archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - MAREH4100 - Kropp og samfunn Kull 2015
  Emnet tilbys som enkeltemne Søkere må ha bachelorgrad eller lignende av minimum 3 års omfang Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap ferdigheter og generell kompetanse Kunnskap Studenten har inngående kunnskap om kroppsfenomenologi som perspektiv i studiet av helse sykdom og funksjonshemming narrative tradisjoner i studiet av helse og sykdom politiske og kulturelle perspektiver på sykdom og funksjonshemming perspektiver på universell utforming av samfunnet både i fysiske og sosiale omgivelser Ferdigheter Studenten kan analysere og diskutere kritisk sentrale teorier om kropp og samfunn på en nyansert måte anvende innsikter fra den kritiske samfunns og kulturvitenskapelige forskningstradisjonen rettet mot helse kropp og funksjonshemming ved hjelp av ulike perspektiver på funksjonshemming analysere problemstillinger knyttet til politikk og praksis innenfor helse og sosialvitenskapene skrive akademisk om sentrale problemstillinger knyttet til kropp og samfunn Generell kompetanse Studenten kan analysere problemstillinger av betydning for profesjonsutøvelse innen helse og sosialfeltet og anvende kunnskap og ferdigheter fra emnet på prosjekter knyttet til rehabilitering gjøre analyser som tydeliggjør samfunnsperspektiver på kronisk sykdom og funksjonshemming og formidle dette arbeidet både til spesialister og til allment interesserte bidra til kunnskapsutvikling og nytenkning i forståelsen av forholdet mellom individ og samfunn i helsefeltet og være i stand til å kommunisere om slik kunnskapsutvikling Arbeids og undervisningsformer Arbeids og undervisningsformene omfatter forelesninger seminarer og gruppevise arbeidsoppgaver Vurderingsform og sensorordning Vurderingsinnhold Læringsutbyttene Eksamensform Hjemmeeksamen over 4 uker individuelt eller i gruppe på 2 3 studenter Besvarelse på inntil 4500 ord Sensorordning Ekstern sensor deltar i utarbeidelsen av eksamensoppgaver og vurderingskriterier og vurderer minimum 20 av besvarelsene sammen med en intern sensor To interne sensorer vurderer de øvrige Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode Vurderingsuttrykk Bestått ikke bestått Det gis en felles karakter for alle studentene i gruppen Det innebærer at hvis karakteren ikke bestått tildeles vil

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Master/Rehabilitering-og-habilitering/Programplan-for-Masterstudium-i-rehabilitering-og-habilitering-2015/MAREH4100-Kropp-og-samfunn-Kull-2015 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - MASYK4100 - Klinisk vurderings- og handlingskompetanse - systematisk kartlegging og undersøkelsesmetodikk Kull 2015
  for å sikre pasienten optimal helsehjelp Generell kompetanse Studenten kan utføre sykepleie i henhold til etiske prinsipper og gjeldende lovverk kan samarbeide og kommunisere effektivt med tverrfaglig personell for å kvalitetssikre vurdering og iverksettelse av helsehjelp Innhold Klinisk undersøkelsesmetodikk Standardiserte kartleggingsinstrumenter og algoritmer Systematisk litteratursøk og vurdering av relevante intervensjoner presentert i litteraturen Nasjonale retningslinjer og kunnskapsoppsummeringer som grunnlag for intervensjoner Individuell tilpasning av intervensjoner og etisk vurdering for å kvalitetssikre helsehjelpen og sykepleietiltak spesielt Arbeids og undervisningsformer Forelesninger gruppearbeid seminar selvstudium og trening i øvingsavdeling ferdighetssenter Arbeidskrav For å fremstille seg til eksamen må følgende oppgave være godkjent Klinisk test Den kliniske testen gjennomføres i øvingsavdeling ferdighetssenter Dokumentasjon på selvvalgt litteratur Vurdering Vurderingsform Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 3 dager Omfang 3000 ord 10 Studenten utarbeider en problemstilling som er relevant for klinisk praksis Vurderingsuttrykk Bokstavkarakter i skalaen A F der A er beste karakter E er laveste beståtte karakter og F er ikke bestått Sensorordning Hver besvarelse vurderes av to sensorer Uttrekk på minimum 20 av besvarelsene vurderes av ekstern sensor Intern sensor fortsetter deretter sensuren sammen med en annen intern sensor Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode Pensumliste Obligatorisk litteratur Til sammen ca 800 sider Arentz Hansen C Moen K 2012 Legevakthåndboken For leger i vakt J Blinkenberg I H Johansen Red Hentet fra http www lvh no Breivik S Tymi A 2013 Hva innebærer systematisk klinisk undersøkelse i sykepleie Sykepleien forskning 8 4 324 332 Grov E K Madah Amiri D Kyte L 2015 Klinisk undersøkelse I E K Grov I M Holter Red Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie Sykepleieboken 1 5 utg s 588 618 Oslo Cappelen Damm Jarvis C 2012 Physical examination health assessment 6th utg St Louis Mo Elsevier Saunders Kap 1 4 6 8 9 15 16 18 19 21 22 23 Landmark B T Gran S V Grov E K 2014 Ernæringsstatus blant pasienter i sykehjem og i hjemmesykepleien kartlagt ved hjelp av Ernæringsjournalen Klinisk Sygepleje 30 01 4 15 Lindberg M Grov E Gay C Rustoen T Granheim T Amlie E Lerdal A 2013 Pain characteristics and self rated health after elective orthopaedic surgery A cross sectional survey Journal of Clinical Nursing 22 9 10 1242 1253 Pasient og brukerrettighetsloven 1999 Lov om pasient og brukerrettigheter Hentet fra https lovdata no dokument NL lov 1999 07 02 63 Anbefalt tilleggslitteratur PPS Praktiske Prosedyrer i Sykepleien Versjon 11 0 fra https www ppsnett no Ball J Dains J E Flynn J A Solomon B S Stewart R W 2014 Seidel s Guide to Physical Examination 8 utg St Louis Mo Mosby Elsevier Brodal P 2013 Sentralnervesystemet 5 utg Oslo Universitetsforl Brostrøm S Saxtrup Nielsen N 2011 Subjektivt objektivt Anamnese undersøgelse og journal 3 utg København Munksgaard Gran S V Grov E K Landmark B 2013 Smertekartlegging og medikamentell smertebehandling av eldre samtykkekompetente pasienter i sykehjem Sykepleien forskning 8 3 220 230 doi 10 4220 sykepleienf 2013 0090 Myhra C B Grov E K 2010 Sykepleieres bruk av Edmonton Symptom

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Master/Sykepleie-klinisk-forskning-og-fagutvikling/Programplan-for-Masterstudium-i-sykepleie-klinisk-forskning-og-fagutvikling-Kull-2015/MASYK4100-Klinisk-vurderings-og-handlingskompetanse-systematisk-kartlegging-og-undersoekelsesmetodikk-Kull-2015 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - MASYK4200 - Smerte og smertelindring kull 2015
  doi 10 1111 j 1365 2702 2006 01272 x Dunwoody C J Krenzischek D A Pasero C Rathmell J P Polomano R C 2008 Assessment physiological monitoring and consequences of inadequately treated acute pain Journal of PeriAnesthesia Nursing Official Journal of the American Society of PeriAnesthesia Nurses 23 1 Suppl 15 27 doi 10 1016 j jopan 2007 11 007 Edwards R R Moric M Husfeldt B Buvanendran A Ivankovich O 2005 Ethnic similarities and differences in the chronic pain experience A comparison of African American Hispanic and white patients Pain Medicine 6 1 88 98 doi 10 1111 j 1526 4637 2005 05007 x Eide H 2008 Kommunikasjon relasjon og smerte I T Rustøen A K Wahl Red Ulike tekster om smerte Fra nocisepsjon til livskvalitet s 354 372 Oslo Gyldendal akademisk Enskär K Ljusegren G Berglund G Eaton N Harding R Mokoena J Moleki M 2007 Attitudes to and knowledge about pain and pain management of nurses working with children with cancer A comparative study between UK South Africa and Sweden Journal of Research in Nursing 12 5 501 515 doi 10 1177 1744987107080455 Im E O Ko Y Chee W 2013 Symptom clusters among multiethnic groups of cancer patients with pain Palliative Supportive Care 11 4 295 305 doi 10 1017 S1478951512000314 Leegaard M Fagermoen M S 2008 Women s descriptions of postoperative pain and pain management after discharge from cardiac surgery Journal of Clinical Nursing 17 15 2051 2060 doi 10 1111 j 1365 2702 2007 02217 x Leegaard M Nåden D Fagermoen M S 2008 Postoperative pain and self management Women s experiences after cardiac surgery Journal of Advanced Nursing 63 5 476 485 doi 10 1111 j 1365 2648 2008 04727 x Nortvedt F Engelsrud G 2014 Imprisoned in pain analyzing personal experiences of phantom pain Medicine Health Care and Philosophy 1 10 Advance online publication doi 10 1007 s11019 014 9555 z Nortvedt F Rustøen T 2008 Kronisk smerte I T Rustøen A K Wahl Red Ulike tekster om smerte Fra nocisepsjon til livskvalitet s 140 151 Oslo Gyldendal akademisk Reinertsen H 2008 Smerte hos barn I T Rustøen A K Wahl Red Ulike tekster om smerte Fra nocisepsjon til livskvalitet s 76 104 Oslo Gyldendal akademisk Rognstad M K Fredheim O M Johannessen T E Kvarstein G Skauge M Undall E Rustoen T 2012 Attitudes beliefs and self reported competence about postoperative pain among physicians and nurses working on surgical wards Scandinavian Journal of Caring Sciences 26 3 545 552 doi 10 1111 j 1471 6712 2011 00964 x Rustøen T Gaardsrud T Leegaard M Wahl A K 2009 Nursing pain management A qualitative interview study of patients with pain hospitalized for cancer treatment Pain Management Nursing 10 1 48 55 doi 10 1016 j pmn 2008 09 003 Rustøen T Stubhaug A 2008 Kjønnsforskjeller og smerte I T Rustøen A K Wahl Red Ulike tekster om smerte Fra nocisepsjon til livskvalitet s 128 138 Oslo Gyldendal akademisk Rustøen T Torvik K

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Master/Sykepleie-klinisk-forskning-og-fagutvikling/Programplan-for-Masterstudium-i-sykepleie-klinisk-forskning-og-fagutvikling-Kull-2015/MASYK4200-Smerte-og-smertelindring-kull-2015 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - MASYK4400 - Livskvalitet kull 2015
  Outcomes 7 85 doi 10 1186 1477 7525 7 85 Næss S 2011 Teorier I S Næss T Moum J Eriksen Red Livskvalitet Forskning om det gode liv s 69 82 Bergen Fagbokforl Ribu L Hanestad B Moum T Birkeland K Rustoen T 2007 A comparison of the health related quality of life in patients with diabetic foot ulcers with a diabetes group and a nondiabetes group from the general population Quality of Life Research 16 2 179 189 doi 10 1007 s11136 006 0031 y Santana M J Feeny D 2014 Framework to assess the effects of using patient reported outcome measures in chronic care management An International Journal of Quality of Life Aspects of Treatment Care and Rehabilitation 23 5 1505 1513 doi 10 1007 s11136 013 0596 1 Schwartz C E Sprangers M A G Carey A Reed G 2004 Exploring response shift in longitudinal data Psychology Health 19 1 51 69 doi 10 1080 0887044031000118456 Skevington S M 2002 Advancing cross cultural research on quality of life Observations drawn from the WHOQOL development Quality of Life Research 11 2 135 144 Snyder C F Aaronson N K Choucair A K Elliott T E Greenhalgh J Halyard M Y Santana M 2012 Implementing patient reported outcomes assessment in clinical practice A review of the options and considerations Quality of Life Research 21 8 1305 1314 doi 10 1007 s11136 011 0054 x Terwee C B Schellingerhout J M Verhagen A P Koes B W de Vet H C W 2011 Methodological quality of studies on the measurement properties of neck pain and disability questionnaires A systematic review Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 34 4 261 272 doi 10 1016 j jmpt 2011 04 003 Valeberg B Grov E 2013 Symptoms in the cancer patient Of importance for their caregivers quality of life and mental health European Journal of Oncology Nursing 17 1 46 51 doi 10 1016 j ejon 2012 01 009 Wahl A K Hanestad B R 2004 Måling av livskvalitet i klinisk praksis En innføring Bergen Fagbokforl Kap 1 2 3 5 6 7 og 8 Anbefalt litteratur Aaronson N Elliott T E Greenhalgh J Halyard M Hess R Miller D Snyder C 2015 User s guide to implementing patient reported outcomes assessment in clinical practice Hentet fra http www isoqol org UserFiles 2015UsersGuide Version2 pdf Eilertsen M Jozefiak T Rannestad T Indredavik M S Vik T 2013 Quality of life in children and adolescents surviving cancer European Journal of Cancer 49 S11 S11 Halvorsrud L Kalfoss M Diseth Å Kirkevold M 2012 Quality of life in older Norwegian adults living at home A cross sectional survey Journal of Research in Nursing 17 1 12 29 doi 10 1177 1744987110374273 Hanssen T A Nordrehaug J Eide G Hanestad B 2009 Does a telephone follow up intervention for patients discharged with acute myocardial infarction have long term effects on health related quality of life A randomised controlled trial Journal of Clinical Nursing 18 9 1334

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Master/Sykepleie-klinisk-forskning-og-fagutvikling/Programplan-for-Masterstudium-i-sykepleie-klinisk-forskning-og-fagutvikling-Kull-2015/MASYK4400-Livskvalitet-kull-2015 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - YLDH2200 - Vocational Innovation and Development from National and International Perspectives 2016
  on vocational practice practical work group supervision experience sharing lectures dialogue based teaching supervision and group work Practical training 5 days of teaching practice 10 days of vocational practice Coursework requirements Work logs from 10 days of vocational practice focusing on an analysis of common and distinctive features quality assurance and process documentation One log per vocation approx 800 words pictures and illustrations etc Work log from 5 days of teaching practice approx 800 words pictures illustrations etc Attendance corresponding to 80 of the total number of sessions is compulsory and all coursework requirements must be approved before students may take the examination see section 8 Form of examination Project examination The examination consists of a practical development project scope approx 5 000 words pictures and illustrations etc Grade assessment A grading scale with five levels where A to E denote a pass and F denotes a fail Examination support materials All examination support materials are permitted Examiners 1 internal and 1 external examiner Target group The programme in vocational teacher education is aimed at professional practitioners with a craft journeyman s certificate and relevant practice in one or more vocations included in the Bachelor s Degree Programme in Vocational Teacher Education Relevant vocational fields are linked to corresponding programmes in upper secondary school education Knowledge Promotion in Primary and Secondary Education and Training The programme is aimed at professional practitioners who normally work on vocational education competence development in schools companies or public enterprises About the course Course name in Norwegian Innovasjon og yrkenes utvikling i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv Study programme Bachelor s Degree Programme in Vocational Teacher Education in Craft and Design ECTS credits 20 ECTS Semester Spring Language English Year 2016 Application and admission Admission Application deadline 1 October Prerequisites Admission requirements Craft journeyman s

  Original URL path: http://www.hioa.no/eng/Studier-og-kurs/LU/Evu/Single-subjects-Vocational-Teacher-Education-in-Craft-and-Design/YLDH2200-Vocational-Innovation-and-Development-from-National-and-International-Perspectives-2016 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Ph.d.-kurs ved HiOA
  Fakulteter og sentre Kontakt oss Hjem Forskning og utvikling Ph d programmer Ph d kurs ved HiOA Ph d kurs ved HiOA Ph d kurs for vårsemesteret Ph d kurs for høstsemesteret Informasjon Vi har delt kursene inn i vår og høst Husk at søknadsfristen kan være en stund før oppstartsdato Her finner du generiske kurs som EAP og tilsvarende Nettredaksjonen HiOA Om høgskolen Organisasjon Strategi Ledige stillinger Mediekontakt Kart

  Original URL path: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Ph.d.-programmer/Ph.d.-kurs-ved-HiOA (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Forskermobilitet og karriereutvikling
  Better Careers and More Mobility er utpekt av EU kommisjonen som et satsningsområde og et virkemiddel for å styrke forskningen i Europa Det overordnede målet er å etablere et felles åpent europeisk arbeidsmarked for forskere EUs European Charter for Researchers og European Code of Conduct for the Recruitment of Researchers Charter and Code er et virkemiddel for å oppnå dette Charteret beskriver et sett med virkemidler som skal imøtekomme utfordringer knyttet til forskerrekruttering og mobilitet Kontaktperson ved HiOA er Monica Knutsen De Figueroa Europeisk mobilitetsportal En rekke stipendiat og forskningsstillinger publiseres på den europeiske EURAXESS portalen Som forsker kan du søke direkte på utlyste stillinger eller legge inn CVen din Du finner også en oversikt over hvilke institusjoner som bruker portalen Stipendordninger og finansieringskanaler Forskningsrådets stipendbase samler alle mobilitets stipendordninger som er relevante for norske forskere Stipendbasen gir en kort presentasjon av mobilitetsstipender fra Forskningsrådet og andre aktører Den inneholder informasjon om hvem som kan søke hva man kan søke på og hvor mye støtte som gis Interne midler Utenlandsstipender for postdoktor og doktorgradsstipendiater skal stimulere til opphold ved gode forskningsmiljøer i utlandet og bidra til å styrke kontakten mellom høgskolen og slike forskningsmiljøer Sjekklister for utgaående forskere til utlandet planlegging for utenlandsopphold Både i forkant av et utenlandsopphold under et opphold og før tilbakereise til Norge er det mange praktiske ting som bør være på plass På HiOA er det FoU og de lokale HR avdelingene som bistår med tilsatte mobilitet En del må ordnes fra Norge i forkant mens andre ting må ordnes i samarbeid med vertsinstitusjonen i det landet du skal til Da europeiske land og USA har vært mest populært for tilsatte mobilitet finner du her nyttige sjekklister som bør gjennomgås i planleggingen av ditt utenlandsopphold Det finnes også mobilitetsprogrammer i en rekke andre land Sjekkliste

  Original URL path: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Forskningssamarbeid/FoU-strategi-og-organisering/Forskermobilitet-og-karriereutvikling (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Søknad og opptak til et ph.d-program
  du er interessert i har av utfyllende krav Kvalifikasjonskrav For å få opptak til ph d program må du normalt ha en mastergrad Høgskolen i Oslo og Akershus kan dessuten stille krav om at du som søker gjennomgår særskilte kurs og eller prøve før opptak Du må normalt søke om opptak innen 3 måneder etter oppstart av et forskningsprosjekt Utfyllende krav til det faglige grunnlaget og bestemmelser om rangering av kvalifiserte søkere finner du i programplanen for det enkelte program Søknaden Hvert program har sitt eget søknadsskjema og egne prosedyrer for opptak Men som et minimum må du legge ved følgende dokumentasjon for at søknaden din skal bli behandlet a Dokumentasjon for den utdanningen som skal ligge til grunn for opptaket b Prosjektbeskrivelse som omfatter faglig redegjørelse for prosjektet framdriftsplan for gjennomføring av utdanningen dokumentasjon av spesielle behov for faglige og materielle ressurser eventuelle planer for opphold ved annen institusjon faglig formidling presisering av hvilket språk avhandlingen planlegges skrevet på opplysninger om eventuelle immaterialrettslige restriksjoner for å beskytte andres rettigheter c Plan for finansiering d Plan for opplæringsdelen e Forslag på minst én veileder f Redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger som prosjektet reiser g Opplysninger om prosjektet er avhengig av tillatelse fra forskningsetiske komiteer eller andre myndigheter eller fra private Slike tillatelser bør om mulig være innhentet og lagt ved søknaden Opptak Avgjørelsen om opptak baseres på en samlet vurdering av søknaden og ph d prosjektets relevans for det ph d programmet du har søkt på Den endelige avgjørelsen om opptak gjøres av doktorgradsutvalget ved fakultetet senteret I vedtaket om opptak får du også vite hvem som er oppnevnt som veileder og datoene for avtaleperioden Ph d avtalen Når du har fått opptak til et av høgskolens ph d program avgjør fakultetet senteret i samråd med deg hvilken

  Original URL path: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Ph.d.-programmer/Soeknad-og-opptak-til-et-ph.d-program (2015-09-15)
  Open archived version from archive