archive-no.com » NO » G » GRODEMSKOLE.NO

Total: 189

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sterk og klar « Grødem skole
  16 Skole hjem samarbeid FAU FAU dokumenter Samarbeidsutvalg skolemiljøutvalg SU dokumenter Tips til foresatte FUG Dokumenter 9A i opplæringsloven Elevpermisjoner Handlingsplan 2015 16 Plan for et godt psykososialt miljø Randabergskolens personvernerklæring Skjema til underskrift Skolevegring Hva er Sterk og klar Respekt programmet Sterk og klar Sterk Klar programmet er utviklet med tanke på å støtte og veilede foreldre og foresatte i arbeidet med å forhindre at ungdommene skal komme for tidlig i kontakt med alkohol I perioden mellom 13 og 16 år vil de fleste ungdommer møte ta standpunkt til og etablere en måte å forholde seg til alkohol på Det er derfor spesielt viktig å sette fokus på temaet i ungdomsskoletiden Det er forskningsmessig belegg for å hevde at foreldrene er barn og unges viktigste ressurs og ingen kan som dem påvirke barns adferd og utvikling Sammenlignet med foreldrenes innsats og støtte er det lite ekspertene kan bidra med Ekspertene kan gi råd og veiledning men foreldrene må gjøre jobben Gjennom Sterk Klar ønsker vi å gjøre foreldre oppmerksom på og bevisst sin funksjon spm rollemodell og sin mulighet til å påvirke sine barns valg Det er spesialpedagog Oddvar Bjørnestad som på vegne av organisasjonen IOGT i Norge har

  Original URL path: http://www.grodemskole.no/?p=5647 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Grødem skole » Sterk og klar » Print
  å hevde at foreldrene er barn og unges viktigste ressurs og ingen kan som dem påvirke barns adferd og utvikling Sammenlignet med foreldrenes innsats og støtte er det lite ekspertene kan bidra med Ekspertene kan gi råd og veiledning men foreldrene må gjøre jobben Gjennom Sterk Klar ønsker vi å gjøre foreldre oppmerksom på og bevisst sin funksjon spm rollemodell og sin mulighet til å påvirke sine barns valg Det

  Original URL path: http://www.grodemskole.no/?p=5647&print=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Elevundersøkelsen 2014, resultater for Grødem skole « Grødem skole
  og ledelse sitter med Utvikling fra 2013 For skolen som helhet viser PULS en forbedring av resultatene på alle hovedområder fra 2013 til 2014 Selv om det er variasjon mellom trinnene er vi svært godt fornøyd med dette Ikke minst er vi det siden 2013 også var et år med gode resultater på elevundersøkelsen De indikatoren det er størst fremgang på er trygt miljø arbeidsro og faglig utfordring Der det er minst fremgang er området mestring Satsingsområdene til skolen etter Elevundersøkelsen 2013 var Elevmedvirkning og Vurdering for læring På begge disse områdene scorer skolen grønt tilfredsstillende som i fjor og på begge områdene er det en viss fremgang På kvalitetssamtalen i 2013 ble 6 og 9 trinn trukket fram som trinn der vi scoret svakest Det er positivt å se at det også der har vært en positiv utvikling på mye av det som var svakt i fjor Videre satsingsområder Resultatet fra elevundersøkelsen er gjennomgått både klassevis og på trinnene I evalueringsprosessen har lærerne og ledelsen sett på hvilke punkter vi mener skal ha et ekstra fokus frem til neste undersøkelse trinn skal ha økt fokus på Ha fokus på arbeidsro og elevmedvirkning I tillegg er det viktig å ta fatt i de som er ensomme og virker å være alene i klassene trinn skal ha økt fokus på Gi elevene nok faglig utfordring arbeidsro og forebygge og forhindre mobbing trinn skal ha økt fokus på Arbeidsro og forebygge og forhindre mobbing trinn skal ha økt fokus på Gi elevene nok faglig utfordring og motiverende opplæring gi elevene mer mulighet og innflytelse gjennom egenvurdering forebygge og forhindre mobbing trinn skal ha økt fokus på Gi undervisning og opplæring som øker motivasjon hos elevene elevmedvirkning og forebygge og forhindre mobbing trinn skal ha økt fokus på Gi relevant og motiverende opplæring

  Original URL path: http://www.grodemskole.no/?p=6645 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Grødem skole » Elevundersøkelsen 2014, resultater for Grødem skole » Print
  er vi det siden 2013 også var et år med gode resultater på elevundersøkelsen De indikatoren det er størst fremgang på er trygt miljø arbeidsro og faglig utfordring Der det er minst fremgang er området mestring Satsingsområdene til skolen etter Elevundersøkelsen 2013 var Elevmedvirkning og Vurdering for læring På begge disse områdene scorer skolen grønt tilfredsstillende som i fjor og på begge områdene er det en viss fremgang På kvalitetssamtalen i 2013 ble 6 og 9 trinn trukket fram som trinn der vi scoret svakest Det er positivt å se at det også der har vært en positiv utvikling på mye av det som var svakt i fjor Videre satsingsområder Resultatet fra elevundersøkelsen er gjennomgått både klassevis og på trinnene I evalueringsprosessen har lærerne og ledelsen sett på hvilke punkter vi mener skal ha et ekstra fokus frem til neste undersøkelse trinn skal ha økt fokus på Ha fokus på arbeidsro og elevmedvirkning I tillegg er det viktig å ta fatt i de som er ensomme og virker å være alene i klassene trinn skal ha økt fokus på Gi elevene nok faglig utfordring arbeidsro og forebygge og forhindre mobbing trinn skal ha økt fokus på Arbeidsro og forebygge og forhindre mobbing trinn skal ha økt fokus på Gi elevene nok faglig utfordring og motiverende opplæring gi elevene mer mulighet og innflytelse gjennom egenvurdering forebygge og forhindre mobbing trinn skal ha økt fokus på Gi undervisning og opplæring som øker motivasjon hos elevene elevmedvirkning og forebygge og forhindre mobbing trinn skal ha økt fokus på Gi relevant og motiverende opplæring og undervisning elevmedvirkning og egenvurdering og trivsel og forutsigbarhet gjennom felles regler og atferd Egen undersøkelse for småskoletrinnet Grødem skole har også en egen elevundersøkelse for 1 4 trinn Her gir elevene svar på ulike spørsmål vedrørende skolehverdagen og de

  Original URL path: http://www.grodemskole.no/?p=6645&print=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Resultater Nasjonale prøver 2014 « Grødem skole
  at det ikke er forsvarlig å gjennomføre innenfor de rammene Utdanningsdirektoratet har satt De får da ta prøven med nødvendig tilpasning Vi får da ikke lov å legge inn dataen i systemet vårt men kan bruke informasjonen for å tilpasse opplæringen best mulig for eleven Nasjonale prøver er en god test på elevens nivå i forhold til kompetansemålene og det gjelder også elever med spesialundervisning I 2014 fritok vi mellom null og to prosent av elevene på de ulike trinnene Videre prosess Når vi har fått resultatene deles de med lærerne som har det aktuelle trinnet testen er tatt på Lærerne sammen med ledelsen vurderer styrker og svakheter med vår opplæring samt vurderer tiltak for elever eller grupper som bør få det Videre informeres hele personalet om resultatene samt lærerne som tidligere har hatt elevene får tilbakemelding på hva de bør endre og hva de har gjort bra I år har alle trinn oppnådd gode resultater og det betyr at lærerne lykkes sammen med elevene sine Det som nå er viktig er å kartlegge og vurdere hva vi gjør som gir disse resultatene Gjennom et slikt arbeid kan vi skape en mer felles og god praksis for god opplæring 9 trinn Årets 9 trinn måles i regning og lesing og her gjør de det bra I både lesing og regning skårer de over snittet til landet fylket og kommunen Det er spesielt gledelig at trinnet har fortsatt å utvikle seg fra 8 trinn Det betyr at lærerne har tatt det gode utgangspunktet fra 8 trinn og videreutviklet det Jentene skårer noe høyere enn guttene Det er få elever som skårer på lavest nivå Her må vi kartlegge suksessfaktorer og understøtte disse i tillegg til det andre arbeidet vi gjør med nasjonale prøver 9 trinn Årets 9 trinn måles i regning og lesing og her gjør de det bra I både lesing og regning skårer de over snittet til landet fylket og kommunen Det er spesielt gledelig at trinnet har fortsatt å utvikle seg fra 8 trinn Utviklingen er som forventet og lik utviklingen til resten av kommunen Det betyr at lærerne har tatt det gode utgangspunktet fra 8 trinn og videreutviklet det Jentene skårer noe høyere enn guttene Det er få elever som skårer på lavest nivå Her må vi kartlegge suksessfaktorer og understøtte disse i tillegg til det andre arbeidet vi gjør med nasjonale prøver 8 trinn Årets 8 trinn måles i regning lesing og engelsk I engelsk og lesing oppnår trinnet høyere skåre enn kommunen fylket og nasjonalt I regning skårer trinnet likt som fylket under kommunen og over nasjonen I sum er det gode resultater også på dette trinnet Det som er noe spesielt er at guttene gjør det vesentlig bedre enn jentene i alle testene Utviklingen trinnet har hatt fra 5 trinn er noe bedre enn nasjonen og fylket Forskjellene mellom gutter og jenter er stabil Vi har med andre ord utviklet elevene tilfredsstillende over forventet I regning så er det noen forhold som gjør at

  Original URL path: http://www.grodemskole.no/?p=6262 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Grødem skole » Resultater Nasjonale prøver 2014 » Print
  ta prøven med nødvendig tilpasning Vi får da ikke lov å legge inn dataen i systemet vårt men kan bruke informasjonen for å tilpasse opplæringen best mulig for eleven Nasjonale prøver er en god test på elevens nivå i forhold til kompetansemålene og det gjelder også elever med spesialundervisning I 2014 fritok vi mellom null og to prosent av elevene på de ulike trinnene Videre prosess Når vi har fått resultatene deles de med lærerne som har det aktuelle trinnet testen er tatt på Lærerne sammen med ledelsen vurderer styrker og svakheter med vår opplæring samt vurderer tiltak for elever eller grupper som bør få det Videre informeres hele personalet om resultatene samt lærerne som tidligere har hatt elevene får tilbakemelding på hva de bør endre og hva de har gjort bra I år har alle trinn oppnådd gode resultater og det betyr at lærerne lykkes sammen med elevene sine Det som nå er viktig er å kartlegge og vurdere hva vi gjør som gir disse resultatene Gjennom et slikt arbeid kan vi skape en mer felles og god praksis for god opplæring 9 trinn Årets 9 trinn måles i regning og lesing og her gjør de det bra I både lesing og regning skårer de over snittet til landet fylket og kommunen Det er spesielt gledelig at trinnet har fortsatt å utvikle seg fra 8 trinn Det betyr at lærerne har tatt det gode utgangspunktet fra 8 trinn og videreutviklet det Jentene skårer noe høyere enn guttene Det er få elever som skårer på lavest nivå Her må vi kartlegge suksessfaktorer og understøtte disse i tillegg til det andre arbeidet vi gjør med nasjonale prøver 9 trinn Årets 9 trinn måles i regning og lesing og her gjør de det bra I både lesing og regning skårer de over snittet til landet fylket og kommunen Det er spesielt gledelig at trinnet har fortsatt å utvikle seg fra 8 trinn Utviklingen er som forventet og lik utviklingen til resten av kommunen Det betyr at lærerne har tatt det gode utgangspunktet fra 8 trinn og videreutviklet det Jentene skårer noe høyere enn guttene Det er få elever som skårer på lavest nivå Her må vi kartlegge suksessfaktorer og understøtte disse i tillegg til det andre arbeidet vi gjør med nasjonale prøver 8 trinn Årets 8 trinn måles i regning lesing og engelsk I engelsk og lesing oppnår trinnet høyere skåre enn kommunen fylket og nasjonalt I regning skårer trinnet likt som fylket under kommunen og over nasjonen I sum er det gode resultater også på dette trinnet Det som er noe spesielt er at guttene gjør det vesentlig bedre enn jentene i alle testene Utviklingen trinnet har hatt fra 5 trinn er noe bedre enn nasjonen og fylket Forskjellene mellom gutter og jenter er stabil Vi har med andre ord utviklet elevene tilfredsstillende over forventet I regning så er det noen forhold som gjør at resultatene må ses nærmere på På 5 trinn lå Grødem skole under snittet til kommunen nasjonen

  Original URL path: http://www.grodemskole.no/?p=6262&print=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Oppdatering av dataparken på Grødem skole « Grødem skole
  Trolig er Randaberg kommune første kommunen i landet som tar dette valget Spennende I forlengelse av dette har Grødem skole begynt å skifte ut maskinparken vår Det er et betydelig og kostbart løft som vi håper og tror vil glede elever og lærere på skolen Investeringen i 2015 fordelt på trinn 1 4 trinn 20 nye maskiner Chromebox fordelt på klassene Nye maskiner Chromebox på datahemsen på svømmehallbygget 16 stk Bedre maskiner til projektor av eksisterende som fungerer Nye PC skjermer der det er behov 1 4 trinn vil da få et betydelig løft i forhold til i dag Det er planlagt å erstatte resterende eldre maskiner i 2016 samt få trådløst nett i byggene Det trådløse nettet kan ikke prioriteres i år ettersom det er usikkerhet rundt valg av trådløse sendere 5 7 trinn Nye maskiner Chromebox på stort datarom 30 stk Nye og flere maskiner Chromebox på datarom hems 20 stk Bedre maskiner til projektor av eksisterende som fungerer Nye PC skjermer der det er behov 2 nye projektorer med trådløs overføring 5 7 trinn får et betydelig løft i forhold til i dag Maskinene som står i klasserommet er planlagt fjernet på grunn av at bruken på mellomtrinnet er tettere knyttet opp mot at hele klassen bruker PC samtidig For å kompensere for dette får mellomtrinnet ett datarom med plass til 30 elever og ett til 20 elever 10 bærbare maskiner vil bli plassert på dataromhems i august 2015 tas fra 9 trinn I tillegg har elevene på 7 trinn en til en maskiner av eldre bærbare maskiner De to projektorene settes i klasserom for testing 8 10 trinn 1 ny projektor med trådløs overføring Bedre maskiner til projektor av eksisterende som fungerer 2 bærbare eldre maskiner per klasse 9 og 10 trinn unntak 9A i reserve

  Original URL path: http://www.grodemskole.no/?p=6297 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Grødem skole » Oppdatering av dataparken på Grødem skole » Print
  elever og lærere på skolen Investeringen i 2015 fordelt på trinn 1 4 trinn 20 nye maskiner Chromebox fordelt på klassene Nye maskiner Chromebox på datahemsen på svømmehallbygget 16 stk Bedre maskiner til projektor av eksisterende som fungerer Nye PC skjermer der det er behov 1 4 trinn vil da få et betydelig løft i forhold til i dag Det er planlagt å erstatte resterende eldre maskiner i 2016 samt få trådløst nett i byggene Det trådløse nettet kan ikke prioriteres i år ettersom det er usikkerhet rundt valg av trådløse sendere 5 7 trinn Nye maskiner Chromebox på stort datarom 30 stk Nye og flere maskiner Chromebox på datarom hems 20 stk Bedre maskiner til projektor av eksisterende som fungerer Nye PC skjermer der det er behov 2 nye projektorer med trådløs overføring 5 7 trinn får et betydelig løft i forhold til i dag Maskinene som står i klasserommet er planlagt fjernet på grunn av at bruken på mellomtrinnet er tettere knyttet opp mot at hele klassen bruker PC samtidig For å kompensere for dette får mellomtrinnet ett datarom med plass til 30 elever og ett til 20 elever 10 bærbare maskiner vil bli plassert på dataromhems i august 2015 tas fra 9 trinn I tillegg har elevene på 7 trinn en til en maskiner av eldre bærbare maskiner De to projektorene settes i klasserom for testing 8 10 trinn 1 ny projektor med trådløs overføring Bedre maskiner til projektor av eksisterende som fungerer 2 bærbare eldre maskiner per klasse 9 og 10 trinn unntak 9A i reserve 12 nye Chromebook til 9B og 9C til lån Ungdomstrinnet vil merke minst til oppgraderingen i 2015 Grunnene til dette er at ungdomstrinnet opplever mindre problemer enn små og mellomtrinnet samt at Randaberg kommune kjøper inn bærbare maskiner til elevene

  Original URL path: http://www.grodemskole.no/?p=6297&print=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive