archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Kort vei til relevant jobb for lærere og sykepleiere
  men bildet er ganske likt for ingeniører som tradisjonelt jobber i konkurranseutsatte sektorer Stort behov De fleste uteksaminerte studenter bruker mellom ett og to år på å få en stilling innenfor kjerneområdet Dette er mest tydelig for ingeniører Blant lærere førskolelærere og sykepleiere er det litt flere som går rett ut i en stilling innen kjerneområdet eller annet relevant arbeid det første året For de fleste av gruppene stiger denne andelen året etter For sykepleiere er det nesten 90 prosent som bruker oppnådd kompetanse året etter endt utdanning mens det for lærere er det litt over 90 prosent som er i undervisningsyrker sier Alecu Dette kan tyde på at arbeidsmarkedet har behov for denne kompetansen samtidig som koblingen mellom profesjonsutdanning og jobb fungerer godt sier hun I relevante jobber Rapporten skiller mellom ansatte i det som betegnes som utdanningens kjerneområde annet relevant arbeid og arbeid som anses for ikke relevant for utdanningen For sykepleiere regnes for eksempel arbeid i helsesektoren som kjerneområdet Arbeid utenfor pleie og omsorgssektoren regnes som ikke relevant Fysioterapeuter følger ganske tett etter sykepleiere og lærere med cirka 85 prosent som er sysselsatt innenfor kjerneområdet og andre relevante yrker For bygningsingeniører sosionomer og barnevernspedagoger er det litt over 80 prosent av respondentene som er i relevante yrker året etter avlagt grad sier Alecu Andreea Ioana Alecu er vitenskapelig assistent ved Senter for profesjonsstudier Foto Benjamin A Ward Selvstendig næringsdrivende Journalister er unntaket Undersøkelsen tyder på at journalister har et tøffere møte med arbeidsmarkedet enn andre grupper sier hun I denne gruppen er det litt under 55 prosent som er i relevante jobber året etter fullført utdanning Det er lav registrert arbeidsledighet blant journalister noe som tyder på at mange enten er selvstendig næringsdrivende eller i videre utdanning Andelen selvstendig næringsdrivende varierer blant utdanningsgruppene Andelen er veldig lav

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker-fra-2014/Kort-vei-til-relevant-jobb-for-laerere-og-sykepleiere (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Cellekommunikasjon og kostholdsveiledning på årets Forskningstorg
  Fakulteter og sentre Kontakt oss Hjem Aktuelle saker fra 2014 Cellekommunikasjon og kostholdsveiledning på årets Forskningstorg Cellekommunikasjon og kostholdsveiledning på årets Forskningstorg Forskningstorget arrangeres på Universitetsplassen i Oslo 19 og 20 september Hovedtemaet er Kommunikasjon og publikum vil bli møtt av flere titalls ulike forskningsmiljøer deriblant seks miljøer fra HiOA Stipendiat Jorunn Marie Andersen ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag monterer en klinkekulebane som skal brukes under årets Forskningstorg Nysgjerrig Legg turen innom bod nummer 2 Foto Privat Fakultet for helsefag deltar i år med to boder Institutt for naturvitenskapelige helsefag vil vise hvordan celler kommuniserer og hvordan bakterier påvirker oss Det blir quiz og konkurranser med premier Institutt for atferdsvitenskap bidrar med Bilder som forandrer Kostholdsveiledning ved hjelp av bilder for ikke etnisk norske analfabeter Du kan lære mer om prosjektet ved å besøke bod nummer 3 Ta med deg kolleger venner eller familie og legg turen innom Arrangementet er gratis og passer for alle aldersgrupper Les mer om Forskningstorget Utstillere Forsker Grand prix Husk også Forsker grand prix der Elisabeth Wiken Telenius fra Institutt for fysioterapi deltar Tirsdag 23 september 18 00 20 30 på Sentrum Scene Nettredaksjonen Fakultet for helsefag HiOA Om høgskolen Organisasjon Strategi Ledige stillinger Mediekontakt

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker-fra-2014/Cellekommunikasjon-og-kostholdsveiledning-paa-aarets-Forskningstorg (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Oversikt over nyhetsbrev fra dekan
  Fakultet for helsefag Oversikt over nyhetsbrev fra dekan Oversikt over nyhetsbrev fra dekan Her finner du lenker til nyhetsbrev fra dekan ved Fakultet for helsefag Nyhetsbrevene inneholder en oppsummering over den siste perioden 2015 Mai 2015 Februar 2015 2014 November 2014 August 2014 April 2014 Februar og mars 2014 Desember 2013 januar 2014 2013 November 2013 September og oktober 2013 Mai 2013 April 2013 Mars 2013 Februar 2013 Januar 2013

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-helsefag-HF/Nyhetsbrev-Fakultet-for-helsefag/Oversikt-over-nyhetsbrev-fra-dekan (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Studier og kurs ved fakultetet
  Vocational Education and Training Fjerntolking Flerkulturell fagkompetanse 1 Flerkulturell fagkompetanse 2 Flerkulturell forståelse i tolking Flerkulturelt helsearbeid Freds og konfliktstudier i India tilbys i samarbeid med Kulturstudier Global environmental studies in Ghana in collaboration with Kulturstudier Global forståelse 1 Global forståelse 2 Globale miljøstudier i Ghana tilbys i samarbeid med Kulturstudier Grunnleggende ferdigheter i yrkesfag Grunnleggende ferdigheter med vekt på metode Grunnleggjande lese skrive og matematikkopplæring med fordjuping i matematikk og norsk GLSM trinn 1 4 60 stp over 2 år Helsefremmende arbeid i barnehagen Brød og sirkus Hospitering og samarbeid i fag og yrkesopplæring ICT supported development and education in the South KOMPASS Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning Kommunikasjon via tolk Kontaktlærer og klasseleder Kreativ kommunikasjon Kunnskap om ekstremisme og radikalisering Kunst og håndverk 2 1 7 trinn Kunst og håndverk 2 5 10 trinn Kurs i arbeidslivsfag og valgfag Ledelse og organisering av frivillige organisasjoner Leseopplæring 1 for 1 7 trinn oppdrag Leseopplæring 2 for 1 7 trinn oppdrag Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Makt og politikk Matematikk 1 for 1 7 trinn oppdrag Matematikk 1 for 5 10 trinn oppdrag Matematikk 2 i grunnskolelærerutdanningen 1 7 trinn Matematikk 2 for 1 7 trinn oppdrag Matematikk 2 for 5 10 trinn oppdrag Matematikk for barnetrinnet 15 stp oppdrag for kommunene Jevnaker Lunner og Gran Multicultural Identity in a Global World Musikk årsenhet 1 7 Musikk årsenhet 5 10 Myths Fairy Tales and Legends Naturfag 1 for 1 7 trinn oppdrag Naturfag 1 for 5 10 trinn oppdrag Naturfag 2 Naturfag 2 for 5 10 trinn oppdrag Norsk 1 for 5 10 trinn oppdrag Norsk 2 for 1 7 trinn Norsk 2 for 1 7 trinn oppdrag Norsk 2 for 5 10 trinn oppdrag Norsk for tolker Norsk med yrkesfaglig profil Norsk

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-laererutdanning-og-internasjonale-studier-LUI/Studier-og-kurs-ved-fakultetet (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Fakultetsleiing LUI
  i Oslo og Akershus Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studium LUI Organisasjon Fakultetsleiing LUI Fakultetsleiing LUI Fakultetet blir leidd av dekanen Leiargruppa omfattar dekanen prodekanane fakultetsdirektøren og dei fire instituttleiarane Dekan Knut Patrick Hanevik Prodekan studium Finn Aarsæther Prodekan FoU Olav Eikeland Fakultetsdirektør Cecilie Wilberg Instituttleiar Internasjonale studium og tolkeutdanning Johnny Aasen Instituttleiar Barnehagelærarutdanning Mette Tollefsrud Instituttleiar Grunnskole og faglærarutdanning Hilde Harnæs Instituttleiar Yrkesfaglærarutdanning Sidsel Øiestad Grande Aksel Torsnes Mehlum

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-laererutdanning-og-internasjonale-studier-LUI/node_33004/Fakultetsleiing-LUI (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Fakultetsadministrasjon LUI
  blir leidd av fakultetsdirektøren og omfattar fire seksjonar i tillegg til ein stab Seksjonane er delte inn etter oppgåver og går på tvers av institutta Fakultetsdirektør Cecilie Wilberg Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering seksjonssjef Fred Arild Bjørklund Pettersen Seksjon for praksisadministrasjon seksjonssjef Annegrete Møller Stray Seksjon for HR seksjonssjef Gry Merethe Lutro Seksjon for økonomi og drift seksjonssjef Line Christin Zachariassen Seksjon for oppdragsadministrasjon seksjonssjef Ronald Eugne Worley Tilsettliste Fakultetsdirektørens

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-laererutdanning-og-internasjonale-studier-LUI/node_33004/Fakultetsadministrasjon-LUI (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Fakultetsrådet ved LUI
  Johannesen Institutt for yrkesfaglærerutdanning YLU Arnfinn Muruvik Vonen Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning IST Personlig vara Anne Waldrop Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning IST TA representanter Cathrine Døscher Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering 1 vara Øyvind Berg Larsen Seksjon for økonomi 2 vara Brynhild Simonsen Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Rådet ledes av dekan Knut Patrick Hanevik Rådets mandat Rådets funksjon Fakultetsrådet skal være et rådgivende organ for dekan ved fakultetet Rådet har som fremste oppgave å gi anbefaling eller tilråding i saker som angår fakultets overordnede mål og prioritering og strategier i lys av dette Rådets oppgaver Fakultetsrådet skal drøfte og gi dekan anbefalinger i saker som gjelder mål og strategier for fakultetets utdannings og forskningsvirksomhet og annen faglig virksomhet faglig prioritering og dimensjonering basert på mål strategi konkurrent og samarbeidsforhold samhandling med samfunns og næringsliv fakultetets rolle som premissleverandør og aktiv deltaker i samfunnsdebatten fakultetets kvalitetsarbeid knyttet til utdanning forsknings og utviklingsarbeid formidling og samfunnskontakt fakultetets langtidsplan og langtidsbudsjett fakultetets internasjonaliseringsarbeid strategisk valg av samarbeidspartnere og samarbeid med partnere nasjonalt og internasjonalt justeringer i organisasjonsdesign for fakultetet saker der HiOA styret eller rektor har bedt fakultetsrådet om å uttale seg Fakultetsrådet skal holdes oppdatert om fakultetets virksomhet gjennom fakultetets årsrapport og årsregnskap fakultetets årlige rapport om kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet årsrapporter fra fakultetets utvalg oppsummering fra styringsdialog med høgskolens ledelse omdømmeundersøkelser studentundersøkelser og dokumenter som beskriver rammefaktorer og føringer for virksomheten mv Sammensetning Fakultetsrådet skal være en ressurs gjennom sin samlede kunnskap og erfaring Rådets medlemmer er ikke å regne som representanter for grupper eller særskilte interesser Rådet skal opptre med samme formål og gi råd til beste for hele fakultetet Fakultetsrådet skal ha følgende sammensetning Dekan leder Fire eksterne representanter Tre studentrepresentanter Fire UF representanter slik at alle fire institutter er representert En TA representant fra

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-laererutdanning-og-internasjonale-studier-LUI/node_33004/Fakultetsraadet-ved-LUI (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Råd og utvalg
  Studier og kurs Forskning og utvikling Fakulteter og sentre Kontakt oss Hjem Om Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studium LUI Organisasjon Råd og utvalg Råd og utvalg Råd og utvalg ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Doktorgradsutval FoU utval Internasjonalt utval Lokalt arbeidsmiljøutvalg LAMU Studieutval Tilsetjingsorgan Nayén Bacci Myhrvold HiOA Om høgskolen Organisasjon Strategi Ledige stillinger Mediekontakt Kart og veibeskrivelse Om informasjonskapsler Kontaktinformasjon Høgskolen

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-laererutdanning-og-internasjonale-studier-LUI/node_33004/Raad-og-utvalg (2015-09-15)
  Open archived version from archive