archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Internasjonal pris til barnebokforskere
  Åse Marie Ommundsen er blant forskerne som delte prisen for beste antologi på en internasjonal konferanse i England Kari Aamli Publisert 28 08 2015 09 03 Oppdatert 28 08 2015 09 15 Den prisbelønte boka heter Jakten på fortellingen Barne og ungdomslitteratur på tves av medier Gruppen ledes av professor Elise Seip Tønnessen ved Universitetet i Agder som har skrevet om prisen og forskergruppen Kari Aamli Publisert 28 08 2015

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Internasjonal-pris-til-barnebokforskere (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Faglighet i barnehagen
  om ulike innfallsvinkler til å jobbe praksisnært og forskningsbasert Lek i de muliges rom I tillegg til å være redaktør har Greve også skrevet et kapittel om Lek i de muliges rom sammen med kollega høgskolelektor Knut Olav Kristensen Begge er opptatt av lekens egenverdi og at man skal ha omsorg for den i en pedagogisk ramme Vi er opptatt av hvordan barn og voksne kan møtes i leken sier Kristensen Vi ønsker at de som jobber i barnehagen skal kunne si at i dag er min faglighet at jeg var med de og de barna at jeg så det hadde betydning for barna og for meg Min faglighet er styrket i møtet med barna Ved å være likeverdig med barna i leken oppdager en nye sider ved barnet og seg selv Både Greve og Kristiansen er opptatt av at man blir gode til å leke ved å leke mye og at leken er like faglig som alt mulig annet Derfor var det også viktig å ha med leken i en bok om faglighet i barnehagen sier Greve Det er lett å glemme leken Den blir lett noe som bare er der Å være barnehagepedagog er å ha denne forståelse av lek uten å bruke leken instrumentelt Mange ulike prosjekter Faglighet i barnehagen springer egentlig ut fra barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Sogn og Fjordane De var en pilotskole ved innføring av nye barnehagelærerutdanning i 2012 og i 2013 fulgte resten av landet etter Greve har hatt en 20 prosent stilling i Sogndal Boka er et resultat av ulike typer prosjekter i barnehagen Det er både kvantitative og kvalitative undersøkelser Et rent teoretisk kapittel innleder boka Dette er skrevet av Greves HiOA kollega førstelektor Aslaug Andreassen Becker Hun skriver om Didaktikk fra overordnede intensjoner til øyeblikkenes avgjørelser Mange i barnehagene glemmer

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Faglighet-i-barnehagen (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Første fakultetsrådsmøte på LUI
  Dekan Knut Patrick Hanevik ser fram til å møte og lede LUIs fakultetsråd I tillegg til å diskutere rådets funksjon slik mandatet beskriver skal møtet 27 august kl 1300 behandle og gi innspill til LUIs langtidsplan for 2016 2018 Rådets funksjon og oppgaver går fram av mandatet Vil fange opp synspunkter I styringsmodell med enhetlig ledelse gjennom institusjonen og fakultetsråd med valgte tilsattrepresentanter studentrepresentanter og eksterne representanter blir det viktig for meg som dekan å fange opp og lytte til synspunkter sier Hanevik Det gjelder også for råd og innspill fra studieutvalg FoU utvalg og doktorgradsutvalg som snart blir oppnevnt IDF får viktig funksjon I en modell med råd og ikke styre på fakultetsnivået får LUIs IDF informasjons og drøftingsmøte mellom tjenestemannsorganisasjonene og arbeidsgiver ved dekan en viktig funksjon fortsetter Hanevik 24 august hadde IDF seminar der vi diskuterte rammer og strukturer for organet i ny styringsmodell IDF skal sammen avklare hvilke nye saker som organet skal behandle i forhold til tidligere sier dekanen Hvem er medlem av LUIs fakultetsråd Åpent for tilhørere Fakultetsrådsmøtet er åpent for tilhørere Møtet foregår i Mahognien i P52 kl 1300 1530 Før dette spiser rådet lunsj sammen Dagsorden for fakultetsrådsmøte 27 august 1300 1330

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Foerste-fakultetsraadsmoete-paa-LUI (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Flerspråklige lærerstudenter og gruppearbeid
  t v og Brit Steinsvik har sett på hvordan studenter opplever gruppearbeid Foto Rebekka Hjelle Trass i en rekke utfordringer både praktisk faglig og sosialt viser forskningen til høgskolelektorene Grethe Hilditch og Brit Steinsvik ved Institutt for grunnskole og faglærerutdanning at de aller fleste studentene likevel er positive til denne måten å arbeide på En ukjent måte å arbeide på I likhet med andre lærerstudenter erfarer også de flerspråklige at det kan være krevende å samarbeide sier Steinsvik I tillegg viser resultatene fra denne undersøkelsen at de også møter flere og mer sammensatte utfordringer på dette området Mens studenter som er oppvokst i Norge ofte klager over at det er altfor mye gruppearbeid mangler ofte de flerspråklige studentene erfaringer med demokratiske arbeidsformer som innebærer diskusjoner og samarbeid i grupper En heterogen studentgruppe Undersøkelsen til de to høgskolelektorene tok utgangpunkt i en gruppe på 25 flerspråklige studenter på lærerutdanningen for flerspråklige lærere Studentene var svært ulike ikke bare språklig og kulturelt men også når det gjaldt alder jobb familieforpliktelser og utdanningsbakgrunn Etter et gruppearbeid ble studentene bedt om å skrive ned erfaringene sine fra samarbeidet Spesielt skulle de vurdere hvilket læringsutbytte de hadde hatt og utfordringene de møtte i samarbeidsprosessen Praktiske utfordringer De hadde flere praktiske utfordringer Mangel på tid til å studere og at de bodde spredt over et stort område er eksempler Mange trodde det var nok å møtes på en kafé eller lignende men de opplevde at skriveprosessen ble vanskelig på denne måten Først da de fikk bedre rutiner for møtene ble samarbeidet fruktbart og de fikk mange ideer Faglige utfordringer Undersøkelsen viser at det tok lang tid før studentene skjønte at de måtte ta et felles ansvar og bidra til å få gjennomført oppgaven sier Hilditch De måtte jobbe hardt for å forstå begrepet gruppearbeid og flere

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Flerspraaklige-laererstudenter-og-gruppearbeid (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Fra utveksling til FoU-samarbeid
  lærerutdanning og internasjonale studier sitt oppstartseminar dette semesteret Fire år Førsteamanuensis Bård Ketil Engen skal sammenlikne norsk og maltesiske studenters digitale kompetanse Foto Kari Aamli Lærerne ved IKT seksjonen har digitalt samarbeid med Universitetet i Malta Lærerutvekslingen som startet i 2011 er fire år senere blitt til forskningssamarbeid Det er enklere å utveksle undervisning sier førsteamanuensis Bård Ketil Engen Sammen med førsteamanuensis Louise Mifsud og høgskolelektor Tonje Hilde Giæver holder han i samarbeidet Og det er viktig å holde trykket i det internasjonale samarbeidet Etter at de norske lærerne har undervist på Malta og de maltesiske i Oslo har de to institusjonene også samarbeidet om nettbasert studentutveksling på kurs i masterstudiet i IKT støttet læring Etter hvert ble vi også kjent med hverandres fokusområder sier Engen Da ble det også lettere å finne fram til FoU samarbeid Sammen med kollegaer ved IKT sesjonen har han de siste årene undersøkt de nye lærerstudentenes digitale kompetanse I høst skal vi også kjøre en pilotstudie på Malta sier Engen Da kan vi sammenlikne norske og maltesiske studenter Det er stor interesse for samarbeidet men det er krevende å følge det opp Mye prosjektarbeid Førstelektor Anne Furu samler erfaringer fra barnehager i England Foto Kari Aamli Når det gjelder arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning skjer det mye spennende i England Her er barnehagen den primære utdanningsarenaen og de har mye prosjektarbeid og ikke tradisjonell undervisning sier førstelektor Anne Furu Hun deltar i arbeidet med Northumbria universitetet i Newcastle sammen med førsteamanuensis Inger Marie Lindboe høgskolelektor Marit Granholt og førstelektor Karen Marie Eid Kaarby Her startet samarbeidet med en internasjonal uke i 2012 og de har hatt studieturer blant annet sammen med studenter I oktober får de besøk av fire studenter og lærere fra Northumbria og i november skal de på gjenvisitt til Newcastle Det er mange faglig

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Fra-utveksling-til-FoU-samarbeid (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Studenter som aktive medlærere
  til fire studenter sier Øgrim Studentene i læringsgruppene kommenterer de andre prosjektene og de tre innleverte oppgavene i fronter De gir hverandre veiledning og tilbakemeldinger Vi som lærere velger ut et prosjekt som vi diskuterer i plenum Studentene er positive til dette og det fungerer bra Studentene får ikke detaljveiledning av oss til alle prosjektene men studentene er flinke til å veilede hverandre Ser ikke studentene Deltakerne på masterkurset sitter over hele landet og lærerne ser aldri mange av studentene Studentene jobber med eget prosjekt og kommenterer andres prosjekter Studentene lærer om og lærer med og dette er en moderne form for learning by doing sier Øgrim Vi har også laget klare kriterier for studentkommentarer og det gjør det lettere å gi gode og ordentlige kommentarer Studentene er aktive medlærere og hele prosjektet er avhengig av at studentene føler en forpliktelse til å være aktive medlærere Med stadig flere masterstudenter er vi nødt til å tenke alternative undervisningsmetoder dersom vi skal klare å gjennomføre kursene sier Øgrim Kurset er på 15 studiepoeng og en del av masterutdanning i IKT støttet læring Facebook eller fronter Dosent Monica Johannesen ønsket dialog via fronter mens studentene ville bruke Facebook som teknologisk plattform Foto Kari Aamli I et annet kurs i masterstudiet i IKT støttet læring ønsket studentene dialog via Facebook mens lærerne ville bruke fronter Dialog er viktig i læring og svært vesentlig i alle profesjonsutdanninger men er sosial tilstedeværelse en forutsetning for dialogisk læring spør dosent Monica Johannesen Hun har ledet et nettbaserte masterkurs som satser på dialogiske undervisning i en teknologirik omgivelse sammen med Øgrim Johannessen har analysert sosial tilstedeværelse i lys av hvor sterk teknologiens rolle kan være Skal dialogen være fruktbar er det viktig å bruke hensiktsmessig teknologi og denne må være designet for å støtte det å være

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Studenter-som-aktive-medlaerere (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Internasjonal ungdomsforskning
  en ny bok om noen år i bokserien Ny forskning nye stemmer som Holmarsdottir er redaktør for Prosentvis har det aldri vært så mange ungdommer i verden som nå sier Holmarsdottir Samtidig skjer det utrolig endringer i samfunnet i dag Afrika er et ungt kontinent Det er stor arbeidsledighet blant unge i Europa og Nord Amerika Med så mange unge mennesker kan det være en tikkende bombe om vi ikke løser samfunnsutfordringene vi har Vi ser også at mange ungdommer i dag tar litt andre veier fra grunnutdanning og inn i arbeidslivet sier Holmarsdottir I tillegg endrer arbeidsmarkedet seg Ungdom som partnere Holmarsdottir er opptatt av hvordan man kan inkludere stemmene fra ungdom når man har ungdom som forskningsfokus Det er viktig å se hvordan vi kan involverer ungdommene og få dem som viktige partnere i forskningen sier Holmarsdottir Det er ulike måter å gjøre dette på I boka er det eksempler på ungdom som har intervjuet barn sammen med forskere Dermed har forskerne fått tilgang til andre barn enn de ville fått alene Andre unge har laget filmer om temaer de er opptatt av men som ikke forskerne hadde tenkt å studere En forsker har levd sammen med ungdom for å prøve å forstå dem og deres handleringer Ungdom er ulike mennesker men felles for dem er at de ikke har slått seg til ro de har ofte ikke funnet seg jobb eller sin egen livsstil og ofte vet de ikke helt hva de vil sier Holmarsdottir Nå ut til mange Boka er skrevet for ungdomsforskere og studenter på master og doktorgradsnivå Teamet er globalt og språket er engelsk for å nå ut til så mange som mulig Kapitler er allerede på pensum i Kanada Dette er en metodisk og flerfagligbok bok men første del har litt mer vitenskapsteori

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Internasjonal-ungdomsforskning (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Prosjektmidler fra EEA grants til Halla Holmarsdottir
  har fått tildelt prosjektmidler for prosjektet History teaching in multicultural society challenges and models Prosjektet er finansiert under EEA grants og er et samarbeidsprosjekt mellom HiOA i Norge og Centre for Research and Analysis i Bulgaria der HiOA er partner Prosjektet går ut på å identifisere nøkkelområder i historieundervisningen som kan skape utfordringer for elever med multikulturell bakgrunn Prosjektets mål er å utvikle metoder og verktøy for lærere til bruk

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Prosjektmidler-fra-EEA-grants-til-Halla-Holmarsdottir (2015-09-15)
  Open archived version from archive