har fått et innblikk i likestillingsarbeidet Les mer

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/115/12_Likestilling+og+klimaendringer/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive


 • Selvhjelpsgrupper i slummen | India | FORUT
  Vi kan også se noen likhetstrekk med våre hjemlige forbrukskreditter Selvhjelpsgrupper etableres i slummene og består av 15 20 kvinner som samles for å spare penger i fellesskap Etter hvert lånes disse sparepengene ut til gruppas medlemmer Neste trinn er at gruppa låner penger i en vanlig bank noe som var utenkelig for noen år siden Spare og låneordningene bidrar til at kvinnene blir mer økonomisk uavhengige og de slipper å betale skyhøye dagslånsrenter til lånehaier APSAhar en egen intern revisor som gjennomgår spare og lånegruppenes økonomi og følger opp med nødvendig opplæring APSA organiserer fattige kvinner i slumområdene i storbyene Bengaluru Bangalore og Hydrabad i noe de kaller selvhjelpsgrupper med 15 20 medlemmer i hver gruppe Disse gruppene driver med organisert sparing og utlån til gruppemedlemmene men de er ikke knyttet opp mot noen låneinstitusjon Pengene som gruppemedlemmene sparer settes inn på konto i en ordinær bank og lånes ut til medlemmene Fattige er vant til å bruke penger så fort de får dem mellom hendene ofte på unyttige ting også I gruppene oppmuntrer APSA kvinnene til å sørge for god ernæring til å ta vare på familiens og egen helse til utdanning osv Etter hvert skjer det en holdningsendring som gir bedre styring på økonomien og bedre levekår Gruppene møtes regelmessig en gang i uken og medlemmene sparer det de kan klare å avsette Alle innskudd føres i gruppas regnskapsbok av den som blir valgt som kasserer Når medlemmene har spart en viss sum kan de ta opp et lite lån Lånerenten er 3 pro anno og det normale er ti måneders lånetid Beslutningen om å gi lån og lånets størrelse tas som en gruppeavgjørelse Det første lånet som gruppens medlemmer tar er for å slette gammel gjeld til pengeutlånere Det andre lånet går ofte til et forbrukslån dvs ting til husholdningen eller noe barna trenger Det er for eksempel ofte billigere å kjøpe ris i større kvanta Det tredje lånet er gjerne til å noe som kan bidra til en større inntekt til familien Det kan være til å starte opp en liten butikk salg av frukt og grønnsaker fra ei kjerre salg av blomstergirlandere og kranser til dekorasjon salg av frokost bluseproduksjon fra halvfabrikata skoreparasjon og annet håndverk Det meste av virksomheten foregår på gata Kvinnene kan også få lån for at mannen skal starte en virksomhet for eksempel trehjuling drosjer og familiene er gjensidig ansvarlige Det er mulig å forlenge lånet utover avtalt lånetid men rentene må alltid betales Etter at gruppene har vist at de kan styre sin sparing og sine lån over en viss tid kan de søke lån i vanlige banker APSA bestemte seg for flere år siden å styre unna mikrofinansinstitusjonene med sine høye renter og har over flere år etablert et godt forhold til vanlige banker Deres selvhjelpsgrupper er nå en av de største kundene i Canara Bank som er en av de største bankene i delstaten Karnataka APSA har en egen intern revisor som gjennomgår spare og lånegruppenes økonomi

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/82/16_Selvhjelpsgrupper+i+slummen/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Jenter som jobber | Kvinner og likestilling | FORUT
  andre ikke En redaksjonskomité ble valgt til å skrive sluttdokumentet for denne samlingen Siste dag ble det innkalt til pressekonferanse der sluttdokumentet ble presentert for journalister fra både riks og lokalaviser Dokumentet ble senere overlevert statsministeren Sluttdokumentet besto av 15 punkter med krav og ønsker Alle former for diskriminering og utnyttelse av jenter på bakgrunn av kjønn kaste språk religion geografi og arbeid må stanses og loven som forbyr dette må følges Retten til å få dekket grunnleggende behov må sikres også for jenter med gratis utdannelse inntil 12 klassetrinn Egnet arbeid må tilrettelegges slik at jentearbeidere også kan fullføre høyere utdannelse Stipend må stilles til rådighet for jentearbeidere Rettsvesenet må sørge for å straffe gjerningsmenn som gjør seg skyldig i fysisk psykisk og mental mishandling herunder trafficking menneskehandel og seksuelle overgrep og offeret må ivaretas Myndighetene må straks behandle voldssaker mot barn når de anmeldes Barn eller andre som anmelder slike saker må belønnes Det må gjennomføres sikkerhetstiltak på arbeidsplasser for å forhindre helserisiko og arbeidsgiver eller det offentlige må garantere behandling dersom barnearbeideren blir utsatt for ulykke Barneekteskap medgift og tvangsekteskap må avskaffes Et ressurssenter bør opprettes for å dokumentere og informere om barnearbeidere Barnearbeideres situasjon må overvåkes effektivt og nødvendige tiltak iverksettes for å sikre deres rettigheter Barn utsatt for konflikter sexovergrep og skadelig arbeid må straks bringes i sikkerhet og få nødvendig legebehandling og psykososial støtte Tvangsarbeid for barn Kamalari bonded labour 2 må straks avskaffes og tidligere jentebarnearbeidere må få skolegang Arbeidstiden for jentebarnearbeidere må reguleres slik at det blir tid til skolegang Kriminell aktivitet på arbeidsplassen diskriminering vold overgrep utnytting må straks avskaffes En særskilt barnevernsstrategi må utvikles og gjennomføres på arbeidsplasser Myndighetene må sørge for sysselsetting for fattige og marginaliserte familier slik at barnearbeid kan unngås Barnearbeidere må ikke utnyttes i politisk øyemed

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/70/12_Jenter+som+jobber/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Menn kan! | Kvinner og likestilling | FORUT
  til å bli menn på har en høy kostnad for menn selv heter det i den såkalte Rio erklæringen fra konferansen Menn blir ofret i krig utsettes ofte for vold fra andre menn og har vanskeligere for å oppsøke helsehjelp eller å ta i mot pleie og omsorg Dette slår blant annet ut på statistikken som lavere levealder for menn enn kvinner i mange land I november 2009 var justisminister Storberget i Malawi og møtte afrikanske mannsaktivister på en konferanse i regi av FORUT Som norsk statsråd hadde Storberget et solid materiale å legge fram når det gjelder likestilling og forebygging av vold mot kvinner blant annet Vendepunkt handlingsplan mot vold i nære relasjoner Men det ble også klart at Norge har mye å lære av land i Afrika når det gjelder å organisere menn på grasrotnivå i arbeidet mot uheldige mannsidealer og for likestilling Dette er et område der Norge nå får utviklingshjelp fra Sør Sammenlignet med mange andre land har Norge kommet langt i endring av mannsrollen Vi kommer meget gunstig ut på FNs indekser over likestilling mellom kjønnene I tabellene for 2009 ligger Norge som nummer én i verden på to ulike rankinger i Human Development Index En sammenlignende undersøkelse fra 1998 og 2007 bekrefter betydelige endringer i norske kjønnsroller Nå tar ni av ti menn ut fedrekvoten I 1988 var det bare 1 2 prosent som gjorde dette I 1988 oppga 95 prosent av de spurte mennene at det var kona som hadde ansvar for matlaging Ti år senere var det bare halvparten som beskrev hjemmesituasjonen slik Metodene som blir brukt for å utfordre og mobilisere menn i andre land er like varierte som landene og organisasjonene som er involvert Jackson Katz er en amerikansk mannsaktivist som har valgt å sette inn støtet der det i

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/143/12_Menn+kan%21/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Enkelt hus - ny start | Sri Lanka | FORUT
  fra hus og hjem hadde lite å vende tilbake til Flere organisasjoner er engasjert i arbeidet med gjenoppbyggingen blant annet FORUT støttede RAHAMA Hard rammet Store deler av nordområdene har vært hardt belastet de siste årtiene Ikke nok med at borgerkrigen gjorde dem til slagmark men tsunamien i 2004 og store nedbørsmengder med flom det siste året har også rammet dette distriktet Ekteparet Siva og Theresa har nylig fått overrakt eget hus riktignok av en enkel provisorisk standard men godt nok til at de kan få et nytt startgrunnlag Siva ble hardt skadet under krigenn og er nå varig invalidisert Vi hadde det svært vanskelig under flommen og vi har ikke nok poeng til å bygge et permanent hus ettersom vi var blant de siste som ble sluppet fri fra interneringsleiren sier Siva Vi er derfor svært takknemlige for at vi har fått dette relaltivt brukbare huset og kan få et nytt liv sier mann og kone Theresa fikk selv klippe snoren og innvie sitt nye hus da flere familier fikk overrakt de nye hjemme sine Representanter for RAHAMA og lokale myndigheter var til stede under overrekkelsen som ble en høytidelig handling Det lokale utviklingsforbundet sier at 630 familieri Manthuvil Mullaitivu trenger nye hjem Det er derfor flott at humanitære organisasjoner stiller opp og bidrar til husbyggingen Til hvert hus hører det også et toalett og det er satt igang kursvirksomhet og arbeidsformidling slik at innbyggerne kan sikres egen inntekt Eget toalett til hvert hus Relaterte saker Barn må høres Barns deltakelse er viktig for FORUTs partnerorganisasjoner Hvilke ønsker har barn selv for sitt eget liv Les mer Høyesterettsjustitiarius gjeninnsatt i Sri Lanka President Sirisena og den nye regjeringen oppfyller valgløftet og høster ros Les mer Flomofre i Sri Lanka Over hele verden later det til at flom i stadig

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/285/15_Enkelt+hus+-+ny+start/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Spontant bidrag til gjenoppbygging i Sri Lanka | Sri Lanka | FORUT
  å gjenreise hus hjem og dagligliv Truls klipper snoren til et nytt hus Truls og hundreåring i Mullaitivu M F Marikkar er leder av FORUTs samarbeidsorganisasjon Rahama som driver gjenoppbyggingsprogrammet nord på øya Under feltbesøket kom det fram et ønske om å få bygget et eget feltkontor og lagerbygg på en tomt som var stilt til disposisjon av fylkesmannen på stedet Et slikt bygg lå ikke inne i planene og budsjettet så Lønstad kunne ikke stille midler til rådighet sånn uten videre Det var da Truls Anthonsen grep ordet og erklærte at han kunne bidra med 100 000 kroner Etter å ha innhentet samtykke fra kone og barn kunne han bekrefte overfor en forbløffet generalsekretær at han mente det han sa Det er ytterst sjelden at en privatperson eller familie bidrar med så stort beløp sier Lønstad I tillegg til at det er et svært kjærkomment tilskudd til et trangt budsjett vitner det også om stor tillit til FORUT og en anerkjennelse av arbeidet vi utfører Jeg er imponert over at det er mulig å være så raus noe også styret sier seg enig i Marikkar er også overrasket over en slik spontan generøsitet Nå kan vi sette fortgang i planene sier han Feltkontoret sparer de ansatte for mye reising på dårlige veier og lagerbygningen gjør at man kan handle inn varer i store partier og dermed oppnå mye gunstigere priser Den skal brukes til bygningsmaterialer av ymse slag sement sand armeringsjern trevirke bølgeblikk og annet som trenges i det store gjenoppbyggingsarbeidet Generalsekretær Morten Lønstad t v og Rahamas leder M F Marikkar Relaterte saker Barn må høres Barns deltakelse er viktig for FORUTs partnerorganisasjoner Hvilke ønsker har barn selv for sitt eget liv Les mer Høyesterettsjustitiarius gjeninnsatt i Sri Lanka President Sirisena og den nye regjeringen oppfyller valgløftet og

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/274/15_Spontant+bidrag+til+gjenoppbygging+i+Sri+Lanka/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Tilbake etter 17 år | Krisehåndtering og rehabilitering | FORUT
  hjemstedet vårt 15 11 2012 Det sier Balasingham som er 59 år FORUT nytt møtte ham den dagen han fikk overlevert sitt nye lille hus i Itavil helt sør på Jaffnahalvøya Balasingham har fem døtre og to sønner De yngste barna har aldri bodd i Itavil før Nå ser han fram til å kunne dyrke jorda si igjen De to sønnene hans er dagarbeidere og sørger for familiens inntekt inntil jordbruksproduksjonen kaster av seg Balsingham 59 sammen med en av sine døtre Malarveli 22 foran det nye huset Relaterte saker CWIN får hjelp fra Sri Lanka Shafinaaz Marikkar skal bistå med strategisk planlegging i forhold til gjenoppbygging etter jordskjelvet i Nepal Les mer 7500 familier har mottatt nødhjelp Partnerorganisasjonene CWIN og Tuki arbeider svært hurtig og effektivt og har veldig ofte vært de første som har nådd fram til jordskjelvofre med konkret hjelp Les mer om nødhjelpen fra FORUT Hjelpearbeidere unnslapp med knapp margin Hjelpearbeidere var i ferd med å dele ut nødhjelpspakker til den jordskjelvrammede befolkningen i landsbyen Singati da det andre store skjelvet rammet 12 mai Les mer om ødeleggelsene Les flere relaterte saker Kampanjer FORUTs barneaksjon FORUTs Skoleløp Temaer Barnerettigheter Rus som utviklingshinder Kvinner og likestilling Krisehåndtering

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/253/11_Tilbake+etter+17+%C3%A5r/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive

 • Internflyktninger vender hjem | Sri Lanka | FORUT
  opp et større antall enkle midlertidige hus for å gi de krigsrammede familiene et hjem mens de venter på endelig bosetting I Kurumbasiddy helt nord på Jaffna halvøya er en liten landsby av enkle hus i ferd med å ta form FORUTs samarbeidsorganisasjon Rahama viderefører arbeidet som FORUT satte i gang før vi avviklet vår egen organisasjon i Sri Lanka Rahama er en av fem organisasjoner som FORUT heretter vil samarbeide med og den organisasjonen som i størst grad satser på gjenoppbygging og rehabilitering i nordområdene Den provisoriske landsbyen får 70 hus 70 toaletter og åtte fellesbrønner Husene er helt enkle med vegger av palmeblad men noen av beboerne har valgt å heve standarden med egeninnkjøpte materialer og utstyr og gjennom egeninnsats under byggingen Familiens nye hus er under tak En familie har skiftet ut palmebladveggene med trevegger Gjerdet vil snart bli grønt og sørge for litt privatliv Relaterte saker Barn må høres Barns deltakelse er viktig for FORUTs partnerorganisasjoner Hvilke ønsker har barn selv for sitt eget liv Les mer Høyesterettsjustitiarius gjeninnsatt i Sri Lanka President Sirisena og den nye regjeringen oppfyller valgløftet og høster ros Les mer Flomofre i Sri Lanka Over hele verden later det til at

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/233/15_Internflyktninger+vender+hjem/ (2015-05-25)
  Open archived version from archive •