archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Informasjon, drøfting og forhandling (IDF) ved Fakultet LUI
  og utvikling Fakulteter og sentre Kontakt oss Hjem Om Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studium LUI Organisasjon Informasjon drøfting og forhandling IDF ved Fakultet LUI Informasjon drøfting og forhandling IDF ved Fakultet LUI IDF ved LUI er et partssammensatt møte og består av representanter for tjenestemannsorganisasjonene og arbeidsgiversiden Medlemmer IDF på LUI august 2015 juli 2019 Tjenestemannsorganisasjon Representant Personlig vara Forskerforbundet Kari Bratland BLU Else Marie Johansen YLU Utdanningsforbundet Ingrid Anette Danbolt IST Olav Hovdelien BLU NTL Aksel Torsnes Mehlum fak admin Pilestredet Kristen Nordhaug IST Parat Anne Elin Færestrand fak admin Kjeller Kommer Akademikerne Samfunnsviterne Kaare Skagen GFU Kommer Arbeidsgiver Representant Personlig vara Knut Patrick Hanevik arbeidsgiver Dekan Cecilie Wilberg Cecilie Wilberg Fakultetsdirektør Gry M Lutro Seksjonssjef HR Hilde Doksrød er sekretær Nayén Bacci Myhrvold Møtedatoer Høsten 2015 Torsdag 13 aug kl 1000 1200 Torsdag 10 sept kl 1230 1430 Torsdag 15 okt kl 0800 1000 Onsdag 11 nov kl 0930 1130 Onsdag 9 des kl 0930 1130 Våren 2016 Onsdag 13 januar kl 0930 1130 Onsdag 24 februar kl 0930 1130 Onsdag 27 april kl 0930 1130 Onsdag 22 juni kl 0930 1130 HiOA Om høgskolen Organisasjon Strategi Ledige stillinger Mediekontakt Kart og

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-laererutdanning-og-internasjonale-studier-LUI/node_33004/Informasjon-droefting-og-forhandling-IDF-ved-Fakultet-LUI (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Plan og rapport
  etter innhold og personer Studier og kurs Forskning og utvikling Fakulteter og sentre Kontakt oss Hjem Om Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studium LUI Organisasjon Plan og rapport Plan og rapport Strategi 2013 2020 Langtidsplan 2015 2017 Årsplan 2013 2015 Kommunikasjonsplan 2015 2017 Nayén Bacci Myhrvold HiOA Om høgskolen Organisasjon Strategi Ledige stillinger Mediekontakt Kart og veibeskrivelse Om informasjonskapsler Kontaktinformasjon Høgskolen i Oslo og Akershus

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-laererutdanning-og-internasjonale-studier-LUI/node_33004/Plan-og-rapport (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Internationalisation at the Faculty of Education and International Studies
  and or global dimension into the curriculum and teaching learning process Courses taught in English Master Programs in English Early Childhood Education and Care Multicultural and International Education Vocational Pedagogy PhD programme PhD in Educational Sciences for Teacher Education International partners Administrative team Reports and documents News Dear students Read Rector s speech at the start of the semester 12 august 2014 Stipendiatprofilen Anders Benteson Nygaard Møt en av våre

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-laererutdanning-og-internasjonale-studier-LUI/Internationalisation-at-the-Faculty-of-Education-and-International-Studies (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)
  Barnehagelæreren skal i tillegg være leder og samarbeidspartner for sine kolleger i barnehagen og med foreldre og fagpersoner Instituttet har ca 100 tilsatte og 1750 studenter Studier og kurs ved instituttet Forskning og utvikling ved instituttet FoU fellesskap FoU prosjekter Searching for qualities Better Provision for Norway s children in ECEC Organisasjon Instituttledelse og fagseksjoner Instituttråd Studentråd Samarbeid med barnehageeiere Veiledning for nyutdannede Kompetanse for mangfold Styrerutdanning Barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseutvikling av studenter og ansatte Aktuelt Detaljrikdom i barnehøyde Med et kamera festet på barnebrystet får forskerne helt uforstyrrede barnesamtaler Faglighet i barnehagen Leken er en viktig del av fagligheten i barnehagen Første fakultetsrådsmøte på LUI 27 august holdes det første fakultetsrådsmøtet på LUI Fra utveksling til FoU samarbeid Lettere å få til internasjonal utveksling av lærere enn FoU samarbeid Hva skjer 26 10 Bra nok Perspektiver på kvalitet for barn under tre år i norske barnehager Forskningskonferanse om kvalitet i barnehagehverdagen for de yngste barna UNDERVEIS studenttidsskriftet for barnehagelærerstudenter Hei verden Publisert Mon 10 Oct Velkommen til et nytt studenttidsskrift for barnehagelærerstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus Den offentlige diskursen om barnehagen har til Tidsskriftet Nordisk Barnehageforskning Nordisk Barnehageforskning NBF er et akademisk forum

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-laererutdanning-og-internasjonale-studier-LUI/node_33005/Institutt-for-barnehagelaererutdanning (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Institutt for grunnskole- og faglærarutdanning
  metodar for å leggje til rette for læring hjå elevane Målet er at elevane skal kunne utvikle seg og bruke evnene sine i eit fellesskap Instituttet utdannar dessutan tospråklege faglærarar og faglærarar i idrett friluftsliv og helse Studier og kurs ved instituttet Forskning og utvikling FoU fellesskap FoU på barnetrinnet med vekt på begynneropplæring Klasseromsforskning Kropp læring mangfold Kunst Kultur Kunnskapsproduksjon knyttet til praktisk og estetisk virksomhet Lærerkvalifisering Skoleforskning ledelse og veiledning TEKST Et forskningsfellesskap Organisasjon Instituttleiing og fagseksjonar Instituttråd Plandokument Kvalitetssikring Relevante lenker Følgegruppa for grunnskolelærerutdanningsreformen Rapport 1 15 03 2011 Frå allmennlærar til grunnskolelærar Rapport 2 15 03 2012 Med god gli i kupert terreng Rapport 3 19 03 2013 Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen Rapport 4 19 03 2014 Lærerutdanninger i endring Rapport 5 18 03 2015 Grunnskulelærarutdanningane etter fem år status utfordringar og vegar vidare Forskrifta for grunnskolelærarutdanningane Nasjonale retningsliner for grunnskolelærarutdanninga Aktuelt Sterke kroppsopplevelser Å få til interkulturell læring og inkludering i kroppsøving krever ikke så mye forandring i faget Samtalens didaktiske muligheter Samtalen i klasserommet har en hensikt og det er viktig å være bevisst hva man gjør Demokratiske paradokser i klasserommet Sterke elever endrer språk i sitt møte med skolens fag mens svake

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-laererutdanning-og-internasjonale-studier-LUI/node_33005/Institutt-for-grunnskole-og-faglaerarutdanning (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST)
  være et ledende fagmiljø innen mangfold kommunikasjon utvikling og utdanning Studier og kurs ved instituttet Forskning og utvikling FoU fellesskap Utvikling Makt og Ulikhet UMU Profesjonsdiskurser og profesjonsutøvelse i mangfoldige samfunn Undervisning og læring i flerkulturelle samfunn Organisasjon Instituttledelse og fagseksjoner Instituttråd Aktuelt Første fakultetsrådsmøte på LUI 27 august holdes det første fakultetsrådsmøtet på LUI Internasjonal ungdomsforskning I ny bok om ungdom og globale utfordringer involveres ungdommene i forskningen Prosjektmidler

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-laererutdanning-og-internasjonale-studier-LUI/node_33005/Institutt-for-internasjonale-studier-og-tolkeutdanning-IST (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Institutt for yrkesfaglærerutdanning
  det første fakultetsrådsmøtet på LUI Fokus på fagkompetanse Lærere som kan sine fag klarer også bedre å tenke helhet og anvende faget Fire instituttledere tilsatt på LUI Etter møte i tilsettingsutvalget ved LUI 18 juni 2015 er følgende instituttledere tilsatt i åremålsstilling Tett på yrkesopplæringen Ny bok inneholder både forskernes og yrkesfaglærernes egne stemmer Hva skjer Yrker og profesjoner i utvikling blogg Ny bok om erfaringslæring Publisert Wed 09 Sep Tron Inglar ved HiOA er redaktør i ny bok om erfaringslæring Innenfor yrkesopplæring og ellers i livet er det viktig Praksis trumfer studier Publisert Mon 07 Sep Professor i sosiologi Ivar Frønes skriver i Dagens Næringsliv 1 september om verdien av yrkesfaglig kompetanse og fagbrev Han hevder Nye yrkesfaglige utdanningsprogram Publisert Wed 02 Sep Arbeidet med utvikling av en ny struktur innen yrkesopplæringen er godt i gang Fem yrkesfaglige utvalg eller ekspertgrupper er oppnevnt Samfunnsforankring og interessedifferensiering viktig ikke bare i yrkesutdanningen Publisert Fri 28 Aug For at skolen skal bli mer relevant må lærerne stille spørsmål som faktisk opptar elevene mener pedagogikkprofessor Finn Daniel Raaen Han gir Ny bok om yrkesopplæring Publisert Mon 24 Aug I redaksjonen Kari Henriette Hansen Torlaug Løkensgard Hoel og Grete Haaland I denne boka

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-laererutdanning-og-internasjonale-studier-LUI/node_33005/Institutt-for-yrkesfaglaererutdanning (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Demokratiske paradokser i klasserommet
  seg utfordre faglig sett har en tendens til å falle ut av faget De kommer ikke videre Dermed er det ikke så overraskende at vi i våre elevmateriale finner elever etter 12 års skolegang fremdeles får lov til å nærme seg fagene med hverdagsspråket De resonnerer innenfor dette språket og har ikke lært å bruke et medierende språk som kan føre dem inn i fagenes språk og tenkemåter sier Skarstein Det emosjonelle og antitetiske hverdagsspråket erstattes ikke med et medierende språk som gjør det mulig å formidle fagenes spesifikke kunnskap og språklige rammer Ungdomsskolen og videregående Penne bygger på undersøkelser i ungdomsskolen i Oslo mens Skarstein har sett på elever i videregående skole i Bergen De ser samme mønster i begge skoleslagene når de ber elevene forklare hvordan de lærer Svake elever orienterer seg sterkt gjennom det emosjonelle hverdagsspråket mens sterke elever orienterer seg i mye sterkere grad gjennom et medierende språk Et annet aspekt som henger sammen det språklige er at elevene som blir i hverdagsspråket heller ikke går inn i elevrollen Språk og identitet er altså tett knyttet til hverandre Elevene som aksepterer rollen som elev endrer språket og dette får store konsekvenser for læringen sier Penne Det er vanskelig å forstå budskapet i en gammel tekst for eksempel uten å være vant til å tenke utenfor seg selv De svake elevene som forblir i hverdagsspråket bruker ikke andre kontekster enn sitt eget språk her og nå for å tilføre tekster mening sier Skarstein De snakker om tekster som kjedelige eller kjempekjekke Disse elevene reflekterer ikke over hvorfor læreren eller læreplanen forventer at de skal lese visse tekster hvilken intensjon forfatteren hadde med teksten eller hvordan teksten fungerte i den konteksten den ble til i De snakker om hva de følte mens de leste Undersøkelsene til forskerne viser at de elevene som yter dårlig husker lite om læring fra barneskolen De husker det sosiale og for eksempel at læreren var snill og hyggelig De flinke elvene forteller om når de forsto noe nytt frustrasjonen de kjente når de lærte for lite og om hvordan de orienterer seg ulikt i de ulike fagene Medierende språk Som norsklærere i grunnskolelærerutdanningen er både Penne og Skarstein opptatt av språk De mener at begrepet medierende språk er for lite brukt i didaktisk sammenheng De ønsker at elevene utfordres til og trenes i å gå de ulike fagenes språklige rammer Det er betingelsen for å kunne forstå og formidle fagenes spesifikke innsikter og tenkemåter Noen har allerede kjennskap til språknivåer utover følelsenes og intimitetens språk når de kommer til skolen Dette har de stor fordel av i møte med fagenes ulike språklige rammer De som ikke har denne forforståelsen med seg hjemmefra må aktivt lære dette språket på skolen Vi lever i et svært individfokusert samfunn sier Penne Det er vanskeligere å drive skole nå enn før Dagens skolen handler om den frie og individuelle eleven som skal få utfolde seg I en slik læringskontekst blir det lett at læreren følger elevens identitetsmønstre

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Demokratiske-paradokser-i-klasserommet (2015-09-15)
  Open archived version from archive •