archive-no.com » NO » G » GODSKOLE.NO

Total: 224

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tip-A-Friend
  Ditt navn Din epost Mottakerens epost Du kan separere flere addresser med komma semikolon eller mellomrom Beskjed Felter markert med må fylles inn

  Original URL path: http://www.godskole.no/tip_a_friend_email/Svenska+-+God+Skole (2016-02-03)
  Open archived version from archive


 • Til læreren - God Skole
  med barn og ungdom deres læring og deres utvikling over tid Det er et privilegium å kunne jobbe med barn og ungdom Det er imidlertid ikke til å komme i fra at mange lærere opplever store vanskelige og ofte unødvendige utfordringer i hverdagen En utfordrende hverdag kan endres Utfordringer og problemer kan komme fra alle kanter og har det til felles at de kan gjøres noe med Det er mulig å både være i forkant av og få endret de fleste negative og ødeleggende forhold man kan oppleve i skolen I den gode skolen har man fungerende fellessystemer som dels forhindrer at man står alene og som dels gir handlingsrom verktøy og virkemidler som trengs for å være i forkant eller for å stoppe uakseptable forhold Realitetene for mange ansatte i skolen kan imidlertid være at man opplever å stå alene med forventninger på sine skuldre om at dette må du fikse selv Du er læreren Når utfordringene blir for mange tiden er begrenset og handlingsrommet for lite kan gleden over jobben man har og arbeidet man gjør bli borte Står man i tillegg alene kan hverdagen bli vanskelig og uverdig For noen kan resultatet i ytterste konsekvens bli sykemeldinger bytte av skole eller bytte av yrke Systemarbeid og den stødige lærerrollen Læreren spiller en avgjørende rolle for å bygge den gode skolen Lærerens kunnskap og ferdigheter i ledelse av elever samt tilnærming til lærerrollen evne og vilje til å bygge gode relasjoner og samarbeid alle veier vil avgjøre hvor godt man lykkes Men læreren skal uansett ikke stå alene I hvilken grad man er del av et fellesskap som har definert felles retning kan avgjøre om hverdagen blir god eller dårlig Like viktig er etablering av nødvendige skolestrukturer som legger til rette slik at den enkelte får gjort en best mulig jobb Det finnes gode tilnærminger praktisk metode og fungerende organiseringer som dels hjelper for å komme i forkant av trøbbel og dels forhindrer at voksne står alene i møter med utfordrende forhold som kan dukke opp Les mer om gode Verktøy Også læreren skal ha en god arbeidshverdag For mange kanskje de fleste er det en selvfølge at alle elever skal ha en trygg og god skolehverdag i et godt læringsmiljø Få uttaler med en like stor selvfølgelighet at også alle voksne i skolen også skal ha en god hverdag fri for vold og trakassering i et godt arbeidsmiljø som gir handlingsrom og mulighet til å gjøre det som er forventet av en For God Skole er dette to forhold som henger sammen Voksne som er del av et fellesskap som tar del i etablerte fellesstrategier og som har en god arbeidshverdag har bedre mulighet til å følge opp elever både på trygghet og på læring I den store sammenhengen er det noe som er viktigst og svært mye som er mindre viktig Det viktigste må alltid være at absolutt alle som har skolen som sitt daglige arbeidssted barn ungdom og voksne skal ha en god og trygg

  Original URL path: http://www.godskole.no/forside/til-laereren?print_page (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Tip-A-Friend
  Ditt navn Din epost Mottakerens epost Du kan separere flere addresser med komma semikolon eller mellomrom Beskjed Felter markert med må fylles inn

  Original URL path: http://www.godskole.no/tip_a_friend_email/Til+l%C3%A6reren+-+God+Skole (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Til skolelederen - God Skole
  bygge gode relasjoner Skoleleder er den som skal sikre at dette arbeidet blir gjort på en god måte av den enkelte voksne i skolen og til det beste for elevene og foreldrene deres Skoleleder har også ansvaret for å bygge og legge til rette for det gode arbeidsmiljøet hvor voksne i skolen har handlingsrom strategier og tid til å gjøre det som er forventet av dem Det er mye som hviler på skolelederens skuldre En krevende og trang hverdag Skolelederens tid blir ofte spist opp av daglig administrasjon henvendelser fra alle kanter ad hoc hendelser som må fanges inn og følges opp møtevirksomhet både i og utenfor skolen og skolering av skolelederen Mange skoleledere tøyer strikken til bristepunktet for å strekke til Det kan glippe og det kan gå med mange kvelder helger og kanskje ferier for å få gjort det som kreves I tillegg til det daglige arbeidet så kan det oppstå forhold som ikke bare stiller store krav til skoleledelse men som også kan sette andre arbeidsoppgaver i skyggen konflikter mellom skole og hjem eller i personalet negative misfornøyde fortvilte foreldre klasser med mye bråk og uro svært utfordrende elever elever med forskjellige behov lærere som drar i ulik retning voksne i skolen som må fanges inn eller fanges opp personalsaker avisoppslag og negativ omtale mobbesaker og skolens manglende håndtering Det er av avgjørende betydning at skolen klarer å fange opp og fange inn vanskelige ødeleggende og krevende forhold før de får gjort stor skade Men enda viktigere er det å ha bygd gode nok strukturer slik at negative forhold i mindre grad kan oppstå Det nødvendige systemarbeidet Det er ikke lett å drive godt og langsiktig skoleutviklingsarbeid når hverdagen er trang System og plattformarbeidet i skolen krever aktiv ledelse tilstedeværelse nærvær og fokus fra skoleleder Det krever igjen tid overskudd og handlingsrom Skoleleder bør dessuten være aktivt involvert i kartleggingen av hvor skolen team trinn og voksne kommer til kort Alle skolelederes utfordring er å bygge gode nok systemer slik at man i minst mulig grad opplever negative overraskelser i hverdagen og slik at skolelederen i størst mulig grad skal få drive ledelse av skolen og i mindre grad virke som brannslokker avlaster back up ordning eller søppelkasse for misnøye og klager Skolelederen er krumtappen i arbeidet med å bygge den gode skolen Plattformarbeidet må ledes av skoleleder både mht retning prosess og vedlikehold slik at resultatene blir langsiktige God praktisk skoleledelse Den store arbeidsbyrden det omfattende ansvaret og en utsatt mellomposisjon mellom myndigheter på den ene siden og ansatte foreldre og elever på den annen stiller store krav til praktisk skoleledelse som i sum kan formuleres slik å ha gode strukturer og systemer for å lykkes med målene som blir satt å ha gode strukturer og systemer for være i forkant av trøbbel som kan oppstå å se at noe kommer først og resten deretter i arbeidet for å bygge den gode skolen Dette er på mange vis essensen i å drive og bygge en god

  Original URL path: http://www.godskole.no/forside/til-skolelederen?print_page (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Tip-A-Friend
  Ditt navn Din epost Mottakerens epost Du kan separere flere addresser med komma semikolon eller mellomrom Beskjed Felter markert med må fylles inn

  Original URL path: http://www.godskole.no/tip_a_friend_email/Til+skolelederen+-+God+Skole (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Til foreldre - God Skole
  Fast organisering Samarbeid med hjemmene Årshjul Skoleledelse Skoleleder er hovedansvarlig Skoleleder er leder og veiviser Skoleleder er tilrettelegger Skoleleder som nav i mobbearbeidet Samarbeid skole hjem Når samarbeidet blir vanskelig Skolens samarbeid med hjemmene Enhet og fellesføringer i skolen Forskning Sidekart Linker Lovverk og forskrifter Til foreldre Noe er viktigere enn det meste annet i skolen Det viktigste i norsk skole må være at barn og unge skal ha det bra også den tiden skolen har ansvaret for dem Det skal eleven og foreldrene kunne forvente og forlange Elever som går i offentlige eller private skoler kan som hovedregel ikke velge seg bort dersom de er utsatt for mobbing og annen krenkende atferd Disse nettsidene er ment som hjelp informasjon inspirasjon og til refleksjon for alle som arbeider i skolen og for foreldre og andre som er engasjert og interessert i skole Sidene vil synliggjøre verktøy tilnærminger og muligheter skolen kan ta i bruk for å sikre en god hverdag for alle Kontaktlæreren Kontaktlæreren har et primæransvar for at alle sine elever har en god skolehverdag og er derfor den viktigste voksne for elevene i skolen Det er imidlertid ikke alt som er like lett å få til på egenhånd Kontaktlærerens hverdag kan være både kaotisk og uoversiktlig hektisk mangfoldig og trang mht handlingsrom og tid Lærere som står alene uten fellessystemer kommer lettere til kort Svært mye av virksomheten i skolen bør derfor hvile på systemarbeid og bør være initiert og ledet av skoleleder Opplever du at ditt barn ikke har det godt i skolen enten mht læring eller mht trygghet så bør det informeres om først og fremst til kontaktlærer Dersom det ikke skjer endring til det bedre eller det er vanskelig å få til en dialog bør skoleledelsen bli informert og spurt om tiltak Det meste kan

  Original URL path: http://www.godskole.no/forside/til-foreldre?print_page (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Tip-A-Friend
  Ditt navn Din epost Mottakerens epost Du kan separere flere addresser med komma semikolon eller mellomrom Beskjed Felter markert med må fylles inn

  Original URL path: http://www.godskole.no/tip_a_friend_email/Til+foreldre+-+God+Skole (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Til assistenter - God Skole
  krenkende atferd Elever fra A til Å En trang og hektisk hverdag Voksnes forskjellighet Skole hjem samarbeid Et mangelfullt samarbeid med FAU Voksnes psykososiale arbeidsmiljø Reaktiv skoleledelse Lærere som krenker Utviklingsarbeid på leirføtter Trange rammer Kaosfaktorer i skolen Målstyring og metodefrihet SFO og usikre førsteklassinger Mobbing og krenkende atferd Hva er mobbing Føringer i arbeid mot mobbing Organisering av mobbearbeidet Mekanismen bak en mobbefri elevgruppe Les mobbehistoriene Verktøy Elevsamtalen Felles ledelse Klasseledelse Back up ordning Nulltoleranseprosess og tilnærming Medarbeidersamtalen Ansvarliggjøring Fast organisering Samarbeid med hjemmene Årshjul Skoleledelse Skoleleder er hovedansvarlig Skoleleder er leder og veiviser Skoleleder er tilrettelegger Skoleleder som nav i mobbearbeidet Samarbeid skole hjem Når samarbeidet blir vanskelig Skolens samarbeid med hjemmene Enhet og fellesføringer i skolen Forskning Sidekart Linker Lovverk og forskrifter Til assistenter Assistenten bør være både en selvfølgelig del av voksennettverket i skolen og en aktiv part når team og trinn utvikler sin Felles ledelse over elevgruppa Assistenter har en annen rolle i skolen enn læreren men skal likevel både være og fremstå som likeverdige voksne Det gjelder både overfor elevene og inne i voksennettverket Assistenter i skolen kan ha en utfordrende jobb Rollen kan være dårlig definert Samarbeid med andre grupper i skolen kan være begrenset Møteplassene for samarbeid kan være fraværende Dialogen med lærere kan variere stort Assistenten kan oppleve og ikke få informasjon som når andre grupper Assistenter arbeider ofte med de mest utfordrende elevene Skolen er med andre ord ikke alltid like god til å utnytte den store ressursen som assistenter kan være Assistenten bør i størst mulig grad ha en forutsigbar hverdag hvor forventninger er avklart alle veier og arbeidsforholdet er best mulig definert Da vil skolen også klare å gjøre best mulig nytte av assistentressursen Kjenner du deg igjen i noen av beskrivelsene over og ønsker endring til beste

  Original URL path: http://www.godskole.no/forside/til-assistenter?print_page (2016-02-03)
  Open archived version from archive •