archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Fokus på fagkompetanse
  faglige problemstillinger både med spesialister og andre Med fagkompetanse på høyt nivå har du også mer trygghet i faget og kan drøfte og se faget i ulike sammenhenger Elever med lærere med solid fagkompetanse får også bedre opplæring Sammensatt kompetanse Lærerkompetansen er mer enn fagkompetanse Fagkompetansen må sees i sammenheng med pedagogisk og didaktisk kompetanse relasjonskompetanse yrkesetisk kompetanse og endring og utviklingskompetanse Alle undervisningsfagene skal være relevante og profesjonsrettede sier Sylte Vi må kunne se fagene sammen med hverandre og ikke bare som enkeltstående disiplinfag I artikkelen om fagkompetanse bruker Sylte et undervisningsopplegg i samfunnsfag på VG1 i studieforberedende fag som eksempel Dette er et veldig konkret og praktisk eksempel men ikke en oppskrift Eksempelet er lett å overføre til andre fag sier Sylte Forslaget er å lage en helthetlig prosjektoppgave Det handler ikke bare å lære om noe men å analysere behov utføre tiltak og gjøre noe i praksis i lokalsamfunnet Og man skal reflektere over hva man gjør Da anvender man faget i samfunnet og ikke bare lærer om faget sier Sylte Vi ser både på et individ organisasjon og samfunnsnivå Det er ikke nok at læreren foreleser om teorier vedkommende må også gå inn i veiledningsprosesser og elevene får ta egne valg ved å lage egne prosjekter Samarbeid mellom skole og arbeidsliv er viktig og skal elevene lære om næring bedrifter etableringer yrkesvalg og arbeidsledighet må læreren knytte kontakter og skaffe seg nettverk i samfunnet Læreren kan ikke bare kunne faget som en disiplin Elevene må lære om organisasjonene i arbeidslivet lønnsdanning og arbeidslivet i dag og elevene må kunne fordype seg i noe de synes er spennende og oppleve nytteverdi De må få tilpasset opplæring Kompetansebaserte læreplaner med LK06 gir rom for læreren til å velge faglig innhold og undervisningsmetode Se handlingsrommet Sylte mener læreren må

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Fokus-paa-fagkompetanse (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Fire instituttledere tilsatt på LUI
  instituttledere tilsatt på LUI Etter møte i tilsettingsutvalget ved LUI 18 juni 2015 er følgende instituttledere tilsatt i åremålsstilling Nayén Bacci Myhrvold Publisert 18 06 2015 10 29 Oppdatert 18 06 2015 14 24 Institutt for barnehagelærerutdanning Mette Tollefsrud Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning Gunn Bjørnsen Institutt for grunnskole og faglærerutdanning Hilde Harnæs Institutt for yrkesfaglærerutdanning Sidsel Øiestad Grande Nayén Bacci Myhrvold Publisert 18 06 2015 10 29 Oppdatert

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Fire-instituttledere-tilsatt-paa-LUI (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Bildebok som døråpner
  fleste bøker handler om lykkelige skilsmisser Denne bildeboka viser de skilsmissene som ikke er lykkelige Sterke bilder og tekst Bildene i boka er minst like sterke som teksten sier Framstad De utfyller hverandre Boka åpner for samtaler barn synes det er vanskelig å snakke om Det er lettere å begynne å snakke om at slik er det hos oss etter å ha lest boka Framstad ønsket å bruke boka både på 1 5 og 7 klassetrinn Hun delte elevene inn i grupper med opptil ti elever Timen startet med at hun begynte å lese i boka og vise fram bildene Jeg stoppet underveis dersom det var noen som ønsket å kommentere noe av det jeg leste sier Framstad Jeg var veldig bevisst på ikke å bruke ordet skilsmisse men barna brukte det Alle grupper hadde noen barn med skilte foreldre Hun hadde på forhånd regnet med at det ville komme reaksjoner fra barna fordi boka er veldig direkte Derfor hadde jeg alliert med meg kontaktlærer helsesøster og sosiallærer slik at de kunne følge opp barn etter at jeg hadde vært der som lærerstudent sier Framstad Bildeboka passet godt på alle tre klassetrinnene men de eldste ordla seg selvsagt annerledes i samtalen rundt boka Alle kommenterte tegningen der Inga hadde fått hull i magen Elever ble lei seg og noen begynte å gråte da stoppet vi opp og måtte drøfte sier Framstad som hadde timene alene men kontaktlærer var i nærheten Skolen ble også overrasket over alle reaksjonene på bildeboka og etter praksisperioden til Framstad har de bestemt seg for å starte skilsmissegrupper Barn som opplever skilsmisse får nå tilbud fra helsesøster eller sosiallærer om å være med i en skilsmissegruppe sier Framstad Det er flott at arbeidet med en bildebok kan gjøre at barn som har det vanskelig får hjelp

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Bildebok-som-doeraapner (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Nettbasert samarbeidslæring
  mens de jobber seg gjennom oppgaver De får et case skal finne ut hva som er læringsbehovet og hva de trenger å lære Gjennom problembasert læring ønsker vi å knyttet fagene tettere til profesjonskulturen sier Engen Oppgaver og aktiviteter er nøkkelordet I dette arbeidet får vi som lærere en litt annen rolle og blir mer en veileder og tilrettelegger Det er studenten som driver arbeidet og definerer læringsmålene Spørsmålet er så hvordan teknologi kan støtte samarbeidslæringen Alt må fungere Det er viktig hvilken teknologi som velges Både lyd og bilde må fungere og alle studentene må kunne være tilstede samtidig Oppgaver må kunne leveres elektronisk og det bør også være muligheter for samskriving Arbeidet blir lagt opp som forelesninger på nettet og studenter deles inn i grupper og skriver sammen De skal også reflektere over de ulike plattformene i oppgavene Når det gjaldt de nettbaserte forelesningene viste det seg at mange var uvante med engelsk og flere hadde dårlige forbindelse fordi de satt hjemme sier Engen I de første oppgavene var studentene raske til å fordele arbeidet men det ble mer samarbeidslæring i løpet av kurset Læringsmøter i Second Life Førsteamanuensis Louise Mifsud tester ut bruk av Second Life i masterundervisningen Foto Kari Aamli Louise Mifsud tester ut bruk av Second Life i masterkurset i IKT sammen med Engen og kollega Anders I Mørch ved Universitetet i Oslo I Second Life møtes alle studentene samtidig sier Mifsud Det er maksimalt rundt 40 studenter tilstede og det er motiverende for studentene å agere i Second Life De deltar i rollespillet og skaper sin egen avatar For de fleste studentene er det nytt å bruke Second Life men det kreves bare en times opplæring Second Life legger til rette for både plenumsforelesninger individuelt arbeid og gruppeaktiviteter og det er viktig å ha

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Nettbasert-samarbeidslaering (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Sånn snakker vi her
  bok om språk ungdom og identitet i det 21 århundre Aarsæthers materiale bygger på NFR prosjektet om Utviklingsprosesser i urbane språkmiljø UPUS fra 2006 2009 Her ble 56 ungdommer fra bydelene Gamle Oslo og Holmlia videointervjuet om deres måte å snakke norsk på Forskerne så både på innlån av ord og på sider ved språkstrukturen som for eksempel setningsoppbygging De fant også at ungdommene snakket annerledes seg imellom enn i samtaler med voksne Flere typer språk Seg imellom bruker de noen ganger trekk fra det vi kan kalle multietnolektisk stil sier Aarsæther Det kan for eksempel være utradisjonell setningsoppbygging der de bryter mønsteret med at norsk har verbet på andreplass i helsetninger I samtaler med voksne skjer dette i langt mindre grad Ungdommene valgte snakkestil etter de ulike situasjonene Som forskere var vi interessert i å finne ut hva denne språkbruken peker mot og UPUS materialet viste at det er flere forhold som samspiller når osloungdom bruker multietnolektisk stil Det å markere østkantidentitet viste seg for eksempel å være viktig Selve minoritetsposisjonen kom mindre direkte til uttrykk selv om den ikke var fraværende Vi så også i UPUS materialet at lokal tilhørighet var en faktor vi måtte regne med og denne trer absolutt klarere fram nå når vi nå har fått anledning til å se materialet på avstand Inspirert av nyere teoriutvikling innen sosiolingvistikk tok han og forskerkollega Ingvild Nistov ved Universitetet i Bergen i 2012 fatt i materialet på nytt for å undersøke forholdet mellom språkpraksis og lokal identitet Også i Belgia Den samme problemstillingen arbeidet to belgiske språkforskere med og vi syntes at det ville være interessant å skrive en sammenliknende framstilling sier Aarsæther De belgiske forskerkollegaene fant også at den lokale identiteten var viktig for det særegne ungdomsspråket i industribyen Genk med mange innvandrere Selv om Oslo

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Saann-snakker-vi-her (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Bra nok? Perspektiver på kvalitet for barn under tre år i norske barnehager
  kvalitet for barn under tre år i norske barnehager Forskningskonferanse om kvalitet i barnehagehverdagen for de yngste barna Sted Høgskolen i Oslo og Akershus Pilestredet Dato og tid mandag 26 oktober 2015 kl 10 00 tirsdag 27 oktober kl 15 30 Målgruppe Forskere og ansatte innen barnehagelærerutdanning barnehageadministrasjon og politiske aktører innen barnehagesektoren Arrangør De to største forskningsprosjektene med fokus på barnehager i Norge Blikk for barn BfB og Gode

  Original URL path: http://www.hioa.no/Arrangementer/Bra-nok-Perspektiver-paa-kvalitet-for-barn-under-tre-aar-i-norske-barnehager (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Studier og kurs ved fakultet for samfunnsfag
  administrasjon Årsstudier Arkiv og dokumentbehandling Bibliotek og informasjonsvitenskap Bibliotek og informasjonsvitenskap nettstudium Fagforfatterstudiet Journalistikk årsstudium Kulturledelse Medier og kommunikasjon Organisasjon og ledelse Økonomi og ledelse Masterstudier Barnevern master i sosialfag Bibliotek styring og ledelse Bibliotek og informasjonsvitenskap Digital Library Learning Familiebehandling master i sosialfag International Social Welfare and Health Policy Journalistikk Sosialfag Sosialt arbeid master i sosialfag Styring og ledelse Økonomi og administrasjon siviløkonom Ph d programmer Bibliotek og informasjonsvitenskap Sosialt arbeid og sosialpolitikk Etter og videreutdanning Administrasjons og ledelsesfag Administrasjon og ledelse for NHO Service Ledelse og kommunikasjon for NHO Service Ledelse og organisasjon for arbeiderbevegelsen LeA Ledelse og organisasjonsutvikling for Møre og Romsdal fylkeskommune Arkiv bibliotek og informasjonsfag Arkivakademiet Arkivformidling Enkeltemne bachelor Bibliotek og informasjonsvitenskap nettstudium Journalistikk og mediefag Climate Change Journalism Ideas and transformations Featurejournalistikk i samarbeid med NKS Nettstudier Journalism and Ownership Journalistikk og eierskap Journalistikk årsstudium Kulturjournalistikk i samarbeid med NKS Nettstudier Reportasjetekster Sports Journalism Sportsjournalistikk Videojournalistikk Sosialfag Anerkjennende og oppmerksom kommunikasjon Barnevern i et minoritetsperspektiv nivå 1 Barnevern i et minoritetsperspektiv nivå 2 Barnevernfaglig veiledning Coaching og kommunikasjon Coaching og livslæring Familiearbeid med barn og foreldre Housing in the city Kompetansegivende opplæringsprogram for verneassistenter og miljøarbeidere innen rusomsorgen trinn 1 og trinn 2 Laget

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-samfunnsfag-SAM/Studier-og-kurs-ved-fakultet-for-samfunnsfag (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Samfunnsfag
  rette for samarbeid og dialog med utdanningssektoren og arbeidslivet mellom deg som ønsker kompetanseheving og vårt dyktige fagmiljø Du kan ta kontakt med oss for utvikling av ideer eller henvende deg med din bestilling enten den er stor eller liten Vi skreddersyr kompetanseutviklingstiltak for din virksomhet utfører konsulentoppdrag både nasjonalt og internasjonalt Ta gjerne kontakt med oss slik at vi kan tilrettelegge og utvikle oppdraget i samarbeid Våre fagområder Vi benytter ansatte ved Høgskolen i Oslo og Akershus med kompetanse på sine fagområder og samarbeider også med eksterne fagmiljøer Fakultet for samfunnsfag består av fem institutter Institutt for arkiv bibliotek og informasjonsfag Institutt for journalistikk og mediefag Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag Institutt for sosialfag Institutt for økonomi og administrasjon Tidligere oppdragskurs Ledelse og organisasjon for arbeiderbevegelsen 60 sp Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening AAF Lederutviklingsprogram 5 sp Oppegård kommune Kommunal selskapsstyring 15 sp KS Velferdsrett 10 sp Fagforbundet Forvaltning og veiledning 30 sp NAV Akershus Brukermedvirkning og etisk dømmekraft 15 sp Oslo kommune Motiverende samtale 10 og 15 sp BUFETAT og Arbeidssamvirkenes Landsforening ASVL Regnskap for tilsatte i offentlige virksomheter 15 sp SSØ Noen av studiene kan du lese om her Kontakt oss Ønsker du kontakt med oss som jobber med

  Original URL path: http://www.hioa.no/HiOA-kompetanse/Kontakt-oss/Samfunnsfag (2015-09-15)
  Open archived version from archive