archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Universal Design of ICT
  that for some of the groups of applicants there might be other application deadlines Application This Master s programme has an online application form After you have finished the online application procedure you must either upload or send us the enclosure form together with duplicates of all diplomas and certificates which are to provide the basis for admission All necessary information will be sent to you by e mail so please make sure to register the correct e mail address Admission requirements Formal admission requirements The minimum requirements for admission to Master s programmes are specified in Section 3 of the Requirements Regulations for Master s Degrees Forskrift om krav til mastergrad issued by the Ministry of Education and Research on the 2nd of July 2002 Special Admission Requirements In order to be qualified for the Master s programme applicants must have a Bachelor s Degree in computer science information technology or other equivalent qualifications which inculde at least 80 ECTS within the field of computer science Admission Programme content and structure 1 studieår 1 semester MS400U 10 ECTS Universal Design of Interactive Systems MS440U 10 ECTS Academic Writing MS420U 10 ECTS User Diversity and ICT Barriers 2 semester MS430U 10 ECTS Interaction Styles and Technologies for Accessibility MS410U 10 ECTS Research Methods and Research Ethics MS590U 60 ECTS Master s Thesis 2 studieår 3 semester MS590U 60 ECTS Master s Thesis MS520U 10 ECTS Intelligent User Interfaces MS510U 10 ECTS Programming and APIs for Interaction MS530U 10 ECTS Globalisation of Technology 4 semester MS590U 60 ECTS Master s Thesis More about the programme Programme Plan Previous programme plans Facts Master Programme in Universal Design of ICT Start date August 11 2015 ECTS 120 Duration 2 years Campus Pilestredet Oslo Language English Costs Varies New student You can visit student

  Original URL path: http://www.hioa.no/eng/Studier-og-kurs/TKD/Master/Universell-utforming-av-IKT (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - MABIO4000 - Vitenskapsteori, etikk og vitenskapelig metode Kull 2015
  Laake P Reino Olsen B Benestad HB red Forskning i medisin og biofag Oslo Gyldendal akademisk 2008 Kap 1 36 sider Artikler og kapitler Bohr N Åbent brev til De forenede Nationer I Bohr N Kalckar J Rüdinger E red Naturbeskrivelse og menneskelig erkendelse udvalgte artikler og foredrag fra årene 1927 1962 København Rhodos 1985 15 sider Chalmers A What is this thing called science Maidenhead McGraw Hill 2013 Kap 7 The limitations of falsificationism s 81 96 17 sider Goldenberg MJ On evidence and evidence based medicine lessons from the philosophy of science Social Science Medicine 2006 62 11 2621 32 Grimen H Debatten om evidensbasering noen utfordringer I Terum LI Grimen H red Evidensbasert profesjonsutøvelse Oslo Abstrakt 2009 Kap 10 s 191 222 Hacking I The social construction of what Cambridge Mass Harvard University Press 1999 Kap 1 Why ask what s 1 34 35 sider Kuhn TS Vitenskapelige revolusjoners struktur Oslo Bokklubben 2007 263 s Kap VI og VII 22 sider Merton RK Social theory and social structure New York The Free Press 1968 Science and democratic social structure 11 sider Polanyi M Den tause dimensjonen en innføring i taus kunnskap Oslo Spartacus 2000 Kap 1 Taus kunnskap s 13 33 22 sider Popper KR Hva er vitenskap Demarkasjonsproblemet I Popper KR Døderlein JM red Kritisk tenkning utvalgte essay Oslo Pax 2007 s 23 52 29 sider Ruyter KW Forskningsetikk beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn Oslo Gyldendal akademisk 2003 Del 1 Forskningsetikkens spede begynnelse og tilblivelse beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn s 17 37 29 sider Skjervheim H Mennesket Oslo Universitetsforlaget 2002 Kap 11 Det instrumentalistiske mistaket s 130 137 8 sider Thomassen M Vitenskap kunnskap og praksis Innføring i vitenskapsfilosofi for helse og sosialfag Oslo Gyldendal akademisk 2006 Kap 1 Kunnskap i praksis s 21 45 25 sider Thornquist E Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori for helsefag Bergen Fagbokforlaget 2003 Kap 2 Rasjonalisme s 17 37 20 sider Aadland E Og eg ser på deg vitenskapsteori i helse og sosialfag Oslo Universitetsforlaget 2011 316 s s 48 65 254 287 51 sider KVANTITATIV METODE Bjørndal A Hofoss D Statistikk for helse og sosialfagene Oslo Gyldendal akademisk 2004 269 s Kap 1 11 13 16 18 Finnes som E bok 1998 170 sider Laake P Hjartåker A Thelle DS Veierød M Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder Oslo Gyldendal akademisk 2007 551 s Kap 1 6 7 8 11 126 sider Pallant J SPSS survival manual a step by step guide to data analysis using IBM SPSS 5 utg Maidenhead McGraw Hill 2013 354 s Kap 3 6 7 11 15 16 95 sider ETIKK Etikk lovgivning og vitenskapelig skriving Laake P Olsen BR Benestad HB Forskning i medisin og biofag 2 utg Oslo Gyldendal akademisk 2008 550 s Kap 1 3 ca 100 sider Ruyter KW Førde R Solbakk JH Medisinsk og helsefaglig etikk Oslo Gyldendal Akademisk 2014 Kap 4 Medisinsk og helsefaglig forskningsetikk s 187 272 56 sider Artikler Emanuel EJ Wendler D Grady C What makes clinical research

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Master/Biomedisin/Programplan-for-Masterstudium-i-biomedisin-2015/MABIO4000-Vitenskapsteori-etikk-og-vitenskapelig-metode-Kull-2015 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - MABIO4100 - Molekylær cellebiologi Kull 2015
  structure to clinical medicine The Journal of Physiology 542 Pt 1 3 16 13 sider http www ncbi nlm nih gov pmc articles PMC2290382 pdf tjp0542 0003 pdf Forman M S Trojanowski J Q Lee V M Y 2004 Neurodegenerative diseases a decade of discoveries paves the way for therapeutic breakthroughs Nature Medicine 10 10 1055 1063 9 sider http search ebscohost com login aspx direct true db cmedm AN 15459709 site ehost live Hanahan D Weinberg R A 2011 Hallmarks of cancer the next generation Cell 144 5 646 674 doi 10 1016 j cell 2011 02 013 28 sider http search ebscohost com login aspx direct true db cmedm AN 21376230 site ehost live Hassan B Akcakanat A Holder A M Meric Bernstam F 2013 Targeting the PI3 kinase Akt mTOR signaling pathway Surgical Oncology Clinics Of North America 22 4 641 664 doi 10 1016 j soc 2013 06 008 23 s http search ebscohost com login aspx direct true db cmedm AN 24012393 site ehost live Haupt S Berger M Goldberg Z Haupt Y 2003 Apoptosis the p53 network Journal of Cell Science 116 Pt 20 4077 4085 8 sider http search ebscohost com login aspx direct true db cmedm AN 12972501 site ehost live Ivanchuk S M Rutka J T 2004 The cell cycle accelerators brakes and checkpoints Neurosurgery 54 3 692 699 9 sider http search ebscohost com login aspx direct true db cmedm AN 15028146 site ehost live King L S Kozono D Agre P 2004 From structure to disease the evolving tale of aquaporin biology Nature Reviews Molecular Cell Biology 5 9 687 698 11 sider http search ebscohost com login aspx direct true db cmedm AN 15340377 site ehost live LaFerla F M Green K N Oddo S 2007 Intracellular amyloid beta in Alzheimer s disease Nature Reviews Neuroscience 8 7 499 509 10 sider http search ebscohost com login aspx direct true db cmedm AN 17551515 site ehost live Munagala R Aqil F Gupta R C 2011 Promising molecular targeted therapies in breast cancer Indian Journal of Pharmacology 43 3 236 245 doi 10 4103 0253 7613 81497 9 sider http search ebscohost com login aspx direct true db cmedm AN 21713084 site ehost live Peters J M 2006 The anaphase promoting complex cyclosome a machine designed to destroy Nature Reviews Molecular Cell Biology 7 9 644 656 11 sider http search ebscohost com login aspx direct true db cmedm AN 16896351 site ehost live Portela A Esteller M 2010 Epigenetic modifications and human disease Nature Biotechnology 28 10 1057 1068 doi 10 1038 nbt 1685 11 sider http search ebscohost com login aspx direct true db cmedm AN 20944598 site ehost live Qatanani M Lazar M A 2007 Mechanisms of obesity associated insulin resistance many choices on the menu Genes Development 21 12 1443 1455 12 sider http genesdev cshlp org content 21 12 1443 full pdf html Rader D J Daugherty A 2008 Translating molecular discoveries into new

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Master/Biomedisin/Programplan-for-Masterstudium-i-biomedisin-2015/MABIO4100-Molekylaer-cellebiologi-Kull-2015 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - MABIO4200 - Biokjemiske og cellebiologiske metoder Kull 2015
  anvendelsesområder kan redegjøre for teori og prinsipper for proteinanalyser har kunnskap om separering av ulike celletyper og organeller Ferdigheter Studenten kan dyrke cellelinjer i kultur utføre utvalgte DNA RNA og proteinanalyser utføre enkelte immunologiske metoder bruke bioinformatikk til søking i internettbaserte sekvensdatabaser utføre og kvalitetssikre sentrale metoder og fortolkninger innenfor molekylærbiologi og immunologi vurdere biokjemiske og cellebiologiske metoders egnethet utforme en forskningsrapport Generell kompetanse Studenten kan vurdere nye metoder og ny apparatur i biomedisinsk forskning drøfte og formidle avansert forskningslitteratur reflektere over etiske dilemmaer ved bruk av dyr i forskning Arbeids og undervisningsformer Arbeids og undervisningsformene omfatter forelesninger laboratoriekurs seminarer med muntlige studentpresentasjoner og diskusjoner gruppearbeid og selvstudier Arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen minimum 80 tilstedeværelse på laboratoriekurs skriftlig laboratorierapport etter gitte kriterier Vurderings eksamensform og sensorordning Vurderingsuttrykk Eksamensinnhold Læringsutbyttene Eksamensform Individuell muntlig eksamen inntil 30 min Sensorordning En ekstern og en intern sensor vurderer alle besvarelsene Vurderingsuttrykk Gradert skala A F Hjelpemidler til vurdering eksamen Ingen Pensumliste Hovedlitteratur Lodish H Molecular cell biology 2013 7 utg New York Freeman Artikler Carmen S Jermutus L Concepts in antibody phage display Briefings in Functional Genomics Proteomics 2002 1 2 189 203 doi 10 1093 bfgp 1 2 189 Hentet fra http bfg oxfordjournals org content 1 2 189 abstractN2 Hoogenboom H R Chames P Natural and designer binding sites made by phage display technology Immunology today2000 21 8 371 378 Hentet fra http pchames free fr hoogenboom chames pdf Steen H Mann M The ABC s and XYZ s of peptide sequencing Nature reviews Molecular cell biology 2004 5 9 699 711 Hentet fra http search ebscohost com login aspx direct true db aph AN 14637719 site ehost live Aktuell litteratur To labhefter et protokoll og et teorihefte trykkes og gis ut til studentene

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Master/Biomedisin/Programplan-for-Masterstudium-i-biomedisin-2015/MABIO4200-Biokjemiske-og-cellebiologiske-metoder-Kull-2015 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - MABIO4300 - Medisinsk bruk av stråling Kull 2015
  Durand Zaleski I Organisation and delivery of imaging services the contributions of ethics and political economy Radiat Prot Dosim 2009 135 2 134 6 doi 10 1093 rpd ncp043 Dörr W Herrmann T Second Primary Tumors after Radiotherapy for Malignancies Treatment Related Parameters Journal of Radiation Oncology Biology Physics 2002 178 7 357 62 Lest fra http search proquest com dissertations docview 888529932 accountid 26439 Fryback DG Thornbury JR The efficacy of diagnostic imaging Medical Decision Making An International Journal of The Society for Medical Decision Making 1991 11 2 88 94 Goitein M Trials and tribulations in charged particle radiotherapy Radiotherapy And Oncology Journal Of The European Society For Therapeutic Radiology And Oncology 2010 95 1 23 31 Lest fra http www sciencedirect com science article pii S0167814009003168 Hall EJ Brenner DJ Cancer risks from diagnostic radiology British Journal of Radiology 2008 81 965 362 78 doi 10 1259 bjr 01948454 Harbron RW Cancer risks from low dose exposure to ionising radiation Is the linear no threshold model still relevant Radiography 2012 18 1 28 33 Lest fra http dx doi org 10 1016 j radi 2011 07 003 Hoffmann GR Stempsey WE The hormesis concept and risk assessment are there unique ethical and policy considerations Human Experimental Toxicology 2008 27 8 613 20 Lest fra http het sagepub com content 27 8 613 full pdf Hofmann B Vi vil jo ha ultralyd Om teknologiens verdier I Slettebø Å Nortvedt P Red Etikk for helsefagene Oslo Gyldendal akademisk 2006 Holmberg O Malone J Rehani M McLean D Czarwinski R Current issues and actions in radiation protection of patients European journal of radiology 2010 76 1 15 Lest fra http www sciencedirect com science article pii S0720048X10003086 Howard L Wessely S Leese M Page L McCrone P Husain K et al Are investigations anxiolytic or anxiogenic A randomised controlled trial of neuroimaging to provide reassurance in chronic daily headache Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry 2005 76 11 1558 Lest fra http jnnp bmj com content 76 11 1558 full pdf Hricak H Brenner DJ Adelstein SJ Frush DP Hall EJ Howell RW et al Managing radiation use in medical imaging a multifaceted challenge Radiology 2011 258 3 889 905 Lest fra http pubs rsna org doi pdf 10 1148 radiol 10101157 Krille L Hammer GP Merzenich H Zeeb H Systematic review on physician s knowledge about radiation doses and radiation risks of computed tomography European Journal Of Radiology 2010 76 1 36 41 Lest fra http www sciencedirect com science article pii S0720048X10004018 Larson DB Rader SB Forman HP Fenton LZ Informing Parents About CT Radiation Exposure in Children It s OK to Tell Them American Journal of Roentgenology 2007 189 2 271 5 Lest fra http www imagegently org Portals 6 Radiologists Larson Informing 20parents 20about 20CT 20 AJR pdf Lysdahl KB Hofmann BM What causes increasing and unnecessary use of radiological investigations a survey of radiologists perceptions BMC Health Services Research 2009 9 155 63 Lest fra

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Master/Biomedisin/Programplan-for-Masterstudium-i-biomedisin-2015/MABIO4300-Medisinsk-bruk-av-straaling-Kull-2015 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - MABIO4400 - Genomisk analyse Kull 2015
  bioinformatikkverktøy for analyse av DNA RNA og aminosyresekvensdata Emnet går over ca 10 uker midt i 2 semester heltid og deltid Forkunnskapskrav Opptak til studiet Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap ferdigheter og generell kompetanse Kunnskap Studenten har inngående kunnskap om struktur og molekylær variasjon som sekvens lengde og kopinummervariasjon og mekanismer som fører til genetisk variasjon avansert kunnskap om genetisk variasjon som kan føre til sykdom inngående kunnskap om screeningmetoder som benyttes i medisinsk genetikk og high troughput metoder som benyttes for molekylærgenetisk forskning avansert kunnskap om metoders prinsipper og anvendelsesområde spesialisert innsikt i anvendelsesområde av utvalgte bioinformatikkverktøy for DNA og RNA analyser Ferdigheter Studenten kan selvstendig utføre basale analyser med PCR teknikk DNA sekvensering fragmentanalyse og qPCR på et selvstendig grunnlag vurdere metoders egnethet og anvende dette i metodeutvikling av diagnostiske metoder på selvstendig grunnlag forstå og tolke kvantitative resultater fra qPCR anvende basale bioinformatikkverktøy for metodeutvikling Generell kompetanse Studenten kan kritisk sette seg inn i nye metoder og apparatur som brukes i genomisk analyse med vekt på anvendelsesområder muligheter og begrensninger Arbeids og undervisningsformer Arbeids og undervisningsformene omfatter forelesninger laboratoriekurs seminarer gruppearbeid og selvstudier Arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen minimum 80 tilstedeværelse på laboratoriekurs ca 3 skriftlige laboratorierapporter etter gitte kriterier Vurderings eksamensform og sensorordning Vurderingsuttrykk Eksamensinnhold Læringsutbyttene Eksamensform Individuell skriftlig eksamen 4 timer Sensorordning En ekstern og en intern sensor vurderer alle besvarelsene Vurderingsuttrykk Gradert skala A F Hjelpemidler til vurdering eksamen Ingen Pensumliste Sum ca 590 sider Pensumliste publiseres senere Om emnet Engelsk emnenavn Genomic Analysis Studieprogram Masterstudium i biomedisin Studiepoeng 15 Semester 2 heltid 2 deltid Språk Norsk Kull studieår Kull 2015 Søke på enkeltemne Du kan søke på emnet uten å være tatt opp på masterprogrammet Studenter som er tatt opp

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Master/Biomedisin/Programplan-for-Masterstudium-i-biomedisin-2015/MABIO4400-Genomisk-analyse-Kull-2015 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - MABIO4500 - Nukleærmedisin Kull 2015
  andre metoder i denne kategorien ligger i MABIO4700 Molekylær bildediagnostikk Emnet går over ca 10 uker midt i 2 semester heltid og deltid Forkunnskapskrav Opptak til studiet Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap ferdigheter og generell kompetanse Kunnskap Studenten har inngående kunnskap om radioaktive legemidlers kjemiske biologiske og farmakokinetiske egenskaper kunnskap om hovedgrupper av sykdommer og sykdomsmekanismer kunnskap om de vanligste nukleærmedisinske kliniske undersøkelser og terapier og disse metodenes relevans i forhold til forskjellige sykdommer og sykdomsmekanismer kunnskap om nukleærmedisinsk bildetaking og bearbeiding av bilder kunnskap om hva som karakteriserer de forskjellige typer radioaktiv stråling inngående kunnskap om prinsippene for kvalitetskontroll av nukleærmedisinsk utstyr og preparater kunnskap om gjeldende strålevernbestemmelser innenfor det nukleærmedisinske fagområdet Ferdigheter Studenten har kunnskap om tillaging av radiofarmaka har kunnskap om bruk av medisinsk teknisk utstyr i nukleærmedisinske avdelinger behersker rutinemessig kvalitetskontroll av utstyr og preparater behersker aseptisk arbeidsteknikk og vet hvordan man kan beskytte seg selv og andre mot kontaminering og smitte ved preparering av radiofarmaka kan bruke sikkerhetsutstyr ved håndtering av radioaktivitet Generell kompetanse Studenten kan sette seg inn i nye metoder og apparater som brukes i nukleærmedisin med vekt på anvendelsesområder muligheter og begrensninger Arbeids og undervisningsformer Arbeids og undervisningsformene omfatter forelesninger laboratoriekurs praktiske øvelser seminarer gruppearbeid omvisninger på nukleærmedisinske enheter og selvstudier Arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen minimum 80 tilstedeværelse på seminarer og timeplanlagt gruppearbeid minimum 90 tilstedeværelse på laboratoriekurs individuell praktisk test ca 2 timer individuell prosjektoppgave om et nukleærmedisinsk tema inntil 6000 ord Vurderings eksamensform og sensorordning Vurderingsuttrykk Eksamensinnhold Læringsutbyttene Eksamensform Individuell skriftlig eksamen 4 timer Sensorordning En ekstern og en intern sensor vurderer alle besvarelsene Vurderingsuttrykk Gradert skala A F Hjelpemidler til vurdering eksamen Ingen Pensumliste Sum ca 330 sider Pensumliste publiseres senere Om emnet Engelsk emnenavn

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Master/Biomedisin/Programplan-for-Masterstudium-i-biomedisin-2015/MABIO4500-Nukleaermedisin-Kull-2015 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - MABIO4600 - Statistikk, kvalitetskontroll og kvalitetssikring Kull 2015
  Studenten kan anvende statistiske metoder og verktøy som tabellanalyse variansanalyse korrelasjon og enkel og multippel lineær og logistisk regresjon utføre og forklare hypotesetesting parametriske og ikke parametriske metoder samt korrelasjon og regresjonsanalyse bruke en og toveisvariansanalyser til repeterte målinger vurdere betydningen av preanalytiske analytiske og postanalytiske feilkilder for analyseresultatet analysekvaliteten velge og anvende statistiske metoder som brukes til kvalitetssikring av medisinske laboratorier planlegge og gjennomføre sammenligning av analysemetoder og vurdere tiltak Generell kompetanse Studenten kan diskutere og analysere faglige problemstillinger og bidra aktivt i gjennomføringen av avanserte arbeidsoppgaver knyttet til kvalitetskontroll og kvalitetssikring i laboratorier Arbeids og undervisningsformer Arbeids og undervisningsformene omfatter forelesninger seminarer gruppearbeid og selvstudier Arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen skriftlig oppgave i gruppe på 3 5 studenter med utgangspunkt i opplegget for metodevalidering og kvalitetskontroll ved et biomedisinsk laboratorium inntil 6000 ord Vurderings eksamensform og sensorordning Vurderingsuttrykk Eksamensinnhold Læringsutbyttene Eksamensform Individuell skriftlig eksamen 4 timer Sensorordning En ekstern og en intern sensor vurderer alle besvarelsene Vurderingsuttrykk Gradert skala A F Hjelpemidler til vurdering eksamen Ingen Pensumliste Altman D G 1991 Practical statistics for medical research London Chapman and Hall Utvalgte deler av kap 2 4 8 12 og 14 Burtis C A Ashwood E R Tietz N W Bruns D E 2012 Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics 5 utg Philadelphia Elsevier Saunders Kap 13 16 Halbo L 2010 Kvalitetsstyring og måleteknikk i laboratorium produksjon og tjenestevirksomhet 2 utg Oslo Gyldendal akademisk Utvalgte deler av kap 1 2 4 6 8 9 og 11 Aktuell litteratur Aalen O O Frigessi A 2006 Statistiske metoder i medisin og helsefag Oslo Gyldendal akademisk Burnett D Poyser K H Sherwood R A 2002 A practical guide to accreditation in laboratory medicine London ACB Venture Publications Hosmer D W Cook E D

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Master/Biomedisin/Programplan-for-Masterstudium-i-biomedisin-2015/MABIO4600-Statistikk-kvalitetskontroll-og-kvalitetssikring-Kull-2015 (2015-09-15)
  Open archived version from archive