archive-no.com » NO » G » GODSKOLE.NO

Total: 224

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Lærere som krenker - God Skole
  at læreren er ute etter meg er i en vanskelig situasjon Spesielt sårbart blir det dersom det er kontaktlæreren som krenker Det er ikke gitt at elevens oppfatning danner hele bildet men opplevelsen er reell for den det gjelder og eleven vil trenge hjelp for at krenkelsene skal opphøre Det viktigste rådet eleven kan få er å snakke med voksne som eleven har tillit til Det kan være foreldre skoleleder en annen lærer eller en assistent Eleven vil trenge hjelp og støtte fra tillitspersoner for å få til nødvendig endring Dernest må skoleleder informeres Det bør gjøres sammen med den voksne man har tillit til Det er alltid viktig å konkretisere hva som har skjedd blitt sagt eller gjort og i den grad det er mulig å dokumentere dette 2 Lærere som kommer til kort i en presset situasjon Flere forhold kan både sammen og hver for seg forklare hvordan det som oppleves som mobbing av elever ofte ikke er ondskapsfullt ment gjort med forsett eller på annen måte et uttrykk for at voksne ønsker å krenke Læreren kan ha stått i en vanskelig og for læreren uhåndterlig situasjon over tid med de følgene det kan få Lærere som opplever dette kan lett glippe og reagere emosjonelt og negativt Ord kan bli sagt og handlinger gjort som man aller helst skulle sett ugjort Små ting kan bli store og toleranseterskelen kan være lav Det skal lite til før strikken ryker Ansatte i skolen kan være forskjellige på alle vis Noen kan mangle det som kreves av grunnleggende ferdigheter innsikt nærvær eller forståelse for å takle utfordrende elever eller situasjoner som krever mye Da kan det fort bli vanskelig å være både lærer og elev Ubetenksomhet og få gangs hendelser kan skape motstand i elevgruppa eller hos enkeltelever For noen elever kan dette være nok til at de opplever seg mobbet av en voksen og det vil kreve mye av den voksne å skulle komme på plussiden igjen Voksnes forskjellighet Den gode læreren Den gode en til en relasjonen 3 Elever som opplever et motsetningsforhold til voksne Elever kan melde at de blir mobbet av lærere dersom det har utviklet seg et motsetningsforhold og voksne setter i gang tiltak for å stoppe uakseptabel atferd som eleven driver med Det kan være ved uro og ødeleggende atferd i timer det kan være i forhold til truende atferd og krenkelser av medelever eller voksne eller det kan være elever som drar i trådene får andre elever til å handle negativt og som av den grunn blir grepet fatt i og kanskje får begrenset sin frihet til å kunne fortsette med dette Et kjennetegn i disse tilfellene er at den gode relasjonen mellom lærer og elev ikke er på plass og at læreren ikke har lagt inn god nok innsats for å være i forkant av trøbbel Et annet kjennetegn er at voksne ikke alltid har vært tydelige og forutsigbare på hvordan de vil handle dersom uønskede forhold dukker opp Når negative forhold skal

  Original URL path: http://www.godskole.no/utfordringer-i-skolen/laerere-som-krenker (2016-02-03)
  Open archived version from archive


 • Utviklingsarbeid på leirføtter - God Skole
  Årshjul Skoleledelse Skoleleder er hovedansvarlig Skoleleder er leder og veiviser Skoleleder er tilrettelegger Skoleleder som nav i mobbearbeidet Samarbeid skole hjem Når samarbeidet blir vanskelig Skolens samarbeid med hjemmene Enhet og fellesføringer i skolen Forskning Sidekart Linker Lovverk og forskrifter Utviklingsarbeid på leirføtter Mange skoler legger mye tid krefter penger initiativ og fokus inn i utviklingsarbeid uten at fundamentet som kan gjøre det livskraftig og langsiktig er på plass Det kan fort bli utviklingsarbeid på leirføtter De fleste lærere som har arbeidet noen år i skolen har opplevd kurs nye satsingsområder nye arbeidsformer nye fokusområder etc hvor man i dag kan si at det var noe vi drev med en gang eller Jeg husker at vi brukte mange fellestider teamtider og kursdager på det men hvor ble det av Jo jo skolen er et begrep Det karakteriserer skolen som alltid kaster seg på nye trender og føringer men som også opplever at svært mye glipper Dårlig fundert utviklingsarbeid kombinert med stadige nye utviklingsområder kan undergrave viljen til innsats og heller fremme likegyldighet eller mistro mot ny innsats Oppleves utviklingsarbeidet som relevant Lærere flest er lojale og deltar om enn ikke alltid like helhjertet og aktivt i utviklingsarbeid som blir presentert Et spørsmål som går igjen blant ansatte i skolen er Har utviklingsarbeidet relevans for meg der hvor jeg opplever at skoen trykker Ansatte i skolen kan erfare at på tross av skoleutvikling prosesser og omfattende arbeid så opplever man fremdeles at utfordringer og problematiske forhold er som før og må gripes igjen og igjen Utviklingsarbeid kan raskt miste sin betydning dersom det ikke fungerer som praktisk og god hjelp i hverdagen Det kan være lite som holder det oppe når lærernes oppmerksomhet er i hverdagens utfordringer og tid og krefter er begrenset For skoleleder bør det alltid være et spørsmål

  Original URL path: http://www.godskole.no/utfordringer-i-skolen/utviklingsarbeid-pa-leirfotter (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Trange rammer - God Skole
  og fange inn elever Elever får på sin side et større handlingsrom for både å kunne krenke lage uro og ødelegge undervisning Manglende ressurser dobbeltarbeidende lærere og ledelse og opplevelser av å komme til kort og alltid halse etter i stedet for å kunne være i forkant av uønskede forhold gjør noe med enkeltlæreren og et personale Vilje til å strekke seg litt lenger glød og nærvær handler ofte om å ha det nødvendige overskuddet Når overskuddet svinner det er mangel på utpust og en alt for hektisk hverdag gir lite rom for refleksjon og ettertanke før neste store utfordring skal møtes og mestres da kan ting glippe Kommunikasjonen kan bli mangelfull og ansatte kan velge minste motstands vei Trange rammer med kamp om ressursene kan dessuten bygge opp rundt misnøye motsetninger og konflikter Når krybba er tom så bites hestene Sist men ikke minst så får trange rammer også følger for skolens mulighet til å drive godt systemarbeid til å bygge plattformen for den gode skolen og til i størst mulig grad være i forkant av trøbbel og uheldige ødeleggende og uønskede forhold Dette arbeidet kan få mindre plass eller bli helt borte Systemarbeid krever tid nærvær og prioritet for å både utvikles og holdes ved like Og det krever en proaktiv skoleledelse som ser behov og vet å legge til rette Det kan være vanskelig å få til når arbeidsdagen går med på å organisere og være tilstede for å fange opp uheldige forhold som følge av trange rammer Skoleleder må kanskje steppe inn der det trengs slukke branner når de oppstår eller være avlaster og back up for elever som ødelegger og går på tvers I sum så blir gapet mellom lovpålagte oppgaver og forventninger til skolen på den ene side og rammene og mulighetene man har for å innfri opplevd som store og uoverkommelige Lovpålagte oppgaver Det finnes en rekke lovpålagte oppgaver som skolen skal følge opp Trange rammer for skolen gir konkurranse om ressursene om hva de skal gå til og hvordan de skal brukes Det vil alltid være et spørsmål om hva som må komme først og hva som kommer deretter To lovpålagte oppgaver som alltid bør komme først er trygghet og et godt læringsmiljø for alle Det er en del av rammen for å drive en god skole Skolen har elever til låns og har et ubetinget omsorgsansvar ettersom det er skoleplikt i Norge og elever som hovedregel ikke kan velge seg bort Systemarbeid og bygging av plattformen for den gode skolen er avgjørende nødvendig for å lykkes med å gjøre skolen god for alle Og det skjer ikke av seg selv Det krever handlingsrom prioritet og proaktiv skoleledelse Og det er ikke enkelt å få til i en skole som har mangler på helt elementære områder Skoleeiers ansvar handler om å forholde seg til realitetene i skolen slik de blir beskrevet og til lovpålagte oppgaver Trygghet gode læringsmiljø og gode arbeidsmiljø er slike lovpålagte oppgaver Om ikke skoleeier er sitt ansvar bevisst

  Original URL path: http://www.godskole.no/utfordringer-i-skolen/trange-rammer (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Kaosfaktorer i skolen - God Skole
  møteplasser mellom ansatte en for trang hverdag manglende vikardekning fraværende skoleledelse skoleleder ser meg ikke assistenter er ikke med og mye mer Kaosfaktorer kan være et vedvarende tema i kollegier På denne skolen så er det aldri mulig å finne ting der de egentlig skal være Det er ingen som kan fange opp elever som vandrer i gangene Ledelsen er jo borte hele tiden Bøkene manglet så jeg måtte kopiere Internettforbindelsen er nede i dag igjen Assistenten kom aldri og jeg fikk ikke beskjed Det finnes jo ikke grupperom her Vi mangler nøkler til skapene Noen steder kan tema gå igjen over år og sette seg i veggene som noe negativt og for noen ende i vedvarende misnøye og klaging Det er ingen god kultur å være i Misnøye og mangler på noen områder kan lett overskygge alt godt Kaosfaktorer må identifiseres Det er to grunner til å identifisere og konkretisere kaosfaktorer i skolen Den første grunnen er at konkretisering av kaosfaktorer er eneste måte å definere hva skolen må gjøre noe med slik at arbeidshverdagen kan bli best mulig og skolen kan få gjort et godt nok arbeid med elever Den andre grunnen er for å ta ansattes ståsted på alvor finne ut hvor skoen trykker og forhindre at klage og negativitetskulturer får fotfeste Men det rekker ikke å bare vite hva som mangler i skolen Man må også så langt det går gjøre noe med det som blir løftet frem Som en tommelfingerregel kan kaosfaktorer i skolen deles i tre En tredjedel kan gjøres noe med med det samme Det handler om bevisstgjøring samhandling innføring av rutiner og avgjørelser som må tas En tredjedel krever noe mer tid Det kan kreve planlegging prosess med involverte eller ny organisering som kan iverksettes for eksempel fra neste skoleår ved nyansettelser

  Original URL path: http://www.godskole.no/utfordringer-i-skolen/kaosfaktorer-i-skolen (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Målstyring og metodefrihet - God Skole
  er leder og veiviser Skoleleder er tilrettelegger Skoleleder som nav i mobbearbeidet Samarbeid skole hjem Når samarbeidet blir vanskelig Skolens samarbeid med hjemmene Enhet og fellesføringer i skolen Forskning Sidekart Linker Lovverk og forskrifter Målstyring og metodefrihet Det er lett å slutte seg til målene for den gode skolen Det finnes ikke en skole i Norge som vil si seg uenig i at dette er områder som er grunnleggende viktige De fleste skoler jobber da også aktivt på sitt eget vis for å lykkes på et eller flere av områdene Det finnes imidlertid ingen føringer for hvordan skolen skal arbeide for å nå målene Det er en gedigen kaosfaktor Et hovedhinder i kampen mot mobbing er skolemyndighetenes tilnærming basert på målstyring og metodefrihet Det innebærer at målene for hva som skal oppnås i skolen blir satt sentralt mens innholdet i arbeidet og svaret på hvordan vi skal få til må utvikles lokalt Myndighetenes vegring mot å legge føringer som skal gjelde alle overfører alt ansvar for å finne tilfredsstillende løsninger til lokale krefter Dermed blir det opp til den enkelte skole og ofte den enkelte lærer å velge både hva slags innsats og hvor stor innsats man vil legge inn Når målet er en markant nedgang i mobbetallene skal det ikke stor fantasi til for å se det håpløse i en slik tilnærming Alt arbeid mot krenkende atferd og mobbing i skolen bør dreie rundt tre spørsmål Hvordan avdekke hvordan forebygge og hvordan stoppe krenkende atferd og mobbing På alle tre spørsmålene finnes det gode svar med tilnærminger og metode som virker Det synes imidlertid som en underliggende antakelse hos skolemyndighetene at hvordan best blir fylt ut dersom mangfoldet får råde og 450 skoleeiere og mer enn 3400 skoler må finne sin egen vei Det er mildest talt naivt å

  Original URL path: http://www.godskole.no/utfordringer-i-skolen/malstyring-og-metodefrihet (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • SFO og usikre førsteklassinger - God Skole
  med arbeid med barn I tillegg er ansatte på SFO like forskjellige som alle andre voksne mht nærvær relasjonsstyrke initiativ og vilje og evne til å være i forkant Gjennomtrekk varierende erfaring og ansattes forskjellighet forutsetter at SFO har gode rutiner på mange områder blant annet for å skolere nyansatte Dersom skolering mangler eller har et for dårlig innhold kan det bli vanskelig for noen og enhver Utgangspunktet når man lager føringer for ansatte på SFO Aktivitetsskolen må være at ingen føring er for enkel SFO Aktivitetsskoleleder må ikke gå i den fella det er å tro at dette må vel de ansatte bare vite forstå eller gjøre uten at jeg sier det til dem Det kan hende det stemmer men det kan også hende at det er veldig feil Absolutte føringer De første dagene bør SFO innsatsen rettes mot første trinn og inn mot alle nye elever En fast organisering med primærkontakter for elever og elevgrupper kan gjøre det lettere å bygge relasjoner mellom ansatte og enkelteleven Heldigvis er det mange elever som kjenner hverandre som får til å leke sammen som har noen kjente å sitte ved siden av og som ikke trenger spesielt mye ekstra SFO ansatte bør imidlertid kartlegge om det finnes elever som trenger spesiell oppfølging ha sin særkontakt bør oppsøkes betrygges og dras med må trøstes eller av andre grunner må følges opp spesielt Noen absolutte føringer ligger derfor i bunn og kan gjerne repeteres som en huskeliste samt deles ut skriftlig til nyanasatte ved jobbstart Ikke vent på henvendelser Oppsøk Det forventes av alle ansatte på SFO at de tar initiativ og oppsøker elever Det holder ikke bare å være på tilbudssiden og si at elever skal komme eller oppsøke om det er noe Mange gjør det ikke spesielt ikke den første tiden før skolestart og etter at skolen har startet hvor de ikke kjenner så mange og alt føles nytt og usikkert Nærvær Bruk øynene og følg med Er det noen som går alene Er det noen som gråter eller ser lei seg ut Er det noen som trenger trøst og kanskje bli holdt rundt Er det noen du ikke får blikkontakt med Er det noen som ikke får være med Er det noen som gjør uakseptable ting mot andre Er det noen som trenger en voksen i nærheten av seg av ulike grunner Er det noen som trenger et tilbud om Kom å gå sammen med meg Trenger elever noen som tar initiativ til felleslek som legger tilrette for at flere blir med og flere blir kjent Ikke gå sammen flere voksne Vær der for eleven Det er fort gjort at ansatte kan ha mer oppmerksomhet for hverandre enn for det som skjer rundt Nærvær og tilstedeværelse for elever stiller krav til oss voksne at vi ikke velger å gjøre andre ting som kan ta konsentrasjonen Dette er spesielt viktig de første ukene hvor voksne er ukjente for elevene og elevene er ukjente for de voksne Å gjøre noe sammen med

  Original URL path: http://www.godskole.no/utfordringer-i-skolen/sfo-og-usikre-forsteklassinger (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Mobbing og krenkende atferd - God Skole
  Sidekart Linker Lovverk og forskrifter Mobbing og krenkende atferd Mobbing og krenkende atferd er det største og vondeste problemet i norsk skole Titusener av norske barn og ungdom opplever dette daglig ukentlig eller månedlig Mobbing og alvorlige krenkelser kan prege de som har vært utsatt for det sterkt Mange voksne som har fått egen skolegang på mange års avstand kan stadig kjenne på følelsen av usikkerhet angst og av det å være utstøtt Mange sliter med resultater av mobbing og krenkelser resten av livet Den årlige elevundersøkelsen måler tilstanden i norske skole blant annet i forhold til krenkende atferd og mobbing Mobbetallene holder seg relativt stabile fra år til år selv om bevisstheten rundt mobbing aldri har vært større både i skolen i media og i samfunnet ellers En av fire elever melder å oppleve mobbing i skolen En av tyve elever blir mobbet ukentlig eller oftere Svært mange flere elever opplever krenkende atferd i ulike varianter Elevundersøkelsen 2011 Elevundersøkelsen 2012 Alle elevgrupper kan bli mobbefrie Alle elevgrupper kan bli tilnærmet mobbefrie Mobbing kan avdekkes stoppes og forebygges Det er ingen heksekunst dersom man har kunnskapen og forholdene ligger til rette Det er fullt mulig å gjøre en hvilken som helst elevgruppe tilnærmet mobbefri og holde den slik Det betyr imidlertid ikke at alle som arbeider i skolen er i stand til eller har mulighet til å få det til alene Det handler om fire forhold som må være på plass Kunnskap Å være i posisjon til å få gjort jobben som kreves Å ha gjort forarbeidet som kreves Å ha både evne og vilje til å gjennomføre Generelt så mangler skolen gode verktøy for å avdekke stoppe og arbeide forebyggende for å få ned mobbetallene Mange skoler kan ha forsøkt flere ulike tilnærminger kampanjer og programmer uten å oppleve

  Original URL path: http://www.godskole.no/mobbing-og-krenkende-atferd (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Hva er mobbing? - God Skole
  grunner Les mer om En problematisk definisjon Også begrepet Mobbing er ugreit i det praktiske arbeidet i skolen Et ullent begrep Mobbing er et noe ullent samlebegrep for når ulike varianter av krenkende atferd rammer en elev gjentatte ganger over tid Begrepet har sine begrensninger og kan virke mer hemmende begrensende og tåkete enn avdekkende og klargjørende En rekke begreper svever mer eller mindre fritt Man snakker om arbeid mot mobbing nulltoleranse mot mobbing en mobbefri skole og mobbefri sone Man snakker om mobbeproblemet om mobberne og om mobbetiltak Men hva er alt dette Når er noe mobbing Hva gjør man når man arbeider mot mobbing Hva skal det være nulltoleranse mot Når er en skole mobbefri Hva er mobbeproblemet Og hva skiller en mobber fra resten av elevene Bruk av ordet mobbe gir verken en god forklaring på hva som er problemet eller nødvendige føringer for skolens arbeid slik at skolen skal bli trygg for enkelteleven Derimot gir det stort rom for tolkning og god grunn til usikkerhet både om hva som er hva om når det skal gripes inn og om hva som skal stoppes Begrepet mobbing tar oppmerksomhet og fokus fra andre begreper og tilnærminger som burde dominere dette arbeidet i skolen Begrepene er krenkelser og krenkende atferd Utgangspunktet bør alltid være den enkeltes opplevelse av å bli krenket eller andres observasjoner av krenkelser mot medelever Krenkelser og krenkende atferd Mobbing kan sees på som enkeltkrenkelser i rekkefølge For å stoppe mobbing må enkeltkrenkelser avdekkes og stoppes tidlig før de blir mange og mer alvorlige Snakker man om mobbing og mobbetiltak så mister man dette perspektivet Snakker man om at en krenkelse er en krenkelse for mye og at enhver krenkelse skal gripes fatt i så har skolen et veldig konkret mål å gå for For å

  Original URL path: http://www.godskole.no/mobbing-og-krenkende-atferd/hva-er-mobbing (2016-02-03)
  Open archived version from archive •