archive-no.com » NO » G » GODSKOLE.NO

Total: 224

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tip-A-Friend
  Ditt navn Din epost Mottakerens epost Du kan separere flere addresser med komma semikolon eller mellomrom Beskjed Felter markert med må fylles inn

  Original URL path: http://www.godskole.no/tip_a_friend_email/Til+assistenter+-+God+Skole (2016-02-03)
  Open archived version from archive


 • Til eleven - God Skole
  leirføtter Trange rammer Kaosfaktorer i skolen Målstyring og metodefrihet SFO og usikre førsteklassinger Mobbing og krenkende atferd Hva er mobbing Føringer i arbeid mot mobbing Organisering av mobbearbeidet Mekanismen bak en mobbefri elevgruppe Les mobbehistoriene Verktøy Elevsamtalen Felles ledelse Klasseledelse Back up ordning Nulltoleranseprosess og tilnærming Medarbeidersamtalen Ansvarliggjøring Fast organisering Samarbeid med hjemmene Årshjul Skoleledelse Skoleleder er hovedansvarlig Skoleleder er leder og veiviser Skoleleder er tilrettelegger Skoleleder som nav i mobbearbeidet Samarbeid skole hjem Når samarbeidet blir vanskelig Skolens samarbeid med hjemmene Enhet og fellesføringer i skolen Forskning Sidekart Linker Lovverk og forskrifter Til eleven Disse sidene er først og fremst ment som hjelp for skolen og de som jobber der slik at du skal ha en best mulig hverdag i skolen fri for krenkende atferd og med et læringsmiljø som er godt for alle Alt dette er ene og alene et voksenansvar Du skal ha en god hverdag i skolen Vi voksne kan være forskjellige på de flest vis slik elever også kan være det Opplever du en vanskelig eller utfordrende hverdag i skolen er det ikke sikkert at den enkelte voksne i skolen er i posisjon eller har mulighet til å å få til de rette endringene Lærere kan gjøre mye hver for seg men er også prisgitt rammene de arbeider innenfor Det handler om tid systemer organisering av skoledagen prioriteringer og skoleledelse Opplever du en vanskelig eller uakseptabel skolehverdag for deg selv eller for andre så er det flere ting du kan gjøre Det første du bør gjøre er å gå til kontaktlæreren din og be om en elevsamtale under fire øyne Legg frem det som er problematisk og spør hva læreren kan gjøre Er det vanskelig å snakke med kontaktlæreren din kan du gå til en annen voksen i skolen du har tillit til Be om

  Original URL path: http://www.godskole.no/forside/til-eleven?print_page (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Tip-A-Friend
  Ditt navn Din epost Mottakerens epost Du kan separere flere addresser med komma semikolon eller mellomrom Beskjed Felter markert med må fylles inn

  Original URL path: http://www.godskole.no/tip_a_friend_email/Til+eleven+-+God+Skole (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Artikler for foreldre - God Skole
  hverdag Voksnes forskjellighet Skole hjem samarbeid Et mangelfullt samarbeid med FAU Voksnes psykososiale arbeidsmiljø Reaktiv skoleledelse Lærere som krenker Utviklingsarbeid på leirføtter Trange rammer Kaosfaktorer i skolen Målstyring og metodefrihet SFO og usikre førsteklassinger Mobbing og krenkende atferd Hva er mobbing Føringer i arbeid mot mobbing Organisering av mobbearbeidet Mekanismen bak en mobbefri elevgruppe Les mobbehistoriene Verktøy Elevsamtalen Felles ledelse Klasseledelse Back up ordning Nulltoleranseprosess og tilnærming Medarbeidersamtalen Ansvarliggjøring Fast organisering Samarbeid med hjemmene Årshjul Skoleledelse Skoleleder er hovedansvarlig Skoleleder er leder og veiviser Skoleleder er tilrettelegger Skoleleder som nav i mobbearbeidet Samarbeid skole hjem Når samarbeidet blir vanskelig Skolens samarbeid med hjemmene Enhet og fellesføringer i skolen Forskning Sidekart Linker Lovverk og forskrifter Artikler for foreldre Nederst på siden finner du oversikt over alle artikler for foreldre Det er enkelt og tar bare få minutter å få tilgang til artikler på medlemssidene Betal via PayPal lengre ned på siden Du kan betale med kort dersom du ikke har PayPal konto Når betaling er registrert kommer du tilbake til God Skole sin side for brukerregistrering For å opprette din brukerkonto må du lage et personlig passord Du får nå umiddelbar tilgang til artikler på ditt medlemsområde Betingelser for medlemskap Artiklene på medlemssidene er bare for personlig bruk Misbruk kan føre til at brukerkontoen blir slettet Artikler for foreldre Kr 290 første år 2013 Kr 195 pr år deretter Artikler som hører til dette medlemskapet Foreldre FAU Foreldreerklæring FAU Fire nivåer for aktivitet i FAU Elevsamtalen Mål Mobbing Det finnes et kvikk fiks mot krenkende atferd og mobbing Skole hjem Utviklingssamtalen Ta voksenavklaringer først Skole hjem Skoleovertakelse Back up ordning Samarbeid med hjemmene og FAU Mobbing En problematisk definisjon Foreldre FAU Foreldresamarbeid og Foreldreerklæring Invitasjonsprinsippet Elevsamtalen metode Hvorfor god metodikk er viktig Mobbing Dette kan skolen gjøre feil Mobbing Høyesterettsdom om

  Original URL path: http://www.godskole.no/artikler-for-foreldre (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Til FAU - God Skole
  Til FAU Skolen trenger et aktivt og medvirkende FAU Foreldrerådets Arbeidsutvalg som dels kan støtte skolen i aktiviteter dels virker som bindeledd i samarbeidet med foreldre og dels kan ha en kontroll og pådriverfunksjon inn mot skolen Et fungerende FAU er skolens kritiske venn og bør alltid stille spørsmål både ved skolens virksomhet og om hva FAU kan gjøre for å bistå Et område som bør stå sentralt i skole FAU samarbeidet er trygghet for absolutt alle elever i skolen FAU bør alltid være informert om hvilke praktiske tiltak og tilnærminger skolen har for å være i forkant av negative forhold og for å sikre at elever har en god hverdag i skolen Også på andre områder bør FAU være involvert Etablering av en null toleranse tilnærming og prosess mot ødeleggende og krenkende atferd FAU bør være med i prosessen FAU bør sammen med skolen hevde prinsippet om og legge til rette for at det alltid bør være lav terskel for kontakt mellom skole og hjem Foreldre er forskjellige og makter ulikt FAU kan fungere som bindeledd for foreldre som ønsker å ta opp vanskelige forhold med skolen Initiere samarbeid mellom foreldre Fremme et arbeid for utvikling og vedlikehold av voksennettverk utenfor skolen Arrangere Storforeldremøter på tema som mobbing nettvett skole hjem samarbeid hva foreldre kan gjøre for å sikre FAU fungerer ulikt Et FAU kan fungere på mange ulike vis Det kan være på ulike nivåer mht engasjement og bredde på innsats Innsikten i hva som kan ligge til rollen foreldrekontakt og til FAU varierer ofte sterkt Det samme gjør kontinuitet og i hvilken grad man har drivkrefter som både vet hva som skal og bør gjøres og som gjør det Disse nettsidene kan gi foreldre generelt og FAU spesielt et innblikk i utfordringer skolen har og hvilke verktøy

  Original URL path: http://www.godskole.no/forside/til-fau?print_page (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Tip-A-Friend
  Ditt navn Din epost Mottakerens epost Du kan separere flere addresser med komma semikolon eller mellomrom Beskjed Felter markert med må fylles inn

  Original URL path: http://www.godskole.no/tip_a_friend_email/Til+FAU+-+God+Skole (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Om God Skole - God Skole
  i mobbearbeidet Samarbeid skole hjem Når samarbeidet blir vanskelig Skolens samarbeid med hjemmene Enhet og fellesføringer i skolen Forskning Sidekart Linker Lovverk og forskrifter Om God Skole God Skole ble etablert av Paul Viktor Wiker i 2004 God Skole Paul Viktor Wiker har de siste 16 årene arbeidet praktisk med endringsprosesser i grunnskolen og videregående skole Fra 1996 til 2006 i Prinsdalsteamet som var et ressursteam og konflikthåndteringsteam for Osloskolen Fra 2006 har God Skole vært engasjert i endringsprosesser og praktisk skoleutviklingsarbeid på skoler og i kommuner over hele Sør Norge Det viktigste innsatsområdet alle steder er bygging av gode systemer og strukturer for at skolen skal komme i forkant av trøbbel og for at skolen skal ha kompetanse til å avdekke og stoppe negative og uønskede forhold når de oppstår God Skole godskole no har til formål å styrke skolen slik at den kan bli et godt sted å være for alle voksne og barn som har skolen som sin daglige arbeidsplass Nettsidene omtaler og løfter frem mange tema og områder som den enkelte skole kan ta med seg i sitt utviklingsarbeid for å bygge Den gode skolen for alle God Skole sin virksomhet er tuftet på et sett grunnleggende prinsipper Mens voksne kan velge seg bort fra skolen dersom forholdene ikke er gode nok så gjelder ikke det i samme grad for elever Det må styre valgene skolen tar både med hensyn til bygging av tilfredsstillende systemer og strukturer for å komme i forkant av uønskede forhold og med hensyn til hvordan vi voksne møter elevene Det er et soleklart voksenansvar å sikre at alle elever har et godt læringsmiljø og at de samtidig opplever trygghet i skolen med fravær av krenkelser og mobbing Paul Viktor Wiker har lang og bred erfaring fra praktisk forebyggings og endringsarbeid i

  Original URL path: http://www.godskole.no/om-god-skole?print_page (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Tip-A-Friend
  Ditt navn Din epost Mottakerens epost Du kan separere flere addresser med komma semikolon eller mellomrom Beskjed Felter markert med må fylles inn

  Original URL path: http://www.godskole.no/tip_a_friend_email/Om+God+Skole+-+God+Skole (2016-02-03)
  Open archived version from archive •