archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Gjennomføring av et ph.d-program
  finner du under beskrivelsen til det enkelte progam dessuten i forskrifter retningslinjer og ph d håndboken Opplæringsdelen Opplæringsdelen gir utdanning på høyt faglig nivå med gjennomføring av et vitenskapelig arbeid trening i faglig formidling og innføring i forskningsetikk vitenskapsteori og vitenskapsmetode Opplæringsdelen skal tilsvare minst 30 studiepoeng hvorav minst 20 studiepoeng skal avlegges etter opptak Veiledning Som ph d stipendiat ved Høgkolen i Oslo og Akershus er du del av et aktivt forskningsmiljø ofte en forskergruppe og du vil motta individuell og jevnlig veiledning under arbeidet med ph d avhandlingen Du skal som hovedregel ha to veiledere hvor én oppnevnes som hovedveileder Hovedveileder har det faglige hovedansvaret og skal normalt være tilsatt ved høgskolen Rapportering I avtaleperioden leverer både du og veilederne årlig skriftlige rapporter til fakultetet senteret om framdriften i ph d utdanningen Avhandlingen Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til faglig nivå metode og etiske krav Den skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur Avhandlingen kan bestå av en sammenhengende tekst monografi eller av flere enkelte men tematisk relaterte vitenskapelige

  Original URL path: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Ph.d.-programmer/Gjennomfoering-av-et-ph.d-program (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Fullføring av ph.d.-programmet
  senteret om å få avhandlingen vurdert for ph d graden Bedømmelse av avhandlingen Dersom du oppfyller vilkårene sender fakultetet senteret saken til doktorgradsutvalget med anbefaling om at du fremstilles for ph d graden Sammen med anbefalingen foreslår fakultetet senteret medlemmer til den sakkynding komité som skal bedømme avhandlingen prøveforelesningen og disputasen Denne komiteen skal avgi innstilling om avhandlingen er verdig til å forsvares for ph d graden Innstillingen skal foreligge innen tre måneder etter at komiteen har mottatt avhandlingen Prøveforelesning og offentlig forsvar av avhandlingen disputas Prøveforelesningen og disputasen avholdes normalt samme dag Når avhandlingen er godkjent til forsvar skal du holde en prøveforelesning over et oppgitt emne som ikke er direkte forbundet med temaet for avhandlingen Selve forelesningen skal ta 45 minutter Målet med prøveforelesningen er at skal du dokumentere din evne til å tilegne deg kunnskap ut over avhandlingens tema og til å formidle denne i en forelesningssituasjon Komiteens vurdering av prøveforelesningen bekjentgjøres før disputasen Offentlig forsvar av avhandlingen disputas skal finne sted etter at prøveforelesningen er godkjent Vanligvis er det rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus som er disputasleder Disputasen skal være en faglig diskusjon mellom to oppnevnte opponenter og deg som kandidat vedrørende problemformuleringer metodisk

  Original URL path: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Ph.d.-programmer/Fullfoering-av-ph.d.-programmet (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Ph.d.-håndboken
  d kandidater veiledere medlemmer av bedømmelseskomiteer og andre som er involvert i ph d utdanningen ved HiOA Veilederen gir en oversikt over regler og rutiner i forbindelse med gjennomføringen av doktorgradsstudiet og lenker til videre informasjon og skjema som ph d kandidater eller veiledere skal bruke i ulike faser av ph d utdanningen Introduksjon Opptak Tilsetting Praktisk informasjon Gjennomføring Veiledning opplæring kurs og studiepoeng Avhandlingen Fullføring Innlevering bedømmelse og disputas

  Original URL path: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Ph.d.-programmer/Ph.d.-haandboken (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Forskrifter og retningslinjer ved HiOA
  som er gjelder for ph d studiene ved Høgskolen i Oslo og Akershus Forskrifter Forskrift om graden philosophiae doctor ph d ved Høgskolen i Oslo og Akershus Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer Retningslinjer for søknader om opptak på ph d program ved HiOA Retningslinjer for opptaksperiode på et ph d program ved HiOA Retningslinjer for vurdering av graden ph d ved HiOA Etiske

  Original URL path: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Ph.d.-programmer/Forskrifter-og-retningslinjer-ved-HiOA (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - English versions
  d programmer English versions English versions Here you find English versions of regulations guidelines and PhD handbook as they are transelated to English Regulations Regulations Relating to the PhD Degree at HiOA Regulations Relating to Studies and Examinations at HiOA Guidelines Guidelines for Processing Applications for Admission to PhD Programmes Guidelines for Admission Periode in PhD Programmes Guidelines for Assessing the PhD Degreee Ethical Guidelines for Research Ethical Guidelines for

  Original URL path: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Ph.d.-programmer/English-versions (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Forsker grand prix
  stipendiatene Ida Solvang og Ellisiv Jacobsen i Oslo finalen i Forsker grand prix Sted Sentrum scene Dato og tid tirsdag 22 september 2015 kl 18 00 20 30 Ti forskere tar steget ut i rampelyset I løpet av fire minutter skal de engasjere et stort publikum med forskningen sin Bli med og stem frem den beste forskningsformidleren i Oslo og Akershus Konferansier Per Olav Alvestad NRK Arrangør Universitetsalliansen OSLO HiOA

  Original URL path: http://www.hioa.no/Hva-skjer/Forsker-grand-prix (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - User involvement in research and education – experiences from the field
  Malmberg Heimonen hioa no Program From 9 30 coffee fruit sweet snack mingling 10 Introduction and welcome Ira Malmberg Heimonen 10 15 10 45 User involvement in research and education experiences from Norway Sidsel Natland 10 45 11 15 User involvement a tool for innovating services Hilde Dalen Erik Bjerke KREM Kreativitet og mangfold i arbeidslivet 11 15 Questions 11 30 12 15 Break lunch on your own 12 15 1 Keeping service user involvement in research honest tales from the field Hugh McLaughlin Department of Social Work and Social Care Faculty of Health Social Care Education Manchester Metropolitan University 1 15 2 User involvement in education Teresa O Neill Department of Social Work and Social Care Faculty of Health Social Care Education Manchester Metropolitan University 2 2 15 Questions and discussion 2 15 2 30 Closing of seminar Ira Malmberg Heimonen Short bio on presenters Professor Hugh Mc Laughlin is both a registered Social Worker and has been Professor of Social Work at Manchester Metropolitan University since 2011 He has a wealth of experience in practice working across Children s and Family services as a Social Worker Team Manager Service Manager and Assistant Director before moving into academia His main areas of interest are Participatory service user involvement in research Critical professional practice Ethics Child and family social work Senior Lecturer Teresa O Neill is a registered social worker and has been a Senior Lecturer at Manchester Metropolitan University since 2004 Prior to this she worked as a social worker for 19 years in local authority children and families teams specialising in fostering and adoption She has also worked as a manager in a local Sure Start Project Her research expertise is within Social work with Children and Families Looked after Children Care leavers experiences of social work education

  Original URL path: http://www.hioa.no/Hva-skjer/User-involvement-in-research-and-education-experiences-from-the-field (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Evalueringskonferansen 2015
  aktuelle evalueringstemaer internasjonalt Forskningsfronten i evaluering Parallellsesjoner kl 15 30 18 00 15 30 A 1 Evaluering av politiske reformer Professor Morten Balle Hansen Aalborgs universitet Evalueringene av NAV reformen i Norge og kommunereformen i Danmark en sammenligning Førsteamanuensis Jacob Aars UiB Betingelser for evalueringsmakt når påvirker evalueringer den offentlige politikken Professor Terje P Hagen UiO Makt media og mortalitet Noen erfaringer fra evaluering av Samhandlingsreformen A 2 Evaluering av lover Stipendiat Jon Christian F Nordrum UiO Lovevalueringer lovgiverens kunnskapsgrunnlag Professor Eivind Smith UiO Hvorfor evalueres så få lovendringer Senioranalytiker Tor Egil Viblemo Oxford Research Konsekvenser av manglende forhåndsevalueringer A 3 Evalueringer og metodemakt Professor Ira Malmberg Heinonen HiOA Randomiserte kontrollerte studier i samfunnsvitenskapene potensiale og utfordringer Forskningsleder Knut Fossestøl AFI HiOA Evaluering mellom evidens og kasuistikk sett fra oppdragsforskerens plass Professor Åge Johnsen HiOA Mål og resultatstyring som evaluering 18 00 Avslutning 18 00 Årsmøte i Norsk evalueringsforening 19 00 Aperitiff 19 30 Middag Fredag 25 september 09 00 Riksrevisor Per Kristian Foss Makt og avmakt i Riksrevisjonen Hva Riksrevisjonen ikke er 09 30 B 1 Makt i evalueringer eksempler fra offentlige sektorer Forskningsleder Ellen Aslaksen Norsk Kulturråd Evalueringer i kultursektoren mellom akademiske idealer og politiske realiteter Forsker Anders Bakken NOVA HiOA Mobbeprogrammer i skolen evaluering av egenevalueringer Seniorforsker Per Olaf Aamodt NIFU Mellom uavhengighet og relevans B 2 Evalueringer i næringslivet Avdelingsdirektør Eli Moe Helgesen PWC Makt og avmakt i intern og ekstern revisors evaluering Daglig leder Knut Bårdsen og rådgiver Rolf Utgård Nordic Change AS Evalueringer omstilling og makt i næringslivet B 3 Evaluering og manglende evaluering Forskningsleder Heidi Bull Berg Concept programmet SINTEF Makt i de stor tall Big Data som evalueringskilde Assisterende direktør Vivi Lassen Difi Hvorfor går IT prosjekter galt Er evaluering svaret 11 30 Pause og utsjekking 12 00 Lunsj Plenum 13 00

  Original URL path: http://www.hioa.no/Hva-skjer/Evalueringskonferansen-2015 (2015-09-15)
  Open archived version from archive