archive-no.com » NO » F » FORUT.NO

Total: 145

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Menneskerettigheter og demokrati | Sri Lanka | FORUT
  lokalsamfunnet 04 11 2013 WODEPT Puttalam samarbeidsorganisasjon for FORUT i Sri Lanka har i samarbeid med universitetet i Colombo og en srilankisk menneskerettighetsorganisasjon arrangert et tremåneders studium i menneskerettigheter Studiestart var 3 oktober med en samling på WODEPTs kurssenter i Puttalam Hensikten med studiet er å sørge for at kunnskap til og holdninger om menneskerettigheter blir forankret på grasrota gjennom utvalgte representanter for lokalsamfunnene Det ble tatt opp 75 studenter med ulik bakgrunn som kommunestyremedlemmer lokalbyråkrater ansatte i frivillige organisasjoner religiøse ledere lærere og ungdomsledere Dette er sivilsamfunnsarbeid som kan gi store ringvirker for lokaldemokratiet og demokratiutviklingen generelt Relaterte saker Barn må høres Barns deltakelse er viktig for FORUTs partnerorganisasjoner Hvilke ønsker har barn selv for sitt eget liv Les mer Høyesterettsjustitiarius gjeninnsatt i Sri Lanka President Sirisena og den nye regjeringen oppfyller valgløftet og høster ros Les mer Flomofre i Sri Lanka Over hele verden later det til at flom i stadig større grad er blitt en del av tilværelsen også i Sri Lanka Les mer Les flere relaterte saker Kampanjer FORUTs barneaksjon FORUTs Skoleløp Temaer Barnerettigheter Rus som utviklingshinder Kvinner og likestilling Krisehåndtering og rehabilitering Nord Sør problematikken Informasjonsvirksomhet Prosjektland Sri Lanka India Nepal Sierra Leone Malawi Zambia

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/369/15_Menneskerettigheter+og+demokrati/ (2015-05-26)
  Open archived version from archive


 • Seier for tamiler i provinsvalg | Sri Lanka | FORUT
  V Wigneswaran TNA vil nå danne sitt første provinsstyre Det er forventet harde forhandlinger med sentralregjeringen om graden av selvstendighet Nordprovinsen er den eneste som hittil ikke har hatt noe eget provinsstyre Dette er det første provinsvalget på 25 år og det kommer fire år etter at regjeringshæren knuste tamilgeriljaen LTTE og borgerkrigen dermed var over Valget ble holdt etter at regjeringen har vært utsatt for stort internasjonalt press for å gjenopprette demokratiet Rajapakse har to tredjedels flertall i parlamentet og kontrollerer de åtte andre provinsene Wigneswaran en tidligere høyesterettsdommer hevder at den militære okkupasjonen av nordområdene er et stort problem Etter at tamilgeriljaen ble nedkjempet har det vært et sterkt internasjonalt press for å granske hva som skjedde under sluttfasen av borgerkrigen og krav om at krigsforbrytere stilles for retten Regjeringen har hatt en egen granskning og ønsker ingen ekstern innblanding FN og verdenssamfunnet anser provinsvalget for å være en prøvestein på hvor langt forsoningsarbeidet er kommet mellom tamilene i nord og det singalesiske flertallet som kontrollerer regjeringen og hæren Les mer om valget på BBC og Reuters Relaterte saker Barn må høres Barns deltakelse er viktig for FORUTs partnerorganisasjoner Hvilke ønsker har barn selv for sitt eget liv

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/356/15_Seier+for+tamiler+i+provinsvalg/ (2015-05-26)
  Open archived version from archive

 • Fiskerlandsbyen Kokkuthoduwai gjenreises | Sri Lanka | FORUT
  på seg kontinuerlig siden da for å komme seg unna de områdene som ble rammet av krigshandlinger Til alt overmål ble de også hardt rammet av tsunamien 2 juledag 2004 Her vokser den nye landsbyen fram De viktigste inntektskildene i landsbyen er lagunefiske med garn havfiske jordbruk og husdyrhold FORUT bidrar gjennom sin samarbeidsorganisasjon Rahama med overgangsboliger toaletter brønner skolebygg og forsamlingslokale Forsamlingslokalet forvaltes av fiskerforeningen og vil bli brukt til møtevirksomhet kurs og som hvilerom for fiskerne Husene ligger på så store tomter at det er plass til frukttrær og kjøkkenhage og det er gjerne kvinnene som har hovedansvaret for dette tilskuddet til familiens måltider mens far fisker eller tar annet forefallende arbeid der det er mulig å få et lite lønnstilskudd Skolen tar seg av den oppvoksende generasjon som forhåpentligvis går en lysere framtid i møte Byggestart for forsamlingshuset Nesten ferdigstilt sommeren 2013 Utsikt mot lagunen Garnfiske på grunt vann Relaterte saker Barn må høres Barns deltakelse er viktig for FORUTs partnerorganisasjoner Hvilke ønsker har barn selv for sitt eget liv Les mer Høyesterettsjustitiarius gjeninnsatt i Sri Lanka President Sirisena og den nye regjeringen oppfyller valgløftet og høster ros Les mer Flomofre i Sri Lanka Over hele verden

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/348/15_Fiskerlandsbyen+Kokkuthoduwai+gjenreises/ (2015-05-26)
  Open archived version from archive

 • Optimisme i gjenoppbyggingsområde | Sri Lanka | FORUT
  mistet livet i kampene som utspant seg Til slutt ble hele tamilgeriljaens ledelse skutt og drept Regjeringshæren sto igjen som seierherrer og flyktningene ble samlet i store leirer før de etter måneder og år kunne vende hjem til sine opprinnelige hjemsteder Bilturen gjennom området som ble slagfelt er en dyster ferd På begge sider av den humpete veien ligger minefelt som ikke er ryddet ødelagte hus og hager åkrer og vannbassenger Mange livsverk ble lagt i grus og det er en tung vei for de tidligere internflyktningene før livet igjen kan bli normalt om ikke som før Husbygging Det er mye å ta fatt i og gjenoppbyggingen er godt i gang En av FORUTs partnerorganisasjoner RAHAMA har nettopp fullført 100 overgangsboliger Husene ligger stort sett der familiene bodde tidligere og hvor det var nødvendig å rydde eiendommene før byggingen kunne starte FORUTs delegasjon besøkte en skole som nylig var rehabilitert av RAHAMA og fikk møte en gruppe elever i 12 13 årsalderen Familiene bodde der sluttkampene fant sted og ble også internert i leirer da kampene var over Elevene var da 8 9 år og hadde mange traumatiske opplevelser å se tilbake på Fortsatt bodde flere av familiene i telt i påvente av å få bygget seg hus mens noen var så heldige at de hadde kunnet flytte inn i rehabiliterte hus Ros fra fylkesmannen Underveis til gjenoppbyggingsområdet var FORUT delegasjonen i et kort møte med distriktets Government Agent eller fylkesmann Han benyttet anledningen til å rose FORUTs innsats for internflyktningene under konflikten Særlig viktig sa han var at FORUT prioriterte skolegang for barna ved å sette opp provisoriske skolebygg og sørge for å holde undervisningen i gang Alle flyktningleirene er nå tømt og det totale behovet for boliger er 30 000 Mange organisasjoner både statlige og ikke statlige deltar

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/321/15_Optimisme+i+gjenoppbyggingsomr%C3%A5de/ (2015-05-26)
  Open archived version from archive

 • Positivt at Sri Lanka offentliggjør egen rapport | Sri Lanka | FORUT
  nå er offentliggjort Rapporten har mange betydningsfulle tilrådninger sier miljø og utviklingsminister Erik Solheim Rapporten kommer med anbefalinger på en rekke områder Det dreier seg blant annet om politisk løsning maktdeling forsoning forbedring av situasjonen for menneskerettighetene styrking av den sivile administrasjonen og reduksjon av det militære engasjementet innenfor sivile aktiviteter Når det gjelder hvem som har ansvaret for at mange sivile ble drept i krigens siste fase er det fortsatt mange spørsmål som står ubesvarte og må belyses Norge oppfordrer Sri Lanka til å etterforske dette på en ansvarlig måte sier Støre Norge oppfordrer også Sri Lankas regjering til å iverksette anbefalingene i rapporten Det vil ha stor betydning for folk på Sri Lanka som trenger forsoning og en politisk løsning etter så mange år med krig Norge vil gjøre vårt for å bidra til at anbefalingene blir fulgt opp sier Solheim Erik Solheim på besøk hos FORUT i Sri Lanka Relaterte saker Barn må høres Barns deltakelse er viktig for FORUTs partnerorganisasjoner Hvilke ønsker har barn selv for sitt eget liv Les mer Høyesterettsjustitiarius gjeninnsatt i Sri Lanka President Sirisena og den nye regjeringen oppfyller valgløftet og høster ros Les mer Flomofre i Sri Lanka Over hele verden

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/137/15_Positivt+at+Sri+Lanka+offentliggj%C3%B8r+egen+rapport/ (2015-05-26)
  Open archived version from archive

 • Sri Lanka - hva nå? | Sri Lanka | FORUT
  en upartisk tilrettelegger for fredsforhandlinger mellom tamilgeriljaen LTTE og srilankiske myndigheter Som et resultat av denne virksomheten ble det i 2002 forhandlet fram en våpenhvileavtale som i fire år stagget krigshandlingene og medførte betydelige lettelser for befolkningen Flere tusen mennesker unngikk å bli drept av krigshandlinger takket være denne avtalen Våpenhvileavtalen ble aldri videreført til en fredsavtale En vesentlig del av skylden for dette er å finne i interne forhold hos begge partene Ingen upartiske observatører har klandret Norge for dette men Norges anseelse har i lange perioder vært svekket på grunn av dette i Sri Lanka I løpet av 2006 2007 startet en ny krig som spesielt i den siste fasen var meget blodig hvor mange sivile og hele LTTE organisasjonen ble utradert LTTE var ansvarlig for mange grusomme handlinger i hele krigsperioden men hele lederskapet ble drept i siste del av krigen og ingen er igjen for å stå til ansvar for disse handlingene De nasjonale myndighetene med presidenten i spissen blir anklaget av internasjonale organer for alvorlige krigsforbrytelser Det hevdes at den sivile befolkningen i altfor stor grad ble påført lidelser hvor svært mange ble drept Flere rapporter er skrevet om dette men det kan se ut som om myndighetene kanskje rir den internasjonale stormen av uten å måtte stå til ansvar FORUT har som norsk organisasjon fulgte arbeidet til Erik Solheim og det norske fredsarbeidet på nært hold Vi har med bakgrunn i vår kjennskap til arbeidet grunn til å gi ros både til Erik Solheim og den staben han hadde rundt seg i utførelsen av dette arbeidet De beveget seg også bokstavelig talt inn i et minefelt klarte å bygge opp tillit blant partene og aksept hos store internasjonale aktører for dette arbeidet Skal Sri Lanka komme på fote igjen etter denne lange borgerkrigsperioden må

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/125/15_Sri+Lanka+-+hva+n%C3%A5%3F/ (2015-05-26)
  Open archived version from archive

 • Viktige endringer | Sri Lanka | FORUT
  vokst seg til en betydningsfull og sterk organisasjon der også singalesiske og tamilske kvinner er medlemmer To av FORUTs tidligere ansatte i Puttalam har blitt ansatt i WODEPT som skal videreføre FORUTs arbeid for barnerettigheter og rusforebygging i Puttalam distriktet En viktig del av FORUTs arbeid i Sri Lanka har vært nødhjelp og gjenoppbygging i krigsområdene Krigshandlingene er heldigvis over men de titusener av internflykninger som nå vender hjem har et stort behov for hjelp og støtte i gjenoppbyggingen av egne liv og sine lokalsamfunn FORUT ser det derfor som helt nødvendig at arbeidet blant hjemvendte flyktninger fortsetter og blir viet mye oppmerksomhet Også dette arbeidet skal foregå gjennom lokale partnerorganisasjoner Tidligere FORUT ansatte står også bak etableringen av den nye organisasjonen Recovery And Humanitarian Action Management Agency RAHAMA Tanken er at RAHAMA skal koordinere arbeidet i nord og knytte til seg andre lokale partnerorganisasjoner med ekspertise i slikt gjenoppbyggingsarbeid Organisasjonen er ikke fullt operativ ennå siden det tar tid å få den særlige godkjenningen som skal til for å kunne jobbe i de nordlige områdene Inntil videre har derfor det humanitære arbeidet i nord blitt implementert gjennom FORUT Sri Lanka Innen utgangen av året er planen at den nye organisasjonen tar over ansvaret for dette arbeidet Personalmessige konsekvenser Beslutningen om å legge ned FORUT som egen organisasjon i Sri Lanka kom overraskende på mange av de ansatte som trodde dette lå litt lengre frem i tid Ledergruppen på tre personer tok likevel et fast grep om avviklingsprosessen for å sikre at de ansatte ble behandlet på en god og rettferdig måte og at verdiene ble sikret Da beskjeden ble gitt i januar 2011 var det 97 ansatte i FORUT Sri Lanka Alle skulle ha en avslutningskontrakt som sikret fremtidige pensjoner og det var viktig å hjelpe så mange som

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/106/15_Viktige+endringer/ (2015-05-26)
  Open archived version from archive

 • Felles innsats for barnehagen | Sri Lanka | FORUT
  leiren og tilbakeført til sine opprinnelige hjemsteder FORUTs innsats for de hjemvendte flyktningene var hele tiden rettet mot at befolkningen selv skulle overta ansvaret for videre utvikling på selvstendig grunnlag Det ble derfor viktig å sørge for at det var tilstrekkelig kapasitet blant dem til at de kunne styre gjenoppbyggingen på egen hånd og videreføre de tiltakene som allerede var blitt satt i verk I Chankanai nordvest på Jaffna halvøya tok lokalsamfunnet tak i utbyggingen av en barnehage Landsbyen består av 326 familier hvorav 50 familier var kommet hjem fra flyktningtilværelsen i Vanni området I alt 25 personer deltok i byggingen Her var det både en murer en snekker og en maler Et sveiseverksted bisto med rekkverk og port men mest av alt bidro stedets ungdomsklubb med dugnadsarbeid to dager i uken Noen av innbyggerne bidro dessuten med materialer Barnehagen er nå i drift med 40 barn Det offentlige bidrar med veldig lite men foreldregruppen har klart å videreføre ernæringsprogrammet som FORUT har hatt gående i barnehager i Jaffna i lengre tid FORUT bidro med startkapital til byggeprosjektet mens lokalsamfunnet selv også bidro med en betydelig del Relaterte saker Barn må høres Barns deltakelse er viktig for FORUTs partnerorganisasjoner Hvilke

  Original URL path: http://www.forut.no/artikkel/les/88/15_Felles+innsats+for+barnehagen/ (2015-05-26)
  Open archived version from archive •