archive-no.com » NO » F » FPFORB.NO

Total: 476

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • FORSVARETS SENIORFORBUND | Interesseorganisasjon for seniorer med relasjon til det norske forsvaret
  skoler Stavern Luftforsvarets stasjon Mågerø og Luftforsvarets stasjon Torp Grunnet stor geografisk avstand mellom disse avdelingene og det faktum at Forsvarets pensjonistforbund FPF var stiftet 15 februar 1983 ble det på årsmøtet våren 1985 vedtatt å oppløse LPIV I stedet ble det vedtatt å opprette to nye foreninger en for Stavern og en for Mågerø Ny forening ble stiftet i Stavern 11 november 1985 Denne foreningen fikk navnet Forsvarets pensjonistforening

  Original URL path: http://fpforb.no/default.asp?pzOT=2&pzOI=981 (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • FORSVARETS SENIORFORBUND | Interesseorganisasjon for seniorer med relasjon til det norske forsvaret
  pensjonistforeninger samt vareta medlemmenes felles interesser Avdelingen er også støttemedlem til Trondheim militære samfund TMS som er uavhengig og ikke tilsluttet noen annen organisasjon eller forening blant annet med det formål å være et kontakt og samarbeidsorgan for alle foreninger med tilknytning til Totalforsvaret i Midt Norge ORGANISASJON OG LEDELSE Det avholdes faste styremøter en gang pr måned unntatt juli og august og ellers arbeidsmøter etter behov Disse møter avholdes normalt på Foreningens kontor ved vertsavdeling Luftkrigsskolen på Kuhaugen ÅRSMØTET som avholdes i februar er avdelingens øverste beslutningsorgan mens den daglige ledelse varetas av et årsmøtevalgt styre på 6 personer MEDLEMSMØTER avholdes normalt en gang pr måned unntatt juli og august i festsalen til Eldres hus som ligger meget sentralt i Trondheim Medlemsmøte i februar kombineres med årsmøtet På medlemsmøtene har man i tillegg til vanlige orienteringer vanligvis også en foredragsholder for aktuelle temaer eller lignende kaffeservering med nogot attåt og åresalg gevinsttrekning Pensjonistenes Fellesorganisasjon PFO administrerer og driver Eldres hus i Hornemansgården som ligger sentralt ved torget i Trondheim Medlemsmøtene avholdes som nevnt her og medlemmene kan da samtidig gjøre seg nytte av de mange servicetilbud som PFO har etablert i huset Av slike tilbud kan nevnes Eldrekafe også

  Original URL path: http://fpforb.no/default.asp?pzOT=2&pzOI=250 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • FORSVARETS SENIORFORBUND | Interesseorganisasjon for seniorer med relasjon til det norske forsvaret
  Historikk Forsvarets Seniorforbund avdeling Trondheim FSFTRO ble startet den 8 februar 1984 da under navnet Forsvarets pensjonistforening for Trondheim og omegn I 2004 ble navnet endret til Forsvarets Pensjonistforening Trondheim som har vært navnet frem til 2011 Foreningen har helt fra starten vært tilsluttet Forsvarets pensjonistforbund FPF som var paraplyorganisasjon for Forsvarets pensjonistforeninger NAVNEENDRING Etter landsmøtevedtak FPF i 2011 ble det vedtatt å endre navn fra Forsvarets Pensjonisforbund til Forsvarets Seniorforbund Navnet på vår forening blir etter dette endret til Forsvarets Seniorforbund avdeling Trondheim Lokalforeningen vil imidlertid ha de samme mål og intensjoner som før VÅRE MEDLEMMER Som medlemmer opptas tidligere militært og sivilt ansatte fra Forsvaret samt deres ektefelle samboer etterlatt Gjelder også andre statspensjonister som har hatt tilknytning til Forsvaret Personer som har gått av med avgangsstimulerende tiltak kan søke om å bli medlem før pensjonsalder Medlemstallet har naturlig nok variert gjennom årene med en registrert topp i 1996 på over 300 medlemmer De siste 5 årene har medlemstallet gått noe ned ettersom det er blitt færre forsvarsavdelinger i Trondheim VERTSAVDELING fra Forsvaret for vår forening for å vareta Forsvarssjefens direktiv for bistand til FPF med underliggende avdelinger har skiftet i takt med nedleggelse av militære enheter i

  Original URL path: http://fpforb.no/default.asp?pzOT=2&pzOI=1138 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • FORSVARETS SENIORFORBUND | Interesseorganisasjon for seniorer med relasjon til det norske forsvaret
  Bli medlem Om avdelingen ORIENTERINGER INNHOLD Om avdelingen Historikk Styrets oppgaver MEDLEMSFORDELER Handlingsplan for 2015 Tilhørighet Hvem kan bli medlem Medlemskontingent Kontor adresser REISE og KULTURTILBUD NYHETSBREV Lenker MØTER OG KONFERANSER Verv Dokumenter Medlemskontakt blad ORIENTERINGER Protokoll fra årsmøtet finnes under DOKUMENTER og kan lastes ned herfra En del orienteringer blir sendt pr e post til medlemmer som har oppgitt e postadresse Styret ønsker alle sine medlemmer en RIKTIG GOD

  Original URL path: http://fpforb.no/default.asp?pzOT=2&pzOI=2613 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • FORSVARETS SENIORFORBUND | Interesseorganisasjon for seniorer med relasjon til det norske forsvaret
  ble det fokusert på muligheter for medlemsverving samt å sammenkalle til et informasjonsmøte på SKYS den 20 oktober 2010 På dette møtet var foruten Nestleder Karl O Bogevold også sekretær Egil Vindorum og Kasserer Arnulf N Eilertsen alle fra forbundstaben sentralt til stede Og i salen var 13 personer til stede Alle mente at dette var et interessant og konstruktivt møte og vi fikk 13 medlemmer på strak arm Deretter gikk forberedelsene med å etablere vedtekter og andre praktiske ting utover vinteren Og den 12 januar 2011 ble det holdt stiftelsesmøte på SKYS Navnet ble Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen Men på Landsmøtet i forbundet i mai 2011 ble det vedtatt at nytt navn på forbundet skulle være Forsvarets seniorforbund og alle foreningene skulle være avdelinger Og vår forening ble da til Avdeling Vesterålen Avdelinga har et styre bestående av Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem og Varamedlem Se styreoversikt under Dokumenter her til venstre Forsvarets seniorforbund Avdeling Vesterålen FSF Vesterålen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for og av pensjonister som er tilsluttet Forsvarets Seniorforbund FSF og har som formål å a Ivareta og fremme eldrepolitiske interesser herunder pensjonistenes økonomiske helsemessige og kulturelle interesser og styrke pensjonistenes stilling i samfunnet b Ivareta og fremme medlemmenes sosiale og velferdsmessige interesser c Styrke Forsvarets stilling i samfunnet Dette søkes oppnådd gjennom samarbeid med forbundet sentralt vertsavdeling andre regionale og lokale militære og sivile myndigheter forsvarstilsattes tjenestemannsorganisasjoner samt andre regionale og lokale pensjonistorganisasjoner foreninger FSF Vesterålen tar opp medlemmer som på bakgrunn av tjeneste i Forsvaret har opparbeidet rett til tjenestepensjon fra Statens Pensjonskasse SPK Likeledes tas opp som medlemmer deres ektefeller eller samboere samt etterlatte ektefeller eller samboere Med Forsvaret menes i denne sammenheng også Forsvarsdepartementet og alle underliggende etater I tillegg til medlemmer som oppfyller ovennevnte krav kan det tas opp som medlemmer i

  Original URL path: http://fpforb.no/default.asp?pzOT=2&pzOI=2213 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • FORSVARETS SENIORFORBUND | Interesseorganisasjon for seniorer med relasjon til det norske forsvaret
  hadsel kommune no Sortland Kommune Helse og Omsorg https www sortland kommune no tjenester helse og omsorg Eldrerådet Sortland https www sortland kommune no innsyn aspx response utvalg MId1 789 scripturi innsyn aspx skin infolink utvalg selected ELR Sortland kommune https www sortland kommune no Skatteetaten http www skatteetaten no no Person Seniordans Norge http www seniordans no Avinor Seniorforening Oslo http www asf oslo org Kystvakten http forsvaret no om forsvaret organisasjon sjoforsvaret Sider kystvakten aspx Sjøforsvaret http forsvaret no om forsvaret organisasjon sjoforsvaret Sider sjoforsvaret aspx Forsvarsdepartementet http www regjeringen no nb dep fd html id 380 Arbeids og Sosialdepartementet http www regjeringen no nb dep asd html id 165 Helse og Omsorgsdepartementet http www regjeringen no nb dep hod html id 421 Forsvarets Avdeling For Kultur og Tradisjon http forsvaret no om forsvaret organisasjon felles fakt Sider forsvarets avdeling for kultur og tradisjon aspx Landsforeningen Rettferdighet for eldre http rettferdighet org Forsvarets Personellhåndbok Del A http nosu no Upload ArticleAttachements 359 FPH del a pdf Pensjonsreformen http www regjeringen no nb dep asd dok regpubl prop 2012 2013 prop 1 s 20122013 2 2 9 html id 701374 Pensjoner http www regjeringen no nb dep asd tema

  Original URL path: http://fpforb.no/default.asp?pzOT=2&pzOI=3293 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • FORSVARETS SENIORFORBUND | Interesseorganisasjon for seniorer med relasjon til det norske forsvaret
  Sortland Postadresse Postboks 295 8401 Sortland Telefon Leder 76122055 Mobil 47014090 E post vesteraalen fsforb no Organisasjonsnummer 998 323 479 Vertsavdeling Kystvakten Sortland Sentralbord 76112000 Vi er med i Grasrot ordningen i Norsk Tipping Så kunne du tenke deg å donere grasrotandelen til oss når du spiller hos Norsk Tipping er det bare å oppgi vårt organisasjonsnummer se ovenfor til kommisjonæren når du spiller hos kommisjonær eller oppgi vårt organisasjonsnummer

  Original URL path: http://fpforb.no/default.asp?pzOT=2&pzOI=3348 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • FORSVARETS SENIORFORBUND | Interesseorganisasjon for seniorer med relasjon til det norske forsvaret
  Om avdelingen INNHOLD Om avdelingen Historikk Styrets oppgaver MEDLEMSFORDELER Handlingsplan for 2015 Tilhørighet Hvem kan bli medlem Medlemskontingent Kontor adresser REISE og KULTURTILBUD NYHETSBREV Lenker MØTER OG KONFERANSER Verv Dokumenter Medlemskontakt blad Om avdelingen Velkommen til FSF avdeling Vestoppland Avdelingen ble etablert på Sivilforsvarets leir på Starum den 11 12 2010 FSF Avd Vestoppland har pr den 15 01 15 40 medlemmer og vi ønsker alle nye medlemmer velkomne Avdelingen

  Original URL path: http://fpforb.no/default.asp?pzOT=2&pzOI=875 (2016-01-26)
  Open archived version from archive