archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Politireform uten kultur
  løse samfunnsoppdraget sitt Politifolk forventer mye av seg selv og sin egen organisasjon også ifølge Valland Og ofte er det mellomlederne overbetjentene som merker presset sterkest Det er ofte en kamp om ressurser internt i politiet Det er et tilbakevendende problem at de ikke har nok betjenter og etterforskere sier hun Valland har fulgt betjentene med to stjerner på skulderklaffen divisjonslederne operasjonslederne og seksjonslederne i politiet Med 13 måneders feltarbeid og til sammen 871 5 timers observasjoner har hun fått uvanlig stort innblikk i en lukket organisasjon Det er uvanlig å få tilgang på det nivået sier hun og forteller at hittil er hoveddelen av observasjonsstudiene i politiet gjort på grunnplanet og ikke på ledernivå Informantene hennes beskrev dette som et tegn på at politiet har beveget seg mot større åpenhet i organisasjonen Mange kriser Valland har benyttet seg av denne åpenheten for å komme tett på hverdagen til informantene sine Mellomledere i politiet gjør det mellomledere alle andre steder gjør De ansetter administrerer og har medarbeidersamtaler tar personalsaker følger opp ansatte ved sykdom beordrer overtid gir råd om videre karriereutvikling deltar i eksterne møter og råd følger måltallenes utvikling og gir innspill i risikoanalyser Men som beredskapsorganisasjon setter politiet spesielt stort press på sine ansatte Til forskjell fra andre organisasjoner kommer politifolkene ofte borti kritiske og uønskede situasjoner sier Valland Hun beskriver dramatiske situasjoner som ulykker og branner der folk blir skadd eller mister eiendelene sine Slike situasjoner er krevende for politiet På samme tid fungerer slike hendelser som læringsarenaer som skal gjøre dem bedre rustet neste gang en kritisk situasjon oppstår Politisk spørsmål De er avhengige av å ha en kommunikasjonsflyt som gjør at riktig person er på riktig sted og løser oppgavene sine sier Valland og beskriver samhandling som idealet for godt politiarbeid Mellomledernes hverdag er imidlertid

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Politireform-uten-kultur (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Ledig stipendiatstilling
  kollega Kjersti Lassen Publisert 06 08 2015 13 36 Oppdatert 07 08 2015 13 05 SPS har en ledig stilling som stipendiat Stillingen skal knyttes til forskningsgruppen Profesjonskunnskap kvalifisering og mestring Derfor vil prosjekter med problemstillinger rettet mot profesjoners kunnskapsgrunnlag og profesjonskvalifisering vil bli prioritert Prosjekter med problemstillinger innen andre områder av profesjonsstudier blir også vurdert Søknadsfrist 30 august Hele utlysningen finner du her Kjersti Lassen Publisert 06 08 2015

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Ledig-stipendiatstilling (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - SPS sentralt i ekspertgruppe om lærerrollen
  nedsatt en ekspertgruppe som skal frambringe et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag om lærerrollen og læreryrkets status Analysen skal være et utgangspunkt for forslag om hvordan en framtidig lærerrolle lærerprofesjon og profesjonsfellesskap kan utvikles Arbeidet blir ledet av professor Thomas Dahl fra NTNU i Trondheim Førsteamanuensis ved SPS Sølvi Mausethagen vil være ekspertgruppens sekretær Professor i profesjonshistorie ved SPS Fredrik Thue er medlem i gruppen Det er også Kåre Heggen professor i Volda

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/SPS-sentralt-i-ekspertgruppe-om-laererrollen (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Les nyhetsbrevet vårt
  Aktuelle saker Les nyhetsbrevet vårt Les nyhetsbrevet vårt SPS Nyhetsbrev nr 3 2015 ute nå Kjersti Lassen Publisert 23 06 2015 14 37 Oppdatert 23 06 2015 14 37 Med blant annet presentasjon av det nye temanummeret av Professions Professionalism Intervju med og kronikk av gjesteredaktør Berit Bringedal SPS Nyhetsbrev nr 3 2015 Kjersti Lassen Publisert 23 06 2015 14 37 Oppdatert 23 06 2015 14 37 HiOA Om høgskolen

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Les-nyhetsbrevet-vaart3 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Utilfredse leger kan gi dårligere behandling
  av Professions Professionalism om legers jobbtilfredshet Det er behov for flere og bedre studier men den dokumentasjonen vi så langt har viser at jobbutilfredshet henger sammen med stress og utbrenthet som igjen henger sammen med redusert kvalitet på behandlingen sier Bringedal Mangler kontroll og innflytelse Berit Bringedal er forsker ved Legeforskningsinstituttet og gjesteredaktør for den nyeste utgaven av Professions Professionalism Foto Lise B Johannessen Legene utgjør en gruppe med mye makt De har både stor innflytelse på selve pasientbehandlingen en avgjørende innflytelse både for prioriteringer i helsetjenesten den kliniske organiseringen og på hvordan vi forstår årsaker til helse og sykdom i et samfunn Nettopp derfor er de interessante å studere mener Bringedal Men hvorfor er mange leger en svært privilegert gruppe i samfunnet misfornøyde i jobben sin Selv om legeprofesjonen har stor innflytelse på hva som skjer i helsetjenesten er de også underlagt styringssystemenes logikk enten de er private eller offentlige sier Bringedal Mange hevder at New Public Management er en styringssystem som virker dårlig for god pasientbehandling og argumenterer for at profesjonene selv må komme sterkere tilbake for å definere hvordan ting bør gjøres Mange studier særlig i USA viser at legenes misnøye øker og dette sees ofte i sammenheng med redusert kvalitet og innflytelse i kjølvannet av NPM Noen kritikere hevder at misnøyen henger sammen med tap av autonomi og økende frustrasjon over manglende kontroll og innflytelse over innholdet i arbeidet sier Bringedal Jobb og familieliv Forskerne trekker fram flere ulike faktorer som påvirker legenes tilfredshet Arbeidstid innflytelse over innholdet i arbeidet og egen arbeidssituasjon samt mulighet for en akseptabel balanse mellom jobb og familieliv ser ut til å være de faktorene som påvirker legenes tilfredshet mest Norske leger skiller seg positivt ut og er mer tilfredse enn leger i andre land Her er det kortere arbeidstid enn

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Utilfredse-leger-kan-gi-daarligere-behandling (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Fysioterapeuter i Norge mer likestilte enn i andre land
  disputerer for doktorgraden i profesjonsstudier Hun har studert betydningen av kjønn i fysioterapi et hittil understudert tema Og finner at selv om menn og kvinner ofte velger forskjellige veier i arbeidslivet gjør de mye likt i utdanningen Metroseksuelle menn Gjennom feltarbeid og observasjoner blant førsteårs studenter finner hun at kjønn gjør seg gjeldende på flere områder og særlig i kombinasjon med sportslighet De fleste fysioterapistudenter er opptatt av idrett og sport Det å bli sett på som sporty og være godt trent har en sterk symbolsk verdi noe alle studentene forholder seg til Men det er viktigere for mannlige studenter enn for kvinnelige studenter og her kommer kjønnsperspektivet inn Sportslighet knyttes til maskulinitet og de hyper sportslige mannlige studentene blir sett på som de mest attraktive blant studentene forteller Dahl Michelsen Det er for eksempel bare mannlige studenter som allerede i første studieår jobber målrettet mot drømmejobben som er å være fysioterapeut i Olympiatoppen sier hun Kroppsidealet blant mannlige studenter er knyttet til både sport og seksualitet Den metroseksuelle mannen med David Beckham i spissen er idealet for mange Eller den topptrente og mer erotiserte utgaven den spornoseksuelle Han med bulende muskler under sin glinsende og solbrune hud Det handler kort og godt om at menn blir mer fokusert på eget utseende at det ikke blir sett som umandig å være feminin og å være opptatt av eget utseende forklarer hun Nøytrale kvinner Der de mannlige studentene har et stort handlingsrom de kan velge om de vil spille på seksualitet eller ikke velger de kvinnelige studentene en mye mer nedtonet fremtoning De har mer nøytralt undertøy de er opptatt av at det skal være ensfarget hvitt eller sort og at de på ingen måte skal ta plass eller oppmerksomhet ved undertøyet sitt Mannlige studenter strekker litt i strikken på boksershortsen og tøyser og tuller men det gjør ikke kvinnelige studenter Dette er et eksempel på at kvinner i fysioterapi tar et stort ansvar for at situasjonene ikke skal seksualiseres sier Dahl Michelsen Hun håper forskningen kan bidra til å løse opp kjønnsstereotypier og forestillinger om menn og mannlighet og kvinner og kvinnelighet Gode på omsorg Tone Dahl Michelsen er ansatt ved Institutt for fysioterapi og disputerer for doktorgraden i profesjonsstudier Foto Kjersti Lassen Et sentralt funn i avhandlingen dreier seg om forholdet mellom behandling og omsorg Hun finner at til tross for at studentene går inn i et kjønnsdelt arbeidsmarked er både mannlige og kvinnelige studenter like opptatt av å gi omsorg For å bli sett på som en kompetent moderne fysioterapeut må studentene kombinere omsorg og behandling sier Dahl Michelsen Selv om studentene er opptatt av å være sporty og beherske behandlerteknikker så snakker de veldig varmt om relasjoner og det å kunne kommunisere Både kvinner og menn gir nærhet og omsorg på en veldig lik måte Det er ikke sånn at mannlige studenter gjør teknikkene på mannlige måter Menn skyver ikke omsorg over på kvinnene men tar det inn som en naturlig del De tar opp i seg

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Fysioterapeuter-i-Norge-mer-likestilte-enn-i-andre-land (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Historikerinstinktet
  har litt av materialet blitt brukt både i foredrag og i arbeidet med historien til Universitetet i Oslo Sammen med Kim G Helsvig skrev Fredrik Thue bind fem Den store transformasjonen 1945 1975 Med universitetshistorien i bakhodet vil han nå vri perspektivet mot profesjoner Fra 1960 årene og fremover går samfunnet gjennom en kombinasjon av utdanningseksplosjon vitenskapskritikk og profesjonskritikk Ironisk nok begynner man å kritisere vitenskapen og profesjonene samtidig som stadig flere vil ha del i det godet en vitenskapelig eller akademisk utdanning er Nye og gamle fag søker status som profesjoner mens tiden er sterkt preget av profesjonskritikk sier Thue Jeg tenker å trekke linjene fremover mot situasjonen i dag 1960 70 tallet og 1990 tallet tror jeg er veldig viktige brekkpunkt Avsløring Jeg er kanskje spesielt interessert i samfunnsvitenskapelig kunnskap og samfunnsvitenskapelige praksiser Jeg vil se på hvordan slik kunnskap kommer inn og endrer etablerte profesjonsfelt men også hvordan samfunnsvitenskapene etablerer nye profesjonsfelt sier han Han lar seg fascinere av det eksotiske ved både 1800 tallet og mellomkrigstiden men er spesialist på den mye fredeligere etterkrigstiden Fredrik Thue er en historiker som ønsker å finne ut hvorfor vi som samfunn står der vi står nå Jeg liker å bruke historiefaget for å se på og forstå andre disipliner ikke minst de samfunnsvitenskapelige Historie kan være en måte å kontekstualisere måten andre fag tenker på Friheten i å skrive Fredrik Thue ble tilsatt som historiker ved SPS i 2014 Foto Kjersti Lassen Men at han ble historiker er kanskje litt tilfeldig Han hadde lyst til å bli journalist eller kanskje filosof Isteden ble det vitenskapshistorie og universitetshistorie etter at han ble anbefalt å søke et hovedfagsstipend på et prosjekt som handlet om oppbyggingen av norsk samfunnsforskning etter krigen Jeg tror en grunn til at det ble historiefaget var at jeg likte friheten forfatterelementet og det liker jeg fortsatt Og historikerinstinktet kan slå inn i møtet med kolleger fra samfunnsvitenskapene Historikere vil uvegerlig tolke samfunnsvitenskapelige teorier som svar på spørsmål som er blitt stilt i en bestemt historisk situasjon og fra et bestemt ståsted I naturvitenskapene er denne tilblivelseskonteksten i og for seg ikke så relevant det som interesserer er teoriens gyldighet Men i vitenskapene om samfunnet er det ikke så enkelt Hva betyr det for eksempel at veldig mye samfunnsvitenskapelig debatt etter krigen har foregått ut fra amerikanske sosiale erfaringer og intellektuelle tradisjoner Slike ting opptar meg Historiske tilfeldigheter Et av prosjektene han skal i gang med er å se på tenkningen som SPS springer ut av Hva er dette senteret uttrykk for Hva er profesjonsambisjonene til fagene på høgskolen Vi har lett for å snakke som om fagene på høgskolen utgjør en naturlig familiekonstellasjon Er det slik Blir det også oppfattet slik i andre land eller skyldes det historiske tilfeldigheter at disse utdanningene befinner seg under samme tak og prøver å skape en felles identitet Med historien i ryggen er det ikke enkelt å ta standpunkt til HiOAs universitetsambisjoner Jeg er litt ambivalent og har foreløpig utsatt dommen

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Historikerinstinktet (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - SPS-professorer nominert til «Årets tidsskriftartikkel»
  er nominert for artikkelen Koherens i lærarutdanninga i Norsk pedagogisk tidsskrift Finn Daniel Raaen er professor i pedagogikk ved SPS Kåre Heggen holder til daglig til ved Høgskulen i Volda og er professor II ved SPS Håvard Helland er nominert for en artikkel han skrev sammen med Pål Winnæss i Nordisk politiforskning Politistudentene Hvem er de og hvorfor vil de bli politi Helland er professor i sosiologi ved SPS SPS

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/SPS-professorer-nominert-til-AArets-tidsskriftartikkel (2015-09-15)
  Open archived version from archive