archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Ledig stilling hos Ungdata
  landets kommuner og fylkeskommuner Ungdata og har et sekretariat som er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen Til å lede sekretariatet skal vi ansette en seniorrådgiver i et treårig engasjement med muligheter for fast ansettelse Det forventes at den som ansettes tar aktivt del i den videre utviklingen av Ungdata prosjektet Stillingen innebærer kontakt med eksterne samarbeidspartnere å sørge for at undersøkelsene gjennomføres i tråd med gjeldende bestemmelser samt formidlingsvirksomhet til brukere Den som ansettes må ha høyere samfunnsvitenskapelig utdanning mastergrad eller tilsvarende og må kunne dokumentere gode organisatoriske evner og erfaring med organisasjonsutvikling God oversikt over oppvekstfeltet erfaring fra utredningsarbeid og kjennskap til personvernspørsmål samt evne til å kommunisere effektivt med eksterne samarbeidspartnere vil bli tillagt vekt Det er ønskelig at den som ansettes har kompetanse i kvantitativ metode og behersker relevante IKT verktøy Seniorrådgiveren inngår i seksjon for ungdomsforskning og vil ta aktivt del i seksjonens faglige aktiviteter For mer informasjon om Ungdat se www ungdata no For mer informasjon om stillingen ta kontakt med prosjektleder for Ungdata Anders Bakken anders bakken nova hioa no 46 50 20 76 eller forskningsleder Helene Aarseth helene aarseth nova hioa no 47 01 56 44 Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ stillingskode 1364 lønnstrinn 60 68 som tilsvarer kr 510 100 591 400 Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem Vil du søke på stillingen ber vi deg registrere din søknad og CV nedenfor Vitnemål og attester sendes kun etter anmodning Høgskolen ønsker at medarbeiderne i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen Høgskolen er en IA bedrift og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktperson i denne annonsen Søknadsfrist 1 september 2015 Søk stillingen Om NOVA NOVA er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på velferdsforskning og studier

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Ledig-stilling-hos-Ungdata (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Stadig flere unge boligkjøpere får hjelp av foreldrene sine
  Christian Sandlie nå har publisert en artikkel i tidsskriftet Critical Housing Analyses Forskjellene mellom gammel og ung har økt Lars Gulbrandsen har sammen med Hans Christian Sandlie har skrevet artikkelen Begge er forskere ved NOVA HiOA Det er riktig at de høye boligprisene har ført til at det har blitt vanskelige for mange unge å etablere seg på boligmarkedet men samtidig har formuen til middelaldrende og eldre økt som følge av verdistigningen på bolig sier Gulbrandsen Bruker ikke pengene på seg selv Ifølge forskeren er det ikke slik mange hevder at eldre når de får bedre råd velger å bruke pengene på seg selv Han mener at kombinasjonen av gode pensjonsordninger økt boligformue og det faktum at huseiere i dag kan realisere disse verdiene gjennom bankenes tilbud av fleksible rammelån har åpnet for muligheter til å hjelpe barna sine i større grad enn tidligere Båndene mellom gammel og ung er blitt styrket Det har nesten vært en dobling av andelen unge under 40 år som har mottatt økonomisk hjelp fra sin familie i forbindelse med huskjøp i perioden 2008 2013 Dette er en tendens som synes å stå seg og som på mange måter bidrar til å befeste og styrke båndene mellom unge og gamle innenfor familiene fortsetter han 2008 2009 2010 2011 2012 2013 24 15 21 29 35 41 Unge under 40 som mottar økonomisk hjelp fra foreldre til huskjøp Kilde Norstat på oppdrag for Finans Norge Det norske boligparadokset Selv om det i Norge lenge har vært tverrpolitisk enighet om at det å eie sin egen bolig er et viktig virkemiddel i kampen mot fattigdom og for å utjevne sosial forskjell er det ifølge forskerne et paradoks at denne politikken også kan ha bidratt til å økt ulikhet særlig innenfor samme generasjon Denne tendensen svekkes imidlertid av

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Stadig-flere-unge-boligkjoepere-faar-hjelp-av-foreldrene-sine (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Info-kampanjer uten effekt
  som myndighetene bruker på slike kampanjer bør kunne brukes på en mer fornuftig måte Forsker Niklas Jakobsson NOVA HiOA Foto StudioVest NOVA Jakobsson har sammen med forskere fra Universitetet i Örebro og Institutt for samfunnsforskning analysert en informasjonskampanje om det norske pensjonssystemet som ble gjennomført for et par år siden Forskerne ville finne ut av hva som fantes av kunnskap om pensjonssystemet og hvilke effekter informasjons kampanjen ga For at innbyggerne skal kunne ta veloverveide og gjennomtenkte beslutninger om egen pensjon er det viktig at det finnes kunnskap om og forståelse av hvordan pensjonssystemet fungerer Hvordan påvirkes for eksempel pensjonen av om man velger å arbeide lenger og utsette pensjoneringen Ingen effekt over tid I studien fikk en gruppe personer ta del i en målrettet informasjonskampanje om det nye pensjonssystemet Denne gruppen ble så sammenlignet med en gruppe personer som ikke hadde fått denne informasjonen De kunne imidlertid selv aktivt søke opp og finne fram til allmenn tilgjengelig informasjon for eksempel på NAVs nettside Bildet viser brosjyren som forskerne brukte i sitt prosjekt En oppdatert versjon benyttes fortsatt av NAV Resultatene viser at informasjonskampanjen bidro til en kortsiktig forbedring av kunnskapen i den gruppen som tok del i informasjonskampanjen Men

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Barn-forteller-om-sine-liv/Info-kampanjer-uten-effekt (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - AFI styrker staben
  høsten 2015 Olaug Hagen Publisert 07 07 2015 12 57 Oppdatert 09 07 2015 12 22 Bengt Andersen er ansatt fra 1 august og vil være tilknyttet forskergruppen Samfunn arbeidsliv og politikk Han har doktorgrad i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo Bengt har blant annet forsket på bosetting integrering og byutvikling Halvor Hanisch tiltrer stillingen som forsker 1 august Han vil være tilknyttet forskergruppen Mestring arbeid og mangfold Han har doktorgrad i sosiologi fra Universitet i Oslo Halvor har jobbet med analyser av personer med funksjonsnedsettelser sin vei inn og ut av arbeidsmarkedet Clare Shelly Egan er ansatt fra 10 august og vil være tilknyttet forskergruppen Innovasjon og virksomhetsutvikling med spesielt fokus på temaet hvordan innovasjon kan forankres i arbeidsorganisasjoner med sikte på å ivareta en ansvarlig samfunnsutvikling Hun har doktorgrad i Science and Technology Studies fra Universiteit Twente i Nederland Forskergruppen Velferdsstatens organisering får to nye forskere Eirin Pedersen og Wendy Nilsen De tiltrer henholdsvis 17 august og 1 desember Eirin Pedersen har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo som omhandlet betydningen av velferdsordninger og arbeidslivssituasjon for beslutninger om å få barn Wendy Nilsen har doktorgrad i Developmental Psychology fra Universitetet i Oslo Hun har blant annet jobbet

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/AFI-styrker-staben (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Nytt nummer av Tidsskrift for ungdomsforskning
  I dette nummeret har Kristin Huang m fl skrevet om et tema som mange forskere foreldre og ungdomsarbeidere har interesse for nemlig dataspillavhengighet Artikkelen gir en oversikt over hva resultatene innenfor fagene psykologi og psykiatri så langt viser og foreslår også noen viktige problemstillinger for videre forskning Last ned pdf Dataspillavhengighet Tfu 1 15 Vilje til sosial endring David Thore Gravesen diskuterer fenomenet han kaller omsorgskapital slik dette kommer til uttrykk i marginaliserte bydeler og ghettopregede områder Med utgangspunkt i sammenlikninger fra tre ulike skoledistrikter i Aarhus kommune i Danmark retter han oppmerksomheten på et lite undersøkt felt nemlig de betydelige potensialene for innsikt i stedets problemer og vilje til sosial endring som finnes i slike områder Gravesen viser hvordan dette kommer til uttrykk i unge beboeres motiver og ønsker om å gi noe tilbake til stedet hvor de har vokst opp Last ned pdf Omsorgskapital Tfu 1 15 Ulikhet i idrettsdeltakelse I den siste artikkelen tar Tone Rian Myrli og Ingar Melhus for seg ulikhet i idrettsdeltakelse på bakgrunn av kjønn majoritets og minoritetsbakgrunn og sosioøkonomisk status Leves det opp til målsettingen om idrett for alle Det empiriske grunnlaget er fra en større ungdomsundersøkelse i Trondheim Last ned pdf

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Nytt-nummer-av-Tidsskrift-for-ungdomsforskning (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Fra cannabis til alkoholproblemer?
  alkoholforbruk senere i livet sammenliknet med de som aldri hadde brukt cannabis viser en ny studie Foto colourbox no NOVA forskerne Christer Hyggen og Torild Hammer har gjennomført en landsrepresentativ undersøkelse som har fulgt nordmenn fra de var i slutten av tenårene til de er i midten av førtiårene I en artikkel i popNAD forteller de om funn fra studien knyttet til rusmiddelbruk Vi vet at majoriteten av unge helt slut ter å bruke illegale rusmidler når de blir voksne men folk fortsetter å drik ke også etter hvert som de blir eldre påpeker Hyggen Vi ønsket å undersøke i hvor stor grad disse drikkemøn strene er etablert i ungdomstida Drikker mer I slutten av tenårene drakk de som brukte eller hadde brukt cannabis betydelig mer enn jevnaldrende som ikke hadde befatning med cannabis Gjennom overgangen fra ung til vok sen reduserer de alkoholforbruket sitt Ifølge forskerne faller reduksjonen sammen med etablering av partnerskap og foreldreskap Det er likevel slik at de som brukte eller hadde brukt cannabis har et dobbelt så høyt alkoholforbruk som de som aldri hadde brukt cannabis understreker Hyggen Ungdomstidens sosiale nettverk viktig Sosiale normer også slike som er knyttet til rusmiddelbruk skapes og forsterkes i sosiale nettverk Dette betyr at et vedvarende mønster med høyt alkoholkonsum ikke nødvendigvis er relatert til bruk av cannabis i seg selv men kanskje like gjerne relatert til kulturen og normene i miljøer der cannabis konsumeres Studien viser at også de som aldri selv har brukt cannabis men hatt venner og vært i miljøer der cannabis brukes har et betydelig høyere alkoholkonsum enn de som ikke har vært i slike miljøer Dette tyder på at en sosialisering inn i sosiale normer knyttet til rus og rusmiddelbruk i ungdomstiden fortsetter å ha betydning for alkoholkonsum og alkoholrelaterte problemer over livsløpet Les

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Fra-cannabis-til-alkoholproblemer (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Forskningsgrupper
  internasjonale studier Fakultetet fremmer kunnskapsutvikling om barnehage skole og oppvekst i et område preget av mangfold storbyvekst og migrasjon Se oversikten Institutt for barnehagelærerutdanning Barnehagelærer Profesjonskvalifisering og utdanningsforskning Barnehage Mangfold oppvekst og inkludering Barnehage og profesjonsutvikling Danning omsorg lek og læring Kvalitet i barnehagen Institutt for grunnskole og faglærerutdanning Kropp læring og mangfold Kunst og kultur Lærerkvalifisering Skoleforskning Tekst Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning Profesjonsdiskurser og profesjonsutøvelse i mangfoldige samfunn Undervisning og læring i flerkulturelle samfunn TALMUS Utvikling Makt og Ulikhet Institutt for yrkesfaglærerutdanning Arbeid teknologi læring ATL Kunnskap profesjon og danning KPD Erfaringsbasert kompetanseutvikling EKU i arbeidsliv organisasjon og yrkesfag i en globalisert verden Samarbeid skole arbeidsliv Samfunnsfag Ved fakultetet for samfunnsfag forskes det bredt på profesjonsgruppene som utdannes på fakultetet og på utviklingen i de samfunnsmessige felt som de virker innenfor Se oversikten Institutt for arkiv bibliotek og informasjonsvitenskap ABI Informasjon og samfunn INFOSAM Litteratur og kulturformidling LITKULT Metadatabaserte informasjonssystemer METAINFO Institutt for journalistikk og mediefag JM Journalistikk klima og globalisering JKG Narrativer om krig i journalistikk og det kulturelle felt NOK Individeksponering i journalistikken INDEX Medieentreprenørskap og innovasjon MEI Institutt for sosialfag SF Helse og sosialpolitikk HOSP Kunnskap for praksis sosialfagenes kunnskapsgrunnlag KUPSK Praksisbasert forskning og forskningsbasert praksis innen sosialt arbeid og barnevern PRAKSIS Barn hverdagsliv og profesjonelle praksiser BAHPP Barneliv og profesjonsutøvelse Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag OAV og Institutt for økonomi og administrasjon ØA Organisering og styring i offentlig sektor ORGOFF Profesjon og ledelse POL Finansiell økonomi FINANS Teknologi kunst og design Fakultetet har forsknings og utviklingsaktivitetar på fagfeltene ingeniør teknologi og data kunst og design drama og teater Se oversikten Nettverk og systemadministrasjon NetSys Ingeniørdidaktikk Innovasjon og bærekraft i bygg og konstruksjoner Matematisk modellering Art in Society Design culture and sustainability Design Literacy Universal Design of ICT UD ICT Arbeidsforskningsinstituttet AFI AFIs

  Original URL path: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Hva-forsker-HiOA-paa/Forskningsgrupper (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Helse, omsorg og velferd HOV
  ekstern prosjektakkvisisjon høyt nivå av publisering internasjonalisering samt styrking av fagmiljøet for forskerutdanning Aktuelt Nye søknadsmuligheter Forskningsrådet har flere relevante utlysninger med frist 9 september 2015 Ny artikkel Managing Institutional Complexity in Public Sector Reform Hybridization in Front line Service Organizations Ulike logikker i høgskolene og i praksisfeltene Nytt prosjekt skal bygge broer mellom høgskolen og arbeidslivet Ny bok Velferdens organisering Flere forfattere ved HiOA har bidratt HiOA AFI NOVA gir innspill til nytt helse og velferdsprogram Hva skjer Vis flere Organisering Programstyre og fagutvalg Phlegethon nettverket Helse og rehabiliteringspraksis under transformasjon Politikk profesjoner pasienter og kunnskap Transitions in Rehabilitation Biographical reconstruction experiential knowledge and professional expertise Såkornmidler Tildeling av såkornmidler for 2015 Utlysing av såkornmidler 2015 På tvers konferanse På tvers konferanse 2015 På tvers konferanse 2014 Kontaktinformasjon Programleder Tone Alm Andreassen Tlf 67 23 50 36 911 58 160 Rådgiver Kate Lovise Milosavljevic Tlf 67 23 50 92 411 41 323 Professor ll Jaber Gubrium HOVs prioriterte satsingsområder HOV skal stimulere til faglig nettverksbygging mellom institutt og fakultet på HiOA med andre miljøer i Oslo regionen og i nasjonale og internasjonale fora Helse arbeid og sosial ulikhet Livskvalitet og verdighet over livsløpet Rehabilitering og pasientsamhandling Sykdomsmekanismer forebygging og

  Original URL path: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Hva-forsker-HiOA-paa/Helse-omsorg-og-velferd-HOV (2015-09-15)
  Open archived version from archive