archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Publikasjoner AFI
  Beinum Tamar Bermann Philip G Herbst Daniel Mkude Jens Risvand Alexandra Withnall Katrine Sandkjær Hanssen Tarja Tikkanen T Hansen J A Hulberg Jon Gulowsen Runa Haukaa Arve Alstad Arne Svarva Fagil Mosa Mandy Per Olaf Aamodt Arne Osvik Yngve Johannesen Magne Lunde Letten F Saugstad P A Steen A C Næss Kristian Gould Marianne Østby Inger Lise Teig Ingeborg Rossow Bernd Hofmaier Anders Wikman Marianne Ekman Philips Antje Rapmund Kristin Skeide Fuglerud Ulrika Espmark Herlofsen Tone Lill Hammerlund Arnstein Mykletun Reidar J Mykletun A Gladstone Eivind Lea Thorsen Ellen Paulssen Hans Petter Meland Sigmund Spjelkavik Ann Aakerøy Nils Aarsæther Eva Heidi Lund Silseth Årstall Alle 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 Emner AFI publikasjoner Alle 3 3 turnus 6 timersdag Administrasjon Adorno Advokatbransjen Aetat AFIpubltoppsak AFP Akademia AKAN Aksjonsforskning Alkohol Allmennmedisin Annet FoU resultat Anoreksi Ansatte Ansettelser Ansettelsesforhold Anstendig arbeid Antisemittisme Antropologi Åpningstider Arbeid Arbeid med bistand Arbeid og familie Arbeid og psykisk helse Arbeidere Arbeidervern Arbeidsavklaringspenger Arbeidsavtaler Arbeidsbelastning Arbeidsdeling Arbeidsevne Arbeidsforhold Arbeidsformer Arbeidsforskning Arbeidsgeografi Arbeidsgivere Arbeidsgiverforeninger Arbeidsgiverlos Arbeidsgiverstøtte Arbeidsglede Arbeidsgrupper Arbeidshelse Arbeidsinkludering Arbeidsinnhold Arbeidskonflikter Arbeidskontorer Arbeidskraft Arbeidsledige Arbeidsledighet Arbeidslinja Arbeidsliv Arbeidsliv i norden Arbeidslivsbarometer Arbeidslivssentre Arbeidslivstilknytning Arbeidsmarked Arbeidsmarkedsetat Arbeidsmarkedskurs Arbeidsmarkedsopplæring Arbeidsmarkedspolitikk Arbeidsmarkedsteori Arbeidsmarkedstiltak Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø og helse Arbeidsmiljøbarometer Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøundersøkelse Arbeidsmoral Arbeidsoppgaver Arbeidsorganisering Arbeidsplasser Arbeidsplasslæring Arbeidspraksis Arbeidsrett Arbeidsrettede tiltak Arbeidsrettet oppfølging Arbeidsrettet rehabilitering Arbeidstakere Arbeidstid Arbeidstidsordninger Arbeidstilknytning Arbeidsvilkår Arbeidsøkonomi Aristoteles Asylsøkere Atferd Attføring Autonomi Avgangsalder Avklaring Avtalefestet pensjon AFP Avtaleverk Ballett Bankvesen Barne og ungdomsarbeidere Barnehager Barnemishandling Barneskolen Barnevern Barrierer Bedrifter Bedriftsdemokrati Bedriftshelsetjeneste Bedriftsledelse Bedriftsorganisasjon Bedriftssamarbeid Bedriftsstyrer Bedriftsutvikling Bedriftsøkonomi behovs og arbeidsevne Belastning Belastningslidelser Bevegelseshemmede Bibliografier Biblioteker Bibliotekutvikling Bioteknologi Bistand Boreplattformer Bred medvirkning Brukere Brukerkompetanse Brukermedvirkning Brukerretting Brukerstyring Brukerundersøkelse Brukerutvalg Bufdir Bydel Gamle Oslo Bygg og anleggsbransjen Bøker utgitt på forlag Casestudier Coaching Conflictman Dataopplæring Datateknologi Deltid Deltidsarbeid Demensomsorg Demokrati Demokratisering Den norske modellen Deployering Dialog Dialogkonferanser Digitalisering Diskriminering Diskurser Distrikter Doktoravhandlinger Domstoler Drammen Dropout Dysleksi Døvblind Døvblindhet EF Effekt Effektevaluering Effektivitet Effektivitetskrav Eldre Eldre arbeidstakere Eldreomsorg Elever Emosjonelt arbeid Endring Endringsledelse Endringsmetoder Endringsprosesser Endringsstrategi Entreprenørskap Erfaring Estetikk Etableringsvirksomhet Etikk Etnisitet Etniske entreprenører Etniske minoriteter Etterutdanning EU Europa Evaluering Fagforeninger Fagforeningsstrategier Faglige kvalifikasjoner Fagopplæring Fagorganisering Fagråd Fagutvikling Familie Familieliv Familiens hus Familiesosiologi Farsrollen Fastlege Fastlegeordningen Fattigdom Fattigdomssatsing Feltarbeid Fengsel Filmbransjen Filosofi Fiskeindustri Fiskeoppdrett Fjernarbeid Fjernledelse Fjernundervisning Fleksibel jobb Fleksibilitet Fleksibilitetskrav Fleksitid Flerfaglig Flerkultur FLT Flyktninger Flyteknikk Flytransport Fontenehuset Forebygging Foredrag Foredrags artikkel og andre manus Forelskelse Forhandlingsrett Forskere Forskning Forskningsetikk Forskningsmetoder Forskningspolitikk Forsvaret Forsvarsfamilier Forsøk Forsørgerrollen Forvaltning Forvaltningsenhet Forvaltningsmodeller Forvaltningspolitikk Fotografer FoU Foucault Frafall Framtidens arbeidsliv Fravær Fritid Frivillige organisasjoner Funksjonsassistenter Funksjonshemmede Funksjonshemning Funksjonsnedsettelse Fusjoner Fylker Fylkesdirektør Fylkeskommuner Følelser Førskolebarn Førskolelærere Førskolelærerutdanning Førskoler Førstelinjeledere Førstelinjetjeneste Førtidspensjonering Gjestebud for arbeidslivet Glittreklinikken Globalisering Gransking Graviditet Grunnskolen Gruppeprosesser Grupper Gruvearbeidere Håndbok Handel Håndverk Havarier Havbruk Helse Helseforetak Helsefremmende Helsefremmende arbeidplass Helsekonsekvenser Helsepersonell Helsepolitikk Helseregioner Helsesøster Helsetjenester Helsevesen Historie Hjelpemidler Hjemmebaserte tjenester Hjemmekontor Hjemmesykepleie Hjerte hode hender HMS Holdninger Hotellbransjen Hovedfagsoppgave Hovedsammenslutninger HR Husarbeid HUSK Hverdagsliv HVPU reformen Høgskole Høgskolesektoren Høyere utdanning IA avtalen Idébanken Identitet IKT ILO Implementering Individualisme Individuell oppfølging Indonesia Indre miljø Industri Industribedrifter Industriell omstilling Industriell utvikling Industrielle relasjoner Industrielt demokrati Informasjon Informasjonssøking Informasjonsteknologi Informasjonstelefon Inkluderende arbeidsliv Inkludering Innemiljø Innovasjon Innovasjonspolitikk Innovasjonssystemer Innsats belønningsmodellen Innsatte Innvandrere Innvandring Innvandringspolitikk Integrasjon Integrering Integritet Internasjonal utveksling Internasjonale komparative studier Internasjonalisering Internett Internkontroll Intervjuundersøkelser IT IT hjelpemidler Iverksetting Jernbane Jobb Jobbengasjement Jobbsjansen Jobbtilfredshet Jobbverdier Journalister Journalistikk Justisdepartementet Jøder Karriere Karrieremuligheter Karrierevalg Kartlegging Katastrofer Kina Kinesere Kirke Kjerneoppgaver Kjærlighet Kjønn Kjønnsforskjeller Kjønnsforskning Kjønnsidentitet Kjønnskulturer Kjønnsliv Kjønnsmarked Kjønnsroller Klasseromsundervisning Klubbhus Kollektivtransport Kommunal styring Kommunalforvaltning Kommunehelsetjeneste Kommunepsykologer Kommuner Kommunikasjon Kompetanse Kompetansemegling Kompetanseoverføring Kompetansesenter Kompetanseutvikling Komprimert arbeidstid Konferanser Konflikter Konfliktforebygging Konflikthåndtering Konfliktløsning Konkurranseevne Konsekvenspedagogikk Kontinentalsokkelen Kontingensteori Koordinering Krenkelser Kriminalomsorg Kriminalomsorgen Kritikk Kronikk Kroppen Kullgruver Kultur Kultursosiologi Kundeorientering Kunnskap Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbedrift Kunnskapsformer Kunnskapsløftet Kunnskapssamfunnet Kunnskapsstatus Kvalifikasjoner Kvalifisering Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringstiltak Kvalitativ studie Kvalitet Kvalitetsarbeid Kvalitetskriterier Kvalitetsledelse Kvalitetssikring Kvalitetsvurdering Kvantitative metoder Kvinneandel Kvinnedominerte bransjer Kvinneforskning Kvinnekroppen Kvinnelig befal Kvinnelig leder Kvinnelige leger Kvinner Kvinner innvandrerbakgrunn Kvinnerollen Kvinnesosiologi Kystsamfunn Landbruk Langtidsfrisk Langtidsmottakere LEAN Ledelse Ledelseskultur Lederopplæring Lederskap Lederutdanning Lederutvikling Lege Legetjenester Legeyrket Leserkontakt Levealder LHL Likelønn Likestilling Likestillings og diskrimineringsombudet Litteraturstudier Livsfaser Livskvalitet Livslang læring Livspuslespillet Lojalitet Lokalforvaltning Lokalsamfunn Lover Lovgivning Luftfart Lærende organisasjoner Lærende regioner Lærere Lærerstudenter Lærerutdanning Læring Læringsmiljø Læringssamtalen Lønn Makt Mangfold Mangfoldsopplæring Mannsrollen Maskinførere Mat Medbestemmelse Medier Medisin Medlemsundersøkelse Medlemsvekst Medvirkning Medvirkningsbasert organisasjonsutvikling Mellomledere Mellommenneskelige forhold Menn Mentorordning Mestring Mestringsverktøy Metaforer Metoder Metodikk midlertidig tilsetting Miljø Miljøarbeid Miljøarbeidere Miljøterapeuter Mishandling Mobbing Modeller Modellutprøving Munnkurv Muskel og skjelettplager Narkotika Nasjonale tverrfaglige prosjekter NAV NAV kontorer NAV reformen NAVs tilbakeføringsprosjekt Nedbemanning Nedsatt arbeidsevne Nemder Nettverk Nettverksstyring NHO Nord Norge Norden Nordsjøen Norge Norskundervisning Notat Ny arbeids og velferdsetat NAV Ny sjanse Ny teknologi Næringsliv Næringsomstilling Næringsutvikling Nærtransportsjåfør Offentlig forvaltning Offentlig sektor Offentlige tjenester Offshore Oljeboring Oljeindustri Oljeutvinning Omorganisering Områdeløft Omsorg Omsorgsansvar Omsorgsarbeid Omsorgspolitikk Omstilling Omstillingsprosesser Oppdragsvirksomhet Oppfølging Oppgaveomfordeling Oppgaveorientering Oppkjøp Opplæring Opplæringsløp Oppsigelse Opptrening Ordinære virksomheter Ordinært arbeidsliv Organisasjon Organisasjoner Organisasjonsanalyse Organisasjonseffekter Organisasjonsendring Organisasjonsevaluering Organisasjonsformer Organisasjonskultur Organisasjonslæring Organisasjonspsykologi Organisasjonssosiologi Organisasjonsstruktur Organisasjonsteori Organisasjonsutvikling Organisering Oslo Oslo kommune Overgang Overgang fra barnehage til skole Papirindustri Parforhold Partnerskap partsforhold Partssamarbeid Pårørende Pasienter Pasientforløp Pedagogikk Pensjonering Permisjon Personalet Personalpolitikk Place then train Planlegging Pleie og omsorg Pleie og omsorgsarbeid Pleie og omsorgstjenesten Pleiepersonale Politi Politikk Praksisplasser Praksisveiledning Primærhelsetjeneste Primærlegetjenester Privat sektor Produksjon Produktivitet Profesjon Profesjonsforståelse Programmer Prosessindustri Prosjektarbeid Prosjektledelse Prosjektleder Prosjektorganisering Prostitusjon Psykiatri Psykiatriplan Psykisk helse Psykisk helsearbeid Psykisk utviklingshemmede Psykiske lidelser Psykologrekruttering Psykososialt arbeidsmiljø Publiserte artikler Quality in education Råd Rapport Rapportsamarbeid Redaktører Refleksjon Reform 94 Reform 97 Reformer Reformer i offentlig sektor Regional utvikling Regioner Regjeringen Rehabilitering Rehabiliteringssenter Reklamebransjen Rekruttering Relasjoner Relasjonsbygging Renhold Representasjon Rettigheter Rettssikkerhet Risiko Roller RoP lidelser Rus Rusmidler Rusproblemer Samarbeid Samarbeidsprosjektet LO NAF Samarbeidsutvalg Samfunnet Samfunnsforskning Samfunnsutvikling Samhandling Samhandlingsreformen Samhandlingsteori Samliv Samlivsbrudd Samlokalisering Samordning Segmentering Seksualitet Seksuell trakasering Selskapsstrategier Selvkvalifisering Selvledelse Selvorganisering Selvsysselsetting Seniorer Seniorfridager Seniorpolitikk Seniortiltak Servicearbeid Sikkerhet Sjekking Sjøyrker Skader Skandinavia Skandinaviske modellen Skiftarbeid Skip Skipsfart Skjermede tiltak

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/AFI/Publikasjoner-AFI (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Innovasjon og virksomhetsutvikling
  og sentre Kontakt oss Hjem Om Høgskolen i Oslo og Akershus Senter for velferds og arbeidslivsforskning Arbeidsforskningsinstituttet Om AFIs forskning Innovasjon og virksomhetsutvikling Innovasjon og virksomhetsutvikling Forskergruppen Innovasjon og virksomhetsutvikling har fokus på samarbeidsbasert innovasjon i virksomheter nettverk klynger og regioner Sentralt i tilnærmingen står den norske samarbeidsmodellen med bred medvirkning og samhandling mellom ulike aktører regionalpolitiske virkemidler for innovasjon og organisering og ledelse av innovasjonsprosesser Vi arbeider både med privat og offentlig sektor og tilnærmer oss arbeidslivets utfordringer gjennom perspektiver som medarbeiderdrevet innovasjon sosial regional og ansvarlig innovasjon Gruppen for Innovasjon og virksomhetsutvikling har en bred faglig sammensetning og preges av en praksisnær og handlingsorientert forskningsform herunder aksjonsforskning Vi tilbyr kartlegginger analyser casestudier og forskningsbasert støtte i endringsprosesser samt fasilitering av dialogkonferanser foresightprosesser ideverksteder med mer Sentrale prosjekter VRI 3 Innovasjonsfaglig forskningsprosjekt i Vestfold Oslo og Akershus Netthat og journalistisk ytringsfrihet Fremtidens kontorlandskap Responsible innovation EST FRAME Integrated EST framework om forskergruppen Se prosjekter under forskningsgruppen English version Medlemmer Helge Svare leder Aina Landsverk Hagen Anders Braarud Hanssen Anne Grethe Solberg Arne Bygdås Bjørn Gustavsen Clare Shelley Egan Eivind Falkum Ellen Marie Forsberg Erik Thorstensen Gudrun Rudningen Kristin Reichborn Kjennerud Pål Klethagen HiOA Om høgskolen Organisasjon Strategi Ledige stillinger

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/AFI/Om-AFIs-forskning/Innovasjon-og-virksomhetsutvikling (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Mestring, arbeid og mangfold
  næringsvirksomhet Forskerne i gruppa har lang erfaring som profesjonelle samarbeidspartnere i forskning evaluering og utviklingsoppdrag Repertoaret av forskningsmetoder spenner fra registerdata og statistiske undersøkelser via individ og gruppebaserte intervjumetoder til endringsarbeid i konkrete virksomheter Oppdragsgivere er både privat og offentlig sektor samt ulike organisasjoner Gruppas forskere er også engasjert i internasjonalt forskningssamarbeid foredragsvirksomhet og publisering Sentrale prosjekter Kjerneoppgaver i NAV Arbeidsinkludering etter Place then train Jakten på den bærekraftige fleksibiliteten

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/AFI/Om-AFIs-forskning/Mestring-arbeid-og-mangfold (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Samfunn, arbeidsliv og politikk
  Hjem Om Høgskolen i Oslo og Akershus Senter for velferds og arbeidslivsforskning Arbeidsforskningsinstituttet Om AFIs forskning Samfunn arbeidsliv og politikk Samfunn arbeidsliv og politikk Forskerne i gruppen Samfunn arbeidsliv og politikk beskjeftiger seg med organiseringen av arbeidslivet og styrken eller bærekraften i arbeidslinja og ulike gruppers tilknytning til arbeidsmarkedet Vi utforsker og analyserer politikken sosiale og kulturelle endringer og reguleringen som påvirker arbeidsvilkår og arbeidsmarkedstilknytningen til ulike grupper av arbeidstakere På dette grunnlaget utvikler vi ny kunnskap om viktige endringer og utfordringer i norsk og internasjonalt arbeidsliv som fortolkes og formidles videre til politiske beslutningstakere organisasjoner og offentligheten Forskerne i gruppen arbeider ut fra ulike teoretiske tilnærminger og gjør bruk av både kvantitative og kvalitative metoder gjerne i kombinasjon Forskningsprosjektene har finansiering fra ulike kilder som Norges Forskningsråd VAM programmet Arbeidsdepartementet og arbeidslivsorganisasjoner som YS Spekter Virke og Fagforbundet Sentrale prosjekter YS Arbeidslivsbarometer Norsk Ledelsesbarometer Unge mottakere The impact of temporary work agencies on the politics of work Income inequality in vocational and professional occupations Se prosjekter under forskningsgruppen English version Medlemmer Ann Cecilie Bergene leder Anders Underthun Arild Henrik Steen Bengt Andersen Berit Kvam Cathrine Egeland Ida Drange Ingar Brattbakk Per Bonde Hansen Svenn Erik Mamelund HiOA Om høgskolen

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/AFI/Om-AFIs-forskning/Samfunn-arbeidsliv-og-politikk (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Velferdsstatens organisering
  til studiet av velferdsstaten Forskning om institusjoner innovasjon læring og utvikling styring og ledelse diskurser etc står sentralt I hovedsak anvender vi kvalitative tilnærminger og casestudier av organisasjoner organisatoriske prosesser eller interorganisatoriske nettverk og samhandlingsrelasjoner Disse suppleres gjennom samarbeid med kvantitativt orienterte forskningsmiljøer Tilnærmingen er egnet til å forstå hvordan det lokale nivået og tjenesteutøverne i praksis både former og formes av sine omgivelser Sentrale prosjekter Evaluering av NAV reformen

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/AFI/Om-AFIs-forskning/Velferdsstatens-organisering (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Om AFIs forskning
  i lokale forhold De faglige analysene blir deretter satt inn i en overordnet institusjonell og politisk sammenheng Dagens arbeidsliv kjennetegnes av en rekke utfordringer som er sentrale i AFIs forskning Inkluderende arbeidsliv der AFI bidrar til å utvikle lokale svar på bakgrunn av arbeidsprosessanalyser nye organisatoriske løsninger omsette erfaringskunnskap til nye arbeidsformer og nye offentlige virkemidler Videre analyseres begrensninger og muligheter i myndigheters virkemidler for å oppnå økt deltakelse i arbeidslivet Fornyelse i offentlig og privat sektor der AFI bidrar til utvikling av oppgaveorienterte organisasjonsformer på tvers av offentlig og privat sektor aktiv utprøving av svar på styringsutfordringer Undervisning og forskning innen rammen av større omstillingsprosesser Organisatorisk innovasjon der AFI bidrar til utvikling av medarbeiderdrevet innovasjon i arbeidsfellesskap modellforsøk konferanseformer og dialogbaserte samarbeidsformer Endringer i arbeidslivet der AFI studerer arbeidstidsendringer fagorganisering kompetansekrav betingelser for deltakelse og arbeidsmiljøendringer Helsefremmende arbeidsmiljø der AFI bidrar til forskningsbasert arbeidsmiljøutvikling gjennom bruk av kvalitative og kvantitative metoder Anvende nye metoder for konfliktintervenering studere nye utfordringer i relasjonelt og emosjonelt arbeid uortodokse arbeidstidsorganiseringer mv Nye organisasjons og ledelsesformer nettverkssamarbeid der AFIs forskning bidrar til å bedre marginene gjennom medvirkning og utvikling av nye organisasjonskonsepter som bedrer produktivitet og nyskaping AFIs forskning er organisert i tverrfaglige grupper

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/AFI/Om-AFIs-forskning (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA -
  ressursutvikling og infrastruktur Fakultet for helsefag Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Fakultet for samfunnsfag Fakultet for teknologi kunst og design Senter for profesjonsstudier Senter for velferds og arbeidslivsforskning Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring NAFO Khrono Seniorsenteret Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon Studentparlamentet AFI Arbeidsforskningsinstituttet Høgskolen i Oslo og Akershus Senter for velferds og arbeidslivsforskning AFI Arbeidsforskningsinstituttet Arild Henrik Steen Instituttdirektør AFI Arild Henrik Steen afi hioa no Enheter Instituttadministrasjon

  Original URL path: https://www.hioa.no/katalog/enhet/sva-af (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Om AFI
  sterk norsk tradisjon innenfor aksjonsforskning med betydelig innflytelse på utviklingen både faglig praktisk og politisk AFIs ledergruppe Arild H Steen instituttdirektør Cathrine Egeland forskningssjef Christin Thea Wathne forskningsleder for forskningsgruppen Mestring arbeid og mangfold Ann Cecilie Bergene forskningsleder for forskningsgruppen Samfunn arbeidsliv og politikk Helge Svare forskningsleder for forskningsgruppen Innovasjon og virksomhetsutvikling Knut Fossestøl forskningsleder for forskningsgruppen Velferdsstatens organisering Anne Margrethe Kristiansen økonomi og administrasjonssjef Kompetanse Det er for tiden ansatt 43 forskere hvorav 20 med dr grad og fire med professorkompetanse Forskerne er organisert i fire forskningsgrupper Innovasjon og virksomhetsutvikling Mestring arbeid og mangfold Samfunn arbeidsliv og politikk og Velferdsstatens organisering Fagene sosiologi psykologi og antropologi utgjør hovedtyngden men instituttet har også sivilingeniører pedagoger og filosofer samt medarbeidere med helsefaglig kompetanse Flere har vitenskapelige bistillinger ved universiteter og høgskoler Faglig profil og satsing Instituttet driver tverrfaglig forskning med utgangspunkt i samfunnsvitenskap Det legges vekt på brede tematiske satsinger forankret i arbeidslivets behov En stor del av forskningen er handlings og brukerorientert Instituttets historie er knyttet til en aksjonsforskningstradisjon der medvirkning i utviklingsarbeid står sentralt Gjennom AFIs forskning ønsker instituttet å gi ny kunnskap om det som rører seg i arbeidslivet på et så tidlig stadium som mulig AFIs bidrag består både av utviklingsarbeid kvalitative og kvantitative empiriske studier og allmenn teoridannelse Oppdragsgivere Foruten grunnbevilgningen fra Norges forskningsråd kommer oppdragsinntektene fra privat sektor prosessindustrien næringsmiddel mediebedrifter bransjeforeninger fra departementer direktorater og kommuner og fra utenlandske bedrifter og organisasjoner I tillegg mottar instituttet forskningsmidler fra Norges Forskningsråd EU og Nordisk Ministerråd Etiske retningslinjer AFIs etiske retningslinjer tar utgangspunkt i forskningsetikk og oppdragsforskningens konkrete hverdag Årsberetninger Virksomhetsrapport Senter for velferds og arbeidslivsforskning SVA 2014 Last ned årsberetning og regnskapstall 2013 Last ned årsberetning og regnskapstall 2012 Last ned rapportering fra forskningsvirksomheten 2012 Arbeidsliv i Norden I tillegg har instituttet redaksjonsansvar for nettidsskriftene

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/AFI/Om-AFI (2015-09-15)
  Open archived version from archive •