archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Alumniprofiler
  innsikt i barnehagefeltet Mari Brenna Vollan Jeg ville ut Christian Fredrik Rådahl Buffon Christian skrev master om Facebook i skolen Marthe Ødegård Olsen Marthe prater for døve ører Fakultet for teknologi kunst og design Magnus Wien Klæboe Bidrar til energivennlige løsninger Rita Rohdin Nyhuus Street art en del av jobben Sara Larsen Dahl En jobb som passer akkurat Thea Mehl Med øye for godt design Åse Hortemo Vangen Hvem vil

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HiOA-Alumni/Alumniprofiler (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Hvorfor alumni?
  av et HiOA alumninettverk For deg som har studert på HiOA kan alumninettverket gi deg Et stort og mangfoldig profesjonelt nettverk Arrangementer som tilbyr deg faglig påfyll Livslang kontakt med dine tidligere medstudenter Innsikt i det som skjer på HiOA herunder videre og etterutdanningstilbud For deg som er UF tilsatt er det også mange fordeler med et alumninettverk Få inn alumnenes erfaringer og perspektiver i undervisning Tilbakemeldinger fra alumner sikrer

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HiOA-Alumni/Hvorfor-alumni (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Tidligere alumniarrangementer
  sentre Kontakt oss Hjem Studier og kurs HiOA Alumni Tidligere alumniarrangementer Tidligere alumniarrangementer Allerede i dag er det flere studiemiljøer ved HiOA som inviterer sine alumner til campus for å holde foredrag og møte nåværende studenter EST var sist ute med å holde alumnikveld Joda visst blir det folk av dem Følg med på eventkalender på disse nettsider for kommende arrangementer ved HiOA Nettredaksjonen HiOA Om høgskolen Organisasjon Strategi Ledige

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HiOA-Alumni/Tidligere-alumniarrangementer (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Retningslinjer for behandling av søknader om overflytting til flerårige studier ved HiOA
  behandling av søknader om overflytting til flerårige studier ved HiOA Fastsatt av studieutvalget 17 januar 2013 med hjemmel i forskrift 31 januar 2007 nr 173 om opptak til høyere utdanning 1 1 fjerde ledd og forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus 9 1 Studenter som har bestått første år i flerårige studier ved en annen institusjon kan etter søknad få innvilget overflytting til Høgskolen i Oslo og Akershus Overflytting innvilges kun for hele studieår Innvilgede søknader om overflytting har virkning fra studieårets begynnelse Søknader om overflytting behandles på fakultet med egne søknadsfrister Søker må være kvalifisert for å begynne i det studieåret som det søkes overflytting til Det kan ikke kreves spesiell tilrettelegging av studiesituasjonen på grunn av manglende samsvar mellom studieopplegget studieprogrammet ved den institusjonen det søkes fra og gjeldende studieopplegg ved Høgskolen i Oslo og Akershus Hvis det er konkurranse om plassene skal søkere med dokumenterte sosiale eller medisinske grunner til å studere i Oslo eller Akershus prioriteres Søkere i denne gruppen kan rangeres etter karaktersnitt Dersom det er flere søkere til ledig studieplass etter at prioriterte søkere har fått tilbud skal disse søkerne rangeres etter karaktersnitt Retningslinjene gjelder for overflytting fra annen

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/Lov-og-regelverk/Retningslinjer-for-behandling-av-soeknader-om-overflytting-til-fleraarige-studier-ved-HiOA (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Overflytting til studier ved Fakultet for helsefag
  flerårige studier ved HiOA Generell informasjon om overflytting til HiOA Forutsetninger At det er ledige studieplasser til det studiet du søker overflytting til At du oppfyller faglige kravene for å kunne søke deg inn til det aktuelle studieåret At det er stor grad av faglig samsvar mellom studieprogrammet det søkes fra og studieprogrammet det søkes til Hva betyr stor grad av faglig samsvar Se hva som gjelder for de enkelte utdanningene Før du vurderer å søke om overflytting til HiOA må du sammenligne programplanen for det studiet du ønsker å søke deg inn på med den planen som gjelder for det studiet du kommer fra Sykepleierutdanningen i Pilestredet og i Sandvika For Sandvika kan du søke om overflytting til 2 studieår For Pilestredet kan du søke om overflytting til 2 og 3 studieår Det er en forutsetning for å få innvilget overflytting at praksisperiodene må ligge i samme studieår og er av samme omfang I 1 studieår har Sandvika og Pilestredet 8 ukers sykehjemspraksis 15 studiepoeng I 2 studieår har vi 8 ukers praksis i hhv hjemmebaserte tjenester forebyggende helsearbeid og psykisk helsearbeid alle på 15 studiepoeng I 3 studieår har vi 8 ukers medisinsk praksis og 10 ukers kirurgisk praksis alternativt 8 ukers kirurgisk praksis og 10 ukers medisinsk praksis Overflytting til 1 studieår Det er ikke anledning til å søke overflytting til 1 studieår Hvis du har gjennomført deler av 1 studieår eller du ikke kvalifiserer til å søke om overflytting direkte til 2 eller 3 studieår av andre grunner men likevel ønsker å fortsette studiene ved Høgskolen i Oslo og Akershus kan du søke opptak til 1 studieår via Samordna opptak Deretter søker du om fritak fra eksamen som er avlagt ved annet studiested Overflytting innad på HiOA For søkere som ønsker overflytting mellom studieprogram på Høgskolen

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Soknad-og-opptak/Overflytting-til-studier-ved-Fakultet-for-helsefag (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Overflytting
  Studier og kurs Forskning og utvikling Fakulteter og sentre Kontakt oss Hjem Studier og kurs Lærerutdanning Overflytting Overflytting Direkte opptak til 2 og 3 studieår i idrett friluftsliv og helse IFH Overflytting til grunnskolelærerutdanningen GLU Overflytting til barnehagelærerutdanning BLU Direkte opptak til 2 studieår utviklingsstudier Direkte opptak til 2 studieår i bachelorstudium i tegnspråk og tolking HiOA Om høgskolen Organisasjon Strategi Ledige stillinger Mediekontakt Kart og veibeskrivelse Om informasjonskapsler Kontaktinformasjon

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/node_10191 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Overflytting
  studium ved andre offentlige høgskoler universiteter i Norge kan fortsette sine studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus Hvilke studier kan man søke direkte overflytting til Bachelorstudium i medier og kommunikasjon Bachelorstudium i journalistikk Bachelorstudium i bibliotek og informasjonsvitenskap Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling Bachelorstudium i sosialt arbeid bachelorstudium i barnevern Bachelorstudium i økonomi og administrasjon bachelorstudium i revisjonsfag Fristen for å søke om overflytting er 15 april 2014 Retningslinjer

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/Soknad-og-opptak/Overflytting (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Overflytting til studieprogram ved Fakultetet for teknologi, kunst og design
  tiden mulig å søke om overflytting til studier innen ingeniør teknologi og datafag Anvendt datateknologi Informasjonsteknologi Ingeniørfag data Ingeniørfag elektronikk og informasjonsteknologi Ingeniørfag bioteknologi og kjemi Ingeniørfag energi og miljø i bygg Hvem kan søke Studenter ved andre institusjoner som er tatt opp ved et tilsvarende studieprogram og som har fullført minst et helt studieår kan søke om overflytting til HiOA i henhold til de vedtatte retningslinjer for behandling av søknader om overflytting til flerårige studier ved HiOA For ingeniørstudier må man også være opptatt etter den gjeldende rammeplanen som ble innført høsten 2012 Hvis du ikke faller inn under dette men ønsker en studieplass ved HiOA må du søke gjennom Samordna opptak Du kan også søke om studieplassen via samordna opptak hvis du er usikker på om du oppfyller forutsetningene og kravene til en søknad om overflytting Studenter som søker om studieplassen via samordna opptak kan fremdeles søke om innpassing av ekstern utdanning og kan så få en tilpasset utdanningsplan hvor vi justerer årstrinn og klasse Forutsetninger Ledige studieplasser Søkeren oppfyller faglige krav til opptak Faglig samsvar mellom studieprogrammene Det forutsettes at det er ledige studieplasser til det aktuelle studiet du søker overflytting til og at den som søker overflytting oppfyller de faglige kravene for å kunne søke seg inn til det aktuelle studieåret I tillegg kreves det stor grad av faglig samsvar mellom studieprogrammet det søkes fra og studieprogrammet det søkes til Krav til søknad Du må sende en skriftlig søknad hvor det kommer fram hvilket studieprogram og studieår du søker om overflytting til 2 studieår eller høyere Sammen med søknaden må du legge ved følgende En karakterutskrift fra institusjonen du flytter fra som inkluderer denne vårens eksamener Emnebeskrivelser for de fagene du har tatt ved en annen institusjon Dokumentasjon på at du er kvalifisert for opptak til

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/TKD/Soknad-og-opptak/Overflytting-til-studieprogram-ved-Fakultetet-for-teknologi-kunst-og-design (2015-09-15)
  Open archived version from archive