archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - En smakebit av studielivet
  og verdiene du har påpekte hun Skolebesøket på HiOA startet først med et foredrag om karriereplanlegging og karriereutvikling Deretter fikk elevene praktiske oppgaver hvor de blant annet skulle lage en fortelling på iPad om hvordan de ser for seg et fremtidig arbeidsliv Olivia Høegh Omdal Paulsen lagde en film der hun er sykepleier for Leger uten grenser Jeg synes oppgaven var morsom Sykepleie er en av utdanningene jeg vurderer å søke på men heldigvis har jeg fortsatt god tid før jeg må bestemme meg sier Olivia som går andre året på studiespesialisering VIDEO Elever fra Elvebakken videregående skole i Oslo deltar på workshops på Høgskolen i Oslo og Akershus Foto klipp Jørgen Lie Furuholt Nye studentmentorer Studentmentorene Anne Line Strømberg og Ida Dahl var veiledere for elevene da de gjennomførte oppgaven med å lage en digital historiefortelling Begge går tredje året ved grunnskolelærerutdanningen med fordypning i IKT og læring ved HiOA Det er første gangen de prøver seg som studentmentorer Før skolebesøket har de fått opplæring i hva en studentmentor kan bidra med Det var kjempegøy Jeg tror vi satte i gang noen tankeprosesser i dag sier Anne Line Strømberg Flere av elevene lagde gode og morsomme filmer om hva de vil bli tilføyer Ida Dahl Studentmentorene og lærerstudentene Anne Line Strømberg og Ida Dahl Foto Sonja Balci Nytt opplegg På slutten av besøket ble klassen delt i to hvor en gruppe skulle designe smarte tekstiler med integrert elektronikk og den andre gruppen skulle designe interaktiv musikk Vi ønsker å gi elevene innsikt i mulige studievalg og yrker på en ny måte Derfor får elevene gjøre praktiske oppgaver sammen med studenter under besøket sier seniorrådgiver Asta Øvsthus Kristiansen ved Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon Hun arbeider med studentrekruttering ved HiOA og forteller at det fra høsten skal opprettes en nettside

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/En-smakebit-av-studielivet (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Savner noen å snakke med etter selvmordsforsøk
  det gikk jo bra sånn sett så hun har fortsatt en far Jeg betyr noe for noen det er det det går på Jeg har et ansvar for et annet liv Aldri snakket om selvmordsforsøket Flere beskrev selvmordsforsøket som en hendelse som satte i gang en prosess I denne prosessen vokste etter hvert ønsket om å leve seg sterkere enn ønsket om å slippe unna og gjøre slutt på livet Det er viktig å få dele vanskelige tanker og følelser med noen Ved å snakke om det i livet som har økt presset kan den uutholdelige psykiske smerten lindres påpeker Vatne Flere av deltakerne hadde likevel aldri snakket med noen om det som skjedde Ikke med venner Ikke med familie fastlege eller andre Selv om de skammer seg over selvmordsforsøket og det er vanskelig å snakke om så uttrykker de likevel et savn etter å snakke om den traumatiske hendelsen sier hun Vatne understreker at helsepersonell har et etisk ansvar ved å stimulere håp i møte med den suicidale Mange får dessverre ikke den oppfølgingen de trenger Helsepersonell må invitere til dialog lytte bedre tåle smerten i det som fortelles og gi nødvendig tid til å komme seg mener Vatne Skam over å ikke mestre livet Årlig tar mellom 500 og 600 mennesker sitt eget liv i Norge I Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014 2017 anslås omfanget av selvmordsforsøk å være 7 til 15 ganger høyere enn selvmord Disse tallene viser at mange opplever livet så vanskelig at døden synes å være den eneste løsningen Deltakerne i studien til Vatne uttrykte at de egentlig ønsket å leve samtidig som de poengterte at meningen med selvmordsforsøket hadde vært å dø Å bli bevisst på den delen i seg som ønsker å leve på tross av at tanken på

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Savner-noen-aa-snakke-med-etter-selvmordsforsoek (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - HiOA-forsker leder nasjonalt råd
  Helsedirektoratet har nyoppnevnt Nasjonalt råd for ernæring for perioden 2015 2017 Torheim leder forskningsgruppen Samfunnsernæring ved høgskolen og har stått sentralt i oppbygging både av utdanning og forskningsvirksomhet innenfor fagfeltet Tyngdepunktet i hennes forskning er kosthold og ernæring hos barn og mødre både i utviklingsland og i Norge Hun er blant annet medlem i ekspertgruppen som utvikler nye norske anbefalinger for spedbarnsernæring Torheim var også nestleder i det forrige ernæringsrådet 2008 2012 Ernæringsrådet skal først og fremst styrke Helsedirektoratets fagrolle ved å gi kunnskapsbaserte råd i deres arbeid med å bedre kosthold og ernæring Samtidig ønsker vi å være tydelig i mediebildet og gi kunnskapsbaserte råd også til befolkningen Det er mye oppmerksomhet rundt kosthold og ernæring i media Dessverre kommer det mange påstander som ikke er vitenskapelig begrunnet og som kan gi alvorlige helsekonsekvenser Jeg ønsker å gi trygghet rundt de nasjonale rådene om et variert kosthold med mye grønnsaker frukt og bær grove kornprodukter og fisk Man bør drikke vann og begrense inntaket av bearbeidet kjøtt rødt kjøtt salt og sukker Dette er godt dokumentert i forskning over mange år Jeg håper også at folk kan finne tilbake matgleden og kose seg med god mat sier Liv Elin

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/HiOA-forsker-leder-nasjonalt-raad (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Forsker på jodmangel hos gravide og barn
  hjerneskade som kan forebygges Det er mindre kunnskap om konsekvensene av mildere former for jodmangel som det vi ser hos norske gravide Vi skal se om barn som har vært utsatt for jodmangel tidlig i livet har redusert motorisk utvikling språkutvikling og IQ mer atferdsproblemer mer ADHD symptomer eller reduserte skoleferdigheter ved 3 og 8 års alder Hvorfor begynte du å forske på dette Jeg har selv barn og er opptatt av ernæring i svangerskapet Dessuten har jeg vært medforfatter på en bok om temaet Da vi skrev boken ble vi oppmerksomme på at mange norske gravide får for lite av enkelte stoffer som er viktige for barnets utvikling særlig jern og jod Mangel på disse næringsstoffene er lett å forebygge men det trengs mer kunnskap om konsekvensene av mangel for å overbevise myndigheter og befolkning i Norge og i andre land om at det er viktig TINE er min arbeidsgiver og siden melkeprodukter er den viktigste kilden til jod i norsk kosthold er det interessant for TINE å gå inn i dette prosjektet Hos de gravide i MoBa bidrar melkeproduktene med nesten 60 prosent av jod fra kosten Resultatene kan bidra til å synliggjøre at melkeproduktene har en viktig plass i det norske kostholdet og at melk inneholder mer enn kalsium På verdensbasis er om lag 2 milliarder mennesker i risiko for jodmangel Samtidig er jodmangel både enkelt og rimelig å forebygge Sagt med store ord så ønsker jeg at vårt prosjekt kan bidra til at jodmangel utryddes slik at flere barn kan nå sitt utviklingspotensiale Hvordan går du fram for å finne svar I MoBa har mødrene fylt ut mange og lange spørreskjemaer både under graviditeten og i barneårene Vi har gode data på jodinntak i svangerskapet og mål for nevropsykologisk utvikling henter vi fra spørreskjemaer sendt til

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Forsker-paa-jodmangel-hos-gravide-og-barn (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Stipendiatprofilen: Heidi Jerpseth
  behandling Det er ulike grunner til at de ikke involveres KOLS er en sykdom hvor det er vanskelig å angi prognose og således å kunne forutsi hvordan sykdomsutviklingen blir Å gi informasjon blir derfor utfordrende for helsepersonell og flere studier viser at helsepersonell i stor grad unndrar seg å informere KOLS pasienter om sykdomsutvikling og behandlingsalternativer En årsak til det er knyttet til holdninger blant helsepersonell hvor man ikke anser pasientenes stemme som viktig når man skal avgjøre medisinske behandlingsalternativer Dette til tross for at norsk lov sier at pasienter skal få være med på å ta viktige beslutninger om sin egen behandling Hva er det du prøver å finne ut Jeg undersøker hvilke barrierer det er for god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med alvorlig KOLS Blir pasientenes verdier og preferanser etterspurt og tatt hensyn til når det skal treffes en beslutning om behandlingstilbudet skal innebære respirasjonsstøtte eller palliativ behandling Palliativ behandling er en lindrende behandling som gis til pasienter der man ikke kan fjerne eller stoppe sykdommen I tillegg intervjuer jeg pasienter for å beskrive og løfte frem hva pasientene selv opplever som vanskelig i møte med helsevesenet og hvilke behov og ønsker de har for å involveres i beslutninger omkring egen behandling Hvordan går du fram for å finne svar Jeg har intervjuet eldre pasienter med alvorlig KOLS som har vært behandlet med respiratorstøtte I tillegg har jeg intervjuet leger og sykepleiere som daglig står i en situasjon hvor de skal bestemme om pasienter er best tjent med avansert respirasjonsstøttebehandling eller om tiden er inne for palliativ behandling og omsorg Hvilke utfordringer står forskningsfeltet ditt overfor Det er utfordrende å utvikle gode og rettferdige retningslinjer for hvordan KOLS pasienter skal behandles i siste del av livet Helsepersonell gir uttrykk for at det er vanskelig å bestemme behandlingsnivået

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Stipendiatprofilen-Heidi-Jerpseth (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Vil gjøre en forskjell for kreftpasienter
  Her fikk jeg erfaring med blant annet overvekt kreft og måling av fett og muskelmasse I 2008 ble det utlyst en stipendiatstilling på HiOA som passet mine kvalifikasjoner Jeg søkte på den og fikk jobben Hva forsker du på Jeg undersøker hvilken rolle inflammasjon det vil si kronisk betennelse spiller i utviklingen av syndromet kakeksi Kakeksi er vanlig hos personer med kreft i bukspyttkjertelen og kjennetegnes av blant annet appetittløshet kronisk kvalme og utmattelse og redusert fysisk funksjon og livskvalitet Pasientene opplever også ufrivillig vektnedgang med tap av både fett og muskelmasse Ernæringsbehandling fører heller ikke til vektøkning Hvorfor begynte du å forske på dette Det er vanlig at kreftpasienter går ned i vekt spesielt de som har en uhelbredelig kreftsykdom Det å forstå mekanismene bak kakeksi kan kanskje bidra til en behandling som kan forebygge vekttap hos disse pasientene Hva er det du prøver å finne ut Frigjøring av proteiner som fremmer inflammasjon hos kreftpasienter spiller trolig en viktig rolle i utvikling av kakeksi Vi vil undersøke om det er slik og om det å måle disse proteinene hos personer med kreft i bukspyttkjertelen kan gi indikasjoner på utviklingen av kakeksi Hvordan går du fram for å finne svar Vi fulgte opp pasienter med kreft i bukspyttkjertelen der vi tok blodprøver målte kroppssammensetning og i tillegg registrerte matinntak Dette gjorde vi cirka en gang i måneden fra pasientene fikk diagnosen og fram til de døde Hvilke utfordringer står forskningsfeltet ditt overfor Det er vanskelig å stille diagnosen kakeksi da mekanismene bak tilstanden ikke er fullstendig klarlagt enda Det er viktig å identifisere disse pasientene tidlig slik at man kan sette i gang tiltak som kan bremse utviklingen av kakeksi Andre forskningsinteresser Jeg er knyttet til en forskningsgruppe ved Universitetet i Oslo og til forskningsgruppa Humane kostforsøk og helseeffekter ved

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Vil-gjoere-en-forskjell-for-kreftpasienter (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Ny master i jordmorfag
  overgangsalder og kompetanse i å oppdage sykdomstilstander både hos mor og barn God fødselshjelp er kritisk for mødrenes og barnas helsetilstand både i forhold til medfødte sykdommer og til å redusere fødselsskader Fedrene skal også ivaretas med trygghet rundt fødselen for å øke samholdet i familien og tilknytningen til barnet Dagens jordmødre møter nye utfordringer og fødekvinnen er ikke den samme Ett eksempel er at førstegangsfødende har høyere alder og vi har andre krav i dag enn det som var vanlig for noen år siden sier Lilleengen Blant emnene som tilbys på masterstudiet er jordmorfag kvinnehelse svangerskapsomsorg føde barselomsorg vitenskapsteori og forskningsmetode og fødsel og familiedannelse Det er fem teoretiske emner og fire praktiske emner og praksisstudiene gjennomføres ved sykehus i svangerskapsomsorgen og ungdomshelsetjenesten i kommunene Gjennom arbeidet med masteroppgaven vil studentene få mulighet til å fordype seg i alt fra prevensjonsveiledning hjemmefødsler til svangerskapsomsorgen for å nevne noen områder Det er et vidt spekter av mulige prosjekter sier Lilleengen Norges første jordmorprofessor HiOA har opprettet landets første jordmorprofessorat og en forskningsgruppe med jordmødre og helsesøstre Jeg gleder meg til å undervise jordmorstudenter og til å bli en del av lærerkollegiet hvor vi er mange med forskerbakgrunn Det blir spennende å videreutvikle masterutdanningen sier Ellen Blix som er Norges første jordmorprofessor Hun er utdannet jordmor og har tidligere jobbet som førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø og forskningsleder ved Universitetssykehuset i Nord Norge Den nye forskningsgruppen under ledelse av professor Ellen Blix har allerede markert seg som et nasjonalt ledende forskningsmiljø innenfor jordmorfaget og forskningsgruppen vil helt sikkert i fremtiden også gjøre seg bemerket internasjonalt sier instituttleder Kari Almendingen Ellen Blix er Norges første jordmorprofessor Foto Benjamin A Ward Populært yrke Jordmorutdanningen er et populært studium med mange søkere De fleste studentene har flere år med praksis før de søker og

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker-fra-2014/Ny-master-i-jordmorfag (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Estetiske opplevelser for barn
  til at kollegaer ved alle fire fakultetene ved høgskolen har blitt med pluss kollegaer utenfor I april inviterer de til den første internasjonale konferansen Estetikk og barn med særlige behov en tverrfaglig tilnærming Kunst som egenverdi Alle barn er estetiske vesener som danser synger og tegner men noen barn kan ha havnet i en situasjon der dette er vanskelig sier professor Trygve Aasgaard ved Fakultet for helsefag Han mener kunsten ikke bare skal føre til noe annet men den har en egenverdi Aktivitetene gir en rekke positive opplevelser sier han og viser til erfaringer innen musikkterapi Forteller og høgskolelektor Heidi Dahlsveen ved Fakultet for teknologi kunst og design ser på nettverket og konferansen som en videreutdanning Dette er ikke bare en konferanse for lærere og terapeuter sier Dahlsveen Jeg ønsker at kunstnere skal bli inspirert til å arbeide nærmere i dette feltet med det usedvanlige barnet Nettverksbygging Begge likte Haugen sin konferanseidé og det er ikke så ofte de får jobbe på tvers Jeg har tro på nettverksbygging på konferansen fordi den blir så liten at det er lett å lage kontakter sier Aasgaard Konferansedeltakerne inviteres nå til å komme med både kunstneriske presentasjoner praksisnære eksempler og teoretiske fagområder til programmet Haugen mener alle har et ansvar for å bidra inn i dette feltet og dele den kompetansen som de har Vi ønsker fokus på opplevelse uttrykk og identitet Læring er sekundært sier Haugen Han ser for seg nettverk på tvers av profesjonsgrensene og mer forskning på tvers Vi håper at konferansen vil generere forskning og planen er at det skal bli en engelskspråklig antologi etter konferansen Og selvsagt håper vi å kunne videreutvikle nettverket sier Haugen Bred styringsgruppe I styringsgruppen i tillegg til Haugen Aasgaard og Dahlsveen sitter også førsteamanuensis Ander Petter Andersson ved Fakultet for teknologi kunst og

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker-fra-2014/Estetiske-opplevelser-for-barn (2015-09-15)
  Open archived version from archive