archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Styrets medlemmer
  Lambrechts Eksterne styremedlemmer Shahzad Asghar Rana Gunnar Melgaard Akershus fylkeskommune Torger Ødegaard Oslo kommune Personlige varamedlemmer For Shahzad Asghar Rana Are Turmo For Gunnar Melgaard Ruth Solveig Birkeland For Torger Ødegaard Astrid Søgnen Styremedlemmer fra de tilsatte Tilsatte i undervisnings og forskerstilling Bjørn Smestad Anton Havnes Tatjana Radanovic Felberg Ingrid Ruud Knutsen Varamedlemmer for disse styremedlemmene Clas Jostein Claussen Tale Skjølsvik Tilsatte i teknisk administrativ stilling Ingvild Straume Varamedlem Knut

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Styret/Styrets-medlemmer (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Kontaktinformasjon for styremedlemmer
  utvikling Fakulteter og sentre Kontakt oss Hjem Om Høgskolen i Oslo og Akershus Styret Kontaktinformasjon for styremedlemmer Kontaktinformasjon for styremedlemmer Styremedlemmenes kontaktinformasjon Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 2019 Styrets leder Trine Syvertsen trine syvertsen hioa no Varamedlem for leder Marit Lambrechts marit lambrechts espira no Styremedlemmer undervisnings og forskerpersonalet Bjørn Smestad bjorn smestad hioa no Anton Havnes anton havnes hioa no Tatjana Radanovic Felberg tatjana radanovic felberg hioa no Ingrid Ruud Knutsen ingrid ruud knutsen hioa no Varamedlemmer Clas Jostein Claussen jostein claussen hioa no Tale Skjølsvik tale skjolsvik hioa no Styremedlem teknisk administra tivt personale Ingvild Straume ingvild straume hioa no Varamedlem Knut Sverre Bjørndalen Røang knut bjorndalen roang hioa no Styremedlemmer studenter Sandra Yeomans s197897 stud hioa no Viktor Emanuel Johansen s188298 stud hioa no Varamedlemmer Philip Stampe s172196 stud hioa no Eksterne styremedlemmer Shahzad Asghar Rana rana questpoint no Personlig varamedlem Are Turmo Gunnar Melgaard Akershus fylkeskommune hans gunnar melgaard akershus fk no Personlig varamedlem Ruth Solveig Birkeland Torger Ødegaard Oslo kommune torgeroedegaard gmail com Personlig varamedlem Astrid Søgnen Styresekretær Ellinor Dalbye Kasahara seniorrådgiver Stab Ellinor Kasahara hioa no Tlf 400 43 641 Nettredaksjonen HiOA Om høgskolen Organisasjon Strategi Ledige stillinger Mediekontakt Kart og

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Styret/Kontaktinformasjon-for-styremedlemmer (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Forretningsorden
  tas opp til avstemning 6 Vedtaksførhet Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme eventuelt varamedlem i deres sted 7 Avstemning Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer hvis ikke annet er fastsatt ved lov Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende UHL 9 7 2 Medlem av styret har plikt til å delta i forhandlingene og avgi stemme UHL 9 6 4 Det er ikke anledning til å avgi blank stemme eller avstå fra å stemme Et styremedlem må være til stede fra det tidspunkt en sak er tatt opp til behandling for å kunne stemme og må delta i hele stemmegivningen 8 Møtebok Det føres vedtaksprotokoll fra styrets møter Det føres separat vedtaksprotokoll for saker unntatt offentlighet Protokollen skal gjengi voteringsresultat med stemmetall Framsatte forslag til vedtak som det stemmes over skal gjengis med forslagsstillers navn Eventuell stemmeforklaring eller protokolltilførsel må varsles i møtet før behandling av neste sak på dagsorden og leveres skriftlig før møtet heves Saker som behandles utenom møter UHL 9 6 1 skal omtales i protokollen for påfølgende møte Protokollen bevitnes godkjent ved møtets slutt av styreleder og to av styrets medlemmer 9 Møteplikt og forfall Medlem av styret har plikt til å møte hvis ikke vedkommende har gyldig forfall Eventuelle forfall til styret skal meldes snarest til kontaktperson i administrasjonen slik at varamedlem kan innkalles 10 Taushetsplikt Når styret behandler personalsaker eller personlige forhold skal møtet lukkes Deltakerne har taushetsplikt etter forvaltningsloven 13 Tilsvarende gjelder ved andre saksforhold som dekkes av forvaltningsloven 13 13f Selv om saksforholdet ikke faller inn under ovennevnte regler kan møtet ellers lukkes etter styrets beslutning når saksforholdet krever det Saker unntatt offentlighet sendes bare til styrets faste medlemmer og innkalte varamed lemmer 11 Habilitet Medlemmer

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Styret/Forretningsorden (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA -
  for forskning og utvikling Prorektor for utdanning Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur Fakultet for helsefag Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Fakultet for samfunnsfag Fakultet for teknologi kunst og design Senter for profesjonsstudier Senter for velferds og arbeidslivsforskning Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring NAFO Khrono Seniorsenteret Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon Studentparlamentet Rektor Høgskolen i Oslo og Akershus Rektor Curt Rice Rektor Curt Rice hioa no Enheter Stabsenhet for internkontroll

  Original URL path: https://www.hioa.no/katalog/enhet/r (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA -
  for utdanning Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur Fakultet for helsefag Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Fakultet for samfunnsfag Fakultet for teknologi kunst og design Senter for profesjonsstudier Senter for velferds og arbeidslivsforskning Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring NAFO Khrono Seniorsenteret Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon Studentparlamentet Prorektor for forskning og utvikling Høgskolen i Oslo og Akershus Prorektor for forskning og utvikling Morten Irgens Prorektor for forskning og utvikling morten

  Original URL path: https://www.hioa.no/katalog/enhet/prf (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA -
  Prorektor for utdanning Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur Fakultet for helsefag Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Fakultet for samfunnsfag Fakultet for teknologi kunst og design Senter for profesjonsstudier Senter for velferds og arbeidslivsforskning Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring NAFO Khrono Seniorsenteret Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon Studentparlamentet Prorektor for utdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Prorektor for utdanning Nina Waaler Prorektor for utdanning nina waaler hioa no Enheter Læringssenter

  Original URL path: https://www.hioa.no/katalog/enhet/pru (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA -
  ressursutvikling og infrastruktur Fakultet for helsefag Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Fakultet for samfunnsfag Fakultet for teknologi kunst og design Senter for profesjonsstudier Senter for velferds og arbeidslivsforskning Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring NAFO Khrono Seniorsenteret Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon Studentparlamentet Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur Enheter Avdeling for eiendom Enhet for HMS Avdeling for HR Avdeling for

  Original URL path: https://www.hioa.no/katalog/enhet/ri (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA -
  og design Senter for profesjonsstudier Senter for velferds og arbeidslivsforskning Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring NAFO Khrono Seniorsenteret Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon Studentparlamentet Fakultet for helsefag Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for helsefag Trine B Haugen Dekan Trine B Haugen hioa no Agnes Mordt Timelærer Agnes Mordt hioa no Ingrid Narum Prodekan Ingrid Narum hioa no Are Hugo Pripp Professor II Are Hugo Pripp hioa no Gro Camilla

  Original URL path: https://www.hioa.no/katalog/enhet/hf (2015-09-15)
  Open archived version from archive