archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Fakultetsleiing for Fakultet for teknologi, kunst og design
  sentre Kontakt oss Hjem Om Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for teknologi kunst og design TKD Fakultetsleiing for Fakultet for teknologi kunst og design Fakultetsleiing for Fakultet for teknologi kunst og design Fakultet vert leidd av dekanen Leiargruppa omfattar dekanen prodekanane fakultetsdirektøren og dei fem instituttleiarane Dekanen er øvste leiaren for den samla verksemda ved fakultetet innanfor dei rammene som er sett fast av styret ved høgskulen Det er prodekanar for studium og FoU Dekan Egil Trømborg Prodekan studium Sturla Rolfsen Prodekan FoU Paal Engelstad Fakultetsdirektøren er leiar for fakultetet sin samla administrasjon Fakultetsdirektør Kari Kjenndalen fung Instituttleiaren er øvste leiaren for instituttet med fagleg og administrativt resultatansvar for verksemda Instituttleiar Institutt for bygg og energiteknikk Vitalis Pavlovas Instituttleiar Institutt for estetiske fag Åshild Vethal Instituttleiar Institutt for informasjonsteknologi Laurence Habib Instituttleiar Institutt for maskin elektronikk og kjemi Lars Karlöf Instituttleiar Institutt for produktdesign Gunnar H Gundersen Dekanen prodekanane og fakultetsdirektøren har kontor i Pilestredet 35 instituttleiarane der institutta held til sjå omtale av institutta Sjå elles Fakultetsrådet Fakultet for teknologi kunst og design Strategiar for Fakultet for teknologi kunst og design Olav Johan Øye Annan informasjon Fakultetsrådet for TKD Strategiar for TKD HiOA Om høgskolen Organisasjon Strategi Ledige

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-teknologi-kunst-og-design-TKD/Fakultetsleiing-for-Fakultet-for-teknologi-kunst-og-design (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Organisasjonskart
  teknologi kunst og design Fakultetsrådet er rådgivende organ for dekan Dekanen leder fakultetets ledergruppe som består av prodekanene fakultetsdirektøren og instituttledere Organisasjonskartet under er interaktivt Du kan også laste ned organisasjonskartet for Fakultet for teknologi kunst og design som høyoppløselig bildefil JPEG Dekan Fakultetsråd Prodekan studier Prodekan FoU Fakultetsdirektør Stab Seksjonssjef Seksjonssjef Seksjonssjef Studieadm HR Økonomi Instituttleder Instituttleder Instituttleder Instituttleder Instituttleder Institutt for bygg og energiteknikk BE Institutt for maskin

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-teknologi-kunst-og-design-TKD/Organisasjonskart (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Fakultetsrådet ved Fakultet for teknologi, kunst og design
  og strategier i lys av dette Rådets oppgaver Fakultetsrådet skal drøfte og gi dekan anbefalinger i saker som gjelder mål og strategier for fakultetets utdannings og forskningsvirksomhet og annen faglig virksomhet faglig prioritering og dimensjonering basert på mål strategi konkurrent og samarbeidsforhold samhandling med samfunns og næringsliv fakultetets rolle som premissleverandør og aktiv deltaker i samfunnsdebatten fakultetets kvalitetsarbeid knyttet til utdanning forskings og utviklingsarbeid formidling og samfunnskontakt fakultetets langtidsplan og langtidsbudsjett fakultetets internasjonaliseringsarbeid strategisk valg av samarbeidspartnere og samarbeid med partnere nasjonalt og internasjonalt organisatoriske justeringer ved fakultetet saker der HiOA styret eller rektor har bedt fakultetsrådet om å uttale seg Fakultetsrådet skal holde seg oppdatert om fakultetets virksomhet gjennom fakultetets årsrapport og årsregnskap fakultetets årlige rapport om kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet årsrapporter fra fakultetets utvalg oppsummering fra styringsdialog med høgskolens ledelse omdømmeundersøkelser studentundersøkelser og dokumenter som beskriver rammefaktorer og føringer for virksomheten mv Sammensetning Fakultetsrådet skal være en ressurs gjennom sin samlede kunnskap og erfaring Rådets medlemmer er ikke å regne som representanter for grupper eller særskilte interesser Rådet skal opptre med samme formål og gi råd til beste for hele fakultetet Fakultetsrådet skal ha følgende sammensetning Dekan leder Fire eksterne representanter Tre studentrepresentanter Fem UF representanter slik at alle fem institutter er representert En TA representant For perioden 1 august 2015 31 juli 2019 er dette Fakultetsrådet ved fakultet for teknologi kunst og design Leder Egil Trømborg Dekan Fakultet for teknologi kunst og design 4 eksterne representanter Ellen Sethov fra Ungt Entreprenørskap Ida Lau Borch fra Metier Academy Øivind Kure fra UNIK og FFI Kim Robert Lisø fra Skanska 3 studentrepresentanter Kristian Munter Simonsen bachelorstudium i anvendt datateknologi Nora Holand masterstudium i energi og miljø i bygg Mikkel Brattset Oddum bachelorstudium i anvendt datateknologi Studentrepresentantene er valgt av studentene UF representant Gro Markeset Professor Institutt for bygg og energiteknikk

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-teknologi-kunst-og-design-TKD/Utval-og-raad-ved-Fakultet-for-teknologi-kunst-og-design/Fakultetsraadet-ved-Fakultet-for-teknologi-kunst-og-design (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Fakultetsadministrasjonen for Fakultet for teknologi, kunst og design
  Fakultetsdirektøren Fakultetsdirektøren er leiar for den samla administrasjonen i Fakultet for teknologi kunst og design TKD og har personalansvar for seksjonssjefar og tilsette i staben Fakultetsdirektør Kari Kjenndalen Fakultetsdirektørens stab Arbeidsoppgåvene til staben er bl a planlegging koordinering og førebuing av saker for fakultetsleiinga og fakultetsstyret kontakt med studentstyre og organisasjonar og informasjons og kommunikasjonsarbeid IT støtte til teknologiinstitutta og støtte til FoU er også organisert i staben til fakultetsdirektør Tilsette Oversikt over tilsette i staben Kven gjer kva Oversikt over kven som gjer kva i staben Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering har fakultetets administrative arbeid med fag og studieplaner kvalitetssikring internasjonalt arbeid eksamen Fronter FS undervisningsplanlegging timeplaner studentforvaltning lokalt opptak og annet studieadministrativt arbeid Fungerende seksjonssjef Siri Høgseth Tilsette Oversikt over tilsette i seksjonen Kven gjer kva Oversikt over kven som gjer kva i seksjonen Seksjon for HR Seksjonen har arbeidsoppgåvene rekruttering og tilsetting HMS og generell personalforvaltning på fakultetet Fungerende seksjonssjef Gerd Synnøve Hansen Tilsette Oversikt over tilsette i seksjonen Kven gjer kva Oversikt over kven som gjer kva i seksjonen Seksjon for økonomi Seksjonen arbeider med budsjett økonomistyring regnskap og prosjektøkonomi på fakultetet Seksjonssjef Stine Kihl Tilsette Oversikt over tilsette i seksjonen

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-teknologi-kunst-og-design-TKD/Fakultetsadministrasjonen-for-Fakultet-for-teknologi-kunst-og-design (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Utval og råd ved Fakultet for teknologi, kunst og design
  oss Hjem Om Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for teknologi kunst og design TKD Utval og råd ved Fakultet for teknologi kunst og design Utval og råd ved Fakultet for teknologi kunst og design Utval og råd ved Fakultet for teknologi kunst og design TKD Fakultetsråd Instituttråd nedlagt frå 1 august 2015 Lokalt arbeidsmiljøutval LAMU Studieutvalet Tilsettingsutval og råd blir oppdatert Olav Johan Øye HiOA Om høgskolen Organisasjon Strategi

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-teknologi-kunst-og-design-TKD/Utval-og-raad-ved-Fakultet-for-teknologi-kunst-og-design (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Reglar, rutinar og skjema
  Oslo og Akershus Fakultet for teknologi kunst og design TKD Reglar rutinar og skjema Reglar rutinar og skjema Reglar rutinar og skjema knytt til Fakultet for teknologi kunst og design TKD Melding søknad om ferie avspasering og kortere permisjoner for TA ansatte ved TKD Retningslinjer for bierverv for UF tilsatte ved TKD Timeliste for studentassistenter doc Skjema for tilsette er elles å finne på For tilsatte Rutinebeskrivelser Skjemaoversikt Olav Johan

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-teknologi-kunst-og-design-TKD/Reglar-rutinar-og-skjema (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Institutt for bygg- og energiteknikk
  om lag 30 ansatte og om lag 680 studenter Studier ved instituttet Vi har disse studieprogrammene Bachelorstudium i ingeniørfag bygg Bachelorstudium i ingeniørfag energi og miljø i bygg Masterstudium i energi og miljø i bygg Forskning og utvikling Forskning innen energi og miljø i bygg er et eget satsningsområde Organisasjon Instituttleder Oversikt over ansatte Eksternt samarbeid Adresser og lenker Instituttet holder til i Pilestredet 35 P35 i Oslo Kart til

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-teknologi-kunst-og-design-TKD/Institutt-for-bygg-og-energiteknikk (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Institutt for estetiske fag
  og deltid bachelorstudier masterstudier årsstudier halvårsstudier og etter og videreutdanninger Forskning og utvikling Les mer om forskning og utvikling innen designdidaktikk og kunst og kunstfagdidaktikk Organisasjon Instituttleder Ansatte studielederområde A master FKH PPU Studieleder Ansatte studielederområde B KD drama DKDM Studieleder Handlingsplan Adresser og lenker Institutt for estetiske fag er i Pilestredet Park 33 Kart til Institutt for estetiske fag Veibeskrivelse til Institutt for estetiske fag Facebookside for Institutt for estetiske fag Oversiktskalender for Institutt for estetiske fag EST Journal Club ESTbloggen Enhet for innovasjon og kompetanseutvikling EIK Kurs seminarer videreutdanning utviklingsprosjekter og oppdrag innenfor fagområdene teknologi kunst og design er plassert under Enhet for innovasjon og kompetanseutvikling Kunst og designhall HiOA Kunst og designhall HiOA i St Olavs gate 32 er et møtested for forskningsformidling og refleksjon og viser prosjekter som gjennom kunstnerisk praksis bidrar til ny kunnskap innen kunst og design Mer om Institutt for estetiske fag Les mer om institutt for estetiske fag Artikler Ferske designere viste frem mote Åtte nyutdannede klesdesignere viste frem sine egne moteklær på catwalken lørdag 22 juni Se bildene Investering som varmer HiOA kjøper for første gang aksjer i et selskap som har sprunget ut av innovasjonsarbeid ved Ut av kaos med

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-teknologi-kunst-og-design-TKD/Institutt-for-estetiske-fag (2015-09-15)
  Open archived version from archive