archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Nettverk
  står bak opprettelsen av NORDPRO sammen med institusjoner i Sverige og Danmark Norge Senter for kunnskapsbasert praksis HiB Forum for profesjonsstudier og profesjonsdialog HiB Danmark Danmarks Pedagogiske Universitetsskole Københavns Universitet Roskilde Universitetscenter Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Syddansk Universitet Aalborg Universitet Institut for Uddannelse Læring og Filosofi Professionshøjskolen København University College Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Sjælland University College Professionshøjskolen Lillebælt University College Lillebælt Professionshøjskolen Syd University College Professionshøjskolen Vest University College

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/SPS/Nettverk (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Studier og kurs ved fakultetet
  Vernepleie Masterprogrammer Anestesisykepleie Barnesykepleie Biomedisin Ergoterapi Fysioterapi Helse og empowerment Intensivsykepleie Jordmorfag Læring i komplekse systemer Masterstudium i psykisk helsearbeid Rehabilitering og habilitering Samfunnsernæring Sykepleie klinisk forskning og fagutvikling Masteremner Vitenskapsteori etikk og vitenskapelig metode Molekylær cellebiologi Biokjemiske og cellebiologiske metoder Medisinsk bruk av stråling Genomisk analyse Nukleærmedisin Statistikk kvalitetskontroll og kvalitetssikring Molekylær bildediagnostikk Strålebiologi og behandlingsplanlegging i stråleterapi Computertomografi CT Flerkulturelt psykisk helsearbeid Kunstneriske aktiviteter i psykisk helsearbeid Rehabilitering som kunnskap og praksis Rehabilitering som kunnskap og praksis Kropp og samfunn Kropp og samfunn Klinisk vurderings og handlingskompetanse systematisk kartlegging og undersøkelsesmetodikk Smerte og smertelindring Livskvalitet Ph d programmer Ph d program i atferdsanalyse Ph d program i atferdsanalyse Ph d program i helsevitenskap Ph d program i helsevitenskap Etter og videreutdanning Anestesisykepleie Arbeids og folkehelse for fysioterapeuter Barnesykepleie Epilepsi og rehabilitering Ergoterapi innenfor allmennhelse Fysioterapi for barn Fysioterapi for eldre Førstehjelp ved selvmordsfare Helsesøsterutdanning Intensivsykepleie International Public Health Jordmorutdanning Kardiologisk sykepleie Kognitiv atferdsterapi med barn og ungdom Kreftsykepleie Krise og sorgstøttearbeid Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Nasjonale fag Operasjonssykepleie Personalledelse for helse og sosialsektoren Psykisk helsearbeid Kjeller Psykisk helsearbeid Pilestredet Psykisk lidelse og utviklingshemning Psykomotorisk fysioterapi Servicekvalitet Sexologi og funksjonshemming Stråleterapi Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Veilederrollen i praksis

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-helsefag-HF/Studier-og-kurs-ved-fakultetet (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Ledelse ved Fakultet for helsefag
  Institutt for atferdsvitenskap AV Einar Strumse Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag EO Mona Dahl Institutt for fysioterapi FYS Hege Bentzen Institutt for naturvitenskapelige helsefag NVH Kåre Magne Nielsen Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid SHA Dag Karterud Studieledere Inst AV Anne Bakke Læringspsykologi Karen Engeland Vernepleierutdanning Ingunn Sandaker Master i læring i komplekse systemer og PhD i atferdsvitenskap Inst NVH Anne Berit Walter Farmasi Trude Myhrer Radiografi og tannteknikk Toril Tefre Bioingeniør og master i biomedisin Inst SHA VU helsesøsterfag MA jordmorfag Anne Seierstad BA sykepleie på Kjeller MA helse og empowerment VU kunnskaps basert praksis i helsetjenesten Kjersti Sortland BA sykepleie Pilestredet 1 år heltid Nasjonale fag Anne Trine Woll BA sykepleie Pilestredet 2 år heltid 2 og 4 år deltid Liv Hovelsrud BA sykepleie Pilestredet 3 år heltid 3 år deltid Kari Ottvik Jensen fung BA sykepleie Sandvika MA Sykepleie klinisk forskning og fagutvikling Elisabeth Wille fra 1 oktober 2015 BA paramedics VU anestesi VU intensiv VU operasjon VU kardiologi VU barn VU kreft og MA ABI Anne Dreyer MA psykisk helsearbeid VU psykisk helsearbeid Pilestredet og Kjeller Georg Schjelderup BA samfunnsernæring MA samfunnsernæring omfatter også Senter for kontrollerte koststudier Asgeir Brevik BA bachelor MA master VU videreutdanning

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-helsefag-HF/Ledelse-ved-Fakultet-for-helsefag (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Organisasjonskart Fakultet for helsefag
  Studier og kurs Forskning og utvikling Fakulteter og sentre Kontakt oss Hjem Om Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for helsefag HF Filer for Fakultet for helsefag Organisasjonskart Fakultet for helsefag Organisasjonskart Fakultet for helsefag Organisasjonskart Fakultet for helsefag august 2015 pdf 297 58 kB Organisasjonskart Fakultet for helsefag august 2015 pptx 48 41 kB HiOA Om høgskolen Organisasjon Strategi Ledige stillinger Mediekontakt Kart og veibeskrivelse Om informasjonskapsler Kontaktinformasjon Høgskolen

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-helsefag-HF/Fakultet-for-helsefag/Organisasjonskart-Fakultet-for-helsefag (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Fakultetsrådet HF 2015
  Fakultetsrådet HF 2015 Fakultetsrådet HF 2015 Fakultetsrådet ved Fakultet for helsefag 2015 2019 Medlemmer i Fakultetsrådet ved fakultet HF 01 08 2015 31 07 2019 Leder Dekan Trine B Haugen UF tilsatte Svein Eikeseth Anne Kari Tolo Heggestad Cecilie Johannessen Landmark TA tilsatt Lars Helliksen Studenter Oda C P Grip s160530 stud hioa no Ansar Ahmad Qadeer S136244 stud hioa no Eksterne Thomas Grünfeld Adm dir Labrida AS Nina Husom Spesialrådgiver i Helse og omsorgsdepartementet Trine Knobel Samhandling og folkehelsekoordinator Ullensaker kommune Anners Lerdal Professor Universitetet i Oslo Cristin profil Vara TA Ane Berit Storvik Hurlen Vara UF 1 vararepresentant Ellen Karine Grov 2 vararepresentant Magne Haukland Fakultetsrådets mandat Fakultetsrådene skal være rådgivende for dekan i saker som inkluderer men ikke avgrenses til Strategiutvikling og implementering Faglig prioritering og dimensjonering etablering og nedleggelse av studier etablering og nedleggelse av forskningstematiske satsinger mv Langtidsplan og budsjett Samhandling med samfunns og næringsliv samt være premissleverandør og delta aktivt i samfunnsdebatten Strategisk samarbeid med partnere nasjonalt og internasjonalt Organisatoriske justeringer Sammensetningen av Fakultetsrådet på HF Dekan har fastsatt følgende sammensetning for HFs Fakultetsråd Dekan leder 3 UF representanter 1 TA representant 4 eksterne representanter utpekes av dekan 3 studentrepresentanter velges av studentene selv

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-helsefag-HF/Fakultetsraadet-HF-2015 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - IDF ved Fakultet for helsefag
  Unio Forskerforbundet Inger Lise Neslein Hilde Sylliaas Norsk sykepleierforbund Tore Schjølberg Vidar Frigstad Plasstillitsvalgt Kjeller Heidi Snoen Glomsås Norsk ergoterapeutforbund Vigdis Holmberg Norsk fysioterapeutforbund Hilde Lund Kordahl Akademikerne Elin Jenny Sunde Trine Klingenberg Norges Ingeniør og Teknologorganisasjon Bjarne Hjeltnes Vivi Volden Tekna Jorunn Marie Andersen YS Stat Parat Liv Ingunn Bråten Norsk Radiografforbund Eric Sundqvist LO Stat Norsk Tjenestemannslag Asta Bye Fellesorganisasjonen Børge Strømgren Norges Farmaceutiske Forening pt ingen utnevnt

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-helsefag-HF/IDF-ved-Fakultet-for-helsefag (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Utvalg HF
  og kurs Forskning og utvikling Fakulteter og sentre Kontakt oss Hjem Om Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for helsefag HF Utvalg HF Utvalg HF Oversikt over utvalgene på fakultetsnivå Doktorgradsutvalget FoU utvalget Tilsettingsutvalg for faglig administrative lederstillinger Studieutvalget Tilsettingsutvalg og tilsettingsråd ved HF Utvalg for studentsaker ved Fakultet for helsefag Lokalt arbeidsmiljøutvalg LAMU HF Nettredaksjonen HiOA Om høgskolen Organisasjon Strategi Ledige stillinger Mediekontakt Kart og veibeskrivelse Om informasjonskapsler Kontaktinformasjon

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-helsefag-HF/Utvalg-HF (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Strategi, planer og rapporter for Fakultet for helsefag
  for helsefag HF Strategi planer og rapporter for Fakultet for helsefag Strategi planer og rapporter for Fakultet for helsefag Strategiplaner Strategiplan HF 2012 2020 Planer Langtidsplan 2015 2017 Måltavle 2015 2017 Plan 2014 2016 Måltavle 2014 2016 Plan 2013 2015 Årsplan 2012 Rapporter Rapport forskningsaktivitet 2014 Årsrapport for HF 2014 Rapport 2013 Rapport forskningsaktivitet 2013 Rapport 2012 Rapport forskningsaktivitet HF 2012 Utdanningskvalitetsrapport HF 2011 Årsrapport Avdeling for helsefag 2011 Årsrapport

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-helsefag-HF/Strategi-planer-og-rapporter-for-Fakultet-for-helsefag (2015-09-15)
  Open archived version from archive •