archive-no.com » NO » F » FPFORB.NO

Total: 476

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • FORSVARETS SENIORFORBUND | Interesseorganisasjon for seniorer med relasjon til det norske forsvaret
  134b og i Kantina i samme bygg avholder vi medlemsmøter klokken 19 00 den siste tirsdag i måneden Vår postadresse er FSF Harstad Postboks 60 9481 Harstad Her vil det bli lagt ut aktuelle saker som en mener vil være av interesse for medlemmene aktiviteter i foreningens regi som medlemsmøter dokumenter informasjon om reiser og julebord og andre aktuelle saker Men dette er ment å være en aktiv side og det kan den bare være ved deltakelse fra dere lesere Derfor send inn ting dere mener bør komme med og ikke minst send inn ros og ris Vi skal prøve å holde siden så oppdatert og aktuell som mulig Medlemmer Forsvarets seniorforbund avdeling Harstad FSF Harstad tar opp medlemmer som på bakgrunn av tjeneste i Forsvaret har opparbeidet rett til tjenestepensjon fra Statens Pensjonskasse SPK Likeledes tas opp som medlemmer deres ektefeller eller samboere samt etterlatte ektefeller eller samboere Med Forsvaret menes i denne sammenheng også Forsvarsdepartementet og alle underliggende etater I tillegg til medlemmer som oppfyller ovennevnte krav kan det tas opp som medlemmer i forbundet personer som har eller har hatt en spesiell tilknytning til Forsvaret Dette kan eksempelvis være personell med tidligere tjeneste i Forsvaret HV befal veteraner for internasjonale operasjoner Likeledes deres ektefeller og samboere Medlemskap i forbundet skal primært skje ved tilknytning tril den lokalavedling vedkommende geografisk hører til Ved slik tilknytning delegeres vurdering og avgjørelse om medlemskap til lokalavelingene iht medlemskriteriene Så dersom du ikke allerede er medlem men er i kategorien som nevnt ovenfor og er over 50 år og fortrinnsvis bosatt i Harstad eller omegn så er du hjertelig velkommen som medlem På samme måte som tilsvarende avdelinger over hele landet er vår avdeling i Harstad FSF Harstad tilsluttet Forsvarets seniorforbund FSF Formål FSF Harstad er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som har

  Original URL path: http://fpforb.no/default.asp?pzOT=2&pzOI=257 (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • FORSVARETS SENIORFORBUND | Interesseorganisasjon for seniorer med relasjon til det norske forsvaret
  Kontor adresser REISE og KULTURTILBUD NYHETSBREV Lenker MØTER OG KONFERANSER Verv Dokumenter Medlemskontakt blad nedlastinger Arbeidsåret 2014 Arbeidsåret 2014 i FSF Harstad FSF Harstad har i perioden 2014 hadd en noe turbulent tid siden vi på det ordinære årsmøtet ikke fikk valgt leder til avdelingen Det ble derfor stillstand i møteaktiviteten frem til det ble avviklet et ekstraodinært årsmøte i mai 2014 Da ble Eva Mathisen valgt som ny leder

  Original URL path: http://fpforb.no/default.asp?pzOT=2&pzOI=2883 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • FORSVARETS SENIORFORBUND | Interesseorganisasjon for seniorer med relasjon til det norske forsvaret
  ble stiftet 14 september 1984 og organiserer personer som får utbetalt pensjon på bakgrunn av tjeneste i Forsvaret deres ektefelle eller samboer etterlatte ektefelle eller samboer og ansatte i Forsvaret som har 5 år eller mindre igjen til aldersgrensen Foreningens medlemstall teller ca 450 medlemmer Blant medlemmene er det også pensjonerte arbeidstakere fra tidligere Marinens Hovedverft fram til 30 nov 1973 og arbeidstakere fra tidligere Horten Flyfabrikk fram til 1 oktober 1965 Foreningen har normalt 3 medlemsmøter første og 3 medlemsmøter siste halvår I tillegg kommer årsmøte i februar og julemøte julebord i desember Møtedato er første mandag i måneden og møtested er Horten Eldresenter Vi ordner med kåsør foredragsholder eller underholdning og det blir som oftest servert snitter og kaffe Dette har i mange år vært gratis for medlemmene men nå koster det kr 50 for serveringen Som avslutning har vi en enkel utlodning Frammøte varierer men vanligvis er det ca 70 90 Hver annen tirsdag kl 1100 1300 vår høst og vinter har vi kaffetreff i kantina på Marinemuseet Da serverer vi kaffe og noe å bite i til medlemmer som stikker innom Serveringen koster kr 20 og antallet som stikker innom varierer ca 25 35 Foreningen arrangerer

  Original URL path: http://fpforb.no/default.asp?pzOT=2&pzOI=261 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • FORSVARETS SENIORFORBUND | Interesseorganisasjon for seniorer med relasjon til det norske forsvaret
  Kalender Bli medlem Om avdelingen Om avdelingen INNHOLD Om avdelingen Historikk Styrets oppgaver MEDLEMSFORDELER Handlingsplan for 2015 Tilhørighet Hvem kan bli medlem Medlemskontingent Kontor adresser REISE og KULTURTILBUD NYHETSBREV Lenker MØTER OG KONFERANSER Verv Dokumenter Medlemskontakt blad Om avdelingen Velkommen

  Original URL path: http://fpforb.no/default.asp?pzOT=2&pzOI=853 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • FORSVARETS SENIORFORBUND | Interesseorganisasjon for seniorer med relasjon til det norske forsvaret
  og velferdsmessige interesser med henblikkpå pensjonisttilværelsen Arbeide for å styrke Forsvarets stilling i samfunnet Medlemskap FSFING tar opp medlemmer i likhet med alle avdelinger innen FSF som på bakgrunn av tjeneste i Forsvaret har opparbeidet rett til tjenestepensjon fra Statens Pensjonskasse SPK Likeledes tas opp som medlemmer deres ektefeller eller samboere samt etterlatte ektefeller eller samboere Med Forsvaret menes i denne sammenheng også Forsvarsdepartementet og alle underliggende etater I tillegg til medlemmer som oppfyller ovennevnte krav kan det tas opp som medlemmer i forbundet personer som har eller har hatt en spesiell tilknytning til Forsvaret Dette kan eksempelvis være personell med tidligere tjeneste i Forsvaret HV befal veteraner fra internasjonale operasjoner Likeledes deres ektefeller og samboere Selv om avdelingen bærer Ingeniørvåpnet i seg er medlemmer med bakgunn fra alle forsvarsgerner og våpenarter velkomne som medlemmer Avdelingen har pt 210 medlemmer Møter FSFING har normalt medlemsmøter i Østre Messe på Hvalsmoen hver første onsdag i måneden vekslende mellom lunsjmøte kl 1130 og kveldsmøte kl 1800 Hvert møte har som regel et foredrag som varierer mellom militære og sivile temaer Alle møter har en form for bevertning Detaljert møteprogram fremgår av årsplanen som er felles med Forsvarets seniorforbund Ringerike Hole FSFRHO på

  Original URL path: http://fpforb.no/default.asp?pzOT=2&pzOI=1057 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • FORSVARETS SENIORFORBUND | Interesseorganisasjon for seniorer med relasjon til det norske forsvaret
  begrensning av foreningens nedslagsfelt Interimsstyret kalte inn inn aktuelle medlemmer til konstituerende generalforsamling i Østre Messe på Hvalsmoen 18 januar 1983 De fremmøtte besluttet enstemmig å danne Ingeniørvåpnets Pensjonistforening Ringerike Forslag til lover utarbeidet av interimsstyret ble behandlet og vedtatt med mindre endringer Lovene fastsetter at medlemmer kan bli pensjonert befal og sivilt personell og ektefeller til disse som har tilknytning til Ingeniørvåpnet og som er bosatt i Ringeriksområdet Også ektefeller samboere av personell som har gått bort kan bli tatt opp som likestilte medlemmer Formålsparagrafen i foreningens lover som senere er modernisert sier blant annet å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske sosiale og velferdsmessige interesser å hjelpe medlemmers ektefeller i den situasjon som oppstår ved medlemmers død å fremme samarbeid med Forsvarets overkommando Personellstaben Hærstaben Ingeniørvåpnets avdelinger på Ringerike og befals og tjenestemannsorganisasjonene for å få løst problemer av betydning for medlemmene å styrke Forsvarets stilling i samfunnet og støtte arbeidet med å fremme forsvarstanken i det norske folk foreningen er tilsluttet Forsvarets Pensjonistforbund Foreningens første ordinære styre frem til første årsmøte besto av Ivar Orderud formann Alfin Ringen kasserer Thor Engebretsen styremedlem Ingrid Frølich varamedlem De gjenstående medlemmer til styret ble valgt på årsmøtet i mai 1983 Generalforsamlingen 18 januar 1983 fattet dessuten vedtak om å gi styret fullmakt til å sende én representant til det konstituerende landsmøte i Forsvarets Pensjonistforbund i februar samme år på Lahaugmoen Her ble FPF stiftet 15 februar 1983 dvs én måned etter IVFP Allerede på årsmøtet i 1984 ble det reist spørsmål om sammenslåing av pensjonistforeningene på Ringerike Årsmøtet gikk i mot dette men anbefalte i stedet et utstrakt samarbeid med Forsvarets Pensjonistforening Ringerike Hole hvilket også i praksis er gjennomført på en positiv og i et stort omfang Med tanke på utviklingen av medlemstallet var også avgjørelsen i 1984 forutseende I

  Original URL path: http://fpforb.no/default.asp?pzOT=2&pzOI=1529 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • FORSVARETS SENIORFORBUND | Interesseorganisasjon for seniorer med relasjon til det norske forsvaret
  økonomiske sosiale og velferdsmessige interesser Arbeide for saker som har tilknyting til pensjonistens livssituasjon i samarbeid med landsomfattende pensjonistsammenslutninger Samarbeide med sentrale militære og politiske myndigheter staber og avdelinger befals og tjenestemannsorganisasjoner og andre organisasjoner for å løse problemer av betydning for Forsvarets stilling i samfunnet Støtte arbeidet med forsvarstanken i det norske folk og derved styrke Forsvarets stilling i samfunnet FSFKJL støtter dette formål og fremmer utover dette i samarbeid med Forsvarets Logistikkorganisasjon FLO på Kjeller lokale myndigheter og andre pensjonistforeninger forbund i lokalområdet medlemmenes interesser Samtidig gir medlemskap i FSFKJL mulighet for deltakelse i sosialt samvær gjennom lokalforbundets omfattende underholdende og festlige sammenkomster møter utflukter og turvirksomheter ORGANISASJON OG STRUKTUR FSFKJL ledes av et styre som består av leder nestleder sekretær kasserer og 3 styremedlemmer med 3 varamedlemmer 1 varamedlem har møteplikt på styremøtene Styret planlegger styrer og administrerer lokalforbundets drift herunder økonomiske disposisjoner intern og ekstern korrespondanse Under styret er det for tiden 3 komitéer TURKOMITÉEN har 3 medlemmer der en er leder Den arrangerer turer og utflukter Normalt arrangeres det 2 dagsturer i året én om våren og én om høsten og minst én flerdagstur pr år på 3 8 dager i inn og utland ARRANGEMENTSKOMITEEN bestående av 5 medlemmer der én er leder Den ivaretar forberedelse og servering på alle medlemsmøter I tillegg står den for planlegging forberedelse og gjennomføring av større fellesarrangementer VALGKOMITÉEN består av 3 medlemmer hvorav én er leder Valgkomitéen sørger for kandidater til lokalforbundets tillitspersoner når det er valg hvert årsmøte AKTIVITETER Medlemsmøter arrangeres andre tirsdag hver måned kl 1830 i Kantinen FLO Kjeller Fetveien 80 84 unntatt månedene juli august og desember Ved hvert møte orienterer styret medlemmene om aktuelle saker samt all inn utgående post Etter møtene arrangerer festkomitéen hyggelig samvær med snitter kaffe kaker og utlodning Til dekning

  Original URL path: http://fpforb.no/default.asp?pzOT=2&pzOI=919 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • FORSVARETS SENIORFORBUND | Interesseorganisasjon for seniorer med relasjon til det norske forsvaret
  INNHOLD Om avdelingen Historikk Styrets oppgaver MEDLEMSFORDELER Handlingsplan for 2015 Tilhørighet Hvem kan bli medlem Medlemskontingent Kontor adresser REISE og KULTURTILBUD NYHETSBREV Lenker MØTER OG KONFERANSER Verv Dokumenter Medlemskontakt blad Om avdelingen Velkommen til Forsvarets seniorforbund avdeling Kjevik Avdelingen ble stiftet 14 september 1982 og har fast møtested påLuftforsvarets skolesenter Kjevik LSK FSF Kjevik har ca 210 medlemmer Medlemmer i FSF Kjevik er også medlemmer i Kristiansand Militære samfunn KMS

  Original URL path: http://fpforb.no/default.asp?pzOT=2&pzOI=865 (2016-01-26)
  Open archived version from archive