archive-no.com » NO » G » GODSKOLE.NO

Total: 224

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nulltoleranseprosess og -tilnærming - God Skole
  bak en mobbefri elevgruppe Les mobbehistoriene Verktøy Elevsamtalen Felles ledelse Klasseledelse Back up ordning Nulltoleranseprosess og tilnærming Medarbeidersamtalen Ansvarliggjøring Fast organisering Samarbeid med hjemmene Årshjul Skoleledelse Skoleleder er hovedansvarlig Skoleleder er leder og veiviser Skoleleder er tilrettelegger Skoleleder som nav i mobbearbeidet Samarbeid skole hjem Når samarbeidet blir vanskelig Skolens samarbeid med hjemmene Enhet og fellesføringer i skolen Forskning Sidekart Linker Lovverk og forskrifter Nulltoleranseprosess og tilnærming En nulltoleransetilnærming krever prosess som berører alle ansatte i skolen FAU og foreldregruppa Den hjelper ansatte i skolen med å gripe fatt i og stoppe uakseptabel atferd som skolen har bestemt må falle innunder nulltoleranse Og i enda større grad er den et virkemiddel for å forhindre at negativ krenkende og ødeleggende atferd oppstår Noen typer atferd er alltid uakseptabel For en del former for atferd bør det alltid være nulltoleranse på en skole Det er i første omgang atferd som krenker medelever og lærere som kan komme innenfor nulltoleranse Men også atferd som ødelegger sprer negativitet og usikkerhet og som kan være svært utfordrende å takle for voksne kan omfattes av en nulltoleransetilnærming Mange skoler har med vekslende hell prøvd dette før Flere forhold gjør at det kan være vanskelig å holde et godt nok grep over tid Det er ikke like lett for alle voksne å følge opp Alle voksne er ikke like interessert i å følge opp Det kan ha vært ulike tolkninger av hva som skulle følges opp Vedlikeholdet har vært begrenset eller fraværende Forarbeidet og prosessen for å utvikle et felles ståsted kan ha vært mangelfull eller manglet helt Forarbeidet er halve jobben Uten et godt forarbeid som omfatter alle voksne i skolen kan det være svært vanskelig å få til noe som helst Forberedelser til oppstart med elever tar tid og omfatter både involvering av foreldre og

  Original URL path: http://www.godskole.no/verktoy/nulltoleranseprosess-og-tilnaerming?print_page (2016-02-03)
  Open archived version from archive


 • Medarbeidersamtalen - God Skole
  serier av målrettede korte samtaler som gjentas regelmessig med alle ansatte Som en norm er det bedre med mange korte målrettede samtaler gjennom året enn den ene lange Medarbeidersamtalen kan bli skoleledelsens viktigste instrument for å drive god personal og skoleledelse Innsikt og oversikt Den gode skolelederen har strategier for å sikre seg innsikt og oversikt på egen skole for å kunne lede skolen i god retning og for å kunne møte problemer og utfordringer som oppstår Strategier varierer Det kan være at man har den åpne dørs politikk hvor alle er velkomne inn om de har noe på hjertet Og det kan være gjennom synlighet og tilstedeværelse i timer friminutt lunchpauser og når spesielle ting som samlinger prosjekter fremvisninger etc skal foregå Utfordringen er imidlertid at ingen ting av dette sikrer god nok innsikt Det er ikke gitt at alle benytter seg av den åpne døra Det er heller ikke gitt at observasjoner og tilstedeværelse gir et riktig bilde Selv de dyktigste skolelederne kan oppleve å få vanskelige tunge saker i fanget som har fått lov til å utvikle seg over tid og som skolelederen ikke var forberedt på ville komme Det kan være elevsaker foreldresaker eller vanskeligheter hos og mellom medarbeidere Vær i forkant Det koster alltid mindre å gjøre noe med negative forhold mens de er små har et lite omfang og gir overkommelige følger enn det gjør å skulle fange det hele opp og skape endring etter at de har blitt store I noen tilfeller kan det være for sent å ta gode grep Lærere kan ville slutte eller bli sykemeldte Elever kan bytte skole Eller lokalavisen kan ha hatt negative oppslag om skolen som ikke fremmer skolens posisjon i lokalsamfunnet For å komme i forkant av negative og uønskede forhold på en skole trenger skolelederen

  Original URL path: http://www.godskole.no/verktoy/medarbeidersamtalen?print_page (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Ansvarliggjøring - God Skole
  seks drivkrefter for at skolen skal lykkes med å få til endring av uakseptabel og negativ atferd hos elever De andre er Den gode en til en relasjonen Å lykkes Anerkjennelse Å bli sett på det man lykkes med Tilrettelegging Begrensning av handlingsrom Seks drivkrefter for endring og forebygging Ansvarliggjøring er nødvendig Gode strategier for ansvarliggjøring er ikke bare viktig men helt nødvendige for at skolen skal kunne bli en god skole for alle Ansatte som ikke kan ansvarliggjøre enten fordi de ikke får til fordi de ikke vil eller fordi de gjør det på en ødeleggende måte kan bidra sterkt til at et dårlig læringsmiljø får utvikle seg og til at elever har en utrygg og vond hverdag Det finnes voksne i skolen som kan få til endring med svært utfordrende enkeltelever gjennom i hovedsak å bruke relasjon nærvær og tilrettelegging Men det er bare de færreste forunt De fleste i skolen trenger et mangfold av strategier i en hektisk og krevende hverdag for å sikre at elever tar gode valg Voksnes forskjellighet Ansatte i skolen ansvarliggjør elever hver dag Utfordringen i en hektisk hverdag er å ha med seg alt som kreves for at ansvarliggjøringen skal virke slik at man får til den endringen man er ute etter både i forholdet mellom elever i undervisningen og i elevens møte med ansatte Alle voksne i skolen bør kunne ansvarliggjøre elever samt både kjenne til prinsippene for god ansvarliggjøring og vite hva som kjennetegner dårlig ansvarliggjøring Dårlig ansvarliggjøring Som et utgangspunkt så er all ansvarliggjøring som ikke virker etter hensikten og over tid dårlig ansvarliggjøring I denne sammenheng er det imidlertid ansvarliggjøring som gir negative følger som undergraver både den voksne og relasjonen og som skaper mye motstand som blir dårlig ansvarliggjøring Elementer som går igjen er Uforutsigbarhet både med

  Original URL path: http://www.godskole.no/verktoy/ansvarliggjoring?print_page (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Fast organisering - God Skole
  for ulikhet og i større grad sikre at mål blir nådd og at innsatsen holder seg over tid Områder for felles organisering En rekke områder egner seg godt for en fast organisering for å sikre innhold form og langsiktighet Elevsamtalen Team og trinnmøter Mobbearbeidet Kollegaveiledning Back up ordninger Foreldremøter Foreldresamarbeid Tre av områdene blir omtalt nedenfor Elevsamtalen For ansatte i skolen står det som oftest ikke på viljen til å snakke med elever men på tid og mulighet Blir organisering av elevsamtalen serier med korte samtaler med enkeltelever overlatt til den enkelte vil noen klare å opprettholde den over tid mens mange vil falle av Spesielt når hverdagen blir trang og tiden ikke strekker til er de regelmessige korte samtalene med enkeltelever ofte noe av det første som forsvinner Og det skjer selv om intensjonen var god og ønsket om elevsamtaler var sterkt Også innhold i og mål med elevsamtaler kan standardiseres og organiseres slik at alle for eksempel husker å bruke samtalen som kartleggingsverktøy Alle voksne i skolen kan snakke med alle elever Organisering kan sikre at alle voksne som har behov har tilgang til informasjon fra elevsamtaler Skolelederen bør være den ansvarlige for at elevsamtalen finner sin plass og blir implementert som et verktøy På medlemssidene kan du lese mer om hvordan elevsamtalen kan organiseres og hvordan skolen kan sette av tid Les også mer om verktøyet Elevsamtalen Team og trinnmøter Samarbeidstiden i skolen er begrenset og dyrebar Det finnes hundre måter å bruke denne tiden på og alle er langt fra gode Misbruk av samarbeidstid gir frustrasjon for mange Noen kan tenke at de hadde utnyttet tiden bedre dersom de hadde fått jobbe alene Skal samarbeid gi mening så må det ha et innhold og en form som oppfattes som god av alle En fast organisering kan

  Original URL path: http://www.godskole.no/verktoy/fast-organisering?print_page (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Samarbeid med hjemmene - God Skole
  Ingen har rett til å ødelegge for eller krenke andre Lav terskel for kontakt skole hjem Den gode læreren Seks drivkrefter for endring og forebygging Den gode en til en relasjonen Marty Feldman og den gode læreren Elevmedvirkning Utfordringer i skolen Bråk og uro Mobbing og krenkende atferd Elever fra A til Å En trang og hektisk hverdag Voksnes forskjellighet Skole hjem samarbeid Et mangelfullt samarbeid med FAU Voksnes psykososiale arbeidsmiljø Reaktiv skoleledelse Lærere som krenker Utviklingsarbeid på leirføtter Trange rammer Kaosfaktorer i skolen Målstyring og metodefrihet SFO og usikre førsteklassinger Mobbing og krenkende atferd Hva er mobbing Føringer i arbeid mot mobbing Organisering av mobbearbeidet Mekanismen bak en mobbefri elevgruppe Les mobbehistoriene Verktøy Elevsamtalen Felles ledelse Klasseledelse Back up ordning Nulltoleranseprosess og tilnærming Medarbeidersamtalen Ansvarliggjøring Fast organisering Samarbeid med hjemmene Årshjul Skoleledelse Skoleleder er hovedansvarlig Skoleleder er leder og veiviser Skoleleder er tilrettelegger Skoleleder som nav i mobbearbeidet Samarbeid skole hjem Når samarbeidet blir vanskelig Skolens samarbeid med hjemmene Enhet og fellesføringer i skolen Forskning Sidekart Linker Lovverk og forskrifter Samarbeid med hjemmene Denne siden vil stå klar i løpet av sommer høst 2013 Utskriftsversjon PDF Del Send Bokmerk Lukk Facebook LinkedIn Twitter Digg it del icio us Technorati

  Original URL path: http://www.godskole.no/verktoy/samarbeid-med-hjemmene?print_page (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Årshjul - God Skole
  annet Ingen har rett til å ødelegge for eller krenke andre Lav terskel for kontakt skole hjem Den gode læreren Seks drivkrefter for endring og forebygging Den gode en til en relasjonen Marty Feldman og den gode læreren Elevmedvirkning Utfordringer i skolen Bråk og uro Mobbing og krenkende atferd Elever fra A til Å En trang og hektisk hverdag Voksnes forskjellighet Skole hjem samarbeid Et mangelfullt samarbeid med FAU Voksnes psykososiale arbeidsmiljø Reaktiv skoleledelse Lærere som krenker Utviklingsarbeid på leirføtter Trange rammer Kaosfaktorer i skolen Målstyring og metodefrihet SFO og usikre førsteklassinger Mobbing og krenkende atferd Hva er mobbing Føringer i arbeid mot mobbing Organisering av mobbearbeidet Mekanismen bak en mobbefri elevgruppe Les mobbehistoriene Verktøy Elevsamtalen Felles ledelse Klasseledelse Back up ordning Nulltoleranseprosess og tilnærming Medarbeidersamtalen Ansvarliggjøring Fast organisering Samarbeid med hjemmene Årshjul Skoleledelse Skoleleder er hovedansvarlig Skoleleder er leder og veiviser Skoleleder er tilrettelegger Skoleleder som nav i mobbearbeidet Samarbeid skole hjem Når samarbeidet blir vanskelig Skolens samarbeid med hjemmene Enhet og fellesføringer i skolen Forskning Sidekart Linker Lovverk og forskrifter Årshjul Denne siden vil stå klar i løpet av sommer høsten 2013 Utskriftsversjon PDF Del Send Bokmerk Lukk Facebook LinkedIn Twitter Digg it del icio us Technorati Newsvine

  Original URL path: http://www.godskole.no/verktoy/arshjul?print_page (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Skoleledelse - God Skole
  up ordning Nulltoleranseprosess og tilnærming Medarbeidersamtalen Ansvarliggjøring Fast organisering Samarbeid med hjemmene Årshjul Skoleledelse Skoleleder er hovedansvarlig Skoleleder er leder og veiviser Skoleleder er tilrettelegger Skoleleder som nav i mobbearbeidet Samarbeid skole hjem Når samarbeidet blir vanskelig Skolens samarbeid med hjemmene Enhet og fellesføringer i skolen Forskning Sidekart Linker Lovverk og forskrifter Skoleledelse Skolelederen har den viktigste men også den mest utfordrende jobben i norsk skole Skolelederen er krumtappen i arbeidet med å bygge den gode skolen og for å sikre at all aktivitet er fundert på en solid felles plattform med gode strategier for langsiktighet Plattformarbeidet må ledes av skoleleder både mht retning prosess og vedlikehold slik at arbeidet og resultatene holder seg over tid Som hovedansvarlig i skolen er skoleleders ansvarsområder mange og store Samtidig kan en rekke forhold begrense skolelederes arbeid og handlingsrom Hverdagen kan være mer enn hektisk og det er ubegrenset hvor mye tid en skoleleder kan legge inn i ledelsen av skolen Skolelederens mange roller Skolelederen kan inneha det meste av roller som berører skolens drift Skoleleder kan inneha rollen som byggeleder telefonvakt vikarinnkaller administrator vaktmester vikar bestiller rapportskriver regnskapsfører og mye mye mer Dette gjør skoleleders jobb variert og adspredt men gjør også at det nødvendige trykket på personalledelse og proaktiv skoleledelse kan glippe Skolelederen har mange ulike roller å fylle Vedvarende og fokusert innsats i seks av disse rollene er helt avgjørende for at skoleleder skal kunne lykkes med å gjøre skolen til et godt sted for alle Skoleleder er hovedansvarlig for det som gjøres ikke gjøres i skolen Skoleleder er leder og veiviser og skal føre skolen i en retning Skoleleder er tilrettelegger for ansatte Skoleleder er systembygger på alle nivåer Skoleleder som navet i mobbearbeidet Skoleleder er organisasjonsbygger og rekrutterer En trang hverdag Mange skoleledere opplever hverdagen som trang og

  Original URL path: http://www.godskole.no/skoleledelse?print_page (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Skoleleder er hovedansvarlig - God Skole
  gjør det som er avtalt og følger opp det som er gitt som føringer Proaktiv skoleledelse fordrer at skoleleder aktivt søker innsikt og ikke bare velger å anta at den enkelte ansatte følger opp og får til det som er forventet dersom man ikke hører noe annet Mange skoleledere har opplevd å måtte fange opp uholdbare og negative forhold først når de har blitt store og kommet ut av kontroll Proaktiv skoleledelse kan forhindre at små negative forhold får bli store Det krever imidlertid at skoleleder både er tydelig på føringer har verktøy og tilnærminger for å skaffe seg innsikt om tingenes tilstand og velger å ha en kontrollfunksjon inn mot ansatte For mange skoleledere er ikke det en enkel eller bekvem rolle å være i Det har vært tradisjon for fravær av kontroll i norsk skole Ansvarlige ansatte Ansatte i skolen har alltid et selvstendig ansvar i arbeidet med elever og i møte med foreldre Men dersom dette ansvaret ikke blir fulgt godt nok opp må den ansatte stilles til ansvar og være ansvarlig inn mot skoleleder Hovedansvaret for at den enkelte elev skal ha en god hverdag i skolen kan aldri løftes bort fra skoleleder Skoleleder kan delegere myndighet og oppgaver men kan ikke som leder legge alt ansvar for mangler og tilkortkomming på den enkelte ansatte Om uheldige forhold har fått utvikle seg så er det skoleleder som ikke har hatt god nok innsikt tidlig nok De fleste ansatte i skolen gjør så godt de kan Det er imidlertid ikke alltid sikkert at det er godt nok Ansatte i skolen er forskjellige på alle vis mht hva de ser hva de forstår hva de ønsker hva de mener er riktig hva de får til og vilje til å følge opp Å se denne forskjelligheten er en av skoleleders hovedutfordringer Ansatte som ikke får til å følge opp føringer som er gitt eller som til og med velger å ikke følge opp må sees Det er skoleleders klare ansvar å avdekke uheldige forhold å finne ut av årsaken samt sette inn tiltak som motvirker uheldige følger Les mer om Voksnes forskjellighet i skolen Proaktiv skoleledelse krever at skoleleder har innsikt i hvor skoen trykker hva som mangler hvilke behov ansatte har for å få gjort en god nok jobb og hva som kreves for at uheldige forhold skal få sin ende og ikke videreutvikle seg Dernest kreves praktiske grep fra skoleleder Det kan være innføring av kunnskap i skolen spredning av verktøy praktisk hjelp til endring styrking med flere voksne eller utvikling og vedlikehold av fellessystemer Og ikke minst å sikre at rett person er på rett sted Enhver skoleleder bør derfor ha strategier på plass for å se alle ansatte regelmessig Alle både ønsker og trenger å bli sett så lenge det er med et positivt fortegn Også skoleledere har behov for å bli sett av sine overordnede når det gjelder utfordringer man har i skolen eller innsatsen som skolen gjør Medarbeidersamtalen er et slikt verktøy Skoleleder

  Original URL path: http://www.godskole.no/skoleledelse/skoleleder-er-hovedansvarlig?print_page (2016-02-03)
  Open archived version from archive •