archive-no.com » NO » G » GODSKOLE.NO

Total: 224

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Føringer i arbeid mot mobbing - God Skole
  ledelse Klasseledelse Back up ordning Nulltoleranseprosess og tilnærming Medarbeidersamtalen Ansvarliggjøring Fast organisering Samarbeid med hjemmene Årshjul Skoleledelse Skoleleder er hovedansvarlig Skoleleder er leder og veiviser Skoleleder er tilrettelegger Skoleleder som nav i mobbearbeidet Samarbeid skole hjem Når samarbeidet blir vanskelig Skolens samarbeid med hjemmene Enhet og fellesføringer i skolen Forskning Sidekart Linker Lovverk og forskrifter Føringer i arbeid mot mobbing En rekke føringer ligger i bunn for at innsats mot krenkende atferd og mobbing skal virke og gi ønskede resultater Et effektivt arbeid mot mobbing fordrer skoleinnsats og systemarbeid ledet at skoleleder Enkeltlæreren kan få til mye men kan oppleve mange hindre for å skulle få gjort en god nok innsats manglende tid manglende handlingsrom manglende strategier for å avdekke stoppe og forebygge manglende prioriteringer og at man står alene Ingen voksne i skolen skal stå alene i sitt arbeid mot mobbing og krenkende atferd Mobbing og krenkende atferd er et skoleanliggende Krenkelser må avdekkes og stoppes før det blir til mobbing Det gir ikke mening å bare ha et fokus mot mobbing som begrep og som fenomen All mobbing begynner med en første krenkelse Og så en til Mobbing er noe som har fått lov til å utvikle seg Alle skoler som ønsker å lykkes i arbeid mot mobbing må vite at første og avgjørende skritt på veien alltid vil være å avdekke og gripe krenkende atferd som enkelthendelser Opplevelsen av krenkende atferd er alltid subjektiv Det er alltid den som er utsatt for krenkende atferd eller foreldre som har definisjonsretten om hvorvidt det foregår krenkende atferd og mobbing eller ei Foreldre og elever må alltid tas på alvor når de informerer om mobbing og krenkende atferd Det kan være at skolen har andre erfaringer eller at skolen har innsikt som synliggjør at også eleven det gjelder kan krenke

  Original URL path: http://www.godskole.no/mobbing-og-krenkende-atferd/foringer-i-arbeid-mot-mobbing?print_page (2016-02-03)
  Open archived version from archive


 • Organisering av mobbearbeidet - God Skole
  og metodefrihet SFO og usikre førsteklassinger Mobbing og krenkende atferd Hva er mobbing Føringer i arbeid mot mobbing Organisering av mobbearbeidet Mekanismen bak en mobbefri elevgruppe Les mobbehistoriene Verktøy Elevsamtalen Felles ledelse Klasseledelse Back up ordning Nulltoleranseprosess og tilnærming Medarbeidersamtalen Ansvarliggjøring Fast organisering Samarbeid med hjemmene Årshjul Skoleledelse Skoleleder er hovedansvarlig Skoleleder er leder og veiviser Skoleleder er tilrettelegger Skoleleder som nav i mobbearbeidet Samarbeid skole hjem Når samarbeidet blir vanskelig Skolens samarbeid med hjemmene Enhet og fellesføringer i skolen Forskning Sidekart Linker Lovverk og forskrifter Organisering av mobbearbeidet God organisering av mobbearbeidet er avgjørende for at hele organisasjonen skal få gode resultater av innsatsen som blir lagt inn Organiseringen kan sikre rutiner samarbeid samspill informasjonsspredning og handling God organisering fremmer gjenkjennelse og gjentakelse og bidrar til langsiktighet Fast tid på team og trinntid God organisering virker i en linje 1 Aktiv kartlegging av krenkende atferd og av elever som medelever tror kan være utsatt eller ikke har det bra i skolehverdagen 2 Deling av informasjon på trinn team Alle bør sitte på samme informasjon og være klar over hva man skal følge med på og hvor man bør ha tilstedeværelse Alle voksne bør også ha kjennskap til hvilke tiltak som er satt i gang eller delta i drøftinger om hva som bør gjøres 3 Skriftlig ukentlig referat til skoleledelse om både enkeltkrenkelser og gjentagende krenkelser samt hvem hva hvor og når Informasjon til skolelder er lovpålagt Skoleledelsen skal informeres ved krenkende atferd og mobbing Her kan det også informeres om hvilke tiltak som er igangsatt for å stoppe mobbingen den krenkende atferden 4 Ukentlig måling Mobbing og krenkende atferd måles fra uke til uke Skoleledelsen er ansvarlig for å se helheten også der enkeltelever begår enkeltkrenkelser i mange retninger eller krenker regelmessig om enn ikke så hyppig 5 Skoleleder

  Original URL path: http://www.godskole.no/mobbing-og-krenkende-atferd/organisering-av-mobbearbeidet?print_page (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Mekanismen bak en mobbefri elevgruppe - God Skole
  vet at informasjoner de gir ikke blir synliggjort for andre men blir tatt godt vare på av den voksne Skolen er ikke avhengig av at den som er utsatt for krekende atferd selv forteller Det vil alltid være andre elever som både ser og vet hva som foregår og som vil fortelle til voksne som spør aktivt og som de har tillit til 3 Informerte elever Alle elever vet at ansatte i skolen lærere assistenter ledelse kartlegger aktivt regelmessig og kontinuerlig om elever opplever krenkelser utrygghet eller negativitet i samspill med andre Elever skal videre vite at lærere får vite mye gjennom kartlegging og at informasjon som blir gitt ikke vil komme andre elever for øret Elever skal også vite at at voksne snakker sammen og deler informasjon og at terskelen for kontakt mellom skole og hjem alltid vil være lav 4 Forutsigbarhet på reaksjoner Elevene skal vite at voksne i skolen alltid vil gripe krenkende atferd som blir avdekket og hvordan dette vil skje Alle elever skal vite at Hvis noen her fortsetter å så vil vi voksne Elever bør være forespeilet sanksjoner konsekvenser og begrensing av frihet dersom krenkelser fortsetter Det er ingen menneskerett å få spille fotball i friminutt dersom man utestenger krenker elle ødelegger for andre i spillet Det er ingen menneskerett å få gå som man vil ved ut og inngang eller i friminuttet dersom man fortsetter å krenke andre Det bør alltid være lav terskel for kontakt med foreldre 5 Voksent vidsyn Voksne i skolen har også ansvaret for at elever som krenker skal ha en god hverdag Elever som krenker kan også bli krenket For å komme i posisjon hos disse elevene og for å få eleven til å ville endring er det ofte viktig å stoppe krenkelser som disse er utsatt for Det kan være svært vanskelig å få til gode endringer hos elever som i utgangspunktet er i negative roller dersom disse over tid fortsetter å oppleve krenkelser og negative signaler fra omgivelsene i skolen Elever som skiller seg ut negativt som krenker ødelegger eller er truende mot andre må også alltid få spørsmål om noen gjør noe mot dem som ikke er bra Voksne må være tydelige på at det er deres jobb at absolutt alle elever skal ha det godt i skolen også denne eleven som kan være mye på tvers av omgivelsene 6 Vedlikehold og langsiktighet Arbeidet i de fem punktene ovenfor går aldri over men må løftes frem og vedlikeholdes som en fast rutine Det er ingen kunst å få en elevgruppe hvor alle har fått det bra til igjen å oppleve usikkerhet krenkelser og mobbing Det er bare å lukke øynene og tro at nå går alt av seg selv Så langt kan enkeltlæreren gjøre mye både mht kartlegging og oppfølging I mange elevgrupper kan det meste av krenkende atferd opphøre eller nesten bli borte selv om kontaktlæreren står alene i arbeidet Trinn 2 Ansvarliggjøring og begrensing av frihet Det finnes imidlertid også elever som ikke

  Original URL path: http://www.godskole.no/mobbing-og-krenkende-atferd/mekanismen-bak-en-mobbefri-elevgruppe?print_page (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Les mobbehistoriene - God Skole
  En trang og hektisk hverdag Voksnes forskjellighet Skole hjem samarbeid Et mangelfullt samarbeid med FAU Voksnes psykososiale arbeidsmiljø Reaktiv skoleledelse Lærere som krenker Utviklingsarbeid på leirføtter Trange rammer Kaosfaktorer i skolen Målstyring og metodefrihet SFO og usikre førsteklassinger Mobbing og krenkende atferd Hva er mobbing Føringer i arbeid mot mobbing Organisering av mobbearbeidet Mekanismen bak en mobbefri elevgruppe Les mobbehistoriene Verktøy Elevsamtalen Felles ledelse Klasseledelse Back up ordning Nulltoleranseprosess og tilnærming Medarbeidersamtalen Ansvarliggjøring Fast organisering Samarbeid med hjemmene Årshjul Skoleledelse Skoleleder er hovedansvarlig Skoleleder er leder og veiviser Skoleleder er tilrettelegger Skoleleder som nav i mobbearbeidet Samarbeid skole hjem Når samarbeidet blir vanskelig Skolens samarbeid med hjemmene Enhet og fellesføringer i skolen Forskning Sidekart Linker Lovverk og forskrifter Les mobbehistoriene Blogginnlegg om mobbing Pialk Avisa Glåmdalen med mobbehistorier Thomas Moen Jeg ble mobbet Ung no Jeg blir mobbet og har lyst til å ta mitt eget liv Ung no Historie fra et mobbeoffer Jegblemobbet com Jarle ble mobbet for 16 millioner Mathias 2 ble mobbet i barnehagen Blogg Jeg ble mobbet Morten Harket ble mobbet på skolen Jeg ble mobbet til jeg ble syk av det Bok Å le av er noe annet enn å le med Få umiddelbar tilgang

  Original URL path: http://www.godskole.no/mobbing-og-krenkende-atferd/les-mobbehistoriene?print_page (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Verktøy - God Skole
  både frustrasjoner og fortvilelse på kjøpet Mange opplever å stå alene i situasjoner som kan vare over tid og hvor man samtidig kan ha prøvd en rekke tilnærminger og verktøy med varierende hell En stor del av innsatsen som ansatte og skoleledelse legger inn mot uønskede ødeleggende og negative forhold i skolen blir gjort for å ordne opp i ting som allerede har skjedd og som da allerede har gitt negative følger for både elever og ansatte Det er alltid nødvendig å gripe negative og uønskede forhold som oppstår i skolen men aktiv forebygging er mer effektivt og kan spare skolen lærere og elever for store byrder Verktøy som forebygger mot trøbbel Forebyggende arbeid virker på tre vis Det forhindrer at mange negative forhold oppstår Det forhindrer at negative forhold som blir avdekket får vokst seg store Og det gjør ansatte og skoleorganisasjonen forberedt på å ta i mot trøbbel når det dukker opp På disse sidene presenteres en rekke verktøy som sammen kan hjelpe skoler og lærere som ønsker å forhindre at negative forhold oppstår eller som vil være forberedt til å takle disse når de oppstår Verktøyene henger sammen og er gjensidig utfyllende Innføring av virksomme verktøy bør være en del av system og plattformbyggingen på enhver skole Bare gjennom gode systemer som borger for langsiktighet kan skoler lykkes med å gjøre skolen god for alle Les mer om Systemarbeid Plattformen for den gode skolen Virksomme verktøy Elevsamtalen Serier av korte samtaler med enkeltelever Et effektivt verktøy på mange områder som blant annet kartlegging og bygging av den gode en til en relasjonen Felles ledelse Etablering av enhet blant voksne som har en elevgruppe gjennom definering av felles standarder rutiner strategier og kaosfaktorer Back up ordning Ingen voksen i skolen skal over tid trenge å stå alene i

  Original URL path: http://www.godskole.no/verktoy?print_page (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Elevsamtalen - God Skole
  elevene Slikt sett kan elevsamtalen være en utgift til inntekts ervervelse og et avgjørende verktøy for å drive god ledelse av elever Lærere snakker med elever De aller fleste lærere og voksne i skolen snakker med elever Hvor mye man snakker hva man snakker om hvordan man snakker og ikke minst i hvilken grad man når frem til den eller de man snakker til samt oppnår det man ønsker varierer imidlertid sterkt Tiden lærere har til rådighet for en til en samtaler er ofte svært begrenset Samtaler tar tid og hverdagen er hektisk Spesielt kontaktlærere kan ha dårlig samvittighet for å ikke få snakket tilstrekkelig med alle sine elever under fire øyne I noen elevgrupper kan det meste av tiden læreren har til elevsamtaler tilfalle noen få elever Det kan være elever som går mye på tvers av både medelever og voksne eller elever som må endre atferd fordi de gjør mye de ikke burde gjøre Mange elevsamtaler blir derfor rene korreksjonssamtaler Isolert sett så er det nødvendig Læreren har ansvar for å stoppe negative og uønskede forhold og forhindre at det skjer igjen Elevsamtalen er imidlertid så mye mer Dersom korreksjonssamtaler dominerer så er det ensidig og dårlig utnyttelse av et fantastisk verktøy Universalverktøyet Elevsamtalen er et universalverktøy som kan brukes til mye av det skolen ønsker å oppnå i arbeidet med elever Den kan brukes til aktiv og målrettet kartlegging normdanning endring av uønskede forhold uten at voksne har konfrontert oppfølging og prosess fag læring og utvikling bygging og vedlikehold av tillit og av den gode en til en relasjonen å hjelpe voksne til å komme i posisjon inn mot elever å gi eleven en opplevelse av å bli sett å komme i forkant av uønskede forhold sikre dialog og tilbakemelding til lærer å bygge bro til foreldre mellom eleven og andre voksne i skolen eller mellom elever tilrettelegging og tilpasset opplæring I en og samme samtale kan gjerne flere av disse elementene være tilstede samtidig Tilrettelagt elevsamtaletid For de fleste voksne i skolen står det ikke på viljen til å snakke med elever Den største begrensningen for å få snakket nok med enkelteleven er tid Elevsamtalen krever tid og handlingsrom som det kan være mangel på i en hektisk og innholdsfylt hverdag Elevsamtalen er en vesentlig del av plattform og systemarbeidet i skolen Dersom det blir opp til den enkelte lærer å finne tid og rom for å ta samtaler så vil mye falle Selv for læreren som har et sterkt ønske om å snakke med alle sine elever hyppig og regelmessig så kan elevsamtalen falle når hverdagen blir for hektisk Elevsamtalen er praktisk forebygging og kan spare både ansatte og skoleledelse for mye arbeid Skolelederen bør initiere den hyppige og korte elevsamtalen som arbeidsverktøy i skolen og samtidig legge til rette slik at ansatte har definert tid for å kunne ta slike samtaler På medlemssidene finner du eksempler på hvordan dette kan gjøres uten at det trenger å koste skolen ekstra Praktisk metode For mange voksne

  Original URL path: http://www.godskole.no/verktoy/elevsamtalen?print_page (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Felles ledelse / Klasseledelse - God Skole
  for at disse skal bygge enhetlig og felles lederskap og dra i samme retning God felles ledelse forbygger mot trøbbel det styrker den enkelte ansatte i skolen det gir trygghet og forutsigbarhet for elever og det gir lite handlingsrom for elever til å manøvrere mellom voksne og til at uønskede og uakseptable forhold skal vedvare Å fylle vi med et innhold Utvikling av felle voksenledelse over en elevgruppe innebærer at alle voksne som berører klassen eller trinnet deltar i en prosess for å definere et felles ståsted på viktige områder Også assistenter og lærere som har få timer i klassen bør være med i en slik prosess Formålet med prosessen er å utvikle et felles ståsted på en rekke områder Hvilke standarder bør gjelde for elever i skolen Hvilke rutiner innføres for elever Hvilke rutiner bør gjelde for voksne Og hvilke fellesstrategier kan man enes om for å komme i forkant av eller for å kunne møte utfordringer godt nok Felles ledelse innebærer også å definere kaosfaktorer i skolen som dels gjør at lærere og assistenter ikke får gjort en god nok jobb og dels gjør at elever har et for stort handlingsrom til å kunne fortsette med krenkelser og ødeleggende atferd Enhetlig ledelse Utvikling av felles ledelse omfatter god klasseledelse Men der enkeltlæreren ofte står alene med sin klasseledelse og det er hver lærer for seg selv så er felles ledelse et fellesprosjekt hvor enhet gjennomsiktighet forutsigbarhet og felles grep og aktiv handling er hjørnesteiner Mange ansatte i skolen opplever å stå alene og at det er hver voksen for seg selv Det er krevende å måtte føre sin egen kamp for å bygge autoritet ledelse og tillit Til en viss grad vil alltid den enkelte voksnes møte med elever forme både relasjon og tillit Men mange kamper vil være unødvendige å ta for voksengrupper som har bygd enhet og felles retning Spesielt viktig er felles ledelse for nye voksne for ansatte med begrenset erfaring eller for ansatte som av ulike grunner er på minussiden Her vil felles ledelse omfavne vise vei og bidra til å begrense elevers handlingsrom til å manøvrere mellom voksne som er i ulik posisjon inn mot elevene og som handler forstår og griper ulikt Felles ledelse gir vi et innhold Samarbeid gir utfordringer Samarbeid og samspill kan være vanskelig Det finnes ikke en skoleleder i Norge som ikke ønsker en voksengruppe som både samarbeider og drar i samme retning Men de fleste skoler kan også ha erfart at det ikke alltid er like enkelt å få til Mens noen trinn og team kan lykkes godt kan det være andre som ikke bare sliter i samarbeidet men som også opplever konflikter og motsetninger En rekke forhold kjennetegner skoler team og trinn hvor det verken er godt samspill eller utviklet felles ledelse Det er hver lærer for seg selv Den enkelte lærer må kjøre sitt eget løp og i noen tilfeller kamp for å etablere sin ledelse over en klasse eller elevgruppe Assistenter er verken inkludert

  Original URL path: http://www.godskole.no/verktoy/felles-ledelse-klasseledelse?print_page (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Back-up ordning - God Skole
  er nødvendig å snevre inn handlingsrommet til elever som krenker eller ødelegger for andre Skolen trenger fellesverktøy for tidlig intervensjon slik at negative og ødeleggende forhold blir stoppet tidlig En fast ordning gir forutsigbarhet og trygghet for ansatte Skoleleder er ingen egnet back up Det er dårlig bruk av ledelsesressurs å bruke skoleledere til å fange opp elever En ledelsesorganisert back up ordning En fungerende back up ordning er absolutt nødvendig dersom skolen ønsker å ha et fast grep på ødeleggende og krenkende atferd som skjer i skoletiden Skolen må slå fast gang på gang overfor elever og foreldre at på denne skolen har ingen uansett grunn rett til å ødelegge for true krenke eller på annen måte gjøre hverdagen utrygg og læringsmiljøet dårlig for medelever eller voksne denne skolen har ordninger for å fange opp elever som krenker og ødelegger i undervisning og i friminutt Hvis noen her gjør sånn og slik så vil skolen gjøre slik og sånn Back up ordninger kan fungere på ulike vis For noen få elever kan det være snakk om å skreddersy timeplan og skoledagen både som tilrettelegging for at eleven ikke skal komme i trøbbel og som et nødvendig tiltak for at alle andre skal ha en god hverdag i skolen Det kan være å ta elever ut av timer For noen elever kan det være snakk om å gjøre seg fortjent til å komme inn igjen Det kan være å få følge av en voksen ut fra time og inn fra friminutt Det kan være følge i friminutt av en voksen eller at man får friminutt på andre tider Det kan være at eleven må være igjen etter skoletid slik at alle andre elever har mulighet til å komme seg trygt hjem For å få til dette kreves tilgjengelige mannskaper som er klare til å ta grep både i øyeblikket og som del av planlagt oppfølging All iverksetting av back up tiltak skal informeres om og skje i forståelse med hjemmene Back up ordningen bør initieres og ledes av skoleleder som har det overordnede ansvaret for at ansatte skal få gjort en god nok jobb med elevene Skoleleder skal informeres ved bruk og har ansvar for oppfølging og for å ha god innsikt i behov og uakseptable forhold på egen skole Back up ordning er forebyggende En skole med en velfungerende back up ordning vil kunne oppleve mindre trøbbel med utfordrende elever som går på tvers i undervisningen eller som krenker truer ødelegger for eller mobber andre Negative forhold får ikke lov til å utvikle seg Skolen vil i større grad klare å stoppe elever som utfordrer og krenker tidlig før disse går inn i vedvarende negative roller Skolen blir forutsigbar og trygg for elever som vet at handlingsrommet for å gjøre uakseptable handlinger er lite En back up ordning kan fange opp lærere som kommer til kort Lærerne vil oppleve seg som del av et system heller enn at de står alene Utfordrende elever og negative situasjoner vil slite mindre

  Original URL path: http://www.godskole.no/verktoy/back-up-ordning?print_page (2016-02-03)
  Open archived version from archive •