archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - NORDPRO
  Akershus Senter for profesjonsstudier SPS NORDPRO NORDPRO Nordisk Nettverk for Profesjonsforskning NORDPRO er dannet på initiativ av eksisterende forsknings og utviklingsmiljøer i profesjonsstudier og vil bidra til en fortløpende kunnskapsspredning mellom forskning utdannelse og praksis Senter for profesjonsstudier Om NORDPRO Formål Styre Referater og rapporter Statutter Kontakt Tidsskrift Publikasjoner Publikasjoner Kurs og konferanser Arrangementer Ph d kurs ved SPS Tidligere konferanser Nettverk og institusjoner Institusjoner Nettverk Forskerskolen PROFRES Program for

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/SPS/NORDPRO (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Forum for yrkes- og profesjonshistorisk forskning
  og problemstillinger for ansatte ved HiOA Målet med forumet skal være todelt dels å stimulere til økt skriftlig publisering via diskusjoner av tekster under arbeid og dels allmenn debatt basert på forelesninger Tanken er at forumet møtes fire fem ganger per semester Forum for yrkes og profesjonshistorisk forskning vil også dra veksler på bokprosjektet Profesjonshistorier som ledes av professor Rune Slagstad Denne boken vil omfatte mer enn 20 yrker profesjoner og utgjør et bredere inntak enn utdanningene ved HiOA Ved SPS er og har det også vært profesjonshistoriske bidrag bøker og avhandlinger om sosialt arbeid sykepleie og ingeniørprofesjonen Planen er at forumet systematisk skal ta opp profesjonshistoriske bidrag knyttet til utdanningene ved HIOA For profesjonene som inngår i boken Profesjonshistorier vil det være naturlig å trekke inn disse for andre profesjoner utdanninger ved HiOA handler det om å stimulere fram nye tekster Forumet vil stimulere til studier av blant annet spørsmål som Hvordan har yrkene utviklet seg Hvordan har yrkene og yrkesutøvelsen endret karakter Hvordan har nye kunnskapsfelt blitt vitenskapeliggjort Hvordan har utdanningene blitt formet og formalisert Jan Messel SPS er tilsatt som forsker og koordinator av forumet Senter for profesjonsstudier Siste nytt Ny artikkel om utviklingen av høyere utdanning

  Original URL path: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Hva-forsker-HiOA-paa/FoU-SPS/prosjekter/Forum-for-yrkes-og-profesjonshistorisk-forskning (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Forum for kvantitativ metode
  Et forum der forskere som bruker kvantitative metoder i sitt arbeid møtes til inspirasjon og faglig diskusjon om utvalgte tema Forumet koordineres ved Senter for profesjonsstudier men forskere fra hele høgskolen er velkommen til å delta Hensikten er å drøfte aktuelle problemstillinger og metoder som forskere ved høgskolen bruker Hvert møte varer i to timer der en drøy time er satt av til presentasjon og den siste delen til diskusjon av temaet Våren 2015 holdes to møter i forumet 24 mars kl 14 00 16 00 vil Ira Malmberg Heimonen presentere eksperimentell metode innen det sosiale feltet Hun vil bruke eksempler fra egen forskning bla en klynge randomisert studie som evaluerer effekter av et kompetansetiltak for sosialarbeidere i kvalifiseringsprogrammet 12 mai kl 14 00 16 00 vil Svenn Erik Mamelund presentere resultater fra en ny studie der seleksjonseffekter håndteres for å finne den kausale effekten av skilsmisse på barns utdanning Koordinator for forumet er Karl Ingar K Røberg Kan kontaktes per e post Karl Ingar Kittelsen Roberg hioa no Meld deg på e post liste for å motta invitasjoner til møter i forumet ved å sende en e post til Karl Ingar med Forum for kvantitativ metode i emnefeltet Send

  Original URL path: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Hva-forsker-HiOA-paa/FoU-SPS/Forum-for-kvantitativ-metode (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Kvalitativt metodeforum
  kvalitativ forskning spesielt rettet mot profesjonsstudier Våren 2015 holdes tre møter i forumet 8 januar kl 12 14 Visuelle metoder i profesjonsforskningen Workshop i forbindelse med gjesteforelesning ved Laura Azzarito Columbia University Workshopen vil foregå på engelsk og påmelding er nødvendig 25 mars kl 14 15 16 Hvordan arbeide tverrfaglig med et felt Om forholdet mellom moralfilosofi og empiriske studier Innledere er sosialantropolog Aleksandra Bartozsko SAM og filosof Edmund Henden

  Original URL path: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Hva-forsker-HiOA-paa/FoU-SPS/Kvalitativt-metodeforum (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Forum for vitenskapteori og etikk
  starter vi et Forum for vitenskapsteori og etikk ved Senter for profesjonsstudier Forumet vil ta opp vitenskapsteoretiske og etiske problemstillinger i profesjonell praksis Arrangementene er åpne for alle Særlig ansatte ved HiOA med interesser for vitenskapsteori og profesjonsetikk oppfordres til å komme Møter våren 2015 Tirsdag 9 juni kl 14 15 15 30 vil Anders Strand IFIKK UiO innlede om Kausal forståelse og kunnskapsbasert praksis Møtene holdes i lokalene til

  Original URL path: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Hva-forsker-HiOA-paa/FoU-SPS/Forum-for-vitenskapteori-og-etikk (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Ekspertgruppen om lærerrollen
  Ekspertgruppens formål er å frembringe et kunnskapsgrunnlag som gir innsikt i og forståelse av den rollen dagens lærere har i skolen Dette kunnskapsgrunnlaget skal være et utgangspunkt for forslag om hvordan en fremtidig lærerrolle lærerprofesjon og profesjonsfellesskap kan utvikles Mandat Utvalgsmedlemmer Ekspertgruppen ledes av professor Thomas Dahl fra NTNU Presentasjon av utvalgsmedlemmene Sekretariat Sekretariatet er lagt til Senter for profesjonsstudier Førsteamanuensis Sølvi Mausethagen er leder for sekretariatet Hege Hermansen er

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/SPS/Ekspertgruppen-om-laererrollen (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Publikasjoner
  av personer med tilknytning til Senter for profesjonsstudier Bøker kapitler artikler og avhandlinger 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Arbeidsnotater og rapporter Arbeidsnotater er upubliserte arbeider som er skrevet av ansatte ved senteret eller personer tilknyttet senteret Det vil typisk være paper innlegg på seminarer og konferanser og forarbeider til artikler som senere skal publiseres De fleste arbeidsnotatene er tilgjengelig for nedlasting

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/SPS/node_1356/Publikasjoner (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Veiledere lærer studenter å samhandle
  doktorgradsavhandling i profesjonsstudier om hvordan ergoterapeut fysioterapeut lege og sykepleierstudenter lærer ved å delta i tverrprofesjonell praksis Hagland mener at kommunikasjon og samhandling er nøkkelen til god pasientbehandling For skriftlig materiale er ikke nok Det er i diskusjon ansikt til ansikt at aktørene kan få fram nyanser usikkerhet og stille spørsmål om vurderinger Den kreative prosessen og utvikling av tverrprofesjonell praksis og kompetanse skjer ved å møtes ikke via den elektroniske journalen mener hun Lærer av hverandre Hagland fulgte et knippe sisteårsstudenter gjennom praksisperioden ved tre sykehusposter En klar forskjell mellom stedene er den plassen studentenes læring og deltakelse hadde i den tverrprofesjonelle praksisen Det hun kaller studenttett post skiller seg ut Her var studentene aktive deltakere og overtok mye av pasientarbeidet På denne posten var studentene med å kartlegge og fastsette pasientenes problem og planlegge hva som skulle skje videre De deltok i diskusjonene og måtte komme med egne vurderinger På den studenttette posten hadde ergoterapeut fysioterapeut og sykepleierstudenter ansvar for de samme pasientene Kunnskap om pasientene ble utvekslet i flere tverrfaglige fora De underviste hverandre om aktuelle temaer knyttet til pasientene På den måten lærte de seg å forstå hverandres fagterminologi og engasjerte seg i hverandres læring og praksis Studentene fikk se pasientens problemer fra flere perspektiver og trakk inn flere profesjoners kunnskapsfelt for å forstå pasientens situasjon og hverandres praksis sier Hagland Veiledere som tverrprofesjonelt fellesskap I dagens samfunn er vi avhengig av hverandres kunnskap Hagland mener det er en fordel å kunne bidra på tvers av profesjonsgrensene Studentene lærte å omforme egne kunnskaper så det blir meningsfylt for andre sier hun Dette er viktig både for å kunne kommunisere med pasienten og med kollegaer På studenttett post var studentenes læring og deltakelse et eget kompetanseområde som de ansatte samarbeidet om Veilederne på dette stedet utgjorde et

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Veiledere-laerer-studenter-aa-samhandle (2015-09-15)
  Open archived version from archive