archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Bli forsker ved HiOA
  ledende miljø for profesjonsrettet og yrkesrelevant forskning og utvikling Som forsker ved HiOA bidrar du til å utvikle kunnskap for profesjonene våre og løsninger på viktige utfordringer i velferdssamfunnet Forskning og utvikling ved høgskolen foregår i samspill mellom utdanning og arbeidsliv og skal støtte opp under studietilbudene Våre forskere har høy kompetanse innenfor sine fagområder og deltar i internasjonale forskningssamarbeid Vi vil skape en organisasjonskultur som stimulerer til innovasjon og

  Original URL path: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Bli-forsker-ved-HiOA (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Forsker på langtidsarbeidsløse i NAV
  et prosjekt til en åpen utlysning Hva forsker du på Jeg forsker på en ordning i NAV som retter seg mot personer som har vært lenge uten arbeid eller kanskje aldri har kommet inn på arbeidsmarkedet De skal få tett oppfølging av en veileder i NAV og arbeidsrettede tiltak som er spesielt tilpasset dem Hvis de ikke følger tiltakene kan de bli trukket i stønad Jeg undersøker hvordan veilederne utøver skjønn for å finne det riktige tiltaket til hver enkelt Særlig er jeg interessert i hvordan deres vurderinger er forankret i velferdspolitikken vår Hvorfor begynte du å forske på dette Jeg ble tilfeldigvis involvert i et prosjekt på masterstudiet som brukte språkfilosofiske metoder til å undersøke hvilke ideologier og forutsetninger som ble brukt i offentlige dokumenter og kartleggingsverktøy Da tenkte jeg disse perspektivene kan brukes til å studere folk også Og det ville gi ny kunnskap om skjønnsutøvelse i våre fag Arbeidet med sosiale tjenester i direktoratet gjorde meg mer interessert i sammenhengen mellom praktisk politikkutforming og folks hverdag Hva er det du prøver å finne ut Jeg prøver å finne ut mer om hvordan veiledere i NAV begrunner tildeling av arbeidsrettede tjenester til mennesker langt fra arbeidsmarkedet Jeg håper forskningen min kan bli nyttig for å tilrettelegge tjenester i NAV på sikt Hvordan går du fram for å finne svar Jeg studerer saksmapper for 16 personer over 1 5 år I tillegg har jeg snakket med veilederen til hver av de 16 personene Forskningsartiklene mine prøver å vise noen sammenhenger og mønstre i hvordan de utøver skjønn Hvilke utfordringer står forskningsfeltet ditt overfor Sosialt arbeid er i ferd med å vokse og utvikle seg som forskningsfelt Hvilke utfordringer feltet står overfor kommer kanskje an på hvem man spør Forskning på skjønnsutøvelse i sosialt arbeid har frem til nå konsentrert

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Forsker-paa-langtidsarbeidsloese-i-NAV (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Jeg forener?
  den er i dag og skissere hvordan organisasjonen kan videreutvikles Rapporten utgjør både en analyse av fagforeningsstrategier og en historisk gjennomgang av en av Norges største hovedorganisasjoner Olaug Hagen Publisert 11 09 2015 10 16 Oppdatert 11 09 2015 10 16 Organisasjonsevalueringen innebefatter både en evaluering av Unios nåværende organisering og hvordan denne kan videreutvikles Rapporten kombinerer kvalitative intervjuer med to kvantitative spørreundersøkelser Intervjuene frembringer synspunkter og vurderinger av Unio slik organisasjonen har utviklet seg og fremstår i dag samt hvilke refleksjoner disse gjør seg rundt fremtidens Unio Den ene spørreundersøkelsen ble sendt til medlemmene av Unios forhandlingsutvalg og omhandler en vurdering av både forhandlingsutvalgene som sådan og av Unio Den andre spørreundersøkelsen innebar en omdømmeundersøkelse hvor fokuset var eksterne aktørers oppfattelse av Unio som politisk aktør med spesielt blikk på samfunnspolitiske og lønnspolitiske spørsmål Hovedproblemstillingen for arbeidet med denne organisasjonsevalueringen er hvordan Unio fungerer som fellesskap og hvordan dette fellesskapet kan videreutvikles gjennom å styrke Unio identiteten Formålet med organisasjonsevalueringer er å skape forbedringer Avslutningsvis tar vi oss friheten til å komme med noen anbefalinger Prosjektet er utført på oppdrag fra Unio Last ned rapporten Jeg forener Organisasjonsevaluering av Unio Ann Cecilie Bergene og Per Bonde Hansen AFI Rapport

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Jeg-forener (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Sterke kroppsopplevelser
  her får føle på kroppen og dette kan senere tas opp i tverrfaglige sammenhenger eller i andre fag Det handler om anerkjennelse og tilhørighet til tross for forskjeller Plutselig nye regler Elever kan også møte nye og uvanlige aktiviteter i kroppsøvingstimen Da er det ingen som kjenner reglene eller har et fortrinn Alle må finne ut hva som er nytt eller hvordan oppgaven kan mestres En slik oppgaveorientering skaper bedre muligheter til å få med alle enn en konkurranseorientert kroppsøving På ungdomstrinnet kan noen flinke elever tas på gangen mens de andre på laget blir enige om nye regler i et ballspill sier Esser Noethlichs Elevene må da selv finne ut av de nye reglene og det kan bli sterke frustrasjoner Elevene får virkelig føle på kroppen hva det vil si å være utenfor være en minoritet i et majoritetsspill der de ikke kjenner kodene og reglene Å diskutere opplevelsene i etterkant er avgjørende for å skape forståelse for hva man lærer Det man opplever med egen kropp gir sterke opplevelser sier Esser Noethlichs Interkulturell læring skjer i møtet mellom mennesker med ulik kulturell bakgrunn og målet er å forstå hverandre bedre Ta hensyn til forskjellighet Når lagene skal konkurrere om å komme fortest over gymsalen med en tjukkas på hodet er det samarbeidet som settes i hovedfokus Foto Marc Esser Noethlichs Esser Noethlichs mener at man ikke kan skape et felleskap uten å ta hensyn til forskjellene Det er viktig at vi er forskjellige I kroppsøving er kroppen veldig synlig og man viser fram sin egenart Alle er forskjellige og som lærer gjelder det å møte dette Når det gjelder inkludering fokuserer vi ofte kun på likhet ved å overse forskjellighet Esser Noethlichs ønsker å åpne øynene til lærerne slik at de skal forstå bedre og få til inkluderende

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Sterke-kroppsopplevelser (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Aktuelt
  Besøk HiOA på Forskningstorget Fredag 18 september og lørdag 19 september får du muligheten til å være forsker for en dag http www hioa no Aktuelle saker Besoek HiOA paa Forskningstorget Sist oppdatert 10 09 2015 Hva nå Tøyen Hvordan er befolkningen på Tøyen sammensatt og hvordan endres den Hvilke sosiale og fysiske nærmiljøkvaliteter brukes og verdsettes Hva savner befolkningen av tilbud og tjenester og hva er de største utfordringene ved området http www hioa no Aktuelle saker Hva naa Toeyen Sist oppdatert 11 09 2015 Aldring i Norge Lengre liv nye mønstre Påmeldingen til den VI norske kongressen i aldersforskning 3 4 desember er nå åpen Fristen for å sende inn abstract er 18 september http www hioa no Aktuelle saker Aldring i Norge Lengre liv nye moenstre Sist oppdatert 11 09 2015 Detaljrikdom i barnehøyde Med et kamera festet på barnebrystet får forskerne helt uforstyrrede barnesamtaler http www hioa no Aktuelle saker Detaljrikdom i barnehoeyde Sist oppdatert 08 09 2015 Nye medarbeidere på NOVA NOVA har styrket staben med fem nye forskere og tilsatt en ny forskningsleder http www hioa no Aktuelle saker Nye medarbeidere paa NOVA Sist oppdatert 07 09 2015 Unge i Oslo drikker mindre alkohol Oslos tenåringer drikker mindre alkohol enn unge i resten av landet Samtidig bruker de mer hasj og marihuana http www hioa no Aktuelle saker Unge i Oslo drikker mindre alkohol Sist oppdatert 04 09 2015 Samtalens didaktiske muligheter Samtalen i klasserommet har en hensikt og det er viktig å være bevisst hva man gjør når man snakker sammen http www hioa no Aktuelle saker Samtalens didaktiske muligheter Sist oppdatert 04 09 2015 Klarar kommunane å oppfylle folkehelselova Kommunane har no fått større ansvar for folkehelsa men hittil har det blitt mest planlegging og lite nye tiltak viser ein ny NOVA rapport http www hioa no Aktuelle saker Klarar kommunane aa oppfylle folkehelselova Sist oppdatert 07 09 2015 Forsker på underernærte eldre Mange syke eldre får ikke i seg nok mat og blir underernærte Ellisiv Lærum Jacobsen undersøker hvor mange pasienter det gjelder og hvordan de opplever å være underernært http www hioa no Aktuelle saker Forsker paa underernaerte eldre Sist oppdatert 03 09 2015 Store sosiale forskjeller blant unge i Oslo Ungdom fra ressurssvake familier har dårligere psykisk helse enn andre De har også lavere utdanningsambisjoner trener mindre deltar sjeldnere i organiserte fritidsaktiviteter og blir oftere mobbet http www hioa no Aktuelle saker Store sosiale forskjeller blant unge i Oslo Sist oppdatert 08 09 2015 SAMSVAR Hvor er A en i NAV for unge voksne Ti år etter NAV reformen har ledigheten blant unge og funksjonshemmede økt og stadig flere ender på trygd Hvordan kan vi snu trenden http www hioa no Aktuelle saker SAMSVAR Hvor er A en i NAV for unge voksne Sist oppdatert 14 09 2015 Kårer den beste forskningsformidleren Oslo finalen i Forsker grand prix arrangeres på Sentrum Scene tirsdag 22 september HiOA stiller med stipendiatene Ellisiv Lærum Jacobsen og Ida Solvang http www hioa no

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelt?search=1&filter=Forskning%20og%20utvikling (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Åpningstider og kontakt
  30 Lørdag 10 00 14 00 Biblioteket P48 Kontakt Pilestredet 48 Tlf 22 45 20 60 Lsb p48 hioa no Fjernlånet Lsb p48 fjernlaan hioa no Åpningstider Mandag torsdag 08 00 20 00 Fredag 08 00 17 00 Lørdag 10 30 14 00 P48 1 etasje pc plasser tidsskrifter Mandag torsdag 08 00 20 00 Fredag 08 00 16 00 Døgnåpent rom P48 rom S154 Alle dager nattinngang via sidedør vendt mot Pilestredet 46 Biblioteket P35 Kontakt Pilestredet 35 3 etasje Tlf 22 45 32 20 Lsb p35 hioa no Åpningstider Mandag torsdag 08 00 18 30 Fredag 08 00 15 30 Biblioteket P32 Kontakt Pilestredet 32 3 etasje Tlf 67 23 50 85 Lsb pp hioa no Åpningstider Mandag torsdag 08 00 18 30 Fredag 08 00 15 30 Bibliotektjenesten Sandvika Kontakt Otto Sverdrups plass 4 2 etasje besøksadresse Tlf 902 14 578 lsb sandvika hioa no Åpningstider Mandag tirsdag torsdag og fredag 10 00 14 00 lunsj mellom 11 25 og 12 05 Onsdag stengt Det er selvbetjent hentehylle tilgjengelig så lenge bygget er åpent Studieverkstedet Kontakt Pilestredet Pilestredet 48 2 etasje Kjeller Kunnskapsveien 55 4 etasje Tlf 22 45 27 35 studieverkstedet hioa no Åpningstider Pilestredet Tirsdag

  Original URL path: http://www.hioa.no/LSB/Om-bibliotekene/AApningstider-og-kontakt (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Kart og veibeskrivelser
  35 P35 Pilestredet 40 P40 Pilestredet 44 P44 Pilestredet 48 P48 Pilestredet 50 P50 Pilestredet 52 P52 Pilestredet Park 33 PP33 Pilestredet Park 35 PP35 St Olavs gate 32 Stensberggata 26 28 og Pilestredet 38 Stensberggata 29 SG29 Studiested Kjeller Skedsmo Kunnskapsveien 55 Studiested Sandvika Bærum Kunnskapssenteret i Sandvika Otto Sverdrups plass 4 Veibeskrivelser Pilestredet Kjeller Sandvika Bygninger med lesesaler FG5 P32 P35 P52 P48 Døgnåpen PP35 Studiested Kjeller Grupperom

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Kart-og-veibeskrivelser (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Om bibliotekene
  Åpningstider Etasjekart Tilsatte Rom og arbeidsplasser PC arbeidsplasser 24 plasser 1 etasje Stille lesesal 24 plasser 2 etasje Gruppearbeidsplasser 3 etasje Grupperom 15 rom i 2 etasje og 1 rom i 3 etasje Reserver grupperom Spesialrom Anatomirommet Utstyr for synshemmede Om læringssenteret Biblioteket dekker fagområdene Helsefag Arkiv bibliotek og informasjonsfag Journalistikk og mediefag Lærerutdanning og internasjonale studier Ut over den hjelpen vi kan gi når du henvender deg i skranken tilbyr vi veiledning og kurs i informasjonskompetanse informasjonssøking EndNote etc for både studenter og tilsatte Du kan også bestille en bibliotekar til individuell veiledning I samlingen finner du bl a Tidsskrifter Faglitteratur Skjønnlitteratur Barne og ungdomslitteratur Lyrikk Tegneserier Film musikk Lydbøker Offentlige publikasjoner Studentoppgaver Audiovisuelt utstyr Biblioteket P35 På biblioteket finner du bl a litteratur print og kopimaskiner og arbeidsplasser med og uten PC Her kan du også få hjelp av bibliotekarene Kontaktinformasjon og fasiliteter m m Kontakt Pilestredet 35 3 etg besøksadresse Tlf 22453220 E post Lsb p35 hioa no Åpningstider Etasjekart Tilsatte Rom og arbeidsplasser PC arbeidsplasser 10 plasser i biblioteket PI352 og 30 plasser i PC rommet PH375 Stille lesesal 29 plasser PI339 Leseplasser 50 plasser Gruppearbeidsplasser 4 bord i biblioteket 3 etasje Grupperom 18 rom Reserver grupperom Spesialrom Undervisningsrom PI343 med 23 PCer Presentasjons øvingsrom rom PH372 i pc rommet 3 etasje Rommet er utstyrt med pc og prosjektor Utstyr for synshemmede Om læringssenteret Bibliotekets samling dekker fagområdene Offentlig administrasjon og velferdsfag Sosialfag Økonomi og administrasjon Bygg og energiteknikk Industriell utvikling Informasjonsteknologi Ut over den hjelpen vi kan gi når du henvender deg i skranken tilbyr vi veiledning og kurs i informasjonskompetanse informasjonssøking EndNote etc for både studenter og tilsatte Du kan også bestille en bibliotekar til individuell veiledning I samlingen finner du bl a Tidsskrifter Faglitteratur Offentlige publikasjoner Standarder Studentoppgaver Biblioteket P32 På biblioteket finner du bl a litteratur print og kopimaskiner og arbeidsplasser med og uten PC Her kan du også få hjelp av bibliotekarene Kontaktinformasjon og fasiliteter m m Kontakt Pilestredet 32 3 etasje besøksadresse Tlf 67 23 50 85 Epost Lsb pp hioa no Åpningstider Etasjekart Tilsatte Rom og arbeidsplasser PC arbeidsplasser 50 fordelt på 3 etasje i P32 og 3 etasje i PP35 Stille lesesal 21 plasser Gruppearbeidsplasser 8 Grupperom 9 i 3 etasje i P32 13 i 3 etasje i PP35 Reserver grupperom Spesialrom Undervisningsrom 15 plasser med pc Leseplasser 66 Utstyr for synshemmede Om læringssenteret Bibliotekets samling dekker fagområdene Estetiske fag og Sykepleie Ut over den hjelpen vi kan gi når du henvender deg i skranken tilbyr vi veiledning og kurs i informasjonskompetanse informasjonssøking EndNote etc for både studenter og tilsatte Du kan også bestille en bibliotekar til individuell veiledning I samlingen finner du bl a Tidsskrifter Faglitteratur Skjønnlitteratur Dikt Skuespill Film Offentlig informasjon Studentoppgaver Bibliotektjenesten Sandvika Kontaktinformasjon og fasiliteter m m Kontakt Kunnskapssenteret i Sandvika Otto Sverdrups plass 4 2 etasje besøksadresse Tlf 902 14 578 Epost lsb sandvika hioa no Åpningstider Om bibliotektjenesten Bibliotekaren veileder og svarer på spørsmål Vi tilbyr kurs i informasjonskompetanse informasjonssøking EndNote etc

  Original URL path: http://www.hioa.no/LSB/Om-bibliotekene (2015-09-15)
  Open archived version from archive