archive-no.com » NO » H » HERANDKRAFT.NO

Total: 12

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Herand Kraft As

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: (2015-10-27) • Herand Kraft As
  http www nve no no Nyhetsarkiv Konsesjonsnyheter1 Tilrar utbygging av Herand kraftverk i Hordaland Herand Kraft AS ynskjer å utnytta fallet i Storelvi mellom Fodnastølsvatnet kote 560 og Trå kote 90 Storelvi ligg i Jondal kommune i Hordaland fylke Synfaring v NVE tirsdag 27 september 2011 kl 11 00 Søknad med konsekvensutgreiing er lagt ut på NVE si nettside http www nve no no Konsesjoner Konsesjonssaker Vannkraft soknad 5392 stadium

  Original URL path: http://www.herandkraft.no/hovedside/start.htm (2015-10-27)
  Open archived version from archive

 • Herand Kraft As
  Hydrologiske kurver pdf 0 5 Mb pdf Vedlegg 3 Hydrologisk vedlegg pdf 3 Mb pdf Vedlegg 4 Oversikt over berørte grunneiere og rettighetshavere pdf 1 Mb pdf Vedlegg 5 Beregning av naturhk pdf 1 Mb pdf Vedlegg 6 Vurdering 22 kV ledning Herand Eidesfossen pdf 1 Mb pdf Vedlegg 7 Fotografier over berørte områder pdf 1 Mb pdf Vedlegg 8 Fotografier ved forskjellige vannføringer pdf 11 Mb pdf Vedlegg 9

  Original URL path: http://www.herandkraft.no/hovedside/konsesjonss%C3%B8knad-2010.htm (2015-10-27)
  Open archived version from archive

 • Herand Kraft As
  ca 35 40 møter og 10 12 synfaringar i terrenget er me no komne så langt at me har skipa Herand Kraft A S som har til formål å søkja konsesjon for ei miljøvenleg og skånsom utbyggjing av Storelva Herand Kraft A S har vidare fått ein uavhengig konsulent Opticonsult til å utarbeida eit skisseprosjekt som er eit slags grovprosjekt for å kunne samanlikna dei ulike utbyggjingsalternativa som me tidligare har vurdert Opticonsult vil utarbeida melding som vert oversendt NVE Planlagt anlegg Me har med bakgrunn i blant anna dette skisseprosjektet foreteke eit valg av kva anlegg me ynskjer å gå vidare med for å få til ei mest mogeleg optimal men likevel skånsom utbyggjing Me ynskjer å få til eit røyranlegg med inntak i Fodnastølsvatnet og kraftstasjon i Trå Dette vert eit anlegg som kan produsera mellom 65 og 75 GWh alt etter kor stor røyrgate og maskininstallasjon som vert installert Dette er nok til å forsyna 3500 4000 husstandar med straum Heilt i frå Trå og opp til Fodnastølsvatnet ligg Storelva svært godt til rette for utnytting til kraftproduksjon Kraftstasjonen er tenkt plassert langs elva ca 150 meter ovanfor brua i Trå her vil den verta lite synleg i terrenget Elva oppover frå kraftstasjonen ligg for det meste godt skjult i terrenget heile vegen til fjells med unntak av dei øverste 2 300 metrane mot vatnet der terrenget vidar seg ut For å gjere anlegget mest mogeleg usynleg på den øvre delen tenkjer me oss å få trekt røyrgata og inntak lengst mogeleg vekk frå elva og den åpne dalen med stien til Fodnastøl Inntak og røyrgate For å få til eit velfungerande men minst mogeleg syneleg inntak i vatnet ynskjer me å driva ein horisontal tunell miljøtunell på ca 200 meter lengde Denne vil ha opning inn

  Original URL path: http://www.herandkraft.no/tidleg_planlegging2.htm (2015-10-27)
  Open archived version from archive

 • meny
  Oss Kart Melding Inntak Medlems side Medlems sider oppdatert 23 06 2014 Linkar http www radgivende biologer no Leseren har ikke støtte for innebygde rammer eller er konfigurert til ikke

  Original URL path: http://www.herandkraft.no/hovedside/meny.htm (2015-10-27)
  Open archived version from archive

 • Herand Kraft As
  selskap som er skipa av 18 grunneigarar i bygda Herand i Jondal kommune Føremålet til selskapet er å søkje konsesjon og byggje ut eit uregulert kraftverk i øvre del av Storelva i Herand Me ynskjer å nytta fallet mellom Trå og Fodnastølsvatnet til miljøvenleg kraftproduksjon Juridisk selskapsnavn Herand Kraft AS Org nr 991 357 823 Daglig leiar Gateadresse 5628 Herand Aksjekapital 100 000 Markedsnavn Herand Kraft AS Selskapsform Aksjeselskap Etableringsdato

  Original URL path: http://www.herandkraft.no/hovedside/omoss.htm (2015-10-27)
  Open archived version from archive

 • Herand Kraft As
  Leseren har ikke støtte for innebygde rammer eller er konfigurert til ikke å vise innebygde rammer Kart

  Original URL path: http://www.herandkraft.no/hovedside/kart.htm (2015-10-27)
  Open archived version from archive

 • Herand Kraft As
  13 03 08 pdf Melding 13 03 08 2 8 Mb pdf Vedlegg 0 9 pdf Vedlegg 0 9 8 5 Mb pdf 001 pdf Tegning 001 2 6 Mb pdf 002 pdf Tegning 002 2 5 Mb pdf 003

  Original URL path: http://www.herandkraft.no/hovedside/melding.htm (2015-10-27)
  Open archived version from archive