archive-no.com » NO » G » GEOMATIKKBRANSJEN.NO

Total: 66

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • geomatikkbransjen.no
  Jordas plassering i verdensrommet Den eldste vitenskapelige grenen innenfor geomatikk er fagfeltet geodesi Innenfor dette feltet studerer man blant annet jordas form bevegelse og nøyaktige plassering i verdensrommet Til dette formålet har Kartverket et geodetisk observatorium i Ny Ålesund på Svalbard Dette anlegget skal nå oppgraderes med ny teknologi Nye antenner og et satellitt laserinstrument skal sørge for bedre nøyaktighet på målingene Kartverkets jordobservatorium i Ny Ålesund inngår med sin

  Original URL path: http://geomatikkbransjen.no/?cat=82 (2016-02-02)
  Open archived version from archive


 • geomatikkbransjen.no
  Hvis man tar ut for mye masse må dette kjøres tilbake igjen og denne transporten belaster miljøet unødig Derfor velger stadig flere aktører å ta i bruk teknologi som forteller dem på centimeteren hvor de skal grave Over 1500 brukere Kartverket har utvikla den mest brukte tjenesten på markedet Cpos som forteller maskinførerne nøyaktig hvor de er i terrenget og hvor de skal grave Antallet brukere har nær dobla seg det siste året Cpos er en såkalt posisjonstjeneste som ved hjelp av satellittsignaler gir maskinføreren informasjon helt ned på centimeternivå om anleggsplassen Tjenesten er retta mot profesjonelle aktører og nå har antall brukere passert 1500 De største brukerne er private entreprenørfirmaer kommuner og store offentlige etater som Statens vegvesen GPS mottaker For å kunne bruke teknologien må man tegne et abonnement fra Kartverket og feste en GPS mottaker bak på gravemaskinen Via denne mottar sjåføren satellittsignalene i sanntid og får de nøyaktige instruksene om hvor han skal grave Sparer tid og penger Christian Bruun er daglig leder i entreprenørfirmaet Åsmund Pettersen Sønn Firmaet har 28 ansatte og ti år bak seg i bransjen og er en av storbrukerne av Cpos tjenesten Vi sparer tid og penger på å bruke tjenesten

  Original URL path: http://geomatikkbransjen.no/?cat=83 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • geomatikkbransjen.no
  kongeriket Norge Skog og landskap kan gi deg svar på disse spørsmålene Vi har kartlagt Norges arealressurser og på bakgrunnen av denne beregnet arealtall for ulike arealtyper som forekommer i kongeriket Denne statistikken er svært viktig med tanke på best mulig utnyttelse av landets naturressurser og for å sikre arealer for fremtidig matproduksjon Et overordnet samfunnsmål er å sikre en bærekraftig bruk og forvaltning av Norges arealressurser Det krever en kontinuerlig leveranse av pålitelig og oppdatert informasjon til beslutningstakere Skog og landskap leverer slik informasjon i form av statistikk som viser fordelingen av Fastlands Norges landressurser Denne type statistikk produseres for kommuner fylker og hele landet annethvert år På den måten kan man enkelte sammenlikne tallene for ulike regioner og følge utviklingen Statistikken er etterspurt av staten lokale myndigheter statlige institusjoner og private selskap Tidligere statistikk arkiveres slik at man letter kan observere økningen eller reduksjonen av ulike arealtyper Særlig jordbruksområder er av interesse siden bare ca 3 av Norge er dekket av dyrka dyrkbar mark som er delt inn i tre klasser fylldyrka jord overflatedyrka jord og innmarksbeite Selv om total landbruksareal synes å være stabilt rundt 3 endres den interne fordelingen av de tre underklassene Områder med best

  Original URL path: http://geomatikkbransjen.no/?cat=84 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • geomatikkbransjen.no
  planer før neste møte gang politikerne møtes for å behandle saker Politikerne på sin side er nødt til å bla igjennom ark etter ark på jakt etter den riktige informasjonen og bruker verdifull tid på det Men teknologi kan hjelpe Med internett på alles datamaskiner og smarttelefoner i alle lommer kan man kaste av seg papirarbeidets åk og se mot en hverdag der papir kun er for å skrible notater på informasjonen alltid er oppdatert og er tilgjengelig over alt Firma som Norkart AS leverer innsynssystemer og apps som gjør at innbyggere kan slå opp all relevant info om sin egen eiendom på datamaskinen sin eller på mobilen sin De kan sende tilbakemeldinger til sine politikere om planer under utarbeidelse med tekst bilder og karthenvisninger Det er slutt på å sende klager i posten og håpe at de har blitt lest nå sendes de på et blunk og kan spores igjennom saksbehandlingen Så kan innbyggerne bruke tiden på andre ting Politikerne utstyres med nettbrett og får all informasjonen de trenger rett opp på den Så slipper de å rote og lete alt er bare et enkelt søk og oppslag unna De kan legge planer over flybilder for å se hvordan

  Original URL path: http://geomatikkbransjen.no/?cat=95 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • geomatikkbransjen.no
  5 år langt samarbeid med Norges Røde Kors som innebærer både kompetanse og teknologi som vil føre til raskere og mer effektivt arbeid for å redde liv Røde Kors er en organisasjon som til daglig møter utfordringer som kan løses med gode kartdata og applikasjoner Spesielt er Røde Kors Hjelpekorpset avhengig av gode løsninger som kan bidra til rask mobilisering og organisering av mannskap Geodata besitter store teknologiske ressurser og ikke minst viktig kompetanse som kan bidra til å skape en tryggere og sikrere fremtid Som leverandør av GIS baserte tjenester er Geodata allerede en viktig bidragsyter til samfunnet gjennom kundeforhold med både private og offentlige organisasjoner som driver med samfunnskritiske oppgaver I løpet av høsten har Geodata vært på besøk hos lokale hjelpekorps over hele Norge Formålet har vært å lytte til utfordringene men også få et innblikk i hva som fungerer Noe av det vi har lært er at det er store forskjeller både i kompetanse men også ressurser mellom de ulike hjelpekorpsene Det har vært en morsom og interessant prosess og nå er vi klare for å skissere en løsning som vi mener vil være nyttig på tvers av hjelpekorpsene og potensielt bidra til å redde liv

  Original URL path: http://geomatikkbransjen.no/?cat=96 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • geomatikkbransjen.no
  hvilke områder i Norge som gror igjen med busker kratt og skog og hvordan dette påvirker reiselivet kulturminner og biologisk mangfold Vi kan nå faktisk skille effektene av gjengroing etter endret arealbruk fra effektene av de pågående klimaendringene og dermed skille effektene av ulike prosesser fra hverandre Anders Bryn Skog og landskap Bildet til venstre viser dagens landskap mens dette fotomanipulerte bildet viser fremtidig gjengroing Ved Norsk institutt for skog og landskap tar vi med oss flybilder i felt og kartlegger vegetasjon beite og biologisk mangfold for ulike brukergrupper Dataene lagres i geodatabaser og brukes til GIS analyser kartprodukter forskning overvåking og forvaltning Ved hjelp av de digitale kartene vi lager og påfølgende utbredelsesmodellering i et GIS miljø kan du for eksempel se hvilke arealer som er mest utsatt for gjengroing i Norge Med de digitale kartene kan fylker og kommuner identifisere områder med mye gjengroing De kan også finne fram til områder som bør skjøttes for å opprettholde landskapets verdi for reiselivet og hytteeiere Kommunen din kan sette inn tiltak for å redusere gjengroinga og forbedre landskapskvaliteten slik at kulturminner og biologisk mangfold tas bedre vare på Spesielt viktig er GIS modellene for forståelsen av effektene knyttet til arealbruksendringer

  Original URL path: http://geomatikkbransjen.no/?cat=98 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • geomatikkbransjen.no
  fått en visuell løsning i form av en kartapplikasjon som gjør det enkelt for selgerne å identifisere nye muligheter Dette gjør den ved å kombinere Ifs interne data med eksterne data basert på bedrifters organisasjonsnumre Geodata leverte først en komplett testversjon av løsningen vi har i dag og vi så raskt at den fungerte godt og ville gi oss mange spennende muligheter Løsningen syr sammen interne og eksterne data på

  Original URL path: http://geomatikkbransjen.no/?cat=104 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • geomatikkbransjen.no
  i Oslo UiO Høgskolen i Telemark HiT Norges miljø og biovitenskapelige universitet NTNU i Gjøvik Kontakt oss Høgskolen i Bergen Geomatikkundervisningen dekker hele prosessen fra planleggingen av et boligområde til eiendommene er registrert i offentlige registre Både tekniske fag og juridisk administrative fag er sterkt representert i utdanningen Du lærer blant annet om moderne landmålingsmetoder og teknologi og om anvendelse av lovverk i eiendomsfaget Blant de tekniske fagene inngår matematikk

  Original URL path: http://geomatikkbransjen.no/?cat=59 (2016-02-02)
  Open archived version from archive